De Nederlandse overheid een kwaadaardig kankergezwel in de samenleving

Haagse overheidGisteren, na de presentatie van de miljoenennota door de Haagse roversbende onder aanvoering van de Brusselse lakei Dijsselbloem zijn de volgende zaken weer eens pijnlijk duidelijk geworden:

1) de overheid blijft groeien

2) bezuinigen zijn belastingverhogingen

3) in het verlengde van de alsmaar groeiende overheid blijft het tekort toenemen en groeit de staatsschuld (steeds sneller) verder.

De gewone burger ziet dit schouderophalend aan, krabt zich nog eens extra in het kruis, laat een boer en een scheet en klaagt vervolgens een beetje. “Getverdemme nu mot ik alweer meer belasting betale…  Maar ach die polietiesie sulle het wel weten en se hebbe sef gesegt da se de zaak zulle oplossen, volgend jaar sal alles wel beter gaan, heb Rutte gesegt, en die Samsom vin ik een toffe peer want die wil nievielere, vin ik een goeie  saak, pak dat geld mar af ven die rijke stinkers, want die hebbe al teveel, beter  da se dat aan ons geve .”

 

 

1) De overheid blijft groeien.

Overheden kunnen het best worden vergeleken met een kwaadaardig kankergezwel en de economie  met de persoon die de kanker krijgt . Het begint klein, en aanvankelijk heeft het lichaam er geen of zeer weinig last van. Maar naarmate de kanker zich uitbreid, krijgt de persoon langzaamaan steeds meer klachten. Hij wordt moe, zijn gezondheid gaat achteruit, en hij ontwikkeld steeds meer klachten. Zijn productiviteit gaat steeds verder omlaag, totdat de kanker hem overwonnen heeft en de patient helemaal niks meer kan, bedlegerig wordt en tenslotte overlijd.

Het klinkt hard om een overheid met een kankergezwel te vergelijken, maar toch klopt dit m.i. wel. Het overheidssysteem zoals dit in het Westen geinstalleerd is, kan vanwege haar natuur en aard ALLEEN MAAR GROEIEN. Net als een kwaadaardig kankergezwel, dat geprogrameerd is om steeds meer gezonde cellen aan te vallen en zich ten koste hiervan steeds verder uit te breiden, zijn overheden geprogrameerd om de gezonde economie  steeds verder aan te vallen. Dit doen overheden door steeds meer en hogere belastingen te heffen op burgers en bedrijven. Hierdoor blijft er voor deze burgers en bedrijven steeds minder geld over om OP EEN ECONOMISCH RENDABELE MANIER te besteden. Want geld dat naar overheid gaat is per definitie waardeloos geworden voor de economie. Bedrijven die meer winst maken investeren en breiden hun productie uit, gevolg meer banen en meer mensen aan het werk. Mensen die meer verdienen geven meer geld uit, gevolg meer economische activiteit en een groeiende economie.

Echter overheden in het Westen steken hier een stokje voor. Ze slokken jaarlijks een steeds groter percentage van de economie op in de vorm van o.a.toenemende belastingheffing . Dit geld wordt vervolgens voor het grootste deel verkwist en verknoeid aan nutteloze zaken (niet te noemen de steeds groeiende rentelast op de staatsschuld).  Met dit geld van de overheid wordt een complete zombiemacht in leven gehouden en steeds verder uitgebreid. Uitkeringstrekkers die nooit een baan zullen vinden, een snel groeiend leger Wajongers die wegens duistere ziektes (PDD Nos, RSI, ADHD, Asperger, ADD, ODD, MCDD etc etc) nooit en te nimmer zullen kunnen werken. Twintig jaar geleden bestonden deze ziektes nog niet en zouden mensen die hieraan leden hun hele leven gewoon fluitend werkzaam afleggen. De verzorgingsstaat wordt steeds verder uitgebreid ondanks het feit dat ze de economie verstikt en verzwakt en uiteindelijk vernietigd. Een steeds grotere groep van (grote) schijn instituten  wordt met belastinggeld overeind gehouden hoewel deze bedrijven de gezonde economie alleen maar belemmeren, maar dit mag niet  baten want de overheid moet banen garanderen.

