Na Lubbers 3 doet nu Rutte 2 een greep in de pensioenkassen

Rutte's greep in de kas“Goed voorbeeld doet goed volgen”zal Rutte wel gedacht hebben toen hij afgelopen week nog eens zat te bedenken hoe zijn doel om Nederland sterker uit de crisis te laten komen, bereikt kon worden. Dan blader je nog eens door de afgelegde fraude dossiers en stoot je op een altijd mysterieus gebleven zaakje, namelijk de greep van 30 miljard die de toenmalige premier Ruud Lubbers in de kas van het ABP deed. Even de overheids tekorten  aanzuiveren, dus bij nacht en nevel er een wetje doorheen jassen en klaar was Ruud. Toen ging dat nog soepel, de media sliepen net zo vast als nu en internet had zijn intrede nog niet gedaan. Lees hier.

 

 

 

Inmiddels is er wel wat veranderd. d.w.z. de media slapen in feite nog steeds. Achteloos wordt er gemeld dat een “verkenner ” op pad moet worden gestuurd om te bezien of de pensioenfondsen die overschotten hebben niet zo lang wat van dat geld kunnen uitlenen aan het midden- en kleinbedrijf. Want na de “wassen neus overeenkomst tussen regering, bonden en werkgevers” ( Mondriaan akkoord) moet den Haag natuurlijk in de buidel tasten, en die buidel is zoals u weet leeg. Ja, en om nu helemaal Lubbers 3 te volgen dus nee, niet op die manier want dat zou een beetje te opzichtig zijn, het volk begint langzaam te beseffen waar het met Rutte 2 naar toe gaat ( het gapend diepe ravijn!) . Er komt dus een “verkenner” een soort super padvinder , want Rutte zelf is in zijn welpjes periode blijven steken, en die verkenner moet dan gaan uitzoeken of de greep in de kas kans tot slagen heeft. Inmiddels kan  Den Haag bedenken hoe de wet weer eens verkracht moet worden om e.e.a. een legitiem sausje te geven.

Dat bonden en werkgevers hier aan mee willen werken, logisch want zij lopen geen risico. Zouden die leningen er komen dan gaat de “winst” naar de bonden en een zekere mijnheer Wientjes, ook nog nooit in zijn eerste leugen gestikt, gaat het fout, ja dan was het de schuld van Rutte, waar toch weinig of geen eer meer aan te behalen valt en die na de kroning wel zal verdwijnen.

Het meest opvallende is echter dat ons nog niet zo lang geleden verteld werd dat de pensioenen gekort moesten worden , hetgeen b.v. bij het APB ook gebeurde. 0.5%, maar toch, want de dekkingsgraad was te laag en moest op last van de regering verhoogd worden of m.a.w. er moest meer geld in de kas komen. En nu opeens moet een “verkenner” gaan uitzoeken of er genoeg geld in kas zit, om dat weer uit te lenen, waarbij de vraag open blijft, wie er garant gaat staan voor niet terugbetalen. Want dat laatste zit er bij dit soort Haagse bluf natuurlijk duimendik in.

U wordt om het maar populair te zeggen weer belazerd waar u bij staat en…. weer staat u het toe ?

Wordt vervolgd.


23 Reacties

 1. malle pietje zei:

  Het is niet noodzakelijk dat je door hebt geleerd,maar een ieder heeft wel door wat voor mensen er achter deze ideeén zitten!!!!!!!!!!!!

 2. Jan zei:

  Het is de bedoeling dat het kabinet gaat onderzoeken of pensioenfondsen hun reserves kunnen gebruiken voor het verlenen van krediet aan het midden- en kleinbedrijf. Dat is in het sociaal overleg zo afgesproken. Reden is dat het mkb krediet nodig heeft en de banken dat maar mondjesmaat kunnen verstrekken.
  Oh ja, wat je leent moet je weer terugbetalen met rente. en een risico opslag, dus geen greep in de kas.

