Burgemeesters met dubbele petten

dubbele petten 3Burgemeesters met dubbele petten ? Zouden zij deze dragen vanwege de kou ? Enfin u weet het antwoord zelf wel te bedenken, want de mannen en vrouwen die soms als burgervader ( voor de vrouwelijke burgemeester? burgermoeder ? ) betiteld worden en die bij de burger een gevoel van geborgenheid zouden moeten oproepen, nu deze ambtenaren laten behoorlijk wat steken vallen. GEENNIEUWS dus, want terwijl de ene affaire zoals die van Wilma Verver nog niet achter de rug is,  en Koos Jansen  voorzitter van de Raad van Bestuur van het inmiddels failliete  Amarantis compleet faalde , liggen nu inmiddels nog meer burgemeesters onder vuur.

 

 

Burgemeesters vervullen regelmatig de rol van toezichthouder van een zorgorganisatie in hun gemeente. Hierdoor vertegenwoordigen zij verschillende belangen en dat kan tot problemen leiden zoals bij bijvoorbeeld het Ruwaard van Putten-ziekenhuis. In dit ziekenhuis waar slechte zorg tot een hoog sterfgehalte leidde was een burgemeester toezichthouder. Peter de Jong van de gemeente Westvoorne vervult die rol vanaf 2007.

En daar tegenwoordig het inkopen van zorg vaak op het bord van de gemeente ligt, is dat belang tegenovergesteld aan dat van de zorginstelling. De pettenverzameling van burgemeesters groeit en leidt in veel gevallen zoals de beide bovenstaande voorbeelden aangeven tot een een schijn  van belangenverstrengeling. Maar daar blijft het niet bij. Bij gemeentelijke vervoersinstellingen heeft een burgemeester vaak een toezichthoudende rol waardoor ook in dat soort organsiaties belangenconflichten op kunnen treden.

En bleef het maar bij burgemeesters. Uit een recent onderzoek bleek dat ook andere publieke ambtsdragers  een belangrijke rol  aan het interne toezicht op zorginstellingen leveren. In cijfers gaat het om vijf wethouders, elf gemeenteraadsleden en zes provinciale statenleden. Van de huidige Tweede Kamer hebben 18 Kamerleden een nevenfunctie in de zorg.

Nee, de overheid kent voorlopig nog geen oplossing voor dit probleem, dat ongetwijfeld tot meer schandalen gaat leiden. Daarvoor is het dan ook de overheid, waar het oplossen van wantoestanden in de eigen gelederen niet t0t een prioriteit schijn te horen, en daardoor de belastingbetaler veel geld kost.

En op de valreep weer een burgemeester die kennelijk zijn schaatsen niet op tijd geslepen heeft en derhalve een scheve schaats schaatst:

Van Hedel (52) VVD, is sinds de zomer van 2011 burgemeester van Neerijnen. De GBN ( Gemeentebelangen Neerrijnen)  stelt dat hij huurpenningen zou hebben gedeclareerd voor een woning die nog niet was gebouwd. In het huurcontract zou met de datum zijn gerommeld om in aanmerking te komen voor de rijksregeling vergoeding dubbele woonlasten, aldus GBN.

Oplossing ? Ontslag en geen bijbanen meer voor (semi)overheidsambtenaren, laten zij zich gewoon met datgene bezighouden waarvoor zij reeds een riant inkomen ontvangen.


6 Reacties

 1. Peter Selie zei:

  Belangenverstrengeling onder ambtenaren, politici en bestuurders is aan de orde van de dag en wordt vooral veroorzaakt door onprofessioneel gedrag en naïviteit. Pim Fortuyn noemde dit de welzijnsmaffia, Er is nergens meer geld te verdienen dan in de sociale en liefdadigheid sector. Degenen die dit het beste begrepen hebben zijn de linkse liefdadigheids-imperialisten. Als er gestemd moet worden spelen ze op het sociale gevoel, maar als ze de posten hebben gaat het om de posities en het geld. Want wie benoemt de Burgermeesters, Provinciale Staten, Semi overheidsbestuurders, Toezichthouders, Topambtenaren, Korpschefs? Natuurlijk is de politiek hier verantwoordelijk voor. Belangenverstrengeling nooit van gehoord? De politiek is de schaamte al voorbij, terwijl de ambtenaren voor 80% bestaan uit PvdA’ers en wanneer er weer een geval van frauduleuze handelingen uit komt wordt er op nog hoger niveau, laconiek op gereageerd en vaak met exotische uitvluchten weggewuifd. Meestal wordt er een onderzoek commissie in het leven geroepen worden die het gaat onderzoeken, waar meestal geruime tijd overheen gaat, zo dat de soep niet zo heet wordt gegeten als hij opgediend is, wanneer na lang wachten de uitkomst van zo een onderzoek commissie het theatraal in de media naar buiten brengt dan loopt het meestal met een sisser af en er wordt beloofd dat maatregelen aangescherpt worden als een doekje voor het bloeden, lang leve de democratie.

