Verhuisdozen klaar, hypotheek rond, Bea komt er aan.

Bea wat een schatjeMet het pakken van de verhuisdozen zal het wel meevallen, daar heb je dienaren voor, de hypotheek waar u met 16.5 miljoen Nederlanders ruimhartig aan hebt moeten meebetalen is ook in orde, d.w.z. slot Drakensteyn is gewoon al afbetaald, dus een verhuizing staat niets meer in de weg. Of de bewoners van Lage Vuurse zo gelukkig zijn met de komst van Bea wagen wij te betwijfelen, lees maar eens wat wij in 2011 hier al over schreven :

 

 

 

 

 

In 1959 koopt Beatrix slot Drakensteyn aan de Slotlaan nummer 8 in de Lage Vuursche, gemeente Baarn. Dit was het stulpje waar ze “betrapt werd ” innig gearmd” wandelend door het omliggende bos, met een meneer die door zijn werkgever, het Duitse Ministerie van Buitenlandse zaken teruggehaald was uit Tanzania. Reden ? Het ministerie zelf zwijgt in alle toonaarden, men wilde de naoorlogse relatie met Nederland niet verstoren, maar intern was bekend dat deze mijnheer er door het ministerie niet gewaardeerde relaties op na hield met Tanzaniaanse “heren“, en dat druiste in tegen de Duitse “Gründlichkeit”.

Vier jaar duurde de renovatie van het kasteeltje, gelegen aan de rand van het dorp, en in 1963 konden Bea en “man” het stulpje betrekken. Drakensteyn is dus voor de goede orde privé bezit van Beatrix.

De jaren gingen voorbij en in 2006 bracht een van onze redacteuren een bezoek aan Lage Vuursche en hoorde dat er net begonnen was met het installeren van een liftsysteem in het kasteel, een teken, dat de oude bewoonster er tzt. wel terug zou keren. Een onderzoek  bracht aan het licht dat met name het CDA van de gemeente Baarn problemen had met haar raadscollega’s van het BOP, de Baarnse Onafhankelijke Partij. BOP verzette zich namelijk met hand en tand, tegen het besluit van de B en W om toe te staan dat er buiten de ruim 20 hectare terrein van Drakensteyn grond ter beschikking gesteld zou worden door Staatsbosbeheer voor de aanleg van parkeerterreinen alsmede een Marechaussee onderkomen geschikt voor circa 25 man. Want de gemeente hield toen al rekening met het feit dat Bea nadat Wim de troon zou bestijgen, terug zou komen naar Drakensteyn en dus beveiligd diende te worden.

drakensteyn3Er was een aanvraag ingediend voor een vrijstelling in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening ( WRO ) Artikel 19, lid 1. Deze wet hield in, dat er vrijstelling verleend wordt van het geldende bestemmingsplan en als u ooit de Lage Vuursche bezocht heeft, kunt u wel nagaan dat in dit gebied van bossen, de aanleg van een onderkomen voor de Marechaussee, alsmede brandweergebouwtje plus de benodigde parkeerterreinen niet in het plan stonden en daar ook niet in zouden komen, als u en wij een aanvraag zouden doen dat wij een extra schuur in de tuin zouden willen laten bouwen. Dit was dus om in de spreektaal van de familie te blijven “der erste Streich” en “der Zweite folgt sogleich”.  BOP gaf gelijk aan dat gelet wie er gebruik zou maken van de ontheffing, verzet zinloos zou zijn, maar liet niet na op te merken dat hier sprake was van een voorkeursbehandeling en rechtsongelijkheid.  BOP stemde dus tegen en u begrijpt dat  dit geen enkele invloed had op de beslissing die ( met zachte dwang ? ) door B en W genomen werd.(foto van Google Earth)

Overigens ziet u in de recente affaire de Horsten, waar een medewerkster van de gemeente  Wassenaar, die bezwaar maakte tegen de wijze waarop gebouwen ten behoeve van andere leden van de familie verbouwd zouden worden, gewoon op zijspoor gezet werd, maar  dat deze wijze van handelen de familie niet vreemd is,  dat wist u al.

