Door de kat of hond gebeten worden ?

De verkiezingsprogramma’s rollen weer van de persen, hier en daar moet er nog wat bijgeschaafd worden ( lees; eerst even kijken wat de concurrent in zijn programma zet ) en daarna zullen achteraf zaaltjes weer gevuld worden door politieke ” leiders” die het allemaal goed met u voor hebben, als u maar op hen of hun partij wilt stemmen om na de verkiezingen tot de conclusie te komen dat diezelfde bevlogen mannen en vrouwen u onmiddellijk weer vergeten zijn , want zij zijn inmiddels druk bezig hun goed betaalde nestjes in te richten en in dat beekld past  u niet. En let wel, dit geldt voor het gehele politieke spectrum zowel van links via het centrum naar rechts, GEEN enkele partij uitgezonderd.

 

Wat is de oplossing ? Niet stemmen ? Blanco stemmen , of toch maar al dan niet aarzelend op die man of vrouw die het hardst roept hoe mooi het onder de leidng van zijn/haar partij in Nederland gaat worden. Wij durven u het antwoord niet te geven. Niet stemmen wijzigt in feite niets aan de situatie dat ons land is afgezakt naar het niveau van een 3e wereldland, waar corruptie van hoog tot laag inmiddels vergeven is tot de standaard, de verdeeldheid hoogtij viert en iedereen die de kans daartoe krijgt, tracht via wat vriendjespolitiek een baantje te krijgen in een onduidelijke organisatie, het liefst “actief ” in de zorg, ontwikkelingshulp, migranten ” industrie”, of niet te vergeten toezichthouder bij een scholencompleks of een woningbouwcorporatie.

Voeg daar aan toe, dat je binnenkort ook niet meer kunt blijven zitten op school, de met name linkse politiek de jeugd wil behouden voor de gevaren die er loeren uit de hoek van drank, drugs, kortom terug naar de rol van vadertje staat die je van de wieg tot het graf verzorgt.  Is  dit de  garantie dat de toekomst in Nederland er zeer somber uit ziet en de toch al heersende watjes mentaliteit tot volle bloei kan komen. Kom op, stem op de gezamenlijke linkse kliek, wordt allemaal het zelfde, verdien allemaal hetzelfde, trek dezelfde pakjes en jasjes aan,  en zak weg in een warmbad van socialisme, waar echter een prijskaartje aanhangt  en uiteindelijk leidt tot een daverend faillissement, zoals in veel socialistische landen is gebleken.

Wordt het echter met een rechts kabinet zo veel beter ? Nee, want ons land kent geen echte liberale cultuur. De VVD die in haar eentje in staat zou zijn een regering te vormen is een fantasietje. Altijd moet er hulp gezocht worden bij het CDA, waarop onmiddelijk de vraag, nee het antwoord opduikt, dat je van de regen naar de drup gaat. De “gristelijke” broeders , wat wereldvreemde mannen die menen dat de Heer op tijd ingrijpt als het verkeerd zou gaan in ons land en gebeurt dat toch, menen dat dit uw gerechte straf is ? De PVV ? Wij moeten maar afwachten wat Geert Wilders echt in zijn agenda heeft staan en dat zelfde geldt in mindere mate voor Hero B. waarvan wij overigens weinig of niets meer vernemen.

Het blijft dus altijd in ons land een kwestie van compromissen en als er een ding verkeerd is in de huidige situatie, dan is het wel die van compromissen, hetgeen  gelijk staat aan 2 of meer stuurlui die allen aan het scheepsstuur staan te trekken, terwijl de klippen steeds dichterbij komen.

