Hoogste tijd om PGB aan te vragen voor onze fantast: Maria van der Hoeven

Misschien kunt u zich nog het tranenverwekkende verhaal herinneren van Maria van der Hoeven, u weet wel een van onze mininsters die ondanks toch wel een zeer ruim inkomen ook nog eens € 30.000 PGB incasserde en die ondanks dat haar echtgenoot die rond de klok verzorgd moet worden, toch maar naar een bijna 3 ton opbrengende baan in Parijs is vertrokken, haar man uiteraard in Nederland achterlatend. Voor als u het artikel nog eens wilt nalezen klik hier

 

 

 

Nog eens door alle kamerstukken bladerend komen wij nu tot de conclusie dat het hoog tijd voor  Maria van der Hoeven zelf een PGB-tje aan te vragen daar zij, zoals uit het nastaande stuk blijkt zeer in de war blijkt te zijn en de waarheid reeds in 2009 niet meer van haar hebberige droomwereld kon onderscheiden.

Datum 20 april 2009

Betreft Kamervragen lid Van der Ham vlucht naar Angola

Pagina 1 van 3 Behandeld door drs. M.J. Koolen m.j.koolen@minez.nl

 Ons kenmerk A/BSG/ 9074476

 Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Financiën, de antwoorden aan op de vragen van lid Van der Ham, kenmerk 2009Z05936, ingezonden 31 maart 2009.

1

Is het waar dat u met een privéjet op werkbezoek bent geweest naar Angola? Waarom heeft u voor deze dure oplossing gekozen, ter waarde van € 102.000 in vergelijking met bijvoorbeeld 10 retourtickets van circa € 4500 (businessclass)? Is er voldoende naar de goedkopere opties gekeken? Vindt u deze onnodige uitgave verantwoord?

2

Is het door u in het AD van 30 maart jl. genoemde bedrag van € 102.000 inclusief  BTW?

3

Waarop baseert u het door u genoemde bedrag van € 7.000 euro voor een businessclass ticket?

4

Heeft u meerdere reisaanbieders benaderd om u een concurrerend voorstel te doen? Zo, ja hoeveel aanbieders heeft u benaderd? Wat was de hoogte van de verschillende offertes (inclusief BTW)? Kunt u die de Kamer doen toekomen?

5

Nu uit onderzoek van RTL Nieuws en D66 blijkt dat een businessclass ticket naar de bestemming in Angola € 4500 kost, is het dus waar dat u meer dan twee keer zoveel als nodig hebt uitgegeven aan deze reis? 

Antwoord vragen 1 t/m 5

Van 29 maart tot en met 1 april heb ik een bezoek gebracht aan Angola. Dit bezoek stond in het teken van het bevorderen van goede economische relaties tussen Nederland en Angola. Belangrijke elementen waren de samenwerking op het gebied van olie en gas, infrastructuur, transport en havenontwikkeling. Angola is één van de Afrikaanse landen met de grootste gasreserves en heeft vooral veel te bieden op het gebied van LNG (Liquefied Natural Gas)

Een bezoek aan dit land past binnen de kabinetsdoelstelling om Nederland te positioneren als gasrotonde van Noordwest-Europa. Internationale energiemissies zoals naar Angola passen in de strategie, zoals beschreven in het vorig jaar mei.

Parallel aan mijn missie heeft een bedrijvenmissie bestaande uit 36 Nederlandse bedrijven een bezoek aan Angola gebracht. Zoals gebruikelijk was in het programma een aantal gezamenlijke activiteiten opgenomen. De resultaten van beide missies zijn ronduit positief. Zowel voor de bedrijven als voor de overheid geldt dat de relaties tussen beide landen zijn geïntensiveerd en dat de gesprekken mogelijkheden bieden voor verdere toekomstige samenwerking.

Ik heb bilaterale gesprekken gevoerd met de premier, drie ministers (Petroleum, Economische Zaken, Transport) en drie viceministers (Buitenlandse Zaken, Energie en Onderwijs). Tevens heb ik, samen met mijn Angolese collega van Economische Zaken, een bedrijvenseminar geopend, deelgenomen aan een rondetafeldiscussie met vertegenwoordigers van de Angolese overheid en wetenschappelijke wereld en bilaterale gesprekken gevoerd met cruciale partners op het terrein van energie, zoals bijvoorbeeld de CEO van staatsbedrijf Sonangol / Sonangas. Ter afronding van mijn bezoek heb ik samen met de Angolese minister van Economische Zaken een intentieverklaring voor een investeringsovereenkomst (IBO) getekend.

