Overheid tracht u de mond te snoeren

Ongetwijfeld zult u wel eens een bezwaar aangetekend hebben tegen een besluit dat de ( semi) overheid genomen had en waarmee u het wel of niet terecht oneens was. Op dat moment schrijft u een brief en mag u binnen een redelijke termijn een helder van alle ambtelijke wolligheid ontdaan, antwoord verwachten. Fout, want de overheid, die er voor u zou moeten zijn en niet andersom, geeft geen antwoord.   Deze  gedachte dat de overheid er voor u zou zijn, leeft  uitsluitend bij u de burger  en niet bij de onrendabelen die door u betaald worden  en u dus zouden moeten dienen en inlichten, de overheid. Er wordt  met man en macht gezocht naar methodes om van die lastige burger met zijn / haar  gezeur af te komen. Denk b.v. aan de zgn. Wob, de Wet openbaarheid  bestuur, waarin geregeld wordt wat u wel niet zou mogen weten, en die zoals momenteel weer blijkt in het kader van een onderzoek naar de kosten van het oranjehuis door RTL, met voeten wordt getreden.

Nu heeft RTL één groot voordeel, zij beschikken over tijd en geld, net als de familie Poot, eigenaren van Chipshol BV, een bedrijf dat al meer dan 10 jaar strijdt tegen de malafide pratijken van de overheid gesteund door eveneens zoals het zich aan laat zien partijdige rechters  zoals daar zijn Henk Westenberg en zijn compaan Pieter Kalbfleisch.

Maar wat als u een eenvoudige burger bent en b.v. iets wilt weten over gemeentelijke uitbreidings- of verkeersplannen. Daar wil de gemeente niets van weten en tracht u de mond te snoeren. Officieël kan dat natuurlijk niet, want u dient het gevoel te hebben in een democratie te leven, maar lees hoe de provincie Gelderland  met een nieuw voorstel e.e.a. tracht op te lossen :

`Dit nieuwe voorstel is ontstaan omdat geconstateerd werd dat er in toenemende mate grote aantallen verzoeken van bepaalde burgers bij bestuursorganen van de provincie binnenkomen (Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin en soms bij alle drie tegelijk). Eerdere gesprekken in mediationverband met deze burgers hebben niet geleid tot een werkbare oplossing  (in de ogen van de onrendabelen  – noot redactie).. Het voornemen van Gedeputeerde Staten is om de afdoening van verzoeken van veelschrijvers, voorzover deze geen politieke relevantie ( wie bepaalt dat ?- noot redactie )  hebben, op één plek in de organisatie te beleggen waardoor verzoeken van veelschrijvers sneller en efficiënter kunnen worden afgedaan`.

Ja ,en dat laatste is de bekende drogreden, want de bovengenoemde instanties zijn helemaal niet van plan om `sneller en efficiënter`te werken, integendeel  er moet een systeem worden bedacht om de zgn. “veel brief schrijvers ” te ontmoedigen.

Inmiddels doen zich in het groot twee identieke problemen voor, namelijk de verzoeken die RTL middels de Wob heeft ingediend om

 1)  de kosten van het koningshuis in kaart te kunnen brengen en

 2) het verzoek eveneens via de Wob, om de gevolgen het regeerakkoord en daarmee de gevolgen voor de  inkomstens van  de burgers te openbaren.

Wat betreft punt twee , oordeelde de rechter in het vandaag gehouden en door RTL aangespannen kort geding, dat de zaak wordt aangehouden tot 21 oktober en dat de partijen , RTL en het ministerie van Algemene Zaken en EZ eerst onderling een gesprek moeten houden om te kijkenof zij er uit kunnen komen. Voorts stelt het Ministerie van Financiën,  dat zij niet zoals door RTL geëist, de cijfers voor morgen ( het algemeen debat ) beschikbaar kunnen hebben. Op z’n zachtst gezegd heel erg vreemd, daar je toch mag aannemen, dat er morgen tijdens dat debat over iets gepaat zal moeten worden , waarvan de feiten bekend zijn. Ofschoon je de vraag kunt stellen of het gemiddelde 2e kamerlid de capaciteiten heeft om de gevolgen van het regeerakoord te kunnen beoordelen. Wij zijn bang van niet, mede doordat wij onlangs in een interview met Laurens Jan Brinkhorst hoorden, dat hij van mening was dat de kamerleden met veel moeite slechts 20% begrijpen van wat er in de kamer besproken wordt. Een mening die wij delen,  als wij zo het gemidelde kamerlid of ….. !!!!  de inmiddels van de kamer naar de regering gepromoveerde ministers en staatssecretarissen beluisteren, waarbij met name onze Minister van Defensie, Sjaan Plasgat  de kroon spant.

