EU betekent het einde van Europa

Wat mismoedig wordt je er van. Ondanks de talloze berichten in de kritische media en  ook op deze site, wordt het wurgkoord telkens wat strakker aangetrokken en bent u , daar de meerderheid van de burgers het allemaal best vinden, binnenkort in een positie, waarin een politburo met zelfverrijkende bonzen in Brussel met behulp van wat assistenten in Den Haag bepalen wat u nog wel mag ( zeer weinig) en wat u MOET doen om uw heren te behagen ( zeer veel). Een pessimistische blik ?

Nee, helaas niet!

 

 

 

 

Vandaag wordt er in de 2e kamer gestemd over de vraag of de EU , dus ook Nederland het 2e reddingspakket à 130 miljard Euro voor Griekeland moet goedkeuren. Maakt u zich geen zorgen, dat pakket komt er, want wat zegggen de 2e kamerleden ?

28 februari, debat – Is het nodig om Griekenland op de been te houden met een steunpakket van 130 mld.? Die vraag staat centraal tijdens een debat over de Europese top van 1 en 2 maart. Een meerderheid steunt de extra financiële hulp aan Griekenland. Premier Rutte beschouwt de noodhulp als “een verantwoord risico“.

Er is nu al 240 mld. uitgetrokken om een Grieks faillissement te voorkomen. Griekenland blijft voorlopig een zorgenkind, zegt Blanksma (CDA). Zij spreekt van “een fragiel akkoord” dat nodig is om de eenheid in de eurozone te bewaren. Harbers (VVD): het is een noodzakelijke stap op weg naar rust in de eurozone. “Een dun en wankel geheel. Maar we kunnen niet ontevreden zijn“, voegt Plasterk (PvdA) toe. Ook Sap (GroenLinks) en Schouw (D66) zijn gematigd positief.

Beter af
Een ander geluid komt van Van Dijck (PVV). Hij meent dat er helemaal geen man overboord is als Griekenland de eurozone verlaat. Ouwehand (PvdD) valt hem bij: “Griekenland is beter af zonder de euro en de euro is beter af zonder Griekenland.” Maar dan is de rekening zeer fors, waarschuwt Dijkgraaf (SGP). Het nieuwe steunpakket is volgens hem “de minst slechte optie”.

Griekse schuld
Door forse bezuinigingen moet de Griekse schuld in 2020 tot 120,5% van het bbp zijn teruggebracht. Maar volgens Irrgang (SP) is de kans levensgroot dat dit niet haalbaar blijkt. Gaat er straks nog meer geld naar Griekenland? Ook Schouten (ChristenUnie) is benieuwd waar het kabinet de grens legt. Het overeengekomen steunpakket van 130 mld. is naar verwachting voldoende om de Griekse schuld houdbaar te maken, aldus premier Rutte en minister De Jager (Financiën).  Noot Redactie : reeds nu wordt er in de wandelgangen van de EU in Brussel druk overleg gevoerd, hoe groot een DERDE reddingspakket dient te worden, dat noodzakelijk zal zijn om de Grieken op de been te houden. Getallen van weer 130 tot 150 miljoen worden genoemd.

Begrotingsdiscipline
In EU-verband is een nieuw verdrag voorgesteld om begrotingsdiscipline te garanderen. Sap is bezorgd over de democratische houdbaarheid van dit strengere begrotingspact: “Het Europees Parlement vindt het overbodig, de nationale parlementen staan voor het blok.” Schouten heeft de indruk dat het pact raakt aan het begrotingsrecht van de Kamer. Leidt het tot het afstaan van soevereiniteit?, vraagt Schouw. Maar minister De Jager benadrukt dat de nationale begrotingsautonomie intact blijft.  Noot redactie : dit is niet waar, lees verder “de gevolgen van het ESM .

De Kamer stemt op 29 februari over de moties die bij dit debat zijn ingediend. ( en houden wij u op de hoogte over de uitslag, die tot stand gaat komen, zonder dat u als betaler daar ook maar enige invloed op heeft kunnen uitoefenen.

