Nederlandse gemeenten laten ruim VIJF MILJARD verdampen

OG te koopEnige tijd geleden schreven wij een artikel over de wijze waarop Nederlandse gemeenten met uw geld omgaan. Wij betitelden dit gedrag met puur wanbeleid, de drift van totaal niet ter zake kundige lokale bestuurders om “zaken te willen doen “. Uiteraard naar goed vaderland’s gebruik blijft alles onbestraft, want zoals u kon zien in het interview met de afgtreden 1e kamervoorzitter Fred de Graaf, mede verantwoordelijk voor een O.G. zeperd in zijn gemeente van 200 miljoen hebben ambtenaren maar  een klein deel van de geschiedemisboekjes geraadpleegd, namelijk het gedeelte waarin men het had over “Wir haben es nicht gewusst “.  Mocht dat niet helpen, dan is er altijd nog “ik ben het vergeten” , misschien wat leuke teksten als u weer uw belastingformulier in gaat vullen. Eens kijken wat de reactie van de inspecteur is.

 

 

 

Heel langzaam komen de gemeentelijke accountants uit hun winterslaap en dat moet een wreed ontwaken zijn. Terwijl de schattingen over de verkeerde investering in bouwgrond bij de gemeenten een paar maanden geleden nog een 3.2 miljard bedroeg, blijkt nu volgens een onderzoek van Deloitte accountants dat hier rustig 2 miljard bij op geteld mag worden en het einde is dan nog niet in zicht.

Praktisch elke Nederlandse gemeente moest in 2012 miljoenen verliezen af moeten boeken op bouwgrond aankopen. Nijmegen deed het in vergelijk met Apeldoorn ( 200 miljoen ) nog rustig aan met 70 miljoen en zo moet iedere Nederlandse gemeente nu zien hoe ze hun financiële positie weer op de rit krijgen om daarmee te voorkomen dat zij niet onder toezicht van den Haag geplaatst worden, zoals onlangs het Friese Sneek, dat een schuldenlast van 75 miljoen heeft opgebouwd!

Moesten de verantwoordelijke ambtenaren opstappen ? Domme vraag, nee  hoor, want de verwevenheid tussen lokale overheid, toezichthouders, den Haag is dermate groot, dat dit tot een super schandaal zou leiden en waar zelfs de meest gemakszuchtige Nederlander voor uit zijn stoel zou komen. En even off topic dat zelfde staat nu te gebeuren met de op Bonaire woonachtige Eric Staal, die nu door Vestia persoonlijk verantwoordelijk gesteld wordt voor de 1.9 miljard verlies van de woniningbouw corporatie. De toezichthouders zijn al gevlucht, burgermeester Peter Noordanus ( PvdA)  van Tilburg is er een van. Hier nog even een geheugensteuntje :

Begin 2012 komt Noordanus in opspraak. Voordat hij burgemeester werd, was hij tussen 2001 en 2003 voorzitter van de Raad van Commissarissen van de woningcorporatie Vestia, die in de financiële problemen was geraakt. Topman Erik Staal werd om deze financiële problemen op non-actief gesteld. Bij de afwikkeling van het vertrek van Staal bleek begin maart 2012 dat Vestia hem een bedrag van 3,5 miljoen euro moest uitkeren voor afspraken die tussen de raad van commissarissen en Staal waren gemaakt over zijn pensioenrechten. Deze regeling werd in de Tweede Kamer unaniem veroordeeld. Berichten over de bouw van een dure villa op Bonaire door Staal droegen nog bij aan de verontwaardiging. De echtgenote van Noordanus, Susan Baart, werd in 2010 commissaris en Staal was een persoonlijke vriend van het echtpaar. Hen werd verweten een rol te hebben gespeeld in het falende toezicht bij Vestia. Noordanus relativeerde de kwestie, omdat de afspraken tussen Staal en de Raad van Commissarissen gemaakt werden ruim vóór het aantreden van Noordanus. De kwestie-Vestia heeft ondanks de kritiek nog geen gevolgen gehad voor zijn positie.

En dan hebben het nog niet over de relatie tussen Staal en Henk Kamp, dus verwachten wij dat Staal met de bekende fluwelen handschoenen zal worden aangepakt , daar te veel openheid andere betrokkenen,waaronder ook Kamp, zeker gaat schaden.

Weliswaar gaat het in het hier aangehaalde voorbeeld niet rechtstreeks om geld van gemeenten, maar de aanpak van deze inmiddels serie van financiële misstappen is dermate groot, dat in iedere gemeente wel een of meerdere bestuurders zitten die aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden, hetgeen achterwege blijft vanwege de door fraude en corruptie verband houdende belangenverstrengeling.

De gemeenten nemen dus zoals dit zo mooi klinkt “hun verliezen” . Dat de belastingbetalende burgers het slachtoffer hiervan wordt is van voor de “daders” ondergeschikt belang. Want opeens is het credo dat waar zaken gedaan worden er ook wel eens iets verkeerd kan gaan. Dat ambtenaren echter geen zakenmensen zijn EN…. daarvoor ook niet zijn ingehuurd, ach dat vergeten wij gemakshalve maar even. Zelfs op dit moment trachten sommige gemeenten nog tegen beter weten in de verwachte verkoop van bouwkavels 2 tot 3 jaar vooruit te schuiven, een cosmetiseren van de gemeente O.G. balans.

Het zou de gemeenten sieren als zij realisme zouden tonen en de verliezen niet nog jaren voor zich uit schuiven. gewoon NU grond met een korting verkopen en het verlies niet verder laten oplopen.

Maar daarvoor moet je zakenman/vrouw zijn en ….. dan zijn wij weer aan het begin van ons verhaal.

 


1 reactie

  1. andre zei:

    inderdaad heel vreemd dat wel gebouwen in waarde zakken maar niet de gronden….nog niet. Over de incompetentie die keurig door andere incompetenten wordt afgedekt kan ik mij nog heel goed herinneren dat de gemeente utrecht door de toen minister van financien gerrit zalm onder curatele is gesteld, uiteraard op google is hier helemaal niets van te vinden! Als je geen verantwoording voor iets hoeft af te leggen en je zit op een machtspositie dan ga je perverteren en je machtspositie afschermen

Comments are closed.