 3. Walter zei:

  Ik weet niet wie dit stukje heeft geschreven, ik kan geen naam vinden, maar die meneer/mevrouw vraagt mij recht op de man af:” staat u het weer toe?” Nee, natuurlijk niet. Maar mijn tegenvraag is dan ook op de man af:” weet u ook hoe ik dit kan voorkomen c.q. tegenhouden?” Mijn pensioen -ABP -, is dus al verlaagd, slechts met een half procent, maar toch. En als den Haag de rest gaat weggeven, hebben we straks niets meer.

 4. Pieter H zei:

  Het barst in Neteland van de witte boorden criminelen,vooral in ambtelijke en regeringskringen.
  Waar registeraccountants voor worden opgesloten in het gevang,gaan de o zo politiek en correcte lieden gewetenloos naar het volgende attractieve baantje !!
  Bindende refarenda zoals in Zwitserland,noe !!

 5. cathy zei:

  2.@jan.

  Hoe dom kun je zijn!

  Ja, jij moet terug betalen wat je leent, maar de politici niet, die zijn weer verdwenen als het zover is/komt.

 6. O.P.Lichters zei:

  Het verlenen van kredieten aan midden en kleinbedrijf door de pensioenfondsen.
  .
  Hoe idioot achterlijk mongoliesch moet je zijn om totale incompententie te laten beslissen over andermans spaargeld.

 7. Lithe zei:

  Okay meneer of mevrouw de schrijver van dit artikel : vertelt u dan maar eens wat wij als brave burgers kunnen doen om dit alles te voorkomen. Staken helpt niets zoals u weet en boycotten van de pensioenfondsen dmv premie-inhouding is niet mogelijk omdat deze rechtstreeks via de werkgever wordt geconfiskeerd. Dus…?!?!?! Vertelt u het maar en ik zal de eerste zijn die u zal volgen in het voorkomen van deze diefstal…!!!

 8. Catherine zei:

  2.@Jan

  De banken -die van belastinggeld gered zijn – kunnen maar mondjesmaat? Dus mag het gepeupel wat een werkend leven lang verplicht een vermogen aan premies heeft afgedragen, hun oude dag voorziening vergokt zien worden, auwwwwww!!

  Oh, ja en we krijgen iedere cent terug mèt rente, nietwaar? Slaap lekker.

 9. Madman zei:

  Koningslied Refrein:

  Oh koning ,oh koning,
  wat doet u na de kroning?
  Koopt u dan een woning ,
  bij ons op de hoek?
  Oh koning oh koning
  Wat doet u na de kroning?
  Bent u na die vertoning
  een zegen of vloek?

  Denk niet dat ik een kans maak…

 10. Willem zei:

  Zodra definitief is dat de bende van Rutte een greep gaat doen in de pensioenkas, moeten we in elk geval MASSAAL aangifte gaan doen van diefstal. Hoe je het ook bekijkt, het blijft ordinaire diefstal. Wat mooi is, is dat we niet naar de daders hoeven zoeken. En ja, er zal toch ooit wel eens een dag komen dat het Nederlandse volk gaat afrekenen met de charlatans uit de laatste regeringen

 11. Joost Visser zei:

  Het is denk nog erger dan menigeen zich realiseert. De pensioenfondsen hebben niet de ‘expertise’ van de banken om kredieten te verschaffen, m.n. de kredetwaardigheid van een MKB-onderneming. Dus het enige wat kan gebeuren, is dat fondsen beschikbaar gesteld worden aan banken natuurlijk om daarmee het MKB te financieren. Was de ING niet vroeger ‘De Nederlandse Middenstandbank’? Als nu de bank wat minder geld in het speculeren op de beurs steekt en haar egenljke kerntaken eens gaan utvoeren nameljk fnancieren van het bedrjfsleven? Pensioenfondsen zijn opgericht om te ‘sparen’ via beleggen, niet om het MKB te financieren. Banken zullen het financieringsrisico bij het pensioenfonds leggen en de (hoge) commisse opstjken. Alweer ‘bankieren’ zonder risico.

  De banken krijgen wellicht al een cadeautje van de pensioenfondsen, nl. het fnancieren van hypotheken. Ook hier zal de utvoering door de banken geschieden. De keuze van de bank is snel gemaakt: slechte hypotheken voor de pensioenfondsen, de goede voor de bank.