Een steeds groter wordende groep van buitenlanders wordt in Nederland toegelaten. 90% van deze zogenaamde vluchtelingen zal nooit en te nimmer kunnen werken, (discriminatie, de taal niet machtig, geen opleiding, crimineel, wil niet werken etc etc) en deze giga groep zal dus voor altijd een uitkering moeten krijgen. Vanaf volgend jaar kunnen we een gigantische instroom verwachten van Roemenen en Bulgaren. Men kan er vanuit gaan dat het grootste deel van deze groep bestaat uit onopgeleide mensen en criminelen die dankbaar voor de rest van hun leven van een Nederlandse uitkering gebruik zullen gaan maken.

2) Bezuinigingen zijn belastingverhogingen.

In het voorgaande hebben we gezien dat een overheid geprogrammeerd is om voor altijd te blijven groeien. De Nederlandse overheid verkondigt al sinds 2008 toen de zogenaamde kredietcrisis begon en de banken met een enorme sloot belastinggeld gered moesten worden, dat er bezuinigd moet worden. Toch is de overheid sinds 2008 met ongeveer 13% gegroeid, de eerste jaren wel met 3% per jaar omdat ze de banken moest nationaliseren en vervolgens weer met de gewone snelheid van pakweg 1,5% per jaar. Ook nu  moet er weer  6 miljard bij om het begrotingstekort op peil te houden (3,6%). Er moet echter volgend jaar in totaal 11,7 miljard bezuinigd worden,  omdat de overheid ook moet toenemen. 8 miljard hiervan wordt door belastingverhoging ingevuld ,dus 8 van de 11,7 miljard aan zogenaamde “bezuinigingen wordt ingevuld door belastingverhoging en een schamele 3,7 door het inkrimpen van bepaalde voorzieningen.

Nu kunnen wij  een sommetje gaan maken. Hoeveel wordt de overheid volgend jaar daadwerkelijk kleiner of groter? Laten we het eens als Jan met het gezonde boerenverstand berekenen:

De overheid betaald volgend jaar ongeveer 11 miljard rente op de staatsschuld (als de rente tenminste niet omhoog gaat), ze hoopt 8 miljard aan extra belasting binnen te harken (zal zeker niet lukken maar laten we aannemen dat het lukt). Ze bezuinigd daadwerkelijk 3,7 miljard (vooral op juist nuttige zaken), en de staatsschuld neemt volgend jaar toe met 3,6% ofwel 17 miljard. Dus 17 miljard extra lenen. Inkomsten en extra leningen die het staatsbudget doen toenemen zijn 8 + 17 miljard = 25 miljard. Hiertegenover staan de 11 + 3,7 miljard aan rente en bezuinigingen = 14,7 miljard. Dus per saldo neemt de overheid volgend jaar effectief toe met 10,3 miljard (25 – 14,7) miljard. Dus  volgend jaar slokt de overheid wederom 10,3 miljard extra op van de economie. Dit betekend dus volgend jaar een toename van de overheid van 2,16%. Redelijk veel vergeleken met de laatste 4 jaar toen de overheid maar 1,5% per jaar toenam.

De overheid in Nederland legt op dit moment beslag op 51% van de totale economie!!!!! Dit betekent dus dat volgend jaar de overheid weer 1% meer beslag zal leggen op de economie. Dus minder ruimte voor de gezonde economie om te groeien, het kankergezwel is weer groter geworden, de patient (Nederland) is weer 1% ongezonder geworden en weer 1% dichter bij zijn graf.

