Schuld- en bankensanering

schuldsaneringOpmerkzaam gemaakt door de soms felle discussie op deze site met betrekking tot de schuldsanering en het overeind houden van in feite anders door een faillissement en daardoor omvallen van banken met hieraan toegevoegd de door het programma Zembla aangevoerde faillissementsfraude leidde tot het hieronder volgende artikel. Zeker als het gaat om fraude verbazen wij ons telkens weer  over situaties zoals die in ons land inmiddsels de norm zijn geworden. Elke eerste beste Mafia  baas zou  van verbazing gaan stotteren. Geen sancties zoals gebruikelijk bij de Mafia,  waardoor fraude, misstanden en alles wat daarmee samenhangt bij ons  welig tieren, sneller dan de bollenvelden waar ons land OOK om bekend staat.

 

 

Eerst maar eens even de schuldsanering, officieel de Wet op de schuldsanering natuurlijke personen ( Wsnp) geheten. Heeft u  schulden en komt u er met uw schuldeisers niet uit, dan kunt u zoals vele Nederlanders dat jaarlijks doen een schuldsanering aanvragen.Daarmee komt u weliswaar onder toezicht maar na een gerechterlijke uitspraak toch van uw schulden af. Daarbij wordt gekeken of u te goeder trouw bent, d.w.z. de schulden zijn ontstaan zonder dat u daar iets aan kon doen en geen misbruik maakt van de regeling. Daar zit al het eerste addertje onder het gras, want een slimme  frauderende schuldenaar zal net als zijn bank  of  zaken “collega”  er van alles aan doen om de rechter te laten zien, dat alles in huize Weltervree kosher is en de Ipad, Pod, LCD TV, leren bankstel geschenken zijn van goede familieleden of vrienden. U proeft onze scepsis, want ook al bevindt u zich in een situatie dat u slechts rond moet zien te komen van een wettelijke minimumsteun, dan nog valt er met het bekende tering naar de nering zetten een opeenhoping van schulden te vermijden. Lukt dat niet dan heeft u zeker les gehad van een van onze politici of erger nog onze kabinetsleden, bij wie  het ook maar niet wil lukken.

Maar de rechter ziet wat slecht en  komt er ook nog een bewindvoerder, aan wie u alle informatie moet geven en de rechtbak stelt dan de periode van de schuldsaneringsduur vast plus het bedrag van een eventuele aflossing. Het traject duurt in de regel 3 jaar en  de schuldeisers moeten aan de regeling mee willen werken. Mocht u het niet eens zijn met de gerechtelijke uitspraak, dan krijgt u zoals dat in elk socialistisch land gebruikelijk is rechtsbijstand op kosten van de gemeenschap, die overigens , maar dat had u al begrepen ook indirect een deel van uw schulden betaalt. Bent u niet te goeder trouw of heeft u wat nog vaker voorkomt maar wat aangerommeld met uw centen , de percentages hiervan zijn bij  schuldsanering relatief hoog, dan betaalt de gemeenschap mee aan het oplossen van uw financiële problemen.

Aan het einde van het traject heeft u dus een schone lei en kunt u een bloemetje geven aan uw buren die hun onvrijwillige bijdrage hebben geleverd.

Nu had een van onze collega´s een artikel geschreven waarin hij de schuldsanering vergelijkt met die van de bankensanering. Hierbij gaat het er om dat een bank, die voor een land van nationaal belang is, gered dient te worden. De eerste vraag die opduikt is natuurlijk welke bank kan dat zijn en vooral WIE bepaalt dat ? Het voorbeeld van de SNS Reaal bank toont aan dat u als burger wiens centen ook in dit geval voor een sanering gebruikt gaan worden, niets maar dan ook niets heeft in te brengen over welke bank en hoe ? Door een eenvoudige lastenverzwaring  ziet b.v. een minister zoals in het SNS verhaal  er op toe dat een deel van de te maken lasten betaalt wordt door obligatiehouders , dus schuldeisers of zelfs rekeninghouders en uiteindelijk  ook weer de burger die  de rekening uiteindelijk betaalt.

In feite praten wij dus over twee dezelfde soort constructies, alleen met wat andere cijfers.  Zo werd weliswaar werd er door de EU gesteld dat een banksanering zich zelf moet kunnen financieren, maar de voorbeelden van de SNS en op Cyprus tonen aan dat het tegenovergestelde de praktijk is.

Zijn er dus  de verschillen in sanering ? Zeker in de afwikkeling zijn die er, maar onder de streep en dat trachtte onze schrijver in zijn eerdere artikel weer te geven is het resultaat hetzelfde: lastenverhogingen voor de burger, die daarmee minder geld kan uitgeven en hetgeen weer tot gevolg  een haperende economie tot gevolg heