Henk Kamp, de zoveelste politieke brekebeen.

Henk Kamp fantasieënWij schrijven het geregeld, de artikelen uit ons archief zijn nog steeds actueel zo ook dit artikel van inmiddels 3 jaar geleden, waarin wij u de avonturen beschrijven van de zoveelste Haagse brekebeen, VVD-er Henk Kamp. Overigens had dit natuurlijk ook over  een CDA-er, een PvdA-er of een andere politieke onrendabele kunen gaan.

Als U gewoon even naar Wikipedia gaat en de naam Henk Kamp ingeeft, dan wordt U heel erg somber. Somber om te zien hoe een Twentse brekebeen met slechts een   HAVO diploma en een opleiding tot controleur bij de FIOD het uiteindelijk toch tot minister schopte. Maar goed in een kabinet waarin je ook met uitsluitend  een lerarenopleiding huishoudschool via een ministerschap voor 3 ton ( plus PGB )  per jaar naar Parijs over energie mag gaan praten, ( Maria van der Hoeven lees hier )weet u dat wij ( terecht)  geen hoge dunk hebben van de verstandelijke vermogens van onze Haagse cabaret leden. Henk maakt het nu echter wel bont, want de uitkeringen aan een groep buiten de EU allochtone en autochtone woonachtigen moet worden gestopt c.q. aangepast Opbrengst 30 miljoen per jaar.

Nu zijn wij de laatsten  die niet instemmen  met besparingen die het kabinet wil invoeren. Wat ons echter opvalt, en dat is zeker niet de eerste keer, dat besparingen van het kabinet ALTIJD gezocht worden bij de burger en dat het kabinet nooit eens een groepje ONRENDABELEN  waar de overheid vol mee zit, gewoon het kantoor uitzet en plantsoenen of ouderen laat verzorgen, uiteraard tegen een aangepast salaris. Maar deze gedachte komt niet bij onze regenten op.

Ingegeven door het feit, maar ook dat had ieder wel denkend mens kunnen zien aankomen, dat met name de Turkse , Marokkaanse en MOEland  migranten volop (mis)bruik zouden gaan maken van ons sociale stelsel, moeten nu de uitkeringen voor de ANW, WIA en AKW  voor autochtone en allochtone Nederlanders die buiten de EU wonen aangepast worden aan het prijsniveau van het betreffende land.  Dit gaat naar schatting 30 miljoen opbrengen. Uiteraard worden de uitkeringen slechts aangepast als het prijsniveau van het land lager is, maar heeft U Nederland verlaten en bent u in Zwitserland gaan wonen of Singapore, dan wordt de uitkering niet naar boven bijgesteld. Maar dat wist u natuurlijk al, rendementsheffingen voor een fictief rendement op uw spaargeld werken prima, maar verliezen geleden op de beurs mag u niet in mindering brengen. De bekende overheids eenrichtingsverkeersweg.

Maar laten wij eerst even teruggaan naar de oorzaken van het feit, dat er gefraudeerd wordt hetgeen mede een achtergrond van de regeling is waardoor er inmiddels veel mensen ons land  verlaten hebben en in een ander land van hun uitkering gebruik willen maken.

1) Immigranten ( want daar gaat het in deze regeling voornamelijk over) maakten natuurlijk volop gebruik van het unieke aantrekkelijke Nederlandse sociale stelsel. Je kwam, je ging na 3 maanden door je rug en zat voor de rest van je leven en dat met 3 vrouwen met 21 kinderen gebakken.

2) Daarna gooide Den Haag er nog even een generaal pardon overheen en waren wij weer minstens 30.000 laag geschoolden “rijker”, die allen ook aangetrokken door het sociaal democratische beleid in ons land als vliegen  op de drol, want zo mogen wij inmiddels Den Haag wel noemen kwamen aanvliegen.

3) Nu staat Den Haag om allerlei vage redenen weer toe ,dat hordes Polen, Roemenen, Bulgaren ons land binnenkomen en wees er van overtuigd  dat ook die mensen goed kunnen rekenen, hetgeen nog meer narigheid betekent en dweilen met de kraan wagenwijd open.