3) de staatsschuld groeit door en wordt onbeheersbaar

In het verlengde van de groeiende overheid groeit de staatsschuld alsmaar door. Dit kan ook niet anders want de overheid groeit te snel voor de bevolking om dit met jaarlijks stijgende belastingheffing op te vangen en te compenseren. Sinds 1970 is de staatsschuld nagenoeg geexplodeerd. In 1970 was de schuld ongeveer 20 miljard, en vanaf dat jaar is de schuld jaarlijks steeds verder toegenomen, in 1980 zaten we al over de 100 miljard en in 2008 (voor de krisis) rond de 260 miljard. Momenteel staat de teller op ongeveer 470 miljard (officieel getal) maar de werkelijke schuld zou wel eens veel hoger kunnen zijn als we straks de steeds grotere groep zwakke EU landen moeten gaan redden. Voor 1970 kon de staatsschuld meestal goed beheerst worden. Er waren slechte jaren (bijvoorbeeld oorlogen) maar de staatsschuld bleef nagenoeg altijd op peil. Echter vanaf 1970 veranderde de zaak. Wereldwijd werd toen het FIAT GELD SYSTEEM ingevoerd. Dit betekent simpelweg dat geld volledig losgekoppeld werd van zilver en goud. Vanaf 1971 konden banken onbeperkt vanuit het niets geld creeeren. Voor (met name Westerse) overheden was dit een godsgeschenk. Ze konden nu namelijk TOEKOMSTIGE ECONOMISCHE GROEI ALVAST VANTEVOREN GAAN UITGEVEN. Maar dit gold niet alleen voor overheden. Ook particulieren en bedrijven konden dit gaan doen. Echter voor Particulieren en bedrijven bleef golden dat ze failliet konden gaan, de meeste bedrijven en particulieren bleven dus een bepaalde discipline hanteren (niet teveel schuld opbouwen en aflossen), hoewel een groot aantal bedrijven en particulieren met onaflosbare schulden bleven en blijven zitten, met name omdat banken hun voorhielden dat het allemaal wel kon en dat het geen probleem was. Voor overheden echter lag de zaak volledig anders. Zij konden hun schulden tot in het oneindige laten oplopen, omdat er altijd wel een marktpartij was die de schuld wilde financieren. En was die marktppartij er niet meer (zoals in het geval met de VS) dan was er altijd wel een FED die geld uit het niets wilde en wil creeeren middels het bankensysteem dat de FED in eigendom heeft (momenteel 85 miljard per maand) en de toenemende schuld van de VS wil financieren.

Overheden kunnen dus onbeperkt  blijven lenen, en als hun schuld onbeheersbaar wordt en ze hun staatsobligaties niet meer aan de reguliere markt kunnen sluiten, dan is er altijd de Centrale bank als lender of last resort. Echter dit systeem loopt op haar laatste benen. Niemand wil het zien en iedereen denkt dat het een prachtig systeem is maar linksom of rechtsom het zal klappen. Wanneer dit gebeurt kan niemand voorspellen. De meeste (mainstream) economen geloven niet dat het zal klappen, ze geloven dat het systeem tot in het oneindige kan doorgaan. Echter mensen met gezond verstand, en de paar economen die wel hun verstand gebruiken weten dat dit een utopie is. Er zijn er die zeggen dat we nog 2 of 3 jaar hebben, anderen zeggen dat het nog 6 jaar kan duren, allemaal zijn ze het eens over het feit dat de klap oorverdovend hard zal zijn, het zal iets zijn wat de wereld nog nooit gezien heeft.

En ze zijn het er ook over eens dat de gewone man, de zogenaamde Jan met de Pet die altijd hard gewerkt heeft en gespaard heeft voor een leuk huis en een leuk pensioen de klap zal moeten opvangen. Jan met de Pet of John with the Hat of Otto Normalverbraucher of Jean Pierre …. of hoe hij ook heet zal dan geen houtje hebben om zijn kont te krabben

Lezen , laten rusten en zeker nog een keer lezen !


