Oudjes op de barrikaden

Het onlangs door de Raad voor de Zorg aan de regering gegeven advies, dat “oudere ” Nederlanders d.w.z. 60 plussers maar eens zelf aan hun oude dag voorziening moeten denken en niet meer op steun van de overheid kunnen rekenen heeft TERECHT nog al wat stof op doen waaien. Want wat zegt dat zelfde RvZ in een dit jaar verschenen publikatie : Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit; deelname is voor elke inwoner verplicht. Die solidariteit staat op een hoog niveau; alle inwoners hebben ongeacht hun gezondheidsrisico dezelfde rechten op een breed pakket met een uitgebreid aanbod. De individuele premielast is overwegend inkomensafhankelijk en de financiële drempels voor gebruik zijn bescheiden. Deze solidariteit heeft grote invloed op de kosten en baten van het stelsel en op hun verdeling.

 

Maar opeens heeft er kennelijk een raam opengestaan in het kantoor van de RvZ, want niet lang daarna lezen wij op de website van de RvZ :

Burgers moeten zelf hun oude dag organiseren

De zorg voor ouderen vraagt om ingrijpende maatregelen. Om verschraalde ouderenzorg te voorkomen moeten alle burgers al vroeg in het leven voorzorgsmaatregelen treffen. Zorgverleners moeten meer dan nu zorg aan huis bieden. Burgers moeten meer privaat investeren en/of hun netwerk inzetten voor hun oude dag. Burgers krijgen daar voor terug dat ze zelf bepalen hoe hun zorg er uit ziet. In een zorgverklaring kunnen burgers vastleggen hoe zij de zorg op hun oude dag willen regelen en hoe zij deze gaan bekostigen. Dit alles is nodig om de collectieve zorg voor niet-redzame ouderen zeker te stellen.

Nu daar kunt u mits u de 60 nadert het voorlopig even mee doen. De overheid zag uiteraard niet aankomen dat wij langer zouden gaan leven, daardoor meer gebuik zouden maken van de zorg en dat dit alles tot wijzigingen zou moeten leiden.”Regeren is immers vooruit zien ” en daar er al lange tijd geleden door opmerkzame lezers is geconstateerd dat het met het regeren in den Haag zeer povertjes gesteld is, kun je de overheid natuurlijk niet kwalijk nemen dat zij enkele dagen geleden wakker werden en dachten ” dit gaat niet goed “.

Dus de hulp van een andere overheidsclub , de Raad voor de Zorg ingeroepen, een groepje wereldvreemde dames en heren, geen van allen met enige ervaring in de echte wereld en gevraagd of die met een advies wilden komen, En een beetje snel graag want uiteraad moest er in dat advies iets komen te staan waardoor er mogelijkheden komen voor een additionele VERPLICHTE Oude Dag Zorgverzekering, zeg maar een combinatie van een AOW en een AWBZ, een soort hoe pluk ik de oudjes en geef ze toch een goed gevoel verzekering, waarbij de premieafdracht gelijk begint als u begint te werken of voor onze allochtoonse medeburgers wanneer de steun gaat vloeien en op het moment dat er betaald moet worden deze verzekering inmiddels weer onbetaalbaar blijkt. Het geld is namelijk inmiddels zoals gebruikelijk weer besteed aan andere zaken.

Nu zijn er in Europa landen, waar de zorg van de kinderen voor hun ouders nog op een redelijk niveau staat. Kijk b.v. naar Duistland waar veel families wonen in zgn. 2 Familien Wohnungen en de kinderen de ouders steunen met de dagelijkse steeds vaker optredende ongemakken. Hetzelfde geldt voor de Zuid Europese landen, maar… in alle gevallen krimpt dit fenomeen per jaar.

Maar de RvZ, wijze mannen en vrouwen die de maatschappij tot op de bodem kennen ( bekijk eens wat zij zoal “gedaan ” hebben in hun onrendabele levenje http://www.rvz.net/over-de-raad/raadsleden ) daar weten zij van wanten. Niet geremd door enige kennis van de echte maatschappij is er nu een rapoort geschreven waarmee de staatssecretaris van Zanten ( die niet meer terugkomt) BLIJ is. Ja, logisch want het opent weer perspectieven om de burger verder te gaan plukken. Weliswaar wordt er nu nog gepraat over het feit dat u al vroegtijdig een “ouderdomsverzekering ” zou moeten gaan afsluiten, maar deze is er nog niet en DAT is om in EK termen te vallen scoren voor open doel. De overheid zal dit wel voor u organiseren met alle gevolgen wederom voor uw toch al uitgeklede inkomen.

Uiteraad begrijpen wij, dat de zorgkosten de pan uitrijzen, maar waar ligt dit o.a. aan ? Zwaar overtrokken dure zorgorganisaties, zeer veel “misbruik “van de zorg door hen die vroeger gewoon met een Asperientje naar huis werden gestuurd. Door de toenemende; “begrip hebben voor alles” situatie een enorme toename aan “patiënten”. En niet in de laatste plaats de vele migranten, die een bezoek aan de dokter als een welkom uitstapje zien. Van een huisarts in het Westen van het land vernamen wij, dat sommige van onze cultuurverrijkers soms wel 5 maal per week met steeds een nieuwe kwaal bij hem op de stoep staan en boos worden als hij ze niet geheel serieus meer neemt.

Kortom lezers, het wordt hoog tijd de ouderwetse mattenkloppers eens tevoren te halen en op te rukken naar Den Haag om de zaak daar eens goed van het stof te ontdoen, want met een dergelijke overheid gaat u zienderogen de bietenbrug af.


5 Reacties

 1. wim3 zei:

  Doktoren zijn soms wel te snel in het voorschrijven van medicijnen (levert waarschijnlijk ook iets extra’s op). Apothekers klagen dat er zoveel wordt terug gebracht c.q. weggegooid. En laten we niet vergeten wat de dames en heren in de top van de zorginstellingen allemaal in eigen zak steken.

 2. Theo Raadhof zei:

  Laten ze maar eens bekend maken hoeveel geld er jaarlijks naar het buitenland vergeven wordt voor de zorg van gehele dorpen wegens handelingen verricht door niet te controleren doktoren en rechthebbende “”patiënten””.
  Mensen die nauwelijks bijdragen of hebben bijgedragen aan alle rechten die ze toegeschoven hebben gekregen en nog krijgen zonder daar iets voor te hoeven doen.

  Algemene denkwijze van die “”domme”” mensen in die geld absorberende landen over Nedriglanders, Nederlanders zijn helemaal gek en ze accepteren alles.

 3. bert zei:

  De bezem door gezondheidszorg,en al al die opvreters(managers,advies raden,en wat er nog meer aan zakken vuller rondlopen.Scheelt toch een hele sloot geld.

 4. Wolfy zei:

  DR’s zijn net mensen,
  Als ze je niet mogen kunnen ze heel veel uitvreten.
  Ze houden absoluut niet van assertive mensen.
  Als er nieuwe informatie is om een bepaalde ziekte of aandoening te bestrijden zullen ze je nooit even op de hoogte stellen.
  Ik schrijf dit uit eigen ervaringen met de medische wereld in Baggerland.

  Gegroet.

 5. check zei:

  Ik zou maar een enorme autobom of een aantal daarvan in het zwaar gestoorde binnenhof parkeren en op 30 km afstand ontsteken. Het voordeel is dat je niet meer naar zee hoeft, in een klap van alle rotzooi en vullis af en pal in het centrum een enorm binnenmeer. Das nog eens een win-win situatie …………… 200 stront vliegen in een klap weg,

Comments are closed.