Hoe de Euro de EU belemmert en omgekeerd

Nee tegen de EUHet is de kwestie van de kip en het ei, maar de Euro belemmert de EU in het bestaanrecht en omgekeerd kan de Euro niet bestaan zonder de EU. Resultaat ? Noch de Euro noch de EU hebben een bestaansrecht en zijn slechts de megalomane droom van een aantal politci die door te trachten deze droom te verwezenlijken zich de geschiedenisboeken in zien gaan als staatslieden van het kaliber Caesar, Karel de Grote, Napoleon of anderen die uiteindelijk werden vermoord of jammerlijk ten onder gingen. De Verenigdse Staten van Europa waarover in Brussel regelmatig wordt gedroomd is een fata morgana, ondanks dat deze gepresenteerd wordt als de garantie voor vrede, eenheid en voorspoed.

 

 

Toen de EU in haar embryonale vorm werd opgezet, waren er twee doelen.

1) De angst van Frankrijk om nog een keer door de kwade oosterbuur Duitsland onder de voet gelopen te worden

en

2) De wens van een aantal staatslieden om  in alle eeuwigheid te worden bijgeschreven  in de geschiedenisboeken als grootheden, waarbij slinks gekeken werd naar de presidenten  van de USA. Gemakshalve werd vergeten dat de mensen van diverse nationaliteiten en rassen  die allen naar Amerika kwamen, dit deden met slechts èèn doel voor ogen, namelijk het samen creeëren van een nieuwe toekomst.  Een dergelijke wens schept een band, zoals die ook ontstaat in een land als er een oorlog heeft gewoed of een natuurramp het land heeft verwoest.

Geen van deze voorwaarden was en is er in Europa. De burgers werden om de tuin geleid met de bekende “leuke dingen” zoals reizen zonder oponthoud aan de grenzen, de markt zou “open” gaan, de concurrentie zou versterkt worden, hetgeen weer een voordeel zou opleveren voor de burger.  Niets hiervan is in de praktijk waarheid geworden, want het feit dat u weet hoeveel een blik Sardientjes in Lisabon kost en aannemend dat dit minder is dan bij uw Jumbo, dan nog zult u daar geen profeit van hebben.

De wil om tot een politieke eenheid te komen, iets dat de Brusselse apparatjiks zo graag zouden willen, blijkt te stranden op nationale belangen en culturen. Tracht een Groninger  te bewegen naar Limburg te verhuizen of omgekeerd een Limburger naar Appelscha, u zult zien, het lukt niet. Friesland wil zelfstandig worden net als Baskenland en Catalonië, en ofschoon dat ook dromen zijn, toont het wel aan dat de gedachte “ik ben een Europeaan ” geen stand houd. Wees eerlijk, als u in het buitenland gevraagd wordt wat uw nationaliteit is, heeft u ooit de behoefte gehad om u als Europeaan uit te geven ? Wij betwijfelen zelfs of van Rompuy, Barroso of Schulz dat doen, laat staan  Pechtold of Timmermans,

Dus bedacht men in Brussel, dat als er een gezamelijke munt, de Euro , zou komen het allemaal beter zou worden. Ook dit bleek een misvatting, zoals deze in de politiek regelmatig plaats vindt en de daaruit ontstane kosten  altijd door de burger betaald moeten worden. Zelfs als zou er op dit moment een recessie vrije Euro zone zijn, kun je nimmer een duurzame  monetaire enheid hebben, zonder dat er ook een politieke eenheid is en deze ontbreekt ten ene male. Maar zoals gezegd, de wil om tot een politieke eenheid te komen, betekent in principe , dat je alle macht aan een centrale regering ( Brussel) afstaat en slechts nog op “provinciaal niveau” baas in eigen land mag zijn. Kijkt u eens naar de strijd tussen Den Haag en b.v. de gemeenten of de provincies, het lukt niet, dus laat staan op internationaal niveau. Voeg daar nog eens aan toe een fiscale en budgetaire unie gedicteerd uit Brussel en het fiasco is daar.

De enige methode om tot een “unie” te komen is een geleidelijke afbouw van de Eurozone en daarmee de EU. Stelt u zich dat eens voor. Alleen al de weerstand die dit zou oproepen bij al die comfortabel zittende teveel betaald EU politci. Maar dat is het geringste probleem. Wil je een dergelijk besluit nemen in volledige democratische eensgezindheid, dan betekent e.e.a, dat er 27 of binnenkort 28 landen JA moeten zeggen en dat is voor het merendeel van deze landen diep in eigen vlees snijden. Geen Euro, geen subsidies, geen ECB, niets, nada , niente, gewoon weer proberen met hard werken de eigen broek op te houden. Onvoorstelbaar.