5 Reacties

 1. D ick- T zei:

  O.a. Duitse economen maken gehakt van de Euro die als een blok tussen veren werkt op een futuristische euromobiel met houten wielen.
  Het blijkt dat de diverse valuta de schokbrekers en goed uitgelijnde rubberen banden waren in de economie.
  Tegenlicht kwam er mee.
  De tunnelvisie lijdende eurofielen zijn niet anders dan de schapen van de jehovah getuigen wiens door god geleide kanaal gevoerd worden naar een 1000 jarig rijk met een verschil,, de nazaten van de eurorichters zullen door hun god Brussekte in een hof wonen rijkelijk voorzien van zuiver water vrucht,, aan de vreet gehouden worden en beschermd,,.
  Deze groep richters,, de Koks Balkenendes Duisenbergs en vele anderen waaronder de oranje MN hebben een “”achterban”‘ nodig,, hoe groter het aantal onderdanen hoe meer aan hen gerelateerde hoe meer stemmen hoe meer macht,, een andere verklaring kan er alleen een zijn als er dmv chantage gedwongen wordt.
  Een oplossing voor dit drama is tegenstellig aan dat van Rutte,, sla iedereen keihard voor hun kop als zij teveel geld spenderen!
  Alleen het laten vallen van de economie -dus de partijtoppen en hun vazallen- kan er opnieuw gebouwd worden,, het fundament ligt er al,,

 2. John Doe zei:

  Compliment voor dit vogelvluchtperspectief. Toch ontbreekt ook hier een essentieel gegeven
  bij de ontwikkelingen na 2007.
  http://www.theguardian.com/global/2009/dec/13/drug-money-banks-saved-un-cfief-claims

  Antonio Costa (hoofd Bestrijding Drugs en Criminaliteit van de VN) deed 2009 in The Guardian een boekje open over de sinds de bankencrisis ontstane massale infiltratie van criminele organisaties in de bankensector en de politiek.

  De banken, de hele wereld schreeuwden om geld, geld, geld. No matter waar het vandaan kwam.
  De QE van centrale banken was nog ver weg en het gevaar dat het hele kaartenhuis in de slipstream van Lehmann Bros. tegen de vlakte zou gaan was levengroot.
  Geld uit de drugshandel en andere illegale parktijken stroomde binnen en hielp de failliete boel uit de penarie.
  Costa zei over onweerlegbare bewijzen te beschikken dat de penoze bezig was om zijn invloed in bankenwereld en politiek wereldwijd uit te breiden, ook door middel van investments van twijfelachtig allooi.

  Sindsdien is er weinig meer van Costa gehoord.
  Aangenomen mag worden dat onderwereld en bovenwereld sinds 2008 dermate met elkaar zijn
  vergroeid dat aan ongewenste klokkenluiders het zwijgen kan worden opgelegd.

  De moneymaffia rules the waves.
  Hoe zou anders de irrationele, starre verbetenheid van Brussel en nationale overheden (maar ook van de centrale banken) moeten worden verklaard om steeds maar weer een ‘olifant door een sleutelgat’ te persen? Steeds maar weer banken en geldmarkten uit de wind te houden voor rekening van welvaart en welzijn van de bevolking?
  Verantwoordelijke politici hebben zichzelf veroordeeld tot het uitvoeren, niet van een eigen, maar van een ‘bondgenootschappelijke’ agenda.
  Nationaal belang en het ontbreken van politieke steun en maatschappelijk draagvlak zijn daarbij niet relevant, desnoods wordt er zelfs het voorwendsel van de (schijn)democratie aan opgeofferd.

  Degenen die achter de schermen aan de touwtjes trekken zullen van zich laten horen zodra het gevaar bestaat dat wordt afgeweken van hun protocol.
  Voor Nederland zouden in dat geval represailles kunnen resulteren in het verlies van de privileges verbonden aan ‘veilige haven’ voor de geldmarkten en de daarmee samenhangende
  kredietstatus, waardoor dit land de afgelopen jaren steeds relatief goedkoop geld kon lenen.

 3. andre zei:

  zal dijsselbloem dit ook lezen? zo moeilijk is dit toch niet te begrijpen en wat er nu allemaal aan de hand is op financieel gebied heb ik nog nooit meegemaakt “ZO SLECHT” en uitzichtloos. het gaat een koude winter worden

 4. Pieter H zei:

  Zolang er geen bindende referenda zoals in Zwitserland worden ingevoerd,kan het ambtenaren gespuis in heel Europa ongestraft en volhardend doorgaan de boel naar de bliksem te helpen.

  Neteland kan véél afdwingen door MASSAAL niet meer te gaan stemmen !!!

Comments are closed.