  Ook zal er nog een ‘schijngevecht’ plaatsvinden m.b.t. de bankenunie. Ook pensioenfondsen zullen verkwanseld worden door de Nederlandse regering (toch gekozen om de nederlandse belangen te behartigen) en zullen uiteindelijk in de bankenunie opgenomen worden. Het verkoopverhaal zal zijn dat de toekomstige pensioenen nu zekerder zijn omdat grote Duitse banken daar nu mede garant voor staan. De slimmerik die opmerkt ‘maar de pensioenfondsen die staan nu ook garant voor Banco Santander in Spanje en Banco Laika op Cyprus’ zal weggewuifd worden dat deze banken net omvallen omdat er nu toezicht is via de bankenunie.

  Samenvattend:

  In de nabije toekomst zullen de pensioenfondsen een veel hoger risicoprofiel hebben dan voor een zekerder pensoenfonds zou zijn toegestaan,

  1. Financieren van het MKB, dat met fors hogere risico’s gepaard gaat,
  2. Rommelhypotheken in de beleggngsportefeuille,
  3. Financieren van zombiebanken.

  Indirect een transfer van de deelnemers aan het pensoenfonds naar de bonussen van de bankiers.

 12. Gerrit zei:

  Daar staat dus in gewoon Nederlands,dat werkenden hun achtergestelde loon uit gaan lenen aan hun werkgevers.

  Ook staat er dus dat vakbonden verraders zijn van hun eigen achterban,als dit doorgaat.

  Graag zou ik van de schrijver van dit artikel willen weten hoe dit te voorkomen.

 13. Toine zei:

  @Lithe: de brave burger doet aan navelstaren, is verwend en ‘salonfähig’, dus vooral met zichzelf bezig.
  Wij worden tegenwoordig van alle kanten (via internet) bekogeld met informatie en wat is het resultaat?
  Virtuele, opgewonden standjes via Twitter, baarlijke nonsens via de sociale media als ultieme uitlaatklep. Met in wezen steeds minder sociale samenhang en werkelijke aandacht voor elkaar.
  De klokkenluiders zijn niet (meer) in staat om mensen wakker te rammelen, om – zoals bijvoorbeeld vijftig jaar geleden – barricaden tegen het onrecht te bouwen op de Dam.
  We laten het gebeuren, totdat wij rechtstreeks in onze portemonnee worden geraakt. En dan? Gebeurt er nog niks, breekt er zelfs in Griekenland, Spanje of Portugal nog geen opstand uit. Mag het politieke geklungel gewoon doorgaan totdat iedereen is kaal geplukt.
  Niet alleen de massamedia slapen, de massa zelf ook. Krijgt het bestuur dat men verdient en nota bene in grote meerderheid heeft gekozen.
  En de Dam? Geen barricaden, maar steeds meer vlaggen gaan uit. Ter ere van Oranje!

 14. andre zei:

  een verkenner is inderdaad een mooi woord maar geeft ook heel goed aan hoe er geregeerd wordt zonder beleid en geen strategie. wie bepaalt dat er van pensioengeld iets gekocht kan worden? obligaties? vastgoed in het buitenland? of een paar honderd miljoen apple meuk? dit zijn beslissingen die gedaan worden op bilderberg van de oranjes. en binnenkort is het weer zover………! of je nu gebeten wordt door de hond of de kat, het pensioenpotje is toch niet van u. Misschien moet het volk maar eens een contra verkenner studeren in de vorm van een referendum.

 15. andre zei:

  hallo redactie, toch moet ik altijd lachen om de fotos die jullie er bij zetten en ook bij deze foto meen ik in de grijns meerdere gezichten te herkennen

 16. Lulhannes zei:

  Rutte de roverhoofdman met zijn gladde praatjes. Hij wil dat mensen weer gaan kopen en geld uitgeven.
  De man heeft de burgers zo vet gekort dat ze net rond kunnen komen na betaling van de torenhoge vaste lasten als OZB, ziektekostenpremie’s, verzekeringen en waterschapsbelastingen.
  De man heeft de brutaliteit en domheid om op TV te roepen: “Heb je een auto van 10 jaar oud koop dan eindelijk een nieuwe.”
  Waarvan lulhannes

 17. Luwina zei:

  @Toine:

  En wat doe jij dan wel tegen deze ellende?

