Overheden en banken zijn hoofdveroorzakers van de economische crisis

De troonrede, gisteren gaf weer eens  overduidelijk aan,  dat de overheid naast de banken de HOOFDVEROORZAKER IS VAN DE ECONOMISCHE CRISIS. Uit de troonrede konden wij vernemen, (maar wij wisten dit al ),  dat er weer een karrevracht van lastenverhogingen en nieuwe belastingen over burgers en bedrijven wordt uitgestort om de OVERHEIDSBEGROTING IN HET  GAREEL TE KRIJGEN. Enkele hiervan, zoals de forenzentaks en de btw verhoging krijgen extra aandacht maar er zijn nog legio andere verrassingen die Den Haag voor u in petto heeft.. Zo gaat de eerste belastingschijf al sinds 2000 jaarlijks heel geniepig een paar tienden van procenten omhoog. Zoals gebruikelijk worden de burgers  zoals gewoonlijk  gestraft voor de niet te stuiten spilzucht van de overheid. De staatschuld loopt tot 2013 op tot 443 miljard ,daarmee nog niet meegeteld de voorzieningen die getroffen moeten worden voor de EU en ECB maatregelen. Dagelijks loopt de schuld op met pakweg 45 miljoen.

Al deze belastingverhogingen worden in de volksmond aangeduid met “bezuiningingen”. Dit is een zeer kwalijke eufemisme. Een eufemisme is een woord waarmee iets mooier of anders wordt voorgesteld dan het in werkelijkheid is. De Nederlandse overheid is al sinds 2000 elk jaar aan het bezuinigen. Als men dit woord hoort,  dan denkt men dat de Nederlandse overheid bezig is MINDER UIT TE GEVEN, want dit is het gevoel dat het woord bezuinigen geeft. Echter niets is minder waar, sinds 2000 zijn de overheidsuitgaven GEËXPLODEERD. De staatschuld is dik meer dan verdubbeld terwijl de belastinginkomsten drastisch zijn gestegen door steeds meer, hogere en nieuwe belastingen aan bedrijven en bevolkingen op te leggen.

Ook deze keer gaf de Koningin aan (zij en Willem Alexander en Maxima krijgen  dit jaar wel een ” loonsverhoging” terwijl zij  nóóit belasting betalen),  dat er VEERKRACHT IS VEREIST VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING. Er worden EXTRA OFFERS gevraagd om de economie in het gareel te krijgen. Dit zijn allemaal navenante en aperte  leugens. De overheid die al sinds jaar en dag de economische groei danig in de weg zit (het is een soort kankergezwel dat steeds  maar doorgroeit en de patient (de Nederlandse economie) steeds zwakker en zieker maakt) , heeft steeds meer geld nodig om hun nutteloze projecten en verspillingen te financieren en  moet er steeds weer meer belasting  binnenkomen. Dit wordt verdedigd, door te zeggen dat de overheid dit geld nu eenmaal nodig heeft om de economie te stimuleren maar dit is uiteraard ook een pertinente leugen.

Overheden kunnen economieën niet stimuleren,  omdat ze alleen maar geld kunnen verspillen en herverdelen. Dit te verspillen en te herverdelen geld komt van groepen die het geld verdiend hebben en die het wel nuttig zouden kunnen gebruiken als ze het in handen hadden. Dus elke belastingverhoging of extra overheidsbesteding zorgt voor MINDER ECONOMISCHE GROEI, simpelweg omdat dit geld wordt onttrokken aan de echte economie,  waar het wel nuttig had kunnen worden gebruikt en waar het wel voor economische groei had kunnen zorgen (meer consumptie, meer investering, meer productie, meer banen, meer export enzovoorts).

