Oxfam Novib, ASN , SNS en anderen, liefdadigheid onder de loep.

microellendeZoals wij reeds een aantal dagen geleden schreven beschikt ons land over een uitstekend geöliede liefdadigheidsindustrie, ondersteund door de regering die op jaarbasis ettelijke miljarden in een tak van sport steekt, waarbij er zoals gewoonlijk niet of nauwelijks controle is op wat er met de rijkelijk gedoneerde belastinggelden gebeurt. De grote spelers op dit terrein zijn o.a. Coraid, Hivos , Icco, Oxfam Novib, terwijl er via de Nederlandse ambassades ook nog eens voor Sinterklaas  wordt gespeeld. Veel van het geld dat wordt uitgegeven door de overheid aan de bovengenoemde organisaties “verdwijnen” en zoals ex staatstsecretaris Ben Knapen onlangs in beantwoording van vragen vanuit de 2e kamer aangaf, is er geen inzage hoe dat geld ( een kleine 25 miljoen ) wordt besteed. De brief van de staatssecretaris kunt u hier lezen ( pdf file) .

 

Nadat wij in ons vorige artikel reeds waren ” ingegaan op de liefdadigheidsindustrie” in het algemeen, willen wij het vandaag met u hebben over de wat tot voor kort microkredieten werden genoemd en nu; ” inclusive  finance” . In principe functioneert het systeem als volgt. De overheid subsidiëert een liefdadige instelling of fonds. Die wederom op hun beurt geld investeren , uw geld, want de overheid heeft de benodigde financiën immers bij u weggehaald, in een soort  lokaal  gevestigde financieringsmaatschappij, die er dan voor zorgt dat de noodleidende Afrikaanse of Aziatische boer, ondernemer of iemand die dat wil worden een microkrediet ontvangt, een bedrag dat afhankelijk van het voorgestede project variëert tussen de 200 tot  2000 dollar. Er wordt dan een afbetalingstermijn afgesproken en …. een te betalen rente.

Uiteraard, voordat wij het vergeten, ontvangt de liefdadigheidsinstelling in Nederland ook weer een rente van de lokale financieringspartner.

Zo ver zo goed en toen dit systeem ooit bedacht werd door een zekere mijnheer Muhammed Yunus , een econoom uit Bangladesh, die voor zijn werk in 2011 een Nobelprijs kreeg uitgereikt. Het systeem was doordrenkt met idealisme, dat tot op zekere hoogte werkte. Maar toen de “industrie” en de verenigde Naties zich er mee gingen bemoeien , onze eigen “econome” . Máxima als boegbeeld  naar voren werd geschoven, er tranenverwekkende verhalen werden verteld tijdens goed van een hapje en drankje voorziene bijeenkomsten op de meest exotische plaatsen, toen roken ook de vaderlandse “zieligheidspleisters” hun kans.

Geld werd uit den Haag en van de argeloze donateur ontvangen tegen nulprocent rente. Het geld bracht echter al gauw 50% rente op als het ter plekke in Afrika of elders werd uitgeleend en daar ook de lokale ondernemers hun graantje wilden meepikken, betaalde de “gelukkige” ondernemer al snel 120 tot zelfs 180 procent rente !  U begrijpt wat het gevolg was. De mensen  die het geld geleend hadden konden dat niet terug betalen, gingen soms  failliet, konden vaak de  schande niet dragen en pleegden zelfmoord. De Nederlandse liefdadigheidsindustrie verblikte of verbloosde niet. Toen de aandacht van Máxima hierop gevestigd werd was het veelal al te laat, maar ook zij ondernam geen actie, laat staan dat zij zich uit deze aandacht trekkende “industrie” terugtrok, want een eenvoudig meisje die opeens prinses wordt, komend uit het niets , wilde de aandacht, de glamour en de  gevierde persoon zijn niet opgeven.

Maar was er dan niemand die deze zaken controleerde, accountants, noem maar wat op ? Ja zeker , want in ons land bestaat de organisatie Triple Jump waarin o.a.  de ASN Bank , SNS,  Oxfam Novib participeren. Een soort financiëel beheerder en controlemechanisme dat ongeer € 380 miljoen beheert en er op toe zou moeten zien dat gelden uitgeleend worden tegen redelijke  en marktconforme rentes. Dus alles O.K ? Nee hoor,  niet helemaal, want toen bleek dat ook bij Triple Jump de wens tot het maken van winst, spreek hoge rentes de voorkeur genoot boven ethisch financieren van projecten in 3e wereld landen , bleek het mechanisme niet meer te werken. Wat staat er o.a.op de internetsite van Triple Jump inmiddels ook gegrepen door het “grote geld” ?

“Typical annualised interest rates are between 20 and 80 per cent, and can, depending on loan size, country and methodology, be even higher. We consider these high rates acceptable if they are required to cover the costs of efficient credit delivery and guarantee a sustainable business without relying on subsidies”.