En wat betreft de vragen over de verzwegen kosten van het koningshuis weet u dat wij over het duurste vorstenhuis van Europa beschikken. Uiteraard deze leden werken er hard voor, zorgen voor het economisch welzijn van ???  strepen wat niet van toepassing is :  Nederland  of  zichzelf .  Naar schatting worden 70 miljoen euro van de kosten “buiten de boeken” gehouden, dus gewoon afgeboekt als andere kosten dan die zij in werkelijkheid zijn. De Algemene Rekenkamer die de kosten zou moeten toetsen, wordt willen en wetens buiten het verhaal gehouden. Op de vraag van RTL aan het Ministerie van Economische Zaken om deze kosten te mogen bekijken werd negeatief gereageerd,  reden dan ook dat RTL  hier eveneens  een Wob procedure over  heeft  aangespannen. 

Overigens is het zeer merkwaardig, dat een voorzieningenrechter niet onmiddelijk een beslissing neemt. In 9 van de 10 gevallen , zoals b.v. bij het laten beslag leggen of vaststellen van een alimentatie, wordt er klakkeloos aan het verzoek van de eiser toegegeven, echter in het bovenstaande  geval , tja dan liggen de kaarten wat anders.

Kortom oude Sovjet tijden zijn aan het herleven, zowel wat betreft openbaarheid als ook de komende nivelering.

 

                                  


14 Reacties

 1. Pieter H zei:

  De “onafhankelijke” rechterlijke macht in Nedrigland doet er alles aan om de overheden,hun broodheren,uit de wind te houden.

  Er is GEEN democratie en al helemaal GEEN onafhankelijke rechterlijke macht,dat wordt keer op keer zonneklaar bewezen !

  De mensen worden door de overheden niet alleen bestolen en bedrogen,maar ook gegijzeld !!

 2. check zei:

  Herken het helemaal m.n. heb regelmatig aanvaringen met het ongedierte zoals een CVZ en dat soort ellendige organisaties. Ondanks dat je er op staat antwoord op je vragen te krijgen, doen ze net of ze gek zijn. Op het laatst kan je beroep via het gerechtshof aantekenen om je klacht voor te leggen. Heb ik een paar keer gedaan, maar het zijn de slagers die hun eigen vlees keuren , dus vergeefse moeite.
  Maar ben oud Marinier en kom altijd binnen , geef nooit op. Heb ze gek gebombardeerd met offertes van een tig zieken kosten verzekeraars die bijna 50 % goedkoper waren dan het tuig bij de CVZ. Maar daar geven ze geen enkele reactie op. Dusssssssss betaal ik de rekening niet, laten ze zel;fs maar een procedure beginnen, kost mij geen geld en met alle bewijzen in de hand moet ik de eerste valse rechter nog tegenkomen.

 3. Jan Snedeteen zei:

  Geen bijzonder nieuws uit de Haagse Usurpatorenwereld.
  Het gevoel in een ‘democratie’ te leven is vergane glorie.
  Het beste is om welk gemeentehuis dan ook een heel grote boog te maken.
  Laat ze maar verder van hun diepe slaap genieten.
  Een diepe slaap die wel door de ‘vrije’ burger gefinancierd wordt.
  Maar dat begrijpen ze niet, omdat ze veel te moe zijn.
  Het beste is dus de slapers zo mogelijk niet lastig te vallen.
  Geen wonder dus dat de overheid zoveel schulden heeft.

 4. Piet Smeedijzer zei:

  ” In bijna iedere gemeente merk je dat ambtenaren gewoon hun eigen zin doordrukken. Vaak is die van elke realiteit gespeend, maar ambtenaren en politiek in de gemeentes zullen nooit toegeven dat ze verkeerd bezig zijn. Het gevolg is dat er veel ergernis onder de bewoners is, maar ook daar hebben de bestuurders geen boodschap aan, ze zijn tenslotte democratisch gekozen, toch?”

  (een telegraaflezer)

 5. Veteraan zei:

  Maar nu Marx Rutte er weer de scepter zwaait, zal de rode vlag met hamer en sikkel fier bovenaan het torentje wapperen met een blauw vaantje.

 6. Harry zei:

  Rutte wordt met de dag erger , staat ie die misselijke Erdogan op z’n schouder te timmeren ; ” zet Wilders maar uit uw hoofd hoor ” .
  Nou je krijgt niks uit zo’n islamitisch hoofd , die zijn door allah voorgeprogrammeerd , hoeven zelf niet meer na te denken , alleen als iemand iets onwelgevalligs zegt zetten ze hem op de haast eindeloze dodenlijst .