En dan komt mede n.a.v. de voorstellen van het CDA eerder dit jaar Henk Kamp met het bovenstaande voorstel. 30 Miljoen sparen of bezuinigen, geef ons een ochtend ongelimiteerde toegang tot de overheidshoningpotten en de klus is geklaard. En als wij het bedrag boven die 30 miljoen, dat wij besparen zelf mogen houden kopen wij gelijk een groot Grieks eiland, zodat die mensen ook geholpen worden.

Schande !

Het was toch te voorzien dat slechts landen met een aantrekkelijk sociaal stelsel laag geschoolde  migranten zouden trekken EN dat nog steeds doen.De laaggeschoolden zijn zelfs met een minimale uitkering in ons land altijd nog stukken beter af, dan wonen in een hut in Verwegistan , Anatolië of het Rif gebergte, dat is niet zo moeilijk te bedenken. Naar Letland of Roemenië zie je ze niet vertrekkken Dus wat Kamp wil gaan besparen, geven wij weer even hard aan de andere kant uit.

Maar nu even een ander voorbeeld : de heer en mevrouw X beide autochtoon, hebben hun hele leven in Nederland gewoond, altijd gewerkt en dus de volledige premies MOETEN afdragen. Op hun 65ste besluiten ze vanwege het klimaat en het anarchistisch verval van Nederland te verhuizen naar Florida. Helaas komt de heer X. kort na de aankomst te overlijden en zou mevrouw X dus aansprak kunnen doen gelden op de ANW. Maar Florida behoort niet tot de EU, dus een korting op de ANW of zelfs geen uitbetaling meer ? Terugstorten van de betaalde premies ? U weet het antwoord al, nee natuurlijk niet, eigen schuld, dikke bult, had maar lekker in Gouda of Culemborg moeten blijven wonen en wachtend bij de bushalte je gouden ketting van je hals moeten laten trekken of  ’s avonds overvallen worden in je eigen huis door een stel Roemenen of zigeuners. “Wat zegt u mevouw, u wilt aangifte doen?” Komt u over 3 dagen maar even naar het bureau, dan zullen wij zien wat wij voor u kunnen doen ! ”

Nee, meneer Kamp, neem een voorbeeld aan Israël, waar burgers met alle egards ontvangen worden , indien ze weer in Israël willen komen werken en belastingen betalen. terugkomen naar Nederland ? Wij kunnen zo een hele rij voorbeelden geven hoe je als echte Nederlander door SVB, UWV, CVZ  en noem de rest van de instanties maar, behandelt wordt en à propos de SVB, als dan de AOW gerechtigde datum daar is, dan betekent dat nog niet dat deze ook uitbetaald gaat worden, want heb je het ongeluk, dat je als Nederlander een tijd in het buitenland gewerkt hebt, wordt je gekort  met 2% op de uitkering per jaar dat je buiten Nederland verbleef, hetgeen nog begrijpelijk is, maar de behandeling die je je dient te laten welgevallen door vaak bij deze organisatie werkzame “nieuwe Nederlanders” is ronduit schandalig. Iedere dag bereiken ons hierover mails en als de helft klopt, dan is hier sprake van een systematische discriminatie van de eigen oorspronkelijke bewoners.

Kortom weer een typische politieke oplossing van Kamp, die maar beter als loopjongen bij de FIOD had kunnen blijven, hetgeen als je een dergelijke baan accepteert al een duidelijk beeld geeft van de geestelijke gesteldheid van deze man. En voor zover u het nog niet gelezen had, Henk Kamp heeft vreemde relaties.

 

 

 


2 Reacties

  1. Quovadis zei:

    Heeft meneertje Kamp al afgerekend met uitzendbureau ottoworkforce of zou hij daar ook betrekkingen mee hebben?

  2. Bas zei:

    Het volksvermaak met de naam leed werkt alleen als het eigen is. Wat in andere landen, neem Rusland, corruptie heet, is in Nederland contractueel vastgelegd. Neem de wetgeving die letterlijk allochtonen laat prevaleren over het eigen die dan kwaad gerechtigheid zoekt. De slappe lach krijg je er van op weg naar de door hun betaalde en onderhouden moskee. En met honderd procent AOW in de zak te begrijpelijk als je bedenkt dat er maar 30 woonjaren zijn.

Comments are closed.