En zoals wel vaker gebeurd was er ook bij Triple Jump een ” klokkenluider ” en die moest verdwijnen. Hem werd hem het volgende voorstel gedaan. Ontslag nemen, ingehuurd worden als zelfstandig consultant tegen een hoger inkomen, maar een absolute zwijgplicht over alles wat er bij Triple Jump gebeurt. Onze redactie beschikt over de correspondentie die e.e.a. bewijst. Toen de klokkenluider dit weigerde en het verhaal over de buitensporige rente winsten naar buiten wilde brengen, kon hij gaan. Exit, want de liefdadigheid duurt tot aan de deur.

En Máxima ? De klokkenluider had contact met haar, wees haar op de feiten, maar zoals reeds geschreven onze econome blijft gewoon op de ingeslagen weg van de rich and famous.

In een volgende aflevering gaan wij verder in op de details met de bewijsmaterialen waarvan de Nederlandse MSM weigerden deze te publiceren uit vrees voor ……. ?


7 Reacties

 1. Wimke zei:

  Al die krijtstrepen pakjes in die kantoren met hoogpolig tapijt, zorgen wel dat ze niets te kort komen !! Lang leve de zakkenvullers !!

 2. Sonja zei:

  Op de radio gisteren, voor elke donateur die colporteurs op straat werven gaat 80 euro naar het marketingbureau.
  Maar het is kennelijk de moeite waard .

 3. Pieter H zei:

  Ook de “directeuren” van de liefdadigheids organisaties hebben een aardig salaris;ook organisaties als Unicef,Rode Kruis,etc.,3 à 4 ton is niet ongebruikelijk.
  Wordt het niet de hoogste tijd dat deze risicoloze baantjes “liefdadig” worden beloond met met max. 60.000 € per jaar (niet per maand) ?
  Wordt dit overschreden,dan een verbod op de organisatie !

 4. Haagse Harry zei:

  Ze zijn heel liefdadig voor zichzelf en hun vrindjes. Nou gaan ze Doubletstraat ombouwen naar Quartier Latin. Zoiets als mr. dr. Lodewijk Asscher probeerde met de Wallen in Amsterdam. Dat werd Red Light Fashion district met kleine winkeltjes. Van die lastige gasten wilden ze af en ze kenden wel enkele gasten die daarin wilden gaan zitten. Allemaal gemeenschapsgeld in de strontgrachten, waar toevallig ook een Argentijnse dame van het bruine gedachtegoed rond zwom met wat microkrediet in haar handtasje.
  Dus nu Quartier Latin met aan het stuur de volgende doctorandus, wethouder Norder. Die ook al succesvol aan het plunderen/blunderen is ten eigen gerief tegen de burgerij. Dan is onze Rob Oudkerk, arts en bezoeker bij voorkeur van heroïne-hoertjes is wat minder gluiperig. Tja, toen was hij wethouder af in Amsterdam en werd lector in Lifestile aan een ROC in Den Haag. Hij ligt nu wel bij zijn eega-psychiater huilend op de bank, ze berijpen me niet. Ze pakken wat ze pakken kunnen, deze jongens van De Partij van de Afrukkers. Wel doctoranus zijn, dat vergemakkelt de pluk.
  Dus of je nou over de grenzen kijkt of in Nederland, het ´bedrijfsleven´ en de politiek varen er wel bij.
  Marko Peters of Marijke de Vos, Femke Halsema, het maakt niet uit. Vooral op hun eigen terrein weten ze groteske prijzen binnen te halen. Bijvoorbeeld Mariko Peters in Afganistan voor haar culturele bedgenoot en Marijke Vos met de Proba Koala in Ivoorkust. Ondertussen heeft de overheid in Nederland het vlekje, http://www.parti-ecologique-ivoirien.org/Droit-de-l-Homme/Cote-d-Ivoire-L-association-Sherpa-entame-une-action-en-justice-au-nom-des-victimes.php, volgens de krantenberichten in Nederland ondertussen weggepoetst en zit Marijke de Vos, zoals een vos betaamd, onschuldig te spinnen in de Eerste Kamer.

 5. Yvonne zei:

  Sinds ik een lijst heb waarin het inkomen wordt gepubliceerd van directies en managers van goede doelen,heb ik nooit meer een eurocent geschonken;ik geef het liever aan een noodlijdend mens/gezin dat de krullen van het plafond krabt van ellende!

 6. cathy zei:

  Haagse Harry, de oplichtingspraktijken zijn nog erger dan je hier beschrijft, maar in nederland wordt het uit de publiciteit gehouden een zg.” no go area “, voor de msm, want oh wee als er geen (ook overheids) geld meer gegeven wordt dan raken duizenden mensen hun dik betaalde baantje kwijt. Kijk eens bij oxfam novib!

Comments are closed.