Het ESM en de katastrofale gevolgen
Reeds een aantal malen heeft u ook in de reacties van lezers op deze site kunnen lezen over het ESM, het European Stability Mechanism, de beoogde opvolger van het ESFS  ( mei 2011; 750 miljoen Euro in kas )  wat staat hierin vermeld ?
 

2 februari 2012 werd het verdrag ter oprichting van het European Stability Mecanism (ESM) ondertekend door de ambassadeurs van de 17 EU-landen van de eurozone. Met dit verdrag worden enorme bevoegdheden van de nationale overheden naar Brussel gesluisd. In het ESM-verdrag zitten tal van zeer kwalijke zaken, waarover hieronder meer.

Het ESM-verdrag treedt in werking als landen die samen op z’n minst 90% van de aandelen van het ESM hebben, het verdrag ratificeren. Op  21 februari 2012 werd er in  het Franse parlement  al over besloten (terwijl de parlementariers nog nauwelijks weten wat er in staat) en in maart  is het Nederlandse parlement aan de beurt.

Er heeft geen referendum plaats gevonden om de bevolking te vragen of zij deze transfer van bevoegdheden naar het ESM wel wenst. De meeste burgers weten niet eens van het bestaan van dit verdrag, omdat de pers het verzwegen heeft. Ook hebben er geen grote publieke debatten plaats gevonden over het ESM.

Art. 8  Het startkapitaal bedraagt 700 miljard euro.  

Art. 10.1 De Raad van Bestuur kan besluiten om het kapitaal te wijzigen en artikel 8 dienovereenkomstig aan te passen.

In feite staat er, dat het ESM zelf kan besluiten het kapitaal zo vaak en zo veel kan verhogen als ze maar wil.

Art. 9.3  De ESM leden beloven elke kapitaal-aanvraag onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen binnen 7 dagen.

Het ESM kan dus geld uit de staatskassen eisen zo veel en zo vaak het maar wil. Sommige kamerleden denken, dat ze een vetorecht hebben over de besluiten van het ESM. Dat is onjuist. Het ESM ontleent zijn bevoegdheden uit een internationaal verdrag. Dat heeft per definitie voorrang boven nationale wetgeving. Het feit, dat het de Ministers van Financiën de bestuurders worden van het ESM, verandert daar niets aan. Het enige wat de Kamer kan doen is de Minister van Financiën naar huis sturen en hem vervangen door een andere Minister van Financiën, die als ESM-gouverneur onmiddellijk dezelfde buitensporige bevoegdheden krijgt.

En voor diegene die het nog niet goed begrijpen !!!!!!

http://www.youtube.com/watch?v=BucxvjS9GtQ&feature=player_embedded met Nederlandse ondertiteling ( Harry 2 bedankt ).

En u begrijpt dat het naar huis sturen van een minister van Financiën op deze weinig of geen indruk zal maken. Zie het voorbeeld van Wouter Bos, binnen de kortste keren verdient een de laan uitgestuurde minister 2 tot 3 maal meer dan als “dienaar des volks.”

Zou u uw mening toch willen laten horen, dan adviseren wij u naar de petitie site te gaan : http://petities.nl/ondertekening/32b0de74332dfa56a9d6cf22ea1ccc35c05c0748

waarbij, en dit toont de trieste waarheid, er slechts een 7200  anonieme ( stel dat ze je in de gaten krijgen, wat zeggen de buren er van ? )  ondetekenaars waren van een petitie die meer openheid vraagt t.a.v. de ESM. LET OP : de petitie om de Angolees Mauro in ons land te houden ” bracht ” 78.000 petitie ondertekenaars op de been. Dit geeft gelijk een goed beeld van wat wij als in het buitenland gevestigde redactie van deze site al sinds tijden schrijven : de Nederlander krijgt wat hij/zij verdient o.a. vanwege een totale desinteresse voor zaken die er toe doen. Is het niet voor u zelf, dan wel voor uw ( klein)kinderen. Anders vast even de mogelijkheid onderzoeken voor een asiel in Angola. het land  “boomt “, dus wie of  wat houdt u tegen ?

