Iedere Nederlander zijn eigen Nanny

overheidNee verdenkt u ons er niet van, dat wij van mening zijn dat iedere Nederlandse burger kinderlijk geworden is en daarom een eigen Nanny nodig zou hebben. Maar als u even doordenkt hebben niet slechts de Nederlanders , maar in feite het overgrote deel van onze EU medeburgers allen een  eigen Nanny, namelijk de overheid of de EU. En het is deze “super Nanny”die in feite verantwoordelijk is voor de huidige crisis. Of het nu de Italiaanse of Spaanse vakbonden, de Franse minister van Economie reformatie of  de vaderlandse linkse partijen zijn, over een zaak zijn zij het allen unaniem eens, de banken zijn schuldig aan de huidige economische misère. Een prachtige bliksemafleider voor de door de overheid veroorzaakte problemen, een situatie die al 40 jaar duurt en waar tgen niemand in opstand kwam en nog steeds niet komt. Het is modern om het kapitalische systeem, dus de banken als de grote boosdoener aan te wijzen.

 

 

Hier wat  cijfers die aantonen, dat overheden inclusief die van eigen land al jaren boven hun stand leven en waardoor de Brusselse drie procent norm als een slechte grap overkomt. Sinds 1970 bouwen de nationale Europse overheden een schuldenberg op die geleid heeft tot een astronomische last die inmiddels de 10 BILJOEN Euro voorbij gaat. Maar de overheden gaan rustig door alsof er geen morgen bestaat en de Brusselse drie procent norm is daar het beste voorbeeld van. Steeds groter wordende bedragen die uitsluitend voor een herkapitalisatie nodig zijn. Spanje b.v. heeft 151 miljard nodig, Duitsland 213, Frankrijk 276 en Italië 312 miljard om de staatsschuldenhuishouding aan de praat te houden. De torenhoge schulden doen denken aan de toren van Babylon en u weet wat daarmee aan het einde gebeurde.

De door de overheid verfoeide banken zijn maar al te graag bereid om die zelfde overheden aan geld te helpen, waarna in discussies voor het grote publiek, de politiek die banken weer schuldig bevindt aan de crisis. Zeg maar alsof u iedere dag naar McDonalds gaat en na 2 jaar MacDo verwijt dat zij de schuldigen zijn van uw overgewicht.

Het is niet zoals met name de linkse politici dat graag zien en roepen dat  de financiële wereld die verantwoordelijk is voor deze crisis.  Nee, het is de overheid zelf, die de burger hun  verantwoordelijkheden uit de hand nam, hem in de ontplooing tegenwerkt door een ondoordringbaar oerwoud van regelgeving, maar tegelijkertijd vergeet dat deze bemoeizucht uiteindelijk betaald moet worden. De schuldenlast in Europa groeit per seconde met circa 25.000 euro en van ieder euro die een overheid ontvangt, verdwijnt inmiddels bijna 40% in de afdeling zorg en ondersteuning. Maar de overheid in haar niet stuitende sociaal democratische drang weet van geen ophouden en zoekt naarstig naar nieuwe en door niemand gevraagde taken, die dan wederom geld kosten, hetgeen tot een hopeloze vicieuze financiële cirkel en crisis leidt. Dit als resultaat, dat terwijl  wij in Europa  zeven procent van de wereldbevolking uitmaken denken dat wij, d.w.z. onze overheden de taak hebben een derde van de sociale uitgaven wereldwijd te moeten betalen door middel van steun, ontwikkelingshulp  vluchtelingenopvang enz.

Zou u indien u haar had, uw Nanny verantwoordelijk maken met uw huishoudelijke inkomsten laat staan de uitgaven ?  Toch staan wij dat ieder dag toe.

 


4 Reacties

 1. Pieter H zei:

  Goed artikel;het zijn de Europese én de Amerikaanse overheden die voor de grootste ellende hebben gezorgd;NIET DE BANKEN !
  Dat ze de banken als bliksem afleider gebruiken komt het corrupte Politieke gespuis met hun onrendabele corrupte slippendragers goed uit !
  Er wordt niet gesneden in het véél te grote ambtenaren bestand met al hun geldverslindende plannetjes,als Fira,HST,Betuwelijn,Deltawerken,metro’s,gemeentehuizen,ministeries,provinciehuizen,waterschappen,musea,contraprestatie,kinderbijslag in het buitenland,WAO in het buitenland,ontwikkelingshulp verspilling,subsidies voor Egypte en de Palestijnen, etc. etc.
  BINDENDE REFERENDA NU!!!!
  Ze zijn nu eindelijk voor het Europese hof gedaagd vanwege discriminatie van buiten de heilstaat wonende gepensioneerden.
  Het geteisem zal de wet wel stiekem zodanig wijzigen dat ze rustig door kunnen gaan met hun discriminaties en terreurorganisaties als de blauwe enveloppen brigade en het geldverslindende CVZ,SVB,etc. !!
  Beste meest gelukkige volk ter wereld de Netelanders;nu voice of Holland en dan voetballuh !!

 2. Joepiedepoepie zei:

  Dit artikeltje brengt het simpel maar in grote lijnen klopt het wel.

  Het is prachtig om het kapitalistische systeem, inclusief de zichzelf verrijkende bankiers de schuld te geven en iedereen trapt erin.
  Natuurlijk zijn de private bankiers boeven en natuurlijk hebben die zichzlef verrijkt, maar als je de kat op het spek bindt………………

  Een klein maar uiterst belangrijk ding wordt hier in dit artikel over het hoofd gezien, namelijk het feit dat achter al deze meestal socialistische regeringen een machtselite van centrale bankiers schuilgaat die in feite aan de touwtjes trekt, (niet te verwarren met de gewone bankiers)

  Verder hulde over dit artikel

 3. Exegese zei:

  Alle landelijke overheden doen gewoon precies wat hen wordt opgedragen door de voor het volk semi-onzichtbare schaduwmachten zoals in ons geval de belangrijksten zijn : De Bilderberggroep, The Trilateral commission en The Council for Foreighners. Zij bepalen tot achter de komma wat er in ons, en in de ons omringende landen gebeurt.

  De enige manier om je daar aan te kunnen onttrekken is stoppen met stemmen op onze politici, wat in werkelijkheid hun handlangers zijn, en stoppen met belasting betalen waarna zonder twijfel de pleuris uit zal breken. Daar is echter iedereen doodsbang voor dus gebeurt er helemaal niets en kunnen ze gerust hun gang gaan tot ze iedereen op de knieën hebben en alles met ons kunnen doen en ons allen tot slaaf gedegradeerd hebben. Dat is hun doel. Totale macht over heel de wereld. Wie houdt ze tegen ?

 4. Lucie zei:

  Het is toch ook de bedoeling van de Bilderbergers dat er minder mensen op de wereld zijn,ze willen naar 1 miljard.
  Dus is heel simpel dit probleem op te lossen door slechte vliegtuigen,dat ruimt snel op als die vergaat.
  Ook besmet vlees,griep prikken met kwik,die sowieso totaal overbodig zijn.
  Ziekenhuis bacterie,1 op de 3,65+ sterft binnen 3 maanden,na opname in ziekenhuis.
  Weinig geld nog te besteden,zodat de mensen niet echt gezond meer kunnen leven.
  Alle allochtonen in achterstandswijken,dit is ook een ongezond leefklimaat.
  Ze weten het heus wel,die figuren aan de top,criëer veel stress bij de burger en ze gaan vanzelf gauw dood.

Comments are closed.