Melanie Schulz en Jeroen Dijsselbloem :de trein dat is ons geheim

Fyra nieuwe stijlWij rijden op het juiste HSL spoor. Ooit was er een kamercommissie die het aanstrompelen van NS en regering in de Hoge Snelheidslijn (HSL) irriteerde en daar een rapport over maakten. Nu  mogen 2e kamerleden en u natuurlijk al helemaal niet weten wat er in dat  rapport staat. Hapklare brokjes die niet weggestreept zijn, vooruit,  maar de waarheid en daarmee de kapitale blunders die de elkaar opvolgende ministers van Infrastructuur en Milieu, Netelenbos, Eurlings en Schultz van Haegen maakten in combinatie met verkeerde inschattingen van de NS directie, nee dat houden Melanie Schultz en haar collega Jeroen Dijsselbloem ( het ministerie van Financiën is de enige aandeelhouder van de NS!) liever voor zichzelf en voor u, als betaler dus geheim. In het normale leven zou je een geweldige trap onder  je achterwerk krijgen en met pek en veren de deur uitgaan. Echter niet bij de overheid,  zoals deze zoveelste tragi komedie die de Nederlandse belastingbetaler inmiddels  8 MILJARD euro gekost heeft, aantoont.

 

Ooit in 2001 werd er besloten een HSL aan te leggen, die Amsterdam en Den Haag zouden verbinden met Brussel en Parijs. Prima idee, maar wie zou je de diensten dan laten uitvoeren ? Er kwam er een openbare inschrijving waarbij de NS moest concurreren met Veolia en Arriva /DB. Buitenlandse concurrentie op onze eigen polderlijnen, de NS rilde bij de gedachte en ondanks dat beide concurrenten de lijn zouden willen gaan rijden voor bedragen rond de 80 miljoen euro per jaar en de NS een waanzinig hoog bod deed van 168 miljoen, kreeg de NS toch de opdracht. Weliswaar zagen veel ambtenaren op het ministerie dat het bedrag van de NS veel te hoog was, en daarom een rendabele exploitatie onmogelijk zou zijn, maar het kabinet en NS  wilden geen buitenlanders op onze rails. Dus om het leed wat te verzachten deed de NS een 2e bod dat  20 miljoen lager lag  en kreeg de opdracht. Experts wisten toen al dat een bod van 110 miljoen realistischer was geweest en het in feite zelfs net onder de 100 miljoen had moeten zijn.Echter de NS was bevreesd  dat door de liberalisatie golf die ook door het toenmalige paarse kabinet gedragen werd, de monopolitische positie van de NS  in Nederland zou kunnen verdwijnen en dus met veel lobbywerk werd het bod door Den Haag aanvaard en bleven de concurrenten die reeds HSL ervaring hadden buiten de deur. Hiermee tekende de NS het eigen doodsvonnis voor de High Speed Alliance ( HSA , NS 90% – KLM 10% ).

Inmiddels is de HSA , die er voor moest zorgen dat Amsterdam en Parijs niet verder dan 3 uur uit elkaar zouden komen te liggen failliet. Interessant is, dat inmiddels de Thalys ( Franse spoorwegen SNCF 62% , Deutsche Bundesbahn 10% en de NMBS ( Belgen) 28%) Amsterdam met Parijs verbindt in 3 uur 19 minuten met een Alsthom treinstelsel dat zonder problemen de 300 km/uur haalt, terwijl de door de NS  bestelde VR 250 van AnsaldoBreda  slechts 250 km/uur rijdt. De eis die door het kabinet gesteld werd aan de NS  is dus per definitie onhaalbaar, tenzij je nergens meer zou stoppen b.v. in Brussel. Daar ligt ook weer een stukje hoofdpijn,want hoe moeten al die onrendabelen dan in Brussel komen ? Maar de NS directie wilde iets bijzonders , een eigen “smoel “voor de NS hoge snelheidstrein en ondanks dat AnsaldoBreda reeds de Freccia Rossa treinen aan de Otailaanse spoorwegen leverde ( topsnelheid 250 km/uur) moest er een “NS trein” komen, hetgeen uiteindelijk de Fyra oftewel de VT 250 werd. De NS faalde dus om zowel bij AnsaldoBreda of het Duitse Siemens of het Franse Alsthom een uitstekend treinstel te kopen.

NS rekende bij het berekenen van de exploitatierekening met een bezetting van  98% waarvan zelfs de minst deskundige toeschouwer kon vertellen dat dit onmogelijk is. De schattingen van deskundigen luidden dat het verlies tot 2015 mogelijk wel eens tegen de 800 miljoen aan zou kunnen zitten. Bij de NS zelf is men nog somberder en denkt men pas over 15  jaar winstgevend te kunnen zijn.

Inmiddels moest de HSA ook rente betalen over de schuld die zij opliepen en nog steeds lopen. Om de kosten te verlagen werd die renteschuld die was opgelopen tot 200 miljoen door minister  Schultz van Haegen kwijtgescholden!