De enige oplossing die zich dan nog aanbiedt is, dat er een aantal politci zijn die wel over ruggegraat beschikken, niet uit zijn op eigenbelang, maar het belang van de burgers door wie zij gekozen zijn. Deze mannen of vrouwen moeten dan zeggen, “genoeg is genoeg, het is leuk geweest, maar wij stappen uit deze naar een ravijn voortdenderende trein. Wij kunnen dit naderende ongeluk niet aan onze burgers verkopen, het is afgelopen.”

Dacht u nu serieus dat als b.v. ons land dat zou doen, de haven van Rotterdam geboycot wordt, mensen niet meer via Schiphol vliegen, onze bloembollen door de shredder moeten samen met onze tomaten, komkommers en kaas ? Dacht u nu echt, dat wij vanaf dat moment een visum moeten aanvragen om naar België te reizen ? Nederland, een soort Noord Korea in Europa, de paria, door niemand geaccepteerd ? Wat was er verkeerd aan de BENELUX ?  En wat dacht u wat er gebeurt als Groot Brittanië ons volgt of eigenlijk eerder wij de Britten ?

U weet als het eerste schaap over de dam is ….. en domme blatende schapen die hebben wij volop in ons land. Voelt u zich niet persoonlijk aangesproken.

Inmiddels hebben de onderhandelingen van de 27 EU leiders nog geen concreet resultaat opgeleverd. Het steggelen ging tot in de vroege ochtend door, waarbij er in feite natuurlijk over peanuts gepraat wordt. Het voorstel van van Rompuy was 1.045 biljoen euro, het principeakkord is nu 960 miljard en als u dat bedrag door 7 jaar deelt en dat bedrag weer verdeelt over de 27 ( binnenkort) 28 EU landen, ach de bodemloze EU put zal daar niet mee gedempt worden.

Interessant is wel dat het EU parlement deze keer voor het eerst mee mag  stemmen over het EU budget.  De voormalige boekhandelaar en mede door financieel wanbeleid  zijn dorp “uitgejaagde  ” ex burgemeester Martin Schulz heeft in zijn hoedanigheid als voorzitter van het EU parlement al aangekondigd niet akkoord te kunnen gaan met nog meer ingrijpende kortingen.

Voorts is er natuurlijk nog de strijd hoeveel de netto betalers moeten inleveren, Mark Rutte heeft ondanks zijn voorafgaande verklaring al weer in het zand moeten bijten, maar …. voor Italië wilde iedereen wel een uitzondering maken en liggen de Italianen voorlopig in de luwte, omdat, zo redeneert men in Brussel de huidige premier Monti niet bedreigd mag worden door een mogelijk terugkerende Silvio Berlusconi. In Italië zijn dit jaar verkiezingen en Berlusconi heeft aangekondigd terug te willen keren.

En zo ziet u dat de hele strijd meer te maken heeft met persoonlijke ego’s en gewin en belangen dan de voorspoed van de EU landen, nogmaals een concrete reden om deze dictatuur zo snel mogelijk te verlaten.

Waar is de noodrem ?

 

 

.

 

 

 

 

 


7 Reacties

  1. Beata Supheert zei:

    De noodrem vind je op http://www.burgerforumeu.nl. Daar is vanochtend een petitie geplaatst voor het afdwingen van een referendum over de EU. Binnen een uur 5000 bezoekers en de site ging plat! Rond 12.00 is deze weer online op een stand alone server. Houd de site in de gaten en teken ook!

  2. Hoeder zei:

    Het begint gelukkig eindelijk te dagen bij de mensen. Onze politici zijn vrijwel unaniem bereid ons land uit te leveren aan Brussel. Immers Het EMS is met ruime meerderheid aangenomen. Alleen PVV, SP, CU en PvdD waren tegen. Met het EMS geeft Nederland zijn budgetrecht uit handen en daarmee zijn vrijheid.
    De wens van van Rompuy en zijn communistische kornuiten om tot een federaal Europa te komen, staat gelijk aan het stichten van de EUSSR. Daarom teken die petitie. Ook al zal de meerderheid tegen zijn dan nog zijn we niet veilig. Ook Balkenende had maling aan de uitkomst van het referendum. Niets doen is geen optie.
    Weg met de Euro en alle beknottende maatregelen uit Brussel. Economische samenwerking zoals met de EEG is prima, maar alsjeblieft niet meer.

Comments are closed.