ANBO : machtswellust en schimmigheid ?

ANBOGisteren hadden wij het kort over de ANBO, de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen, die net als de 50 Plus Partij van Henk Krol opeens een sterke verontwaardiging toont, nu weer eens wordt benadrukt dat met name de ouderen door de maatregelen van het kabinet Rutte 2 onevenredig hard worden getroffen. Papier en in dit geval virtueel papier is geduldig, dus gooi je er een berichtje tegen aan op je website  of je twittert dat je geschrokken bent van de aangekondigde maatregelen, waarna je kunt doorgaan met je eigen belangen te behartigen. Laten wij even bij de ANBO blijven, waarbij wij ons afvragen of de afkorting niet eerder zou staan voor ” Algemene Nederlandse Bejaarden Oplichters” , want zelden hebben wij een organisatie meegemaakt die zo ondoorzichtig omgaat met gegevens die vrijelijk gepubliceerd zouden moeten worden, zoals een fatsoenlijke jaarrekening

 

 

Tel daarbij op de naar goed vaderlands gebruik de afsplitsing  van een aantal leden in Overijssel in het najaar 2012 die voor zichzelf begonnen, en alle ingrediënten zijn er weer om een samenwerking en om daarmee een vuist te kunnen maken zijn weer vakkundig de kop in gedrukt.

Dus werd de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland opgericht en werd  de “oude ANBO” kwaad, want aantijgingen dat het centrale bestuur in Woerden een ondemocratische beleidskoers voerde en slechts uit machtswellust handelenden, nee daar herkenden zij zich in Worden niet in. Maar dat  terzijde.

Ieder jaar storten circa 180.000 ouderen braaf hun bijna 40 euro op de bankrekening van de ANBO en leggen daarmee de financiële basis voor een club, die een 25 koppen tellend bestuur heeft, dat …. u mag raden, bijna volledig bestaat uit onrendabelen, die met een leuke aanvulling op hun pensioen nog wel de schijn op willen houden dat zij zich inzetten voor de oudjes. En als wij het hebben over onrendabelen, dan weet u als vaste lezer van GEENNIEUWS dat het dan gaat om voormalige wethouders, provinciale gedeputeerden, burgemeesters, kortom een bonte verzameling mannen en vrouwen die al in hun vorige beroepsleven alle klappen van de zweep kenden als het ging om met weinig of geen inspanning  de argeloze burger centen te ontfutselen.

De aanvoerster van dit stelletje is Liliane den Haan die terzijde gestaan wordt door 2 mede directeuren. Daar staat weer een 5 koppige  raad van bestuur naast en daarmee worden de eerste tonnetjes al met smaak verorberd. Dit was de reactie van Liliane  en u ziet haar bezorgdheid is de steun voor iedere oudere die het allemaal niet meer kan volgen :

Liane den Haan     ‏@LianedenHaan        ANBO: zware tijd op komst voor ouderen ( en ons commentaar”: zeker niet voor Liane c.s).

Met wat moeite kom je er dan achter dat de ANBO ongeveer 14 miljoen euro jaarlijke inkomsten heeft, waarvan de leden een 7 miljoen ophoesten. Dus nog 7 miljoen te gaan en met wat verder spitten blijkt dan dat de ANBO naast een subsidie van VWS  ook nog links en rechts commissies opstrijkt van verkochte producten ZOALS ziektekostenverzekeringen, reizen waar u 5% korting zou krijgen, wordt er wat toeristisch gefietst , zijn er modeshows waarbij u gelijk kunt kopen (!!) kortom is de ANBO een geöliede marketingmachine, terwijl je juist dacht lid te worden van een belangen behartingsorganisatie.

Over de beloning van de directie en de raad van bestuur plus de medewerkers zwijgt de ANBO bescheiden. Het jaarverslag doet qua informatie verschaffing zelfs nog onder in vergelijk met de toch al sobere jaarverslagen welke gedeponeerd moeten worden bij de Kamers van Koophandel, een door de overheid in het leven geroepen wassen neus die zgn. een beeld van transparantie moet geven. Hier het financiële verslag. En het “echte” jaarverslag wemelt van glossy fotos waarop ANBO medewerkers te zien zijn met politici meestal van linkse signatuur.

Inmiddels rommelt het ook in ander provinciale en stedelijke sectoren van de ANBO, waar van oorsprong mensen met geloof in een missie trachtten ouderen te ondersteunen. Het hoofdkantoor in Woerden denkt daar kennelijk heel anders over en de volgende afsplitsingen ziten alweer in de pen.

Bezin voor u aan steun aan de ANBO begint.