Dus bezuinigingen zijn in werkelijkheid belastingverhogingen of lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven. Een overheid kan niet krimpen maar zal door haar aard van nature altijd blijven groeien en uitbreiden. Elke groei en uitbreiding van een overheid zorgt voor meer regels, beperkingen en onvrijheden voor  burgers en bedrijven hetgeen altijd de vrije economie belemmert. Verder zorgt elke uitbreiding en groei van overheid voor MEER LASTEN voor burgers en bedrijven hetgeen de economische groei nog meer belemmert.
Dit kwam nu ook weer in de troonrede tot uiting. De burgers en bedrijven worden extra lastenverhogingen en belastingen in het vooruitzicht gesteld om de overheidsbegroting in het gareel te krijgen. Waarom moeten de burgers en bedrijven hiervoor extra belasting betalen??? Dit is in principe onbegrijpelijk, en toch wordt het voor zoete koek geslikt. Mensen zijn zo gehersenspoeld door media en onderwijs  die hen vertellen, dat dit een normale gang van zaken is.

Normaliter zal een bedrijf of persoon die teveel geld uitgeeft en wiens schuld teveel oploopt, zijn uitgavenpatroon gaan bijstellen. Hij zal proberen minder geld uit te geven zodat er meer geld binnenkomt dan er uitgaat zodat zijn schuld op termijn kleiner en beheersbaar wordt. Helaas geldt dit niet voor overheden. Overheden hebben twee instrumenten die particulieren en bedrijven niet hebben. Het eerste instrument is een vorm van gelegaliseerde diefstal , ook bekend onder de term belastingheffing. Met deze zogenaamde belastingheffing kunnen ze ongestraft net zoveel geld bij burger en bedrijf weghalen als ze denken nodig te hebben (steeds meer). Het tweede instrument is de kapitaalmarkt waar ze net zoveel geld kunnen lenen als ze denken nodig te hebben. (steeds meer) en ze kunnen net zoveel en net zolang lenen tot de markt hen niet meer vertrouwd. Wie staat garant voor deze leningen?? En waarom is de kapitaalmarkt altijd bereid net zoveel geld aan de Nederlandse overheid uit te lenen als de overheid denkt nodig te hebben? Garant hiervoor staat DE NEDERLANDSE BELASTINGBETALER. zolang deze bereid is net zoveel geld aan de staat te geven als de staat nodig denkt te hebben zijn de externe financiers bereid de staat te steunen met leningen.

En wanneer de externe financiers hiertoe niet meer bereid zijn, dit kan gebeuren als de staat niet meer een evenredig bedrag aan belastingen kan binnenhalen of niet meer onbeperkt belastingen kan verhogen, zoals gezien is in Griekenland, Spanje en Italie , dan is het volgende station de ECB. Als externe financiers de staatschuld niet meer willen spekken doet de ECB dit, door geld uit haar hoge hoed te toveren. Wie hiervoor dan garant staan zijn……ja , ook weer  de belastingbetalers.

 De overheden zijn bezig te groeien en te groeien en te groeien en meer geld uit te geven en meer te lenen (de staatschuld van Nederland zal vanaf 2015 dagelijks met 60 miljoen toenemen). Er is geen enkel plan om de staat drastisch in te krimpen. ELKE POLITIEKE PARTIJ heeft hetzelfde belang namelijk de staat uit te  breiden, het maakt hiertoe niet uit of je links of rechts stemt, het is allemaal precies één pot nat. Dit zal net zolang doorgaan tot het volk het niet meer pikt en in opstand komt (dit moet dan een zelfde soort opstand worden als de Franse revolutie , niets minder). Zolang het volk niet in opstand komt zal de staat elk jaar groeien en meer schuld genereren en meer belastingverhogingen en lastenverhogingen doorvoeren, totdat deze uiteindelijk als een kwaadaardig kankergezwel de hele economie heeft overwoekerd en de economie niet meer kan functioneren door veel te hoge lasten en veel te veel wetten en regels, dan zal Nederland overlijden en verworden tot een vierde wereldland.


11 Reacties

 1. Nogalwiedes zei:

  Geen speld tussen te wringen, bezuinigen is uitgaven verhogen resp. de ‘onderdanen’ verder uitknijpen om zelf meer en meer uit te geven! Dank voor dit uitstekende betoog!!!