Wat kunnen wij hier nog aan toevoegen ? Bezit uw ziel in lijdzaamheid en veel sterkte !

      
 
 

 


14 Reacties

 1. Sjors zei:

  Geen wonder dat Mauro meer ondertekenaars opbracht; radio, tv en kranten stonden er vol van.
  Over het ESM is nauwelijks iets te vinden en wordt door de media doodgezwegen.
  Het klootjesvolk (belastingbetaler) mocht er eens achter komen hoe ze totaal rechteloos gemaakt wordt door de EUSSR.

 2. isra zei:

  En nog staat onze Premier staalhard te verkondigen Griekenland uit de EU is geen optie voor een stabiele Europa. wat een kolder gezien dat de andere bevolking s groepen van de EU landen opdraaien voor de kosten .In 1935 had Europa al geen goede leiders maar wat we nu hebben is helemaal verschrikkelijk we lijken af te stevenen naar een armoedig land wat we kunnen vergelijken als de islamitische landen

 3. Pieter H zei:

  Ministers en ambtenaren die bewust liegen of foute informatie verstrekken,op staande voet ontslaan,zonder wachtgeld,gewoon WW en daarna de bijstand.
  Dat geld voor iedere werknemer die de boel belazerd !!

 4. punt komma zei:

  Niemand keert van wat is voorspeld.
  Ohja? wat is er dan zoals voorspeld?

  Maar ook dat intresseert niemand geen hol.

  Mbt Nederland, de koopvaardijlieden slaven handelaren Indische specerij handelaren (VOC WIC Zeven Provincien) zij zullen in treurnis omzien want alles zij gericht hebben is ten onder gegaan.

  Dat gebeurt ten tijde dat er een de tijden van de mens heeft berekend.

  Vraag is; welke mens?
  Die met het getal 666.
  Het 666 ste bijbelse vers verteld over Abram, deze is voorloper van de (religieuze)mens en wat daaruit voortkomt.
  Uit het christendom is de democratie ontstaan.
  Het bloedrode kleed zijn de oorlogen om democratie,,de vrouw is de kerk,idg het Vaticaan, zij draagt een baby Jezus,,die het christendom voorsteld en dus verworden is de democratie,,die zwaar onder druk gehouden word, terwijl het Vaticaan zijn laatste paus zal aanstellen,,binnenkort.

  Eea in vergelijk met het nieuws van Geen Nieuws,,de val van de democratie,,wie kan nog ontkennen dat dit niet gebeurd en niet is voorspeld?
  Het is 6×666 jaren geleden dat Abram geboren werd,,,,

  Toeval idioterie of mss toch waarheid?

 5. MareJane zei:

  Rutte en JK zijn door Bilderberg aangesteld om dit EU-fascisme erdoor te blijven drukken. Armoe als doel, want dan zijn de mensen horig en onderdanig. Wat Hitler kwaadschiks voor elkaar wilde krijgen (met steun van de grootvader van Bush en de voorvader van de huidige Fentener van Vlissingen en de Shell) gaat nu via slinkse wegen en over de ruggen van de belastingbetalers. Vergeet niet dat de EU en die euro als idee uit de Bilderberg komt (doel: euro en de dollar gaan klappen en dan komt er een wereldmunt). Ook de verrijking van de banken over onze ruggen is gepland en is nu gaande en dat stomme kamervolk in Den Haag kan daar niet achter kijken en stemt weer voor deze diefstal. Kunnen we dit geen landverraad noemen?Waarom moet Griekenland gered worden. Griekenland wordt niet gered. Het geld gaat linea recta naar de banken en de schuldeisers (banken). De Grieken zijn net als wij de lul. Protesteren hier in dit “democratische” Nederland mag alleen als je een vergunning vraagt. De agents provocateurs staan al klaar om geweld uit te lokken en de gebrainwashte ME/politie wil met alle liefde en plezier hun eigen volk in elkaar slaan. Dat is het Nederland wat samen met de andere landen opgeofferd moet worden om een nieuwe wereldregering in te stellen. Kijk maar naar de VN: daar hoor je de geluiden al en daar is het dan onder het mom van dat andere gedrocht: milieufascisme.

