Waar blijven de Aaltense euro’s ?

aaltenGeïnspireerd door de tovertruc van onze huidige minster Lodewijk Asscher onder wiens voortvarend bewind 3.8 miljard euro’s verdwenen moeten ze in Aalten gedacht hebben wat die Amsterdammers kunnen, dat kunnen wij ook.

 

 

 

 

 

Uiteindelijk heeft deze Acherhoekse gemeente een burgervader die het klappen van de zweep kent, hij was en wij kunnen dat niet vaak genoeg herhalen, onderwijzer op een Lagere School , later onderwijzer Biologie, dus in ons land vooropleiding om ergens in den lande burgemeester te worden. Wat heet, even dreigde ons land het risico zelfs een onderwijzer als premier te krijgen, maar gelukkig ging deze kroeg aan ons voorbij.

Ja en nu wij het dan over kroegen hebben, je komt wel eens in van die dorpjes, waar de tijd heeft stil gestaan. Het sociale leven zover aanwezig,   speelt zich af rond de kerk, het dorpsplein , de aan het dorpsplein gelegen Horeca gelegenheid en…. altijd op loopafstand daarvan het raadhuis, want  B en W, raadslieden , allen zijn zij bekend om hun feiloze neus door in de lokale “waterhole “op kosten van de burgers hun natje en droogje te komen halen, zo ook dus in Aalten. En als je dan toevallig lettend op je budget in een dergelijke gelegenheid snel een uitsmijter verorbert, terwijl op zicht- EN ..!!! hoorafstand het lokale politburo het 3 gangenmenu afwerkt, steeds weer het geluid van een nieuwe geopende fles de stemming verhoogt en je met een snelle blik ziet dat in Aalten het verbruik 1 op 1 is, dwz 1 fles per hoofd, dan weet je dat het allemaal wel goed zit  in het Achterhoekse en  aangekondigde bezuinigingen die net als in de echte politiek slechts  lastenverzwaringen voor de burger betekenen.

Dus toch maar eens even in de cijfers gedoken, uiteraard met ondersteuning van, de ook al in het verschenen artikel over onze Amsterdamse knoeierijen, genoemde Leo Verhoef. Zet u schrap, want het spectrum reikt weer van een loco burgemeester die in de eigen gemeente zou moeten wonen en dat niet doet, tot een raadslid, die zo overtuigend met 2 flessen exclusief druivensap onder de arm het dorpsplein buitenloopt en maar blijft roepen “dit is afgerekend” dat je het haast zou geloven.

Kijkend naar de jaarafrekeningen  van de gemeente Aalten zijn deze op z’n minst gecosmetiseerd of anders gezegd, zeer misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo en  wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiële positie. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een tekort van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er € 0,5 miljoen overgehouden. Bravo zou je dan zeggen, een appeltje voor de dorst en dit zelfde geldt voor het jaar 2006 waarin de gemeente zei een voordelig saldo te hebben van € 1.2 miljoen, maar er in werkelijkheid  € 8.2 miljoen was binnengeharkt. Dus even meerekenend zou de gemeente in die 2 jaar precies quitte gespeeld hebben, althans volgens eigen zeggen. Echter er was € 8.7 miljoen overgehouden. De Aaltense burgers mochten echter  € 5.6 miljoen OZB betalen en dat was in feite overbodig. Van waar dus het zgn. “quitte”spelen ?. Een schriftelijke vraag daaromtrent bleef onbeantwoord.
Samengevat:  het gemeentebestuur suggereert in de jaarrekeningen 2005-2006 dat de gemeente in die jaren precies quitte heeft gespeeld. In werkelijkheid was er € 8,7 miljoen overgehouden. De OZB was in die twee jaar € 5,6 miljoen. Die was dus totaal overbodig. Blijkbaar moest met geschuif in de cijfers voorkomen worden dat de burgers van Aalten dit in de gaten kregen.

In 2007 was het weer raak , het saldo was volgens de gemeente € 2.7 miljoen voordelig , maar het bleek  € 3.5 miljoen te zijn. Wederom hadden de burgers van Aalten b.v. geen OZB hoeven te betalen en had de gemeente de geraamde  € 2.9 miljoen gemakkelijk kunnen missen. In 2008 deed de gemeente het nog eens dunnetjes over, want zeiden ze  € 3.4 miljoen te hebben overgehouden. In werkelijkheid bleek dat slechts € 0.5 miljoen te zijn, en rest de vraag waaraan werden die  € 2.9 miljoen besteed ?

