PvdA-ers nemen uitgeprocedeerde asielzoekers in huis

Wat zou ons land toch zijn zonder de bewogen sociaal democraten gehalte zoals de leden van de; Portemonnee van de Anderen of  andere leden van de zieligheidsindustrie die zich tot DE economische groeisector in ons land ontwikkelt. Koud hadden vooraanstaande PvdA leden gehoord welk verschrikkelijk drama zich afspeelt in Amsterdam Osdorp of er werd een zieligheidscampagne in werking steld om te beginnen met een tot tranen verwekkend artikel in Het Parool geschreven door ene juffrouw Heiba Targhi Bakkali die,  daar zij van Marokkaanse afkomst is als ervaringsdeskundige gezien mag worden. Juffrouw Heisa heeft een zeer wisselvallige carriëre achter de rug maar mag zich sinds 2 jaar journaliste bij Het Parool noemen, hetgeen gelijk een kwaliteitsbewijs is van dit vooraanstaande Nederlandse MSM familielid.

Ter zake: Een groepje uitgeprocedeerde asielzoekers was zo ten einde raad, dat zij uiteraard ongevraagd een kamp opsloegen op een kinderspeelveld in het Amsterdamse Osdorp. Dat de omwonenden niet blij zijn met dit stukje cultuurverrijking mag duidelijk zijn, maar dat je als belasting betalende autochtone burger weinig of niets meer in te brengen hebt als het om dit soort gevoelige zaken gaat, weet u eveneens. Maar ter afwisseling, tracht u eens met een aantal familieleden een BBQ te organiseren in b.v. het Amsterdamse Bos en daar de natuur zijn loop moet hebben, plas of poep gewoon op het gras of in een zelfgegraven kuiltje.

Een tranenverwekkend artikel verscheen dus in Het Parool, waarin wij o.a, konden lezen, dat er geen toiletvoorziening op het terrein aanwezig was, de gemeente had hier toch wel voor kunnen zorgen, de groep van circa 40 mannen en vrouwen ( tendens stijgend) die o.a. bestond uit Somaliers heeft het koud en ze  hadden honger. Hier komt Fouad in beeld, die voor de groep spagehtti kookt. En Kennedit eveneens als Fouad een Somaliër, maar inmiddels wèl tot Nederlander genaturaliseerd , beide rond de 30, en beide hun inkomen betrekkend uit de steun, zorgen dat hun landgenoten bij Fouad kunnen douchen.  Nederlander Frank Blom komt met wat matrasjes, want zoals hij later in een interview zegt: ” het is een probleem van ons ALLEN ” . Of  juffrouw Heisa haar artikel beoordelend zelf ook wat asielzoekers mee naar huis genomen heeft, vermeldt het verhaal niet en om even in te haken op de titel van dit artikel, geen PvdA-er die heeft gezegd :  ” jongens, dat is nou vervelend, kom er maar bij mij in”, zelfs niet de altijd zo met het lot van de medemens begane Frans Timmermans, of Job Cohen die over 2 huizen beschikt en wat gedacht van onze Felix Rotteberg?.

Dat, en laten wij dit voor alle duidelijkheid stellen de vaderlandse overheid op alle fronten in het asielzoekersbeleid steken heeft laten vallen en voor  zover er sprake is van enig beleid dit zoals gebruikelijk gekenmerkt wordt door halfslachtige maatregelen zal u niet ontgaan zijn.