  Wat een kwal , toen Wilders gedoogde deed ie nog wel eens stoere praat , zo van als er een inbreker in uw huis komt en u geeft hem een paar ferme tikken …. etc , nu nodigt ie een vertegenwoordiger van de groep tuig waar we het meest mee te stellen hebben , uit . Haal ze allemaal maar binnen ! Plek zat , geld ook , niks aan de hand .

  ” Mijnheer Erdogan , U bent welkom in de EU ” , dan ben je toch geschift ?
  Hij is tijdens de Bilderberg sessie gehypnotiseerd of zo , dit is toch niet normaal ?

  Je moet toch wel heel machtsbelust zijn om zo door de bocht te gaan , om met je multifunctionele kont op ” het pluche” te willen blijven zitten .

  De viezerik .

 7. Harry zei:

  Vandaag in de Telegraaf : marokkaanse vader snijdt zijn twee kinderen de keel door omdat zijn ex vrouw weigert een hoofddoek te dragen . Met het bloed schrijft hij islamitische teksten op de vloer .

  Wanneer snappen ze nou hier eens dat er met die imbecielen niet samen te leven valt ???

  En Rutte : jullie zijn ALLEMAAL welkom !

  Die man moet WEG !

 8. Arie kanarie zei:

  Bestuursrecht blijft lachen jongens, wedden dat de “zaak” RTL tegen de staat weer uitstel aangevraagt wordt, en weer 6 weken te pakken hahahah bestuursrecht leuker kunnen we het niet maken.

  Maakt niks uit, Jan met de Pet snapt er toch geen moer van.

 9. check zei:

  Nieuws uit baggerland m.n. men heeft weer een leuke zakkenvullende hobby gevonden
  voor de maatjes en je mag natuurlijk raden wiens familie of vrienden weer een lekker putje hebben gevonden om eens goed de beurs te vullen.

  Je mag straks als expat je kies formulier via internet invullen maarrrrrrrr die moet je wel op eigen kosten en tijd per post gaan opsturen. Niks voor niks natuurlijk want dat gaat alleen maar van de eigen leuke verdiensten af en als je dus straks dankzij weer het zoveelste mislukte project je zakken ontiegelijk hebt gevuld, och er kraait in baggerland nooit een kraan naar. roven en stelen zit in de genen,

  voor diegene die in baggerland wonen ook eens interesse tonen voila kijk en huiver
  het kost oe slechts straks een tig miljoen , dus de moeite waard om dat ook eens te lezen’

  quote

  Geachte heer Check,

  Een knelpunt bij het stemmen uit het buitenland is dat u uw stembescheiden soms niet op tijd ontvangt om ze tijdig terug te kunnen sturen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spant zich in om dit op te lossen. Doel is te komen tot een stembiljet dat eerder of via e-mail kan worden toegezonden. Als het stembiljet eerder in uw bezit is, heeft u meer tijd om de door u uitgebrachte stem terug te zenden.
  Het is van groot belang dat er getest wordt of u als kiezer overweg kunt met het nieuwe stembiljet en er geldig mee kunt stemmen. Daarom doet het ministerie een dringend beroep op u om mee te doen aan een test.

  Meedoen met de test
  Als u wilt meedoen met deze test voor kiezers die vanuit het buitenland kunnen stemmen, ga dan naar http://www.teststembiljet.nl/aanmelden U ontvangt daarna een e-mail van de organisatie die de test uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  Werkt de link niet? Stuur dan een e-mail naar aanmelding@teststembiljet.nl.

  Een testbiljet invullen en terugsturen
  Als u deelneemt aan de test ontvangt u een e-mail met een testbiljet en uitleg over hoe u met het testbiljet een stem kunt uitbrengen. Om die teststem uit te brengen, wordt u verzocht het testbiljet te printen. Het testbiljet bevat alleen fictieve partijen en kandidaten. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, stuurt u het biljet zo spoedig mogelijk in een eigen envelop en gefrankeerd naar Nederland.
  Het is helaas voor het ministerie niet mogelijk om u in het buitenland een gefrankeerde envelop toe te sturen. Hopelijk bent u, gelet op het belang van deze test, bereid om de kosten van de envelop en de frankering voor uw rekening te nemen. Het is niet mogelijk een scan van uw ingevulde stembiljet per e-mail terug te sturen. Immers, een echt stembiljet zult u ook met de post moeten verzenden. Het is essentieel dat u het testbiljet terugstuurt zoals u het heeft geprint en ingevuld. Alleen zo kan in de test worden beoordeeld of u met het nieuwe stembiljet een geldige stem kunt uitbrengen. Uw deelname is belangrijk om te kunnen besluiten over de introductie van het nieuwe stembiljet en om eventuele verbeteringen aan te brengen.

