Griekse toestanden in Nederland

Ons land begint al aardig op het vele bekritiseerde Grekenland te lijken. Corruptie en nepotisme in de politiek en de  ambtenaren groeien met de dag en  als het de pan uitrijst dan komt er  een “onderzoekcommissie” die tegen een vet honorarium een dik rapport maakt, dat aanbiedt aan een andere vriendje in het corrupte systeem, waarna met de slaafs volgende media er nog wat fotos gemaakt worden en iedereen dik tevreden naar huis gaat, de domme burger in de waan latend, dat er echt wel wat gedaan wordt aan de groeiende stroom van grote en kleinere schandalen.

 

 

 

 

VVD 2e kamerlid Brigitte  van der Burg meldt geschrokken te zijn van de geldverspilling in de zorg. Nu hoef je niet gestudeerd te hebben om te zien dat de Nederlandse zorg inmiddels is uitgegroeid tot een veelkoppig monster dat miljarden ongestrafd over de balk gooit en waarna wijsneuzen als professor Lans Bovenberg met oplossingen komen aandragen hoe je de kosten met name voor een groep die zich nauwelijks kan verweren ( de ouderen) beheersbaar kunt maken. Bovenberg volgt het typisch sociaal democratische pad, namelijk gaten dichten door de paar overgebleven centen weg te halen bij de nog wel productieve Nederlander tot dat ook hij de bijl erbij neergooit. Dat ter zijde.

Mevrouw van den Burg, het is namelijk verkiezingstijd, wil scoren en komt met de mededeling dat er in ons land 2.5 miljard te veel wordt uitgegeven aan de “zorg”. dat betekent grosso modo  dik 100.000 Euro per zorg ontvangend gezin, terwijl nog begin dit jaar een andere betweter in de regering  Veldhuijzen van Zanten het nog had over 40.000 Euro en tevens zei, dat zij hiermee blij was.  Beide dames zien over het hoofd dat de zorgkosten al veel langer oncontroleerbaar stijgen. Waarom ? Zeer eenvoudig. Er is een wildgroei aan allerlei  “coördinerende” instelling, adviesraden en ga zo maar door, waar welbetaalde mannen en vrouwen een al dan niet tijdelijk rusthuis vinden om na een opgelopen averij in hun ambtenaren of politiek bestaan even op adem te komen, alvorens aan de volgende ronde Monopoly te beginnen. Door deze stroperige bovenlaag die nog met de dag groeit, is er minder geld voor de diegenen, die echt voor de zorg moeten opdraaien, de handen aan het bed, de hulpverleners die er moeten zijn als het er echt om gaat.

Elk jaar wordt 2,5 miljard euro verspild in de hulpverlening aan gezinnen met meerdere problemen. Dat is een kwart van de 10 miljard die daaraan op gaat. Oorzaak zijn bureaucratie en een gebrek aan samenwerking bij de diverse betrokken instanties. Dit is dus ruim een ton per jaar en bedraagt de verspilling 25% van het budget. Bij ieder normaal groot bedrijf waren er al lang koppen gesneuveld, maar zoals u weet gebeurt dat bij de overheid en (in)direct aan haar gelieeërde instanties niet, uit vrees later als je als onredabele even tijdelijk ana een baan geholpen moet worden, de deur gesloten blijft.

Tevens is ons land inmiddels zo verslaafd aan hulp, wij denken dan aan zaken  als schulden, psychische stoornissen, verslavingen, opvoedingsproblemen dat een legioen van veel instanties bestuurd door eveneens een legioen van dikbetaalde directies zich op deze onuitputtelijke bron van inkomsten storten waarbij te denken valt aan thuiszorg, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en jeugdzorg. Overigens zonder te zeuren over “vroeger”vragen wij ons af, hoe gezinnen zo vele zorg nodig hebben.

Weliswaar waren er al eerder dit jaar kamervragen gesteld, maar nogmaals   staatssecretaris  Veldhuijzen van Zanten antwoorde op  op kamervragen  dat een probleemgezin zeker 40.000 euro per jaar zou kunnen kosten en gingen de kamerleden weer door met belangrijkere zaken zoals de Haringparty en reizen naar ontwikkelingslanden.

Een goed voorbeeld hoe men elkaar de bal toespeelt is de tijdelijke rustplaats die werd aangeboden aan Hans Hillen, die voor een periode van 2 jaar baas mocht spelen bij een van de grootse geldverslindmachines in ons land het CVZ. Dik tevreden was Hans bij zijn vertrek, maar dat hoofdzakelijk met zich zelf, want de bij de reeds sinds het oprichten van het CVZ heersende puinhoop op alle fronten was slechts gegroeid. Niemand die er na vraagt, laat staan actie onderneemt.