Goed, toen kwamen de werklui, de riolering, waterleiding, plavonds, elektrische installaties enz. enz. alles moest  vernieuwd worden, want er was weinig onderhoud aan Drakensteyn gepleegd ! ? ! ( vreemd als je een dergelijk pand in eigendom hebt ) dus groot onderhoud was aangezegd. Vreemd ? Nee, eigenlijk niet, want inmiddels is Drakensteyn een rijksmonument geworden en ja, als gewone burger, die Bea op dat moment uiteraard onmiddellijk wordt, is het haar toegestaan een subsidie aan te vragen voor de verbouwing, zoals dat ook aan u en mij is toegestaan.  Echter weer een klein verschil, want een subsidieaanvraag en de toestemming daarvoor zijn, als u die aanvraagt openbaar en u voelt het al aankomen, in dit geval zijn de getallen spoorloos verdwenen !  Dus maar weer op onderzoek uit, wat schattingen her den der en dan kom je zeer voorzichtig al gauw op een 15 à 20 miljoen, die zuinigjes uitgesmeerd over een aantal jaren de eerste verdienste vormen.

Nog niet genoeg ? Hier nog een voorbeeld.

een hekje DrakesteynGoed, wij praten over een terrein van ruim 20 hectare dus 200.000 vierkante meters. Om dit gehele terrein is in opdracht van de Coördinator Terrorisme Bestrijding een 3,30 meter hoog hek met TV camera’s geplaatst, dus zeg maar even 2400 strekkende meters hek à 400 Euro incl. plaatsing, geeft weer bijna een miljoentje. Dan nog wat asfalteringswerkzaamheden, het maandelijkse tuinonderhoud, kortom via via sijpelt er weer eenmalig 20 miljoen weg met daarbij nog eens met de bewakingskosten erbij zo’n 5 miljoen.

 

Bea, in welke schoenendoos  waar laat je deze keer  de bonnen ?

 

 

 

 


4 Reacties

 1. andre zei:

  wat een minachting naar nederland zeg en dan nog veel meer van de ambtenaren die er aan meewerken. elke nederlander die denkt ergens recht op te hebben of verplicht iets moet regelen.
  krijgt
  1 in zn geheel geen antwoord
  2 wordt van het ene loket naar het ander gestuurd
  3 ambtenaren naar elkaar verwijzen
  4 wel iets toezeggen en dan snel op een ander buro neerleggen en zich verstoppen
  5 overhevelen naar een andere afdeling
  6 de schuld geven aan het computer systeem
  7 niet berijkbaar per telefoon maar alleen via een mail
  8 als ze het niet meer weten laten ze ook niets meer horen
  9 wel toezeggen maar aan de volgende ambtenaar doorschuiven en weer overnieuw beginnen
  10 burgers in het buitenland lastig vallen maar zelf niet eens naar het buitenland kunnen bellen

  ja en dat is het verschil tussen een gewone klote burger en tante bea, met wimpie zal er niets veranderen ja dat we nu veel goed nieuws over ons heen ge msm t krijgen…….wat een puinhoop en wat een armoe.

 2. Veteraan zei:

  De kosten betreft de beveiliging van een president zullen in geval van een republiek echt niet anders gaan verlopen. We kunnen o.a. zien in Italie waar een hoogbejaarde president tegen zijn zin nog weer het ambt heft aanvaard omdat er geen ander te vinden is die geschikt is voor die baan omdat het daar allemaal maffiosi zijn. Ik ben blij met onze monarchie. Ik moet er niet aan dénken een (corrupte) president in het paleis te zien zitten die zijn reet afveegt aan iedereen die niet op hem of op zijn partij te hebben gestemd.

 3. jantje zei:

  @2 denk je dan dat dat oudje geen maffiosi is? Lamenielachen.
  Als je geen maffioso bent dan wordt je daar geen president. Dat is al een hele tijd zo.
  Van wat ik weet in ieder geval vanaf Andreotti (jaren ’70) al.

 4. Sjors zei:

  Denk nou eerst eens even na hoe je de functie van president wilt neerzetten; kijk naar het Zwitsers model.
  Uit de ministers wordt er een benoemd tot president met dezelfde rechten en plichten als de andere ministers.
  Wordt niet huizenhoog qua functie en salaris boven de anderen gesteld.
  Ik word een beetje moe van dat hersenloze gebalk dat een president net zo duur is.

Comments are closed.