Socialisme betekent achteruitgang

Vandaag beginnen de Kamerdebatten. Niet dat wij daar veel van verwachten, want een oppositie die b.v. zich en masse tegen het huidige regerings(wan)beleid zou keren lijkt ons zeer onwaarschijnlijk. Allemaal kleine baasjes die elkaar zoals ook al tijdens het zgn. prinsjesdagdebat het licht in de ogen niet gunden, het heeft weinig of niets te maken met democratie of een helder politieke visie. Het is naar goed vaderlands gebruik slechts elkaar vliegen afsnoepen, kortstondig voor de tribune spelen en proberen kiezers te trekken voor een mogelijke val van Rutte 2. Ook de door Geert Wilders aangekondigde motie van wantrouwen zal weinig gewicht in de schaal leggen, want de enige medestanders zullen de 24 PVV fractieleden zijn en dat schiet niet echt op. Trouwens is dit ook zoals reeds eerder vermeld het probleem indien er verkiezingen zouden komen. Stel de PVV krijgt de 33 nu via polls voorspelde zetels en u premier Geert de Eerste. Wat dan ?

Duidelijk is dat er  in principe slechts 2 partijen in aanmerking komen, die met de PVV zouden kunnen samenwerken, de VVD en het met alle winden meedraaiende CDA.  Maar samenwerken met een partij , die bewezen heeft om voor hen moverende reden uit een samenwerkingsverband te stappen, dat klinkt voor potentiële huwelijkspartners niet erg aantrekkelijk en van gedwongen huwelijken op z’n islamitisch is Geert geen voorstander. Wordt het dan toch “bidden tot Maria, morgen hebben wij de Sharia ? ”

Blijft er nog een optie open, namelijk iets samen te doen met de SP. De SP ? ja, want het PVV programma nog eens doornemend zien wij een behoorlijke linkse onderstroming die keurig zou kunnen samenvloeien met het kabbelende niveleringsbeekje van Emile Roemer. Terug naar het socialisme in zijn echte vorm, zoals de SP dat nastreeft ? Dat betekent een grote stap terug in de tijd, wat u gedeeltelijk al kunt proeven in de plannen van VVD en PvdA, namelijk het compleet trachten te niveleren van diverse soorten “potjes “voor een redelijk zorgeloze oude dag. De stamrecht BV moet verdwijnen, de WW moet worden ingekort, behalve natuurlijk voor de ambtenaren en regenten zelf, er wordt gesleuteld aan de ontslag – en andere steunmaatregelen, kortom onder het mom van bezuinigen, is het kabinet bezig ons terug te voeren naar tijden die wij slechts uit de geschiedenisboekjes kennen ( voor de jongeren ) of in het echt (de ouderen) namelijk een DDR- achtige samenleving.

De samenleving zal beperkt door de ingevoerde en nog in te vieren maatregelen het individualisme van de burger zachtjes aan uitrotten, niemand is bereid nog maar een stap te veel te doen en in feite wordt u de lijfeigene van het SYSTEEM. Slechts door middel van ruildiensten kunt u zich nog wat extra’s permitteren en diegenen die niets te ruilen hebben zijn de verliezers. Uiteraard zal er kritiek ontstaan, maar deze wordt de kop ingedrukt. De media krijgen zoals dat nu ook al het geval is, de opdracht van “hogerhand” wat en hoe zij iets mogen schrijven of laten zien ( zie ons artikel van gisteren) en ongehoorzaamheid wordt afgestraft. De “dader” mag niet meer aanwezig zijn bij b.v. het koninklijk foto shooting moment” ( u ziet het werkt nu al )  en ontvangt geen uitnodigingen meer voor evenementen en gaat langzaam ter ziele . Slechts aan de leidband meelopende MSM mogen berichten hoe goed het gaat en de burger murw geslagen berust in zijn lot, te lui om te zien of hij elders via b.v. internet ( indien dat al niet gecensureerd wordt) zijn nieuws binnen te halen.

En zo ontstaat er een systeem zoals wij dat zagen in de DDR en heden ten dage zien in b.v. Noord Korea. Slechts een aantal “notabelen” die onder en boven de zelf bedachte wetten leven ( en ook hier zien wij de eerste groene sprietjes er van in ons land boven de grond komen ) genieten van het goede leven. Uiteraard mag u dit voorbeeld aanvullen met de ons door de strot geduwde EU en euro, want ook in Brussel zullen een beperkt aantal apparatsjiks genieten van wat zij te weeg gebracht hebben.

Socialisme is slechts een ander woord voor de feodale systemen uit de achter ons liggende eeuwen en daarvoor. De burger worden de vruchten van zijn arbeid grotendeels ontnomen en hij laat dit gebeuren, realiseert zich nauwelijks wat hem te wachten staat.