En nogmaals, al jaren zijn de boven omschreven problemen bekend, maar niemand die actie neemt, waardoor net als in Griekenland de gaten de uitgaven met de dag groeien en de rekening uiteindelijk terecht komt bij de burger. Typerend voor de situatie in Nederland was een bericht dat wij ontvingen en dat mede de aanleiding was voor dit artikel :

“Dat het nu pas bekend wordt wat de Nederlandse  probleemgezinnen kosten is toch een in en in trieste konstatering. Lijkt dit niet een beetje op Griekenland? Wat er nog niet bij is vermeld of dit vnl autochtonen of allochtonen betreft. Of is zo’n onderzoek ook stigmatiserend? Maar wordt ondergetekende ook niet ietwat gestigmatisserd. Immers gemiddeld heb ik ek jaar 1 a 2 probleemgezinnen op sleeptouw en na mijn dood nog eens een stuk of 10, omdat ik gespaard heb en geen tijd om het uit te geven! En ik ben echt een gewone jongen die met erg hard werken zijn centjes verdiende. Ik behoor niet tot de categorie van ca 600 a 800 bijstandsgerechtigden(trekkers??) uit R’dam, waarvan er slechts 5 aan het werk wilden gaan! En gelet op de recente opiniepeilingen zal het na 11 sept eerder nog erger dan beter worden. Zij er over 20 of 30 jr nog wel werkers te vinden???? ”

En daar zult u het voor vandaag weer mee moeten doen.

 

.


4 Reacties

 1. Henk/Paris zei:

  Laten we wel zijn in andere landen is het ook niet allemaal pais en vree, maar er is EEN groot verschil met b.v. Frankrijk, België, Italië, Spanje, Griekenland , moet ik nog even door gaan ? In deze landen met alle problemen die zij hebben, protesteert de burger, gaat de straat op, vormt een protestorganisatie ( of het helpt is vers 2) maar DOET IETS.
  Maar in NL gaat het nog steeds veeeeel te goed, steun, uitkeringen vliegen je om de oren, wil je niet werken – zie Rotterdam Westland probeerseltje 1000 werkelozen, uiteindelijk 8 aan het werk en 15 gekort op hun WW – dan doe je het toch niet. De WW in Duitsland 400 Euro per maand ! In Frankrijk mag je 1 maal weigeren een aangeboden baan aan te nemen dan 50 % korting of ontzegging WW.
  Door het zgn sociaal democratische paradijs systeem is het in NL een grote zooi van handophouders. Laten wij wel zijn : idereen kent in zijn omgeving wel iemand die op een of andere manier een ondersteuning heeft van welke vorm dan ook. AFSCHAFFEN ten zij je echt in de lappenmand zit, maar niet de metselaar die last heeft van zijn rug maar vrolijk bijklust en zo met utkering op 5000 Euro per maand komt of de werkster die toch met de chronische pijn in haar hoofd op de 3000 Euro komt.
  Maar de tijd is niet meer ver dat ook NL inzakt en dan iedereen naar den Haag kijkt dat de oplossing ook al lang niet meer weet of durft in te voeren uit angst voor kiezersverlies.
  Slappe hap

  henk / Paris

 2. Bram zei:

  Vadertje Drees zei lang gleden dat het land met 7 miljoen mensen overvol raakte. Nee zei Den Uyl, we moeten gastarbeiders hebben,dat zijn allemaal ongestudeerden en die kunnen dan mooi op ons stemmen. Wacht even riep Nieuw Links, een elitaire rijke elite club die het systeem van Links lullen Rechts zakken vullen hebben uitgeconden, dat kunnen wij ook. We maken de arbeider wijs dat ze nog meer moeten hebben en we zorgen dat we het artillerie vuur openen via Vara en VPRO en natuurlijk met hulp van de gezalfde Gereformeerden, die graag hun moeder voor een kwartje verkopen, dat onze Heilige Linkse Kerk voor echt wordt aangezien.

  Tsja, en toen moesten er baantjes komen zoals Landdrost. Ik dacht eerst dat het een nieuw merk Chocola was maar het bleek een Linkse hufter te zijn die geld moest verdienen met ouwehoeren. En oh Lieve Heer, kunnen die Loinkse rakkers ouwehoeren! Ze geloven hun eigen leugens.

  En zo lieve mensen, eindig het sprookje maar helaas niet goed. Na de eigen medelander geschopt en beledigt te hebben, na de hele Linkse/Politieke kluit baantjes te hebben bezorgd waar je geen schroevedraaier hoeft was te houden maar die wel miljoenen betalen, na het onderwijs systeem via de mammoetwet kapot gemaakt te hebben en inplaats van mensen zombies oftewel zoals Napoleon zei, kanonnen vlees te kweken, bent u aangeland in 2012. De schade is onherstelbaar en natuurlijk hebben de Rechtse politici uiterst hun best gedaan om boe te roepen en achter de schermen hard mee werken. Laten we met ze’n alle maar het lied van Seth Gaaikema zingen want dat is wel bewaarheid geworden: Wat een spreker is die man, wat een spreker is die man, dat is een man die ouwehoeren kan……..

 3. Henk Daalhuizen zei:

  De maatschappij is totaal verrot door hebzucht, corruptie, vriendjespolitiek en
  machtsmisbruik en zal net als vorige beschavingen hieraan ten gronde gaan!

 4. Arie Kanarie zei:

  Mijn bouwproject is nog niet klaar, maar wel de WOZ vast verhogen. Daarin lijkt Nedrichland in geen enkel opzicht op Griekenland,……………………………..

  Halen halen halen, hebben hebben hebben, de belastingreaper weet je wel te vinden hier in de bananenrepubliek.

Comments are closed.