 2. Pieter H zei:

  @ Peter Selie

  Er is wel een remedie tegen alle belangenverstrengelingen,nepotisme en fraude:
  Bindende referenda zoals in Zwitserland!
  Dat zal er nooit door komen,vanwege de bovengenoemde redenen;NeteLand zal dus NOOIT democratisch kunnen worden,alleen met een revolutie !!

 3. Harry zei:

  Ook de schrijnende incompetentie van de heren en dames burgemeesters is zorgwekkend . Zie het gehannes bij de moerdijkbrand , het totaal onbekwaam handelen in Haren , het geldverkwisten van de kampioen onder de mislukkelingen , Wolfsen , die patent heeft op slappe en stomme beslissingen .

  Nu ook weer even een miljoen over de balk gegooid om een paar ” woonwagens” te verplaatsen in Maastricht .
  Heb aandachtig gekeken , heb geen wiel gezien !
  Eigenlijk zijn het complete bungalows .
  Hoe komen ze aan dat geld ?
  Hebben ze niet allemaal een uitkering?
  Vraagt zo’n gemeente nou nooit eens hoe dat allemaal maar kan ?
  Terwijl tenminste een van de eigenaren een bajesklant is .
  Of zijn ze bang om lastig te wezen naar dat tuig toe , dat net als in Den Bosch het gemeentehuis in vlammen op zal gaan ?
  Lijkt wel of de angsthazen de ellende die ze hebben proberen af te kopen met ons belastinggeld .

  Ze zullen nooit struikelen over hun eigen moed !
  Hooguit over hun eigen veters .

 4. andre zei:

  wat te denken van de burgemeester van moerdijk met pakchemie. De burgemeester is het hoofd van brandweer EN politie volgens het BW. maar deze lafbek had helemaal geen pet en er kwam niet meer uit zn scheve koker “ik ben ziek en morgen ga ik met pensioen” de nos had nog net zn opgeheven middelvinger op het eind maar weggelaten.

 5. Peter Selie zei:

  Harry Schreef:

  “Ook de schrijnende incompetentie van de heren en dames burgemeesters is zorgwekkend. Zie het gehannes bij de moerdijkbrand, het totaal onbekwaam handelen in Haren, het geld verkwisten

  Dit alles is mogelijk in mijn opinie om dat Nederland geen echte democratie is (een parlementaire democratie voor die genen die de puntjes op de i willen hebben) de scheiding van kerk en staat is ook niet 100% het geval in Nederland, en de vrijheid van meningsuiting is ook een lachertje op de meeste nieuws sites en blogs wordt bij het minste geringste weg gejorist, gelijkwaardigheid bestaat alleen op papier en in de hoofden van de narcistische-multikulklutsers. Wat de meeste burgers voor waar aannemen is dat er een links, midden en rechtse partijideologie bestaat, nu dit denkbeeld heb ik lang geleden overboord gegooid, mijns inziens is het hele politieke spectrum socialistisch. Om een regering te vormen behaald geen enkele partij de benodigde meerderheid, dus samenwerken is geboden, en hup daar gaat de partij-ideologie even in de koelkast en wordt er bij de volgende verkiezingen er weer uit gehaald. Partij-ideologie is voor de bühne een rad voor ogen draaien voor het stemvee, na de tweede Wereldoorlog is er alleen maar een socialistisch, politiek spectrum geweest. Politiek is een spel van de machthebbers wat door de eeuwen heen gespeeld wordt, heeft u wel eens echte oppositie mee gemaakt? Die het een regering onmogelijk maakt om door te regeren, het antwoord is nee, heeft u wel een een parlementaire verslaggever meegemaakt die tot het gaatje ging in een interview met een bewindsman of vrouw? het antwoord is nee, leest u in de krant de waarheid, niets dan de waarheid? het antwoord is nee, het zelfde geldt voor de andere media. Er is een politicus die al deze misselijke politiek-correcte reguliere politici hun plannen doorkruist en dat is Geert Wilders daarom heeft deze man 24 maal 7 beveiliging nodig en wordt op tot op de dag vandaag gedemoniseerd, uitgesloten, beschuldigd, ect, ect.

 6. ineke zei:

  een combinatie van demonisering en de enorme domheid van de doorsnee nederlander zal er voor zorgen dat de zichzelf benoemde “elite” het altijd weer wint helaas –

  ook al maken ze er de grootste puinhoop van, men blijft op de rampen veroorzakende poppetjes stemmen – liegen?? no problem, bij een nieuwe ronde totaal vergeten – incompetent?? idem –

  noem mij 1 overheidsinstelling die goed/redelijk/matig functioneert – u mag hier gerust een week over nadenken –

Comments are closed.