Links schijnt het wellicht begrepen te hebben, samen een coöperatie vormen, zoals dat in feite op een wat andere wijze ook in Frankrijk is gebeurd. Wij wensen  u veel plezier toe, indien de symptomen van een Nederlands Sociaal Democratisch Koninkrijk zich aan gaan dienen. Want ondanks alle beloftes van o.a. de beroeps agitator Diederik Samsom , vergeet net als in Frankrijk Francois Hollande , deze socialist dat er voor leuke dingen voor de mensen wel ook mensen moeten zijn die de plannen d.m.v. hun belastingcenten deze leuke dingen moeten betalen. De traditionele maatregelen zoals de rijken harder aanpakken komen weer boven water en lees wat de SP van de levensgevaarlijke Emile Roemer hierover zegt :

De tekorten van de overheid verkleinen door de tekorten bij burgers te vergroten is niet zinvol. Daarom zorgen we er voor dat we zowel bij de beperking van uitgaven als bij de vergroting van inkomsten de lasten eerlijk te verdelen. Dat betekent dat van mensen die het kunnen lijden een extra bijdrage in de kosten van een sociale samenleving wordt gevraagd. We laten vermogende mensen meer betalen en komen met een toptarief van 65% voor inkomens boven de 1 1/2 ton.

En hetzelfde horen wij van de PvdA, GL en is deze verkiezingsplaat inmiddels grijs gedraaid. Mensen met een inkomen boven de 150.000 Euro zien de bui aankomen, dus nemen tijdig hun maatregelen. Symboolpolitiek zoals gewoonlijk . Rechts heeft geen antwoord , mummelt wat over de EU, ook al geen populair item momenteel,  Teflon Mark reist af naar Spanje, waar men niet op hem zit te wachten, kortom ook daar valt niets van te verwachten.

Dus ? Net als in Italië een regering van technocraten en bovendien vak deskundigen, die niet geremd door politieke ambities de zaak weer vlot proberen te trekken. Echter dat kunnen wij vergeten. Het gaat de Nederlander nog steeds te goed, waarbij echt goede mannen en vrouwen zich niet met de politieke vuilnisbelt willen bemoeien. Voorts zou dat betekenen, dat er orde en regelmaat zou moeten komen in ons land en dat is wel het laatste wat de burger wil.

Kortom ? Wij weten het niet !

 

 

 

 


10 Reacties

 1. Wolfy zei:

  Ik weet het wel lieve mensen.
  Zoals het nu met zo veel partijen in de politiek gaat, gaat het in ieder geval nooit lukken.
  Weg met alle partijen die niet de meeste stemmen halen.
  De partij met de meeste stemmen moet het alleenrecht hebben om te regeren.
  Ruimt lekker op en kost ons alleen de ww voor 2 jaar.
  Nu blijft iedereen heerlijk in de tweede kamer hangen.
  De eerste kamer moet ook fijn de ww in en nooit meer terug keren.
  Men kan de bal dus nooit meer naar andere partijen toe spelen.
  De regering kan dus wel de afrekening krijgen.
  Ze moeten wel naar de bevolking luisteren.

  Gegroet.

 2. Dieuwer zei:

  Beste Paul,

  De uitslag van de verkiezingenhoeft na de bilderberg-bijeenkomst van dit jaar geen verrassing te zijn: Kijk naar de deelnemers uit NLD. Je hoeft dan volgens mij niet ‘bang’ te zijn dat er een ‘links’ kabinet komt. Worden we volgens jou dan door de kat of door de hond gebeten?

 3. X zei:

  Er zijn trouwens niet meer dan 60000 personen in Nederland, die een inkomen van boven de 150000 euro hebben (gegevens CBS). Dus om die voor al de problemen te laten opdraaien schiet ook niet op.

 4. Driek zei:

  Het lijkt wel alsof de meest onnozele lieden zich geroepen voelen ons vaderland te dienen, en blijkbaar worden deze figuren – door in te stemmen met primitieve Imams en ander gespuis, – welke verkondigen dat er slechts één juiste manier denken en leven is, – en dat alle andere manieren schandelijk en vloekwaardig zijn –

  dat die onnozele lieden door die roeping absoluut niet – en dat verbaasd mij steeds weer opnieuw – voor een vreselijk dilemma worden geplaatst. Immers zij bekommeren zich totaal niet om het levensgeluk van de Nederlandse burger, en zij realiseren zich niet dat het geluk, en het voortbestaan van een volk, in handen is van zijn leiders.