Misschien is het wel beter zo ? U weet de geschiedenis herhaalt zich.

Socialisme is gewoon een stap terug in de tijd. Het zijn feodale oersystemen en zullen ook zo eindigen.

De huidige toenemende verelendung in Europa is niet meer dan de consequentie van de politieke vrijage met een dergelijk systeem. Uitschakelen van de economische vrijheid en het beroven van de burgers van de vruchten van hun EIGEN arbeid kan niet anders eindigen dan in letargie

 

 


6 Reacties

 1. Leon zei:

  Vragen we dus weer naar de moraal van het verhaal.
  Alles bij elkaar maar laten, zo? Volgens peilingen is 82% van de bevolking het daar niet mee eens en vindt dat het huidige beleid de crisis alleen maar verergert.
  Maar dat zal vandaag en morgen waarachtig geen rol spelen bij de Beschouwingen.
  Zou dáár niet tegelijk de oorzaak liggen van onze bestuurscrisis? Het gebrek aan inspraak van de kant van de burger?
  De polieke belangenclubjes falen al gedurende decennia. Geen wonder dat het de massa eigenlijk geen bal meer interesseert.

 2. Theo Hofman zei:

  Redactie: in uw laatste alinea spreekt u over lethargie in Europa, ik heb het woord even moeten opzoeken!

  Echter in Nedrigland is lethargie al jaren bezig, de spijker op zijn kop!
  Nu kan ik het gedrag van mijn arme landgenoten eindelijk plaatsen.

  Lathargie:
  – passief
  – onverschilligheid
  – ziekelijke slaaptoestand
  – zorgeloos
  – inactiviteit
  – ongeïnteresseerdheid
  – ongevoeligheid
  – apathie
  – nog een paar

  Mijn oprechte Dank Redactie voor deze leerzame samenvatting.

 3. Hoeder zei:

  Vrijwel alle politici zijn grote lafbekken en lopen als een hond achter hun politieke leiders aan en volgen het partijprogramma. VVD en PvdA staren zich blind op Rutte en die op zijn beurt kijkt alleen maar naar Brussel. Lekker zootje en dat noemen we democratie.
  Of had Robin de Ruiter toch gelijk, dat wij tot slaaf worden gemaakt? (Zie zijn boek “De 13 satanische bloedlijnen”) Als burgers laten we het wel gebeuren. Beangstigend is het wel wat er gebeurd.

 4. cathy zei:

  Gisteren een mooie uitspraak gelezen:

  When free-markets become socialized (ObaMaoized) unemployment becomes the norm.

  source=History.

  punt!

 5. Pieter H zei:

  Als de volgende zaken niet worden geregeld kan iedereen stemmen en klagen tot in het oneindige:

  1)Ambtenaren verbieden om lid van een politieke partij te worden,zodat ze niet hun eigen baas kunnen aanstellen!
  2)De speciale ambtenarenregeling afschaffen,dat ze na een politiek mandaat weer een (ambtenaren)
  baan krijgen;dat geldt ook niet in het bedrijfsleven.
  3)De ambtenaren dezelfde regels opleggen als die in het normale bedrijfsleven.
  4)Bindende referenda invoeren op alle niveau’s,zodat gekken tijdig worden teruggefloten.

  Al het gefoeter op deze site heeft geen zin als de vier genoemde zaken niet worden ingevoerd !

 6. jantje zei:

  Het socialisme heeft voor veel mensen veel goeds gebracht. De verworpen der aarde, ja die bestonden tot het begin van de 20ste eeuw nog echt, hebben echt vooruitgang geboekt.
  In het echte feodale systeem waren er een paar boven ons gestelden en de rest was op zijn best vrij burger, horige of slaaf.
  Naar die tijd verlangt niemand terug, maar we zijn wel hard op weg:
  – De middenklasse wordt uitgeroeid en er blijft weer een hele kleine bovenklasse over en een onderklasse.
  dit omdat er geen solidariteit meer is. Iedereen zit ’s avonds achter zijn kassie.
  – De graaiers graaien steeds harder en mede daardoor de armen worden steeds armer.
  – Multinationals plunderen de economieen van steden ten koste van het MKB. Multinationals onttrekken geld uit de lokale economie en geven dit aan de aandeelhouders. Het geld wordt dus opgehoopt bij de happy view.
  Als je veel lokale MKB hebt dan rolt het geld veel beter in je omgeving en heeft iedereen er meer aan. Er is dan meer werk. Dat is wat er mis is aan globalisering.
  Maar we pikken het met z’n allen te makkelijk.

Comments are closed.