Kabinet investeert extra € 1 miljoen in aanpak fraude

fraudeKijk dat noemen wij nou nog eens een opsteker. Ivo Opstelten en zijn crimefighters eindelijk uit de middagslaap wakker geschud en kruipen er nu ambtenaren, politici, staatssecretarissen en ministers angstig onder hun bureaus in afwachting van mannen met regenjassen en een sombere blijk in de ogen, die zeggen, “nu eindelijk heb ik je te pakken !” Blijkt dat wij het weer eens volkomen bij het verkeerde eind hebben, want in onze kinderlijke naïviteit, dachten wij dat er nu door ons Haags cabaretgezelschap eens zwaar zouden worden ingezet op het bestrijden van de bij de overheid voortwoekerende fraude en bedrog, een fenomeen dat ons doet denken hardnekkig onkruid dat een zomergrasgazon tijstert en waarbij alleen een aan te schaffen schaap of geit nog enig soelaas zou kunnen bieden.

 

 

 

 

 

 

 

“Gemeenten kunnen kosteloos (middels een voucher) burgerzaken-ambtenaren laten deelnemen aan speciaal ontwikkelde opleidingen gericht op fraudebestrijding -en herkenning aan de balie, mits deze ambtenaren vóór 1 december 2013 zijn aangemeld” lezen wij verder op de site van de Rijksoverheid en dan zakt de broek je prompt weer op de enkels. Voor 1 miljoen gaat de overheid dus nu een stel ruw uit hun middaddutje opgeschrikte ambtenaren inzetten als speurneuzen . Waar zagen wij dat al eerder toen ook de veelgeplaagde politie haar taken niet meer aan kon . Oh, ja dat was bij de introductie van de Bijzonder Opsporing Ambtenaren , de BOA’s die inmiddels , u weet wel wij bezuinigen , hun eigen uniformen hebben, hun eigen vervoer, en regelmatig via de Nationale BOA Dagen met elkaar kennis mogen maken om dan te bespreken hoe zij  die notoire wildplasser of de bezitter van een eveneens willdpoepende hond in de kraag hebben gevat, om maar te zwijgen van bankjes voor winkels opruimen en uiteraard een van de melkkoeien van een gemeente, de parkeermeter te inspecteren. Wat zou het land zonder deze mensen moeten, die hun aspiraties om ooit bij de “plissie ” te gaan lieten vallen om op een andere heldhaftige wijze het vaderland te dienen.

En nu wordt dit legioen aangevuld met leerlingen van de door de overheid nog op te starten Sherlock Holmes Universiteit en zal de fraude dramatisch gaan afnemen. Burgers uw gordijnen dicht, donkere gestalten houden van onder een lantarenpaal  ’s avonds uw huis in de gaten. Wajongers, steuntrekkers, alleenstaande moeders zonder alimentatie maar wel met een door de gemeente ter beschikking gestelde woonruimte inclusief, u kunt het zich nog herinneren, wasmachine, allemaal worden ze bij geconstateerde overtredingen gedeporteerd naar de Russische Goelag, waarover onze onvolprezen, met medailles behangen, Koning Willem de Dappere over enkele dagen een overeenkomst met president Putin zal ondertekenen.

Zou het Ivo en de zijnen nu nog nooit te binnen geschoten zijn, dat om fraude tegen te gaan, hetgeen wij toejuichen, het syteem dat deze fraude mogelijk maakt zo goed als waterdicht moet worden gemaakt ? Maar dat zou niet sociaal gedacht zijn, want je plaatst immers mensen in een bepaalde hoek en dat willen wij toch niet ? Nog onlangs lazen wij een bericht over een jongeman  van 31 die vanaf zijn 19e in de Wajong regeling zat. Prima ingerichte parterre woning, pico bello met een geluidsinstallatie waarmee hij gemakkelijk de hele stad van geluid kon voorzien. Ja, verklaarde het baasje, ” dat is mijn hobby, ik koop steeds wat nieuws als dat op de markt komt, want dat houdt mij bezig de dag door te komen “. Voor de rest was hij recht van lijf en leden, maar soms wat droevig in het hoofd, dus werken, nee dat zat er niet bij!

En zou het niet eens een goed idee zijn als de Rekenkamer de overheid weer eens op de vingers tikt, de betreffende ambtenaren of politici ook achteraf nog eerst eens, zo als men dat bij onze Oosterburen noemt in “Untersuchungshaft “te zetten. Gewoon opbergen en dan maar eens een paar maanden laten wachten op het behandelen van hun zaak. Bij het gemeente, provincie of ander ambetnarenhuis een bordje met “Sorry voor het ongemak, maar mijnheer of mevrouw X is zijn fraude zonden aan het overdenken, probeert u het over een paar maanden nog maar eens “.

Fraude is namelijk niet slechts het ordinair oplichten van iets of iemand , maar is ook het moedwillig even vergeten van zaken waar, of het nu om de voormalige baas van de Nederlandse Bank gaat of een oud VVD senator en wethouder uit Roermond betreft plus nalatigheden in de budgetbewaking van infrastructuur projecten of aanbestedingen van treinen, er wordt gegokt met geld van de burger en dat zonder enige vorm van; good gouvernance. Dit is fraude en kost ons, de burger 3 cijferige miljoenen bedragen.

Maar eens in de eigen Augiasstal kijken of daar misschien niet iets valt op te ruimen, nee dat  heeft Ivo nog niet bedacht, de eigen stoep moet immers schoon blijven!