Dankzij de samenwerking met de Nederlandse overheid hebben de in LNG geïnteresseerde Nederlandse bedrijven toegang kunnen krijgen om gesprekken over eventuele samenwerking op het terrein van LNG te kunnen voeren. Ook voor de meegereisde bedrijven uit andere sectoren hebben we de juiste deuren weten te openen.

Ten aanzien van de vlucht geldt dat bij dergelijke bezoeken altijd eerst gekeken wordt naar de mogelijkheid van lijnvluchten binnen de data, zoals vastgelegd in de strategische reisagenda. Mijn departement boekt, evenals uw Kamer, reizen bij reisbureau ATP (Advanced Travel Partner) Government Travel en niet via internetsitesBoeken via ATP Government Travel heeft als voordeel dat dit ruimte biedt tot bijvoorbeeld wijzigingen in reserveringen op het laatste moment, door middel van flexibele tickets en prijsafspraken, iets wat relatief vaak voorkomt. ATP Government Travel heeft als opdracht om, gegeven de randvoorwaarden, de meest economische variant (de beste optie qua reisduur, overstaptijd en prijs) te boeken.

 In dit geval is mij gemeld dat er geen directe lijnvluchten tussen Nederland en Angola zijn. Alle lijnvluchten naar Angola (uitsluitend naar de hoofdstad Luanda) kennen een of meerdere tussenstops, wat leidt tot een relatief lange reistijd. Bovendien vliegen de meeste maatschappijen (BA, Lufthansa en Brussels Airlines) slechts 1 keer per week op Luanda. Alleen TAP vliegt 5 keer per week. De prijs van de tickets die ATP Government Travel ons aanbood, bedroeg € 6700,- per persoon. Voor de EZ-delegatie zou dit, voor de vlucht Nederland – Angola, neergekomen zijn op een bedrag van € 67.000,-.

Belangrijk onderdeel van de reis was een bezoek aan Soyo, het grootste LNGproject van Angola. Hiervoor is een binnenlandse vlucht in Angola vereist. Complicatie hierbij is dat alle vliegmaatschappijen van Angola op de zwarte lijstvan de EU staan, zodat moest worden uitgeweken naar een vliegmaatschappij uit een naburig land. Op basis van de opgevraagde offertes bleken de kosten voor een dergelijke vlucht ruim € 23.000,-. Daarmee zou het totale bedrag zijn uitgekomen op ruim € 90.000,- (inclusief BTW).

Gezien de tijdrovende en niet in het reisschema passende lijnvluchten en het totale kostenplaatje is gekeken naar mogelijkheden om de gehele reis per charter te boeken. In eerste instantie is gekozen voor het regeringsvliegtuig (KBX). Deze bleek qua prijs vergelijkbaar te zijn met de ticketkosten (ca. € 66.000,- inclusief BTW) en qua tijd en flexibiliteit veel voordelen te bieden. Dit toestel bleek echter niet te kunnen landen op de landingsbaan in Soyo, zodat ook de hierboven genoemde charter nodig bleef. In maart werd duidelijk dat het regeringstoestel niet beschikbaar was (i.v.m. G20) en is gekeken naar alternatieven. Allereerst naar de Gulfstream van Defensie, deze bleek evenmin te kunnen landen op Soyo waardoor het totale bedrag uitkwam op ca. € 120.000,- inclusief BTW. Vervolgens zijn bij twee reisaanbieders in totaal vijf offertes opgevraagd binnen de tijdskaders van deze reis voor toestellen die ook zouden kunnen landen op de landingsbaan van Soyo De bedragen liepen uiteen van ca. € 102.000,- tot ca. € 170.000,- inclusief BTW. Er is gekozen voor de goedkoopste offerte.

De enige opties om de kosten van deze reis substantieel te drukken waren om het bezoek aan de LNG-fabriek in Soyo te annuleren, dan wel om in het geheel niet naar Angola te gaan. Gezien het belang van een dergelijke reis en het bezoek aan Soyo voor overheid- en bedrijfsleven – en daarmee uiteindelijk voor de energievoorzieningszekerheid van de Nederlandse consument – is besloten om dit niet te doen en de reis vorm te geven zoals geschetst.

                                                                           ===========

Nu willen wij  niet verder ingaan op het in politiek Den Haag gebruikelijke gezwets over “deuren openen”, wij hebben immers doelend op de reis van mevrouw von Amsberg naar Oman enz. al weer genoeg van dit soort elende moeten slikkken. Maar mevrouw van der Hoeve liegt  ( of laat liegen ) als het gaat om het feit, dat de Fokker F 70, het regeringstoestel niet zou kunnen landen en opstijgen vanaf het vliegveld van  Soyo. Soyo beschilt over een prima vliegveld met een asfalt start-landingsbaan van 2050 meter, terwijl een volledig beladen F 70 slechts een 1500 meter nodig heeft. Het gebeurt zelfs regelmatig dat er met een baan van 1200 meter geland en gestart wordt.