 6. check zei:

  Leve PLEUROPA alias het 4de REICH sieg , sieg, sieg ……

  Het is nog slechts een kwestie van tijd en je zult zien dat de burgers in opstand gaan komen en men het criminele gajes de politiek aan de hoogste boom gaat ophanden.

  In baggerland klagen ze maar hier in Spanje gaat het veel slechter. Het si nog slechts een kwestie van tijd dat baggerland eenzelfde lot is beschoren , die imbeciel Rutte is een smeerlap met zijn geteisem in het kabinet vol met landverraders en oplichters , hangen die lui

  (Remco Stoffer) Een armoederapport van Caritas Spanje heeft een schok veroorzaakt in het land, wegens de dramatische cijfers over de omvang van de armoede in het land. Volgens het rapport zijn 11 miljoen Spanjaarden door armoede bedreigd.

  http://www.spanjevandaag.com/spanje/caritas-zorgt-voor-opschudding-met-armoederapport-spanje/

 7. Harry 2 zei:

  Wat hier nog niet staat vermeld is dat iedereen die verbonden is aan het ESM onschendbaar is.
  De parlementen hebben NIETS meer in te brengen alleen de ministers van financien van de desbetreffende landen hebben na ratio inspraak.
  Voor Nederland houdt dat in 5,6%.
  Welterusten allemaal !!!!!!!!!!!

  NOG EEN KEER DAN !!!!!!

  Hoe stop je Bedrog-Belasting? Schrijf eens een brief naar de politiek, de koningin of de Belastingsdienst. Zoals deze brief hieronder, van iemand die het helemaal zat is!

  Aan de inspecteur van belastingen, de koningin en de gehele politiek van Europa.

  Het spijt mij u te moeten mededelen, dat het voor mij welhaast onmogelijk is in te schatten of ik mijn belasting tot 21-12-2012 nog wel kan en wil betalen.

  Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van uw Arbeidswet, Auteurswet, Horecawet, Beurswet, Loterijwet, Motorrijtuigenwet, Warenwet, Woningwet, Drankwet, Gezondheidswet, Winkelsluitingswet, Invalidenwet, Vestigingswet, Flexwet, Ziektewet enz. enz. die op een weerloos en verward publiek zijn losgelaten. Door al uw wetten ben ik zo teneergeslagen, aangeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik hier nog wel wil zijn.

  Lees verder op:

  http://www.ntjournaal.nl/

 8. Helene zei:

  MareJane: Zo is het.
  Jammer dat de gemiddelde Nederlander deze site niet bekijkt.
  Als je aan mensen vraagt aan WIE elke land deze schuld heeft dan heeft niemand een antwoord. Maar wel napraten wat ze op de mouw gespeld wordt op de Te-Lie-Vision.
  Als ik dit aan vrienden/familie vertel zeggen ze dat het l*lkoek is. Helaas. Maar ooit (over niet te lange tijd) gaat iedereen het voelen. Tenzij er een wondertje gebeurt. En alles kan.
  Jammer dat de mensen zich zo laten afleiden door allerlei onzin, bv. op de tv. Het is ontmoedigend.
  Er wordt beweerd dat Merkel een ‘onechte’ dochter van Hitler is. De vorm van het gezicht is precies gelijk.
  Maar goed, de echte dictators staan niet in het licht. Letterlijk en figuurlijk.
  Ik vraag me wel eens af of de mensen in de tweede kamer wel weten hoe alles in elkaar zit. Ik ben bang het niet.
  Net zo min als mensen als Pauw en Witteman (wat theetantes, alleen de breiwerkjes ontbreken nog) en ook Matthijs Nieuwkerk weet van helemaal niks. Grappige jongen, maar weet absoluut niet wat er gaande is. De naïviteit ten top.
  Is veilig voor de boosdoeners: er wordt geen fatsoenlijke vraag gesteld. Allemaal amusement. Hopeloos. Zij werken mee aan het ontstaan van de gevangenis voor ons allemaal, terwijl hun taak is ons op de hoogte te houden.Wat zullen deze mensen zich later schamen.