  Maar -, in plaats van het geestelijk en lichamelijk welzijn der bevolking te bevorderen, sympathiseren zij met een groep godsdienstfanaten met middeleeuwse denkbeelden, afkomstig uit achtergebleven gebieden, waar geen greintje vrede heerst tussen de bevolking onderling, verdraagzaamheid ver te zoeken is, en waar opstanden, aanslagen en vreselijke moordpartijen – waardoor zelfs de werkers van het Rode Kruis zich ijlings moeten terugtrekken – aan de orde van de dag zijn.
  En – blijkbaar zien deze “Politiek Geroepenen” maar niet in, dat die baarddragende godsdienstfanaten een dictatoriale macht vertegenwoordigen.

  Maar niet alleen op politiek terrein vindt het zijn weerslag, ook de vooruitgang op wetenschappelijk gebied, die afhankelijk is van de vrije uitwisseling van gedachten, denkbeelden en methoden, – en die de strenge uniformiteit van een dictatuur nimmer kan aanvaarden. Pas veel later, wanneer de nevels zijn opgetrokken en de ogen weer wijd geopend -, ja – pas dan blijkt hoe hard de wetenschap onder een dictatoriaal bewind achteruit is gegaan. Men heeft dit duidelijk kunnen constateren in Duitsland na de val van de Nationaal Socialistische dictatuur.

  Ik val steeds opnieuw van de ene verbazing in de andere, over wat er in Nederland (Europa) met betrekking tot de islam geschreven en gedacht wordt, en vaak door Christenpolitici, die toch eigenlijk beter zouden moeten weten. Want juist zij, lieden van het Woord Gods, zij die toch over enige Bijbelkennis beschikken, zouden mijns inziens toch lijnrecht tegenover een dubieuze godsdienst als de Islam dienen te staan – of, tenminste kritieke kanttekeningen moeten plaatsen. Maar niets daarvan.
  En ik vraag mij iedere keer af, wat toch in hemelsnaam de beweegredenen zijn, dat onze regeringsleiders, willens en wetens, ons overbevolkte landje oeverloos volplempen met vluchtelingen en zielige verwesterde Mauro’s.

  Want -, beste Geen Nieuwslezers, ons levensgeluk, en onze kwaliteit van leven, neemt zienderogen af. Er is -, door de ons opgedrongen uitheemse agressieve bevolkingsgroepen, voor ons, de brave Hollanders, eigenlijk geen aardigheid meer aan.

  De sluipende komst der Mohammedanen in Nederland, ruim veertig jaar geleden, had geen enkel praktisch nut, en het betekende het einde, – of erger: vernietiging van onze cultuur. Nog nimmer in de geschiedenis, is een land, zo snel, en in zo’n ongelooflijk korte tijd, naar de Filistijnen geholpen -, heeft een land zich zo snel en gemakkelijk overgeven aan de barbaarse zeden, gewoonten en gebruiken, van vreemde — ons onsympathieke – volkeren. Kortom: wij zijn op een zeer slinkse wijze in de maling genomen.