Voorts is het pertinent onwaar, dat alle vliegmaatschappijen afkomstig uit Angola op de zgn. zwarte EU lijst staan. Er is een uitzondering voor TAAG, die een lijndienst onderhoudt naar Soyo vanuit de hoofdstrad van Angola Luanda.

Maar het zal mevrouw wel wat te omslachtig geweest zijn om in een soort hink stap sprong naar Angola te reiezen, daar de PH- KBX dan een 4 tal tussenlandingen had moeten maken.

Kortom , alweer een leugenverhaal met halve of gehele onwaarheden naar de beste Haagse tradities.

En wat Maria van der Hieven betreft, toegegeven het was even slikken want :

De echtgenoot van oud-minister Maria van der Hoeven is overleden.

Maastrichtenaar Lou Buytendijk werd 82 jaar.

Van der Hoeven en haar man waren een aantal malen te zien in tv-programma’s over Alzheimer en mantelzorg. Maria van der Hoeven zorgde zelf voor haar man die aan de ziekte van Alzheimer leed. Ze vestigde via de media regelmatig de aandacht op de problemen van mantelzorgers.


4 Reacties

 1. Tom Couzy zei:

  Herinnert u zich Eveline Herfkens nog? Deze voormalige minister voor ‘Ontwikkelingssamenwerking’ aanvaardde na haar aftreden een baan bij de VN in New York. Zij kreeg daarvoor een riant salaris. Maar dat vond zij niet genoeg, Ze vroeg en kreeg huursubsidie in Nederland, waarmee ze een flat kon huren waarvan het uitzicht haar beter beviel. In totaal ontving madame Herfkens een bedrag van 280.000 dollar huursubsidie. Daarop had zij als VN-medewerker echter geen recht en daarom eiste de belastingdienst dat zij dit bedrag zou terugstorten. Mevrouw deed echter iets wat bijna niemand in Nederland durft, maar wat u eigenlijk ook zou moeten doen. Zij zei: ‘dat vertik ik’ en hield voet bij stuk. Uiteindelijk besliste de Tweede Kamer dat zij de onterecht ontvangen huursubsidie NIET terug hoefde te betalen. Mevrouw Herfkens kreeg dus zomaar 280.000 dollar cadeau van de overheid.

 2. check zei:

  Openbaar Ministerie twijfelt over vervolging Jorge Zorreguieta
  door Marcel Haenen
  BINNENLAND Het Openbaar Ministerie twijfelt over berechting van de vader van prinses Máxima wegens het laten verdwijnen van mensen tijdens de Videla-dictatuur in Argentinië. Dat blijkt uit een brief van officier van justitie Hester van Bruggen aan de advocaten die aangifte tegen Jorge Zorreguieta deden, schrijft NRC Handelsblad vanmiddag.
  http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/27/openbaar-ministerie-twijfelt-over-vervolging-jorge-zorreguieta/

  tja we konkelen en liegen wat af in leugenaars baggerland,. als al deze mega leugens de dijken konden vernietigen hadden we allemaal zwemvliezen en kieuwen net als vissen. De grootste vissen m.n. de smerige verraders politici waren natuurlijk de hamerhaaien !

 3. hertog zei:

  Ik verwacht niet anders dat dat de aangifte tegen Zoreguieta gedeponeerd wordt. Kom niet aan de oranjes, want dfan ben je nog niet jarig!

 4. harrie zei:

  @check
  je ziet het al van ver aankomen, die ouwe mensenwerper wordt gewoon uit de wind gehouden. treffend ook het commentaar van een van de aangevers dat zij bij het om bewijs moeten aandragen terwijl we daarvoor toch het om in leven hebben geroepen.
  zag ook dat de volgende oranjevlo, uiteraard wederom een soort journalist, een aardig baantje bij hare narigheid heeft gekregen als dank voor bewezen diensten.
  Breedveld, de man achter de mediacode en vertrouweling van dikke willem, de man die ook alle perikelen omtrent het vakantieoptrekje in mozambique omkleede met de meest grove leugens en uiteraard de man die voorop loopt om dat zooitje oranjeongegeld te voorzien van goede pers. word hoofd van kab kon,zo word je nog eens wat, beetje trappen naar beneden en omhoog likken.

Comments are closed.