 2. davinci zei:

  Het frustrerende is dat de overheid miljarden over de balk gooit aan zaken die absoluut niets toevoegen , Irak , Afghanistan, en aanverwanten
  Zaken doen met landen die een mentaliteit hebben van “morgen is het ook goed” een knoflookmentaliteit dus, tijdens een vakantie is daar niets mis mee maar …….
  we hobbelen lekker en stoer mee met de meute want zo hoort dat toch , had je de tronie van Balkenende gezien tijdens het handje schudden met Buch ach ik schaamde even dat ik een Hollander was en zo doen we dus ook zaken ,

 3. Joepiedepoepie zei:

  Jens Weidman het hoofd van de Duitse Centrale bank heeft een heel kritisch stuk geschreven over de ECB.

  “Debt crisis: central bank action is work of the devil, says Germany’s Jens Weidmann

  Het artikel staat in de telegraph en de link is: http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9551348/Debt-crisis-central-bank-action-is-work-of-the-devil-says-Germanys-Jens-Weidmann.html

  Voor mensen die het niet willen of kunnen lezen: Jens vergelijkt het opkoopprogramma van de ECB met het werk van de duivel. Het herinnert hem aan een scene in Faust waar de duivel Mefistofeles vermomd als een gek de keizer ervan overtuigd om grote hoeveelheden papiergeld te drukken en in omloop te brengen. Dit uit het niets gedrukte geld lost de financiële problemen van het koninkrijk op maar het eindigt in rampzalige inflatie.

  Het is bemoedigend dat zo’n hoge piet in de centrale bank hierarchie dit durft te zeggen. Ik was eigenlijk argwanend over Jens denkend dat hij opzettelijk en tegen zijn zin een havik houding had ingenomen tav de easy money politiek die Draghi en consorten voorstaan om de duitse belastingbetalers het gevoel te geven dat ze niet makkelijk overgeleverd zouden worden. Maar hij lijkt dus echt ervan overtuigd te zijn dat de monopoly fiat geld politiek van centrale banken schadelijk is voor de economie.

 4. Derk zei:

  Dit artikel heeft echt geen zin meer, is zelfs totaal zinloos. De beste, brave belastingbetalers hebben gekozen voor een zelfde soort artiesten in een toekomstig kabinet. Is zal niets veranderen, de trein dendert zonder remmen naar het ravijn.

 5. Ruud. zei:

  Ik ben 30 jaar ambtenaar geweest,bij een gemeente,wat mij altijd al heeft verbaasd is,dat de begroting,aan het einde van het jaar of gelijk,maar meestal met een enorme schuld uitkwam,maar daar gaf men niet om,want per 1 januari was er weer nieuw geld,en ging het weer van voren af aan.
  Als u en ik dit zouden doen met ons huishoudboekje,dan waren we al failliet,eer we begonnen waren.
  Een kleine anecdote,ik zat in stadsdeel midden(centrum),het liep al tegen het einde van het jaar,Mijn chef kwam naar me toe,of ik nog dingen wist die aangeschaft moesten worden,gereedschappen,overige materialen,want wat bleek,er was geld over,en als er geld over is,dat betekent dat er het volgende jaar minder in kas kwam.
  Dit geld op gemeentelijk niveau,als op provinciaal als rijks.
  Ik vroeg hem wat het bedrag was,dat er nog besteed kon worden,hij zei fl 80.000,-
  gulden,ik schrok me rot,en vroeg hem hoe dat kon,we hadden iemand die zogenaamd zo bekwaam was in die rekenarij,dat vond hij ook.
  We hebben enorm veel gereedschappen aangeschaft,en dingen,waar we niets aan hadden maar het geld moest op,zo werd het gebracht.
  Vlak voor de kerst kwam mijn chef naar me toe,zal ik je eens iets vertellen,we hadden niets over,maar tekort,de financieel ambtenaar bij ons had ergens een plusje gezet,in plaats van een min, mensen,wat was ik laaiend,zulke dingen zouden bij u en ik nooit gebeuren,maar bij zulke debielen regelmatig.
  Maar het komt maar door 1 ding,en dat is,het is hun geld niet,dan kun je uitgeven wat je wilt,je merkt er toch niets van,moet je eens kijken als het jezelf betreft,maar dan rekenen ze wel anders.
  En dit soort dingen gebeuren met regelmaat,bijvoorbeeld,wij hadden een bandenspecialist voor de bedrijfswagens,altijd makkelijk zo vlak naast de deur.
  Wat gebeurt er,mocht niet meer,want door de europese bepalingen moesten opdrachten boven de 50.000.- euro aanbesteed worden,met als gevolg dat je b.v. geen reservebanden meer had,evenzogoed ook wagenonderdelen.
  En dus werden de banden uitbesteed aan een bedrijf aan de andere kant van het land,en daar kon je maar om de 3 maanden terecht,lekker makkelijk,maar het werk leed er wel onder.
  Maar daar mag je niet over beginnen.