  Wel iedereen voor van alles uitmaken maar zelf geen oplossingen aandragen.

 18. Josh Peeters zei:

  Pensioengeld uitlenen=crypto bankieren. Op weg naar een nieuwe activaprijszeepbel en een nieuwe financiële ramp met oneigenlijk nep bankieren. En heeft Rutte cs. bij de AFM en Nederlansche Bank al om een medeverraad vergunning aangeklopt?

  Als de banken, met hun kerntaken, er al geen brood meer inzien……………

  Straks moeten de pensioenfondsen, in een neergaande huizenmarkt en minder consumptie, óók nog risicovol voor bankje gaan spelen om de banken uit de wind te houden en tijd te kopen. Zou verboden moeten worden. De onwil, weigering en onkunde van de banken in hypotheekverstrekkingen mag door hun vergiftigde vastgoed activa niet afgewenteld worden op de pensioenen.
  Die staatsbanken ontvangen inmiddels, ten koste van de huizenbezitters, en via de subsidie hra, hypotheek woekerrente percentages op hun vastgoed wat in geen enkele relatie staat met het niveau op de kapitaalmarkt.

  De pensioenfondsen zitten straks ook nog met een overgewaardeerde vastgoed activa op de balans in hun maag. Wat vinden de pensioenfondsen hier zelf van?

 19. Pieter H zei:

  Het grootste ambtenaren pensioenfonds ABP,heeft indertijd zelf meegewerkt aan het stelen van 30 miljard achtergesteld loon,door Lubbers en consorte..
  Het zijn dezelfde politici en vakbondsbonzen (vriendje Kok,etc) die in de besturen van de pensioenfondsen zitten.
  De pensioenfondsen zijn nu bezig met een gezellig rondje nivelleren van het afgedwongen spaargeld.
  Niemand vraagt wat de overhead van het pensioenfonds zelf is en hoe hoog de salarissen en emolumenten zijn van de directies en hun medewerkers.
  Denk niet dat we verbaasd moeten zijn als zo’n bobo met een half miljoen per jaar naar huis gaat.
  De enge die moeten besparen (meer betalen) zijn de gepensioneerden en werkenden in het normale bedrijfsleven;voor de 1 miljoen onrendabelen is inmiddels bepaald dat zij loonsverhogingen gaan krijgen.
  Dus een nóg duurdere overheid;géén besparingen daar!
  Zelfs de Rijksgebouwendienst is tegen het afschaffen van de niet meer in gebruik zijnde praatpalen,zou dat misschien betekenen dat er wat onrendabele onrendabelen moeten worden ontslagen?
  Nee toch,dat zou al te erg en héél asociaal zijn nietwaar?
  Laat de domme burger maar lekker betalen,daar zijn ze tenslotte voor !

 20. Sjors zei:

  Het komt er in feite op neer dat ze van gekkigheid niet weten waar ze nu nog geld vandaan moeten halen. De banken zijn allemaal failliet vanwege de lage dekkingsgraad; als iedereen z’n geld zou willen ophalen dan is het er gewoon niet meer. De enige plek waar nog (virtueel) geld zit is bij de pensioenfondsen en dat zal ook in rap tempo verdampen als het ter beschikking wordt gesteld van het MKB dat ook al aan het instorten is. Dit geldt overigens voor de hele EU.
  Als de eurobonds er zijn (Merkel wil ze nu ook) en de bankenunie gestalte krijgt ,zijn we alles kwijt.
  En maar een vrolijk gezicht opzetten vanwege het komende “feest” …..

 21. Henkst zei:

  Beste redactie: Geef mij ook maar een oplossing i.p.v. een probleem definiëren (!).

Comments are closed.