De bezettingsgraad van de voorlopig met maximaal 160 km/uur aansukkelende Fyra treinen is 15% , hetgeen ieder jaar een operationeel verlies betekent van ruim 100 miljoen. Met de punctualiteit ziet het er al even slecht uit, deze is 36%, dus in feite kun je de tent maar beter sluiten. Echter , de konsekwentie zou zijn dat dan de aanlegkosten van 7 miljard en de 30 miljoen onderhoudskosten van het spoorwegnet verdampen.

Als u een beetje meegerekend hebt, dan ziet u dus dat de schatting dat het “zakenverstand “van de overheid geleid heeft naar het zoveelste financiële drama dat ontstaat als de overheid “winkeltje “gaat spelen inmiddels 8 miljard heeft gekost, zonder enig vooruitzicht op verbetering.

Begrijpt u dat de 2e kamer in het verleden zat te slapen en nu net als u, bij de neus genomen wordt?  Op zich zelf niet verwonderlijk  als wij naar de vele domme  mannen en vrouwen kijken die de kamer bevolken , maar in feite het beter zouden doen als de inmiddels opgestapte Ineke van Gent, gewoon bij de HEMA gaan werken.

Maar waar zit Ineke inmiddels  ? Is  dat niet als regio directeur bij de NS ?

 


4 Reacties

 1. Pieter H zei:

  Deze klootzakken zijn de oorzaak dat heel Neteland mag bloeden voor hun idiotie,maar er is een oplossing:Dit zijn de sterkste schouders,dus extra plukken !!!

 2. Exegese zei:

  Er is in heel Den Haag geen politicus te vinden die ook maar enigszins gehinderd zou worden in zijn of haar doen en laten door enig verstand van zaken, op welk gebied dan ook.

  Steeds na elke verkiezing worden in alle ijl en willekeur de portefeuilles uitgedeeld aan een iedere gegadigde die ze maar hebben wil en als er geen vrijwillig gegadigde is, wijst men deze gewoon aan.

  Verstand van zaken is niet vereist, sterker nog niet gewenst. Dat zou alleen maar lastig zijn voor allerlei lobbyisten van machtige multinationals,spindoctors en onze koningin die in werkelijkheid de touwtjes stevig in handen hebben. ZIJ BEPALEN HET BELEID VOOR 100 %

  We hebben dit drama zich al zo vaak achtereen zien voltrekken dat we het normaal zijn gaan. vinden. We zijn als het ware langzaam maar zeker waanzinnig geworden. We doen steeds weer hetzelfde. Na allerlei verkiezingsbeloftes kiezen op mensen die meerdere keren hebben bewezen de kluit zonder scrupules te belazeren en ze steeds weer opnieuw de macht geven in de hoop dat het dit keer nou eindelijk eens anders zal gaan.

  Het volk is volledig krankzinnig gemaakt en wie dat nog niet is wordt voor idioot uitgemaakt en weggehoond. Iedereen die nog gaat stemmen op al wat daar nu zit in Den Haag, of gaat staan zwaaien naar onze nieuwe koning tijdens de kroning kan een dikke … krijgen. Zij zijn volledig verantwoordelijk voor de gigantische shit die ons te wachten staat.

 3. Harry zei:

  Een van de grootste oorzaken van de narigheid in ons land is de traagheid van begrip bij de linkse partijen .
  Ineens na tientallen jaren scheefgroei komt Dijsselgedoe er achter dat de beloningen bij de banken gewoon veel te royaal zijn .
  Ineens komen ze er achter dat na ruim dertig jaar geen discipline op school , dat dat tezamen met de rotmentaliteit van grote groepen allochtonen tot een onwerkbare situatie in het onderwijs heeft geleid .
  Er wordt nauwelijks nog onderwijs gegeven .
  Door gefoezel met cijfers en eisen krijgen sommigen dan toch nog een diploma . Als dat bedrog ontmaskerd wordt krijgen de ” gedupeerde ” studenten nog een ” masterclass ” achteraf en dan is het diploma als bij toverslag wel valide !
  Dat de ongeremde instroom van mohammedanen hier tot enorme problemen en extra werkloosheid zouden leiden , nou dat was volgens links helemaal niet waar .
  Inmiddels kunnen ze dat zelfs in een blindeninstituut nog zien !
  Wat kun je nou helemaal verwachten van lui die op hun blote poten achter een kameel aan lopen te sjokken , dat je die zomaar kunt gebruiken voor iets nuttigs ?
  Er was allemaal helemaal niks aan de hand , nu tientallen jaren van ellende later worden ze een heel klein beetje wakker maar het zal nog tientallen jaren duren eer ze beseffen dat het dringend nodig is om maatregelen te treffen . En dan AL DIE MILJARDEN die die ongein ons gekost heeft !

  En al die tijd krijgt Geert Wilders nog de schuld van alles !
  Zul je zien .

Comments are closed.