Aan het woord een van onze redacteuren die regelmatig geconfronteerd werd met asielzoekers. Om te beginnen is steeds maar weer de vraag hoe deze mensen kans zien om vaak met een vliegtuig naar ons land te komen. Waar halen zij het geld vandaan ? De luchtvaartmaatschappij die met de lokale immigratieautoriteit toe moet zien of de passagier de benodigde papieren heeft, wordt omgekocht. Daarna zorgt de asielzoeker voor aankomst op Schiphol ( of een andere EU luchthaven) dat het paspoort in het toilet verdwijnt. Eenmaal een voet gezet op EU bodem wordt de asielzoeker opgevangen door de Marechaussee en naar een  opvangcentrum gebracht , waar gelijk een bataljon hulpverleners klaar staat om de asielzoeker terzijde te staan , uiteraard door u betaald. Dan begint een lange weg van procedures en zoals in het geval van deze Amsterdamse maar ook andere uitgeprocedeerde mannen en vrouwen ( denk aan Ter Apel) moeten in een aantal gevallen deze mannen en vrouwen het land verlaten en wel na VIER weken .Daar dient zich het volgende probleem aan, want ofschoon je als illegale asielzoeker in feite in verzekerde bewaring gesteld zou moeten worden, laat de Nederlandse wet dat weliswaar toe maar wordt niet tot uitvoer gebracht, hetgeen betekent dat je met je Gucci tasje op straat belandt.

In landen als Duitsland, Frankrijk ga je na de procedures wel naar een afgesloten opvangcentrum en nadat de nationaliteit is vastgesteld ga je op kosten van de overheid terug naar het land van herkomst, of dat land nu wel of niet mee wil werken aan het weer in ontvangst nemen van een geëmigreerde staatsburger. Met name Afrikaaanse landen weten dat en Frankrijk heeft een financiële regeling met de lokale immigratieautoriteiten, dat de man of vrouw tegen betaling weer geaccepteerd wordt, daar zoals u weet in Afrika alles met geld geregeld kan worden. Per geretourneerde migrant een bedrag van rond de € 5000 is altijd nog goedkoper dan deze persoon in eigen land verzorgen. Daarmee is in diverse landen waar de migranten vandaan komen er een lucratieve bron van neveninkomsten ontstaan voor diegene die het licht op groen zet om de migrant  naar huis terug te laten  keren. Meerdere malen zijn er als voorbeeld om mee te werken op de Franse openbare TV reportages te zien geweest, waarin onwillige migranten compleet getaped door de Gendarmerie aan boord van een vliegtuig gezet werden.  Kunt u zich dit in ons land voorstellen ? Het ach en wee zou niet van de lucht zijn.  

Onmenselijk ? Niets tegen een echte asielzoeker, ofschoon wij ons altijd weer afvragen waarom zij ook niet b.v. Letland of Bulgarije als bestemming uitkiezen, maar daar weet u vast wel het antwoord op. Echter als wij u vertellen dat nog onlangs wij een gesprek hadden, wachtend op ons vliegtuig naar Turkije, met een migrant die reeds voor de 6e maal werd uitgezet, prima Nederlands sprak en onder toeziend oog van 2 Marechaussees ons vertelde dat hij met een week of 2 weer terug zou zijn, dan begrijpt u dat er van ons softe alles maar tolerende systeem, helemaal niets klopt.

Maar vertel dat maar eens aan al die bewogen hulpverleners ! En wat die PvdAers betreft, die hebben wij er maar bij verzonnen, want die waren bij het aanbellen niet thuis, zeker druk aan het formeren. VVD en SP reagereerden wel, hier is wat zij zeiden tegen het lokale TV station AT5

‘De VVD wil dat de burgemeester een einde maakt aan het  kamp. Uitgeproceerden dienen te vertrekken’, aldus Stefan de Bruijn, duo-gemeenteraadslid van de VVD. Tegen AT5 zegt De Bruijn dat de burgemeester eerst in gesprek moet gaan met de vluchtelingen en desnoods het kamp moet ontruimen. ( waarover praten zij ? Biotex ? )

De SP wil juist dat de gemeente zich van zijn meest gastvrije kant laat zien en deze mensen helpt. De partij wil dat er op korte termijn voorzieningen worden geregeld zoals een degelijk toilet.

PS. En om u een indruk te geven van de totaal losgeslagen miljarden verslindende Nederlandse asielzoekersindustrie, lees deze week ons artikel onder de titel : De asielzoekerscarousel .