 9. Helene zei:

  Trouwens: de ratten verlaten het schip. Veel Ceo’s van grote banken hebben midden februari de kuierlatten genomen. En de lijst wordt langer.
  Ook in de olie-industrie en Big Farma is hetzelfde gaande. Allemaal bang voor het moment dat de mensen er achter komen wat ze allemaal gedaan hebben. Heerlijk.
  Laat maar vluchten…tot ze gepakt worden. Ik hoop dat ze doodsbang zijn en het ziet ernaar uit dat dat zo is. Eindelijk gerechtigheid.

 10. punt komma zei:

  Zo gaat eea gebeuren Helene,,,,een voor een worden zij terug gehaald en als ik medezeggenschap over de sanctie zou krijgen,,levenslang sociale werkplaats! met hele grote ramen.

  Met een breed wandelpas waar snacks e.d. verkocht worden om te zien hoe landverraders de maatschappij dienen.

 11. Ush zei:

  Helene, helemaal eens, ook word ik regelmatig voor gek verklaard, maar weet zelf steeds zekerder dat alles op kiepen staat, grotendeels door bewust handelen van de elite. Kijk alleen maar naar de Georgia Guidestones en je weet genoeg.
  Al eens over nagedacht dat de door jou hierboven genoemde ratten misschien al druk bezig zijn om hun schuilkeldertjes in te richten i.v.m. het grote 2012-onheil wat ons allemaal te wachten staat? Zij weten immers ook hierover vele malen meer als wij….

 12. Henri zei:

  Beste Harry 2. Onder punt 8 schreef je over het ESM. Daarin heb je VOLKOMEN GELIJK! Ik heb eveneens op http://www.courtfool.info. de destructieve werking van dit klere verdrag gelezen! De machtselite kan nu rustig doorgaan met het leegplunderen van Nederland en hun (laatste) financiele reserves! Ook op http://www.xandernieuws.punt.nl heeft er het een en ander van vermeld gestaan. Volgens hen, zou dit Nederland wel eens 15 miljard(!!)op JAARbasis kunnen kosten, doch dit is nog maar een begin! Een volledige nachtmerrie komt er aan! De matige interesse hiervoor van het Nederlandse volk is verontrustend! Komen ze straks wel achter! De Griekse opstanden en rellen en plunderingen zijn een ver-van-mijn-bed show voor veel Nederlanders. Ze hebben echter niet in de gaten, dat het hier straks OOK zo VER zal komen, door dit wurgverdrag. Men heeft in Nederland GEWOON NIET het LEF om uit de euro en EU te stappen. Ze worden gewoon GECHANTEERD! De gecensureerde media doen er (zoals gewoonlijk) het zwijgen toe. En…de Tweede Kamer zit (ook zoals gewoonlijk) te slapen. Daarom heb ik getracht hun wakker te maken en hun alvast wat e-mails gestuurd. Krijg je geen antwoord op. Behalve de SP.die tenminste de moeite nam, om terug te schrijven. Op diverse sites kun je trouwens de petitie tekenen TEGEN het ESM-Verdrag. Sites zoals courtfool.info en argusoog.org en anderen. Die dikke De Jager van Financien is er al ingetrapt, die schijnt afgelopen zomer al getekend te hebben(zonder voldoende te beseffen WAT ie nu eindelijk getekend heeft! Het is te ZOT voor woorden, dat onze financiele soevereiniteit ZO ten grave gedragen wordt! Maar maak van deze feiten zoveel mogelijk mensen bewust, en deel ze tevens mede, dat ze kunnen tekenen TEGEN dat achterlijke WURGverdrag!

Comments are closed.