  Helpdesk voor vragen
  Misschien heeft u eerst nog een vraag of is iets niet duidelijk? Dan kunt u via helpdesk@teststembiljet.nl uw vraag stellen. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord. U kunt niet via dit e-mailadres van de gemeente Den Haag reageren.

  Met vriendelijke groet,

  Bureau Kiezers buiten Nederland

  Als u meedoet aan de test, ontvangt u een e-mail met het testbiljet van organisatie@teststembiljet.nl.

  en toen het vervolg

  Geachte heer/mevrouw,

  Fijn dat u meedoet aan de test voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen. Met uw hulp kan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het stemmen vanuit het buitenland wellicht verbeteren.

  Hoe doet u mee aan de test?

  Klik hier om het testbiljet te openen. Maak een print van het testbiljet.
  (Kunt u het bestand niet openen? Download Adobe Reader (gratis) van internet.)

  Geef in twee stappen uw keuze aan op het geprinte testbiljet.
  Voor de partijen en de kandidaten waaruit u kunt kiezen gaat u naar http://www.teststembiljet.nl/overzicht-lijsten-kandidaten Als u een keuze heeft gemaakt voor een partij en kandidaat, geeft u dit aan op het geprinte papieren testbiljet. Dat doet u in twee stappen.
  1. U kleurt eerst een stemvakje in bij een lijst.
  2. U kleurt daarna een stemvakje in bij een kandidaatnummer.
  Inkleuren mag met blauw, zwart, rood of groen.

  Doe het testbiljet in een envelop en stuur het zo snel mogelijk gefrankeerd per post terug naar Nederland. Het postadres vindt u bovenaan het testbiljet.

  Op http://www.teststembiljet.nl vindt u meer informatie.

  Als meer mensen in uw omgeving meedoen aan de test
  Er worden twee varianten van het stembiljet getest. Het kan dus voorkomen dat eventuele gezinsleden een ander testbiljet hebben dan u. Ingevulde testbiljetten van uzelf en van andere deelnemers mag u in één envelop terugsturen. Is een stembiljet geprint op meerdere pagina’s, hecht deze pagina’s dan elkaar.

  Helpdesk voor vragen
  Moeite met het openen van het testbiljet of met printen? Of heeft u een vraag? Neem contact op met helpdesk@teststembiljet.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

  Hartelijk dank voor uw deelname en betrokkenheid!

  Met vriendelijke groet,

  F. Malecki
  Projectleider

  In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  unquote

  je ziet een echte Ollander die weer een dik betaalde baan heeft gevonden . denk van de PVDAllah maar och zijn het niet allemaal dieven ???

  neem eens de moeite om de site te openen en het stembiljet via pdf eens in te laten.
  Je lacht je rot om zoveel onzin !

 10. check zei:

  @ AK

  Nee denk het toch niet. De maffers denken dat ik ff helblond ben en me laat misbruiken voor hun idioterie . afdrukkuuu, invulluuuuuuuuuh , in enveloppuuuuuh stoppeeehh, postzegeltjeeeeeeeee kopuuuh in het enige postkantoor in het durp en maar wachten tot de lokale hufters uitgeloelt zijn met hun spaanse loelpraatjes. Denk je dat ik helemaal gek geworden ben en dat voor baggerland die op elke minuut van de dag probeert te naaien. kreeg vandaag weer een overzicht van mijn pensioen verzekeraar , waar pontificaal weer de AWBZ premie opstond dus een 5 % voor jan met de grote kudt betaald want de awbz bestaat in dit achterlijke land niet. Nee Arie , een grote bom daar om den Haag misschien een oude torpedo in de hofvijver, wil wedden dat dat voldoende is om het hele zooitje naar allah te blazen !

 11. Arie Kanarie zei:

  @13 Check,

  ik weet het ouwe reus, ben het helemaal met je eens. Voor mij mag dan ook de sharia ingevoerd worden, kijken hoeveel handen er nog overblijven na de straffen volgens diezelfde sharia waar ze de bek van volhebben.

  clustergranaten lijkt me een beter idee voor Den Haag trouwens, daar hebben we er nog zat van “over”, en de uitwerking is iets minder genuanceerd dan een trorpedo in de hofvijver.

Comments are closed.