7 Reacties

 1. check zei:

  Is een goed idee om alle asiel zoekers en moslim vrienden eens bij hun politieke hufter maten in te kwartieren. Neem ook gelijk de Roma’s even in huis want dat zijn ook zielige mensen. Zal er druk worden op de grachten gordels van amsterdam en nietb te vergeten de villawijken van Wassenaar en dat soort Gemeenten waar het rooie geboefte bij voorkeur wonen ipv tussen hun kiezersvolk ergens 3 hoog achter in een allochtonen wijk. NOE laten ze het NOE onmiddellijk instellen en bij wet, die voor de multi kult is ook de lasten en plichten uit eigen zak betalen en niet afschuiven op hardwerkende burgers die behalve te worden beroofd en uitgemaakt te worden als hoer ook de rekening mogen betalen.

 2. check zei:

  p.s. de familie pothoed en co hebben ook zat plaats en grote tuinen . gelijk afsturen die lui !

 3. wim3 zei:

  Ik hoorde net dat Timmermans (die in Brussel zo ontzettend veel heeft verdiend en zijn hart op de juiste plaats heeft), Cohen met de twee formidabele huizen, Rottenberg, de bekende Amsterdammer voor iedereen op de bres, Bos, die nu zoveel geld verdient dat hij het niet op kan maken en vele andere gulle en allochtonen-lovers die dank zij de allochtonen zoveel geld hebben verdiend hun deuren wagenwijd hebben open gezet voor deze zielige allochtonen.
  O nee, wacht even, er volgde nog iets ze waren welkom als ze hun huizen wilden schoonmaken, boodschappen wilden doen, op de kindjes wilden passen, de honden wilden uitlaten, de auto’s wilden wassen dan mochten ze gratis op zolder slapen. De huizen moesten wel met poortjes beveiligd worden omdat ze eigenlijk niet zoveel vertrouwen in de geliefde allochtonen hadden.
  Ook ons geliefde ongekozen-staatshoofd had wat kleine optrekjes ter beschikking gesteld maar dat bleken vervallen boerderijtjes die geheel in de oude stijl opgeknapt moesten worden, Ook hier was de inwoning op de half gesloopte boerderijtjes gratis. Eten moesten ze maar bij de voedselbanken halen sprak de Bolle namens z’n moessie.

 4. Sjors zei:

  Het gerucht gaat dat Timmermans in het nieuwe kabinet minister van Buitenlandse zaken zal worden. HELP!!!!!!

 5. Peter Selie zei:

  De socialisten aangevoerd door de Pvda,GL,SP en D66 zijn in feite niets meer of minder een inheemse communistische en fascistische bewegingen, gezamenlijk vormen zij een vijfde colonne die in elke overheid, semi overheid orgaan belangrijke posities bekleden. Zo als iedereen wel weet dat bijvoorbeeld de rechterlijke macht hoofdzakelijk bestaat uit rechters die van D66 signatuur zijn, die totaal wereld vreemd zijn en totaal geen binding met de maatschappij hebben op een handje vol na. De vijfde colonne faciliteert de immigratie van niet westerse allochtonen die vrij uit en meestal ongemerkt en stiekem ons land binnensluipen die hun papieren meestal zoek hebben gemaakt en zodoende niet gemakkelijk uit te zetten zijn en allemaal uit de staatsruif vreten, elke Nederlandse burger kan hier wel een paar voorbeelden van geven. Dit proces voltrekt zich al decennialang en ondervind minimale tegenwerking, het lijk er veel op dat de vijfde colonne er op uit is om ruim baan te maken voor de echte instroom van moslims met als rechterlijke macht de sharia. Je kunt je zelf afvragen, waarom onze volksvertegenwoordigers, rechterlijk macht die veelal academische titels op zak hebben niet inzien dat het verkeerd gaat, mijn inziens is dat zij allen geen binding met de maatschappij hebben of willen hebben, zij hebben genoeg kennissen uit hun eigen sociale klasse die zij vertegenwoordigen en naar een “gewone” man of vrouw kijken zij of als zij voor het eerst een bijzonder insect onder ogen komen.

Comments are closed.