 5. Pieter H zei:

  Het is altijd weer het oude liedje,maak de “rijken” ook arm,dat is heel sociaal want dan is iedereen arm en kunnen we allemaal communist zijn !
  De Oostblok landen zijn nog steeds niet hersteld van deze ellende,maar het volk stemt weer op de rattenvangers,die steeds maar weer de “sterkste” schouders nog zwaarder willen belasten.
  Het wordt tijd dat er wordt gestemd in verhouding tot de betaalde belasting; 60% van 150.000 € is 90.000 € 30% van 30.000 € is 9.000 €.
  Dan hebben we het nog niet over successie,bijdrage ziektekosten etc.
  Het wordt heel normaal gevonden dat iedereen gelijk is voor de stembus,echter wat belasting betalen betreft is iedereen plotseling ongelijk voor de wet,terwijl daar helemaal niets,maar dan ook niets tegenover staat,integendeel !!
  Tenslotte is een véél betaler belangrijker voor het land en betalen ze het inkomen van een steuntrekker,het is derhalve absurd dat iemand die niets bijdraagt en alleen maar kost in staat wordt gesteld via zijn stem de véélbetaler te beroven !
  In principe zou iedereen evenveel belasting dienen te betalen,iedereen gelijk voor de wet nietwaar ?
  Enige compensatie zou derhalve op zijn minst in het stemhokje sociaal zijn,dus
  iedereen één stem in de laagste belastingschijf en progressief per volgende belastingschijf; twee stemmen extra in de tweede,drie stemmen extra in de derde en vier stemmen extra in de vierde;dat kan dus oplopen tot 10 stemmen.
  Dat zou het politieke geteisem wel eens op andere gedachten kunnen brengen;in ieder geval hoe meer je afdraagt,hoe meer invloed !

  Ook nog even deze gotspe:Iedereen zou moeten gaan sparen voor de oude dag,dat doen we godbeter al jaren via de klotige,corrupte pensioenfondsen !!
  Als het regerings-geteisem niet met zijn handen in de kassen had gezeten en er verantwoording afleggende en ter zake kundige bestuurders hadden gezeten,was deze gotspe niet nodig geweest;je moet het lef maar hebben !!

 6. Tom Couzy zei:

  Stemmen betekent “carte blanche” aan een stel meelopers die trouw hebben gezworen aan een koningin en niet aan het volk.
  U telt niet mee ! Zie het referendum over de EU Grondwet. U telt niet mee !
  Er is geen één politieke partij te vertrouwen. U mag hen slechts op een pluche stoel zetten en voor de rest uw kop dicht houden.

  Als wij niet meetellen dan valt er immers niet te stemmen. DUS NIET STEMMEN !

 7. wim3 zei:

  @Driek.
  Wil je daar alsjeblieft ook gedegenereerde gelovigen hier te lande bij rekenen? Zeeland, de Veluwe, Staphorst, Brabant, Limburg. Destijds allemaal geindoctrineerd door meneer de koorknapen-verkrachter de pastoor en dominee.

 8. ineke zei:

  waarom gedoogd men internationaal de islam terwijl werelwijd men dagelijks kan zien dat onderling moslims elkaar aan het uitmoorden zijn ??

  alewieten – soennieten – sjiieten – het pruimt elkaar voor geen -meter laat staan dat joden, christenen en ongelovigen op soelaas hoeven rekenen mocht dit achterlijke tuig ooit de macht krijgen wat ik overigens niet geloof –

  NL heeft ook nog steeds last van de invloed van reli rege erders, gelukkig staat het onbetrouwbare geniepige cda inmiddels op 13 in de peiling met nog 4 maanden te gaan – ik voorspel een magere 5 zetels dankzij o.a. die griezel van een peetoom – eindelijk voorgoed uitgeschakeld en terug naar seculier –

  hoor die koekwous van een balkenende nog zeggen: ik functioneer geen dag zonder mijn geloof – heb hem er nooit op kunnen betrappen dat het met zijn geloof wel lukte –

 9. Wolfy zei:

  Ik sluit mij aan bij Driek.
  Het toelaten van zo velen mensen uit islamitische landen heeft te maken met een complot.
  Wat ze er mee willen bereiken is mij nog steeds zeer onduidelijk.
  Bilderberg en wat andere rare clubs worden vaak benoemd.
  Maar wat voor toevoeging of waarde heeft het voor hen?
  Iedereen krijgt toch het zuur en de rot#&$#@ van deze emigratie.

  Gegroet.

Comments are closed.