 6. Peter Selie zei:

  Dit artikel heeft echt geen zin meer, het is parels voor de zwijnen gooien, het is een goed geschreven stuk maar het heeft weinig tot geen nieuws waarde, al zou men de burgers weken lang met dit stuk commentaar in de reguliere media onder de neus wrijven, dan sterft het langzaam uit. Mijn inziens komt dat door dat de meeste burgers allang afgestompt zijn, bang gemaakt en onder psychische druk gezet door dezelfde media, de 412 miljard staatsschuld zal ondanks 3% staatsbegroting rustig doorgroeien als een kwaadaardig gezwel en in de toekomst zal dit leiden tot de klinische dood van Nederland, met mij en velen andere burgers hebben wij weer kunnen aanschouwen hoe Nederland weer op de reguliere politiek gestemd heeft. Dit alles leidt zoals Mevr. von Amsberg gezegd heeft dat de burgers offers moeten brengen, terwijl Mevr. Elk meer dan 1 Miljard op haar schamele bankrekening bij geschreven krijgt.

 7. Alice zei:

  Als je wereldnieuws leest, of dit nu uit de VS is of Suriname of Zimbabwe, overal is het het zelfde liedje. De overheid verspilt en de overheid heeft voor iedere economische crisis gezorgd.
  Je zou denken dat die mensen verstand hadden maar dat hebben ze niet.
  Ze houden ook nog de hand boven het hoofd van hun collega’s.

 8. Harry zei:

  @ Mario ,
  Ben altijd zeer onder de indruk van je reakties .
  Knap hoor en zeer wel geinformeerd !

  Zou het zo kunnen zijn dat deze hele hoax door de Bilderbergbende opgestart is ?
  Is het al zover ?

  Dan is het nog maar enkele seconden voor twaalf, mogelijk ?

  Heeft iemand al een beeld hoe het er straks uit zou moeten gaan zien ? Wat zou de visie zijn van die gangsters ? Allemaal weer terug op het lijfeigene-niveau ? Iedereen alle geld kwijt ? Alles wat meer is dan een rijtjeshuis inleveren of zwaar erover dokken ? Geen idee .
  Maar dat alles zo geheim is geeft me kippenvel .

  Zou me voor kunnen stellen dat ma P. zich als een soort gangstermeisje op de voorgrond heeft gemanipuleerd maar niemand zal die oliebol W. A .
  in de toekomst toch met enige verantwoording op willen zadelen ?
  Of zou ie uitlopend vanwege het familiekapitaal voor spek en bonen mee mogen blijven doen ?

  Mijn vertrouwen in Rutte is niet groot , en aangezien hij op de Bilderbergconferentie is geweest roept dat wel enige vraagtekens op , maar zou ie ZO erg zijn dat ie dat soort spelletjes mee gaat spelen ?

  Na een leven lang de politiek intensief volgen zie en doorzie ik wel een heleboel dingen , maar dit gaat m’n pet te boven .

  Wou dat ik het snapte .

  Vr .gr Harry .

 9. wolfy zei:

  Het is gewoon een complot want het gaat er bij mij niet in dat er niemand was die alles doorzag.
  Weg met de banken en je centjes lekker op maken voor U weer genaaid wordt.
  Trouwens, was het niet zo dat een paar jaar geleden de kamerleden ook 30% loonsverhoging kregen?
  En het koningshuis ging er erg goed op vooruit.
  Dit terwijl er potjandorie al jaren een staatsschuld was en is.
  We worden belazerd we worden bedonderd en de handophouders uitgezondert.

  Gegroet.

 10. Fred zei:

  De marktkoopman roept: “Ik heb grote stelen en kleine stelen, maar grote stelen het meest.”

Comments are closed.