En zo kunnen wij nog even doorgaan, 2009, 2010, waarbij in 2010 de gemeente stelde dat zij een positief salso hadden van € 0.6 miljoen, maar dat bleek  een verlies te zijn van  € 18 miljoen en , het wordt eentonig, ook  2011 gaf weer een andere voorstelling van zaken. De  gemeente zei  € 2.5 miljoen positief te hebben afgesloten terwijl dat in feite  € 3.5 miljoen negatief was.

Onder de streep betekent dit dat er in Aalten in de periode 2006 tm 2011 ergens € 27.8 miljoen in een muizengat van het raadhuis zijn blijven steken, want laten wij wel zijn, ondanks de vele gezellige hapjes en drankjes, plus de mogelijke  kilometervergoeding aan de uithuizige loco burgemeester, zo veel kun je toch onmogelijk laten verdampen .

Rèsumerend :  Aaltense burgers behoren ongetwijfeld tot de meest gelukkige onwetenden van het land. Maar de raadsleden dan, zult u nog tegenstribbelend zeggen , die houden de zaak toch in de gaten ? Ja lees dit:

Wat lazen wij via Google in de lokale krant AALTEN Vooruit  : “Kans op fraude in Aalten erg klein ”

AALTEN – 22.12.2008 Tijdens de persconferentie van het College van B en W reageerde wethouder Teeuwsen ( Financiën )  op de commotie die in Winterswijk is ontstaan door de frauderende ambtenaar. “We hadden verwacht hier nog wel vragen over te krijgen vanuit de Raad, over wat wij als gemeente wilden doen om te voorkomen dat zoiets ook hier gebeurt. Daarom hebben we onze accountant nog eens kritisch laten kijken naar de cijfers, maar de kans dat zoiets hier gebeurt is erg klein. Ons financiële systeem zit anders in elkaar, zo hanteren wij het ‘minimaal twee ogen-principe’: er kan geen enkel geldbedrag passeren zonder dat ten minste twee mensen hun paraaf hebben gezet. Dit geldt voor elke uitgave, ook voor de kleinste bedragen

DAT KLOPT maar u weet hoe het met de rekenkundige vaardigheden tegewoordig gesteld is. Trouwens ons kent ons !

De Algemene Rekenkamer waarschuwt voor het gebrek aan controle op de extra miljarden die gemeenten krijgen voor de extra taken die vanaf dit jaar moeten worden uitgevoerd.

En dit is maar een klein voorbeeld hoe het ook in andere kleinere gemeentes dan Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, toegaat.


5 Reacties

 1. Pieter H zei:

  Als je naar de site van Leo Verhoef gaat kun je zien dat de gemeenten en provincies miljarden teveel van de burgers roven.
  Het is één grote dievenbende,maar dat is natuurlijk geen probleem bij de frauderende overheden !!

 2. Gerrit zei:

  Wel raar dan dat die Leo Verhoef geen minister van financiën is, als hij het zoveel beter weet. Deze man moet premier worden!!
  Ook dit is maar één van de vele financiële bureaus die menen het beter te weten.

 3. cathy zei:

  Leo Verhoef is te eerlijk en te inteligent om zich in deze baggerpolitiek en overheidsdiefstal te mengen.

  Ook een ambtenaartje meneer Gerrit, die lekker thuis zit met zijn door ons betaalde pc tje, ziektenekje te profiteren van de gestolen belasting centen van de burgers waar hij voor zou moeten werken.

  Bah, te dom voor woorden! Onze ambtenaren NSB-ers

 4. Bertus zei:

  Dat Leo Verhoef de boel aan de kaak stelt, is alleen maar goed. We moeten als burgers geen genoegen meer nemen met die uitgezakte praatjes van deze politieke klungelaars. Hier word geld weggesluisd waarvan we niet weten waar het blijft. Moeten we dit nog langer accepteren? Het wordt tijd voor een onderzoek waarbij de politiek een flinke klap gaat krijgen. Bah…..over onze rug mooi weer spelen omdat je er toevallig bij hoort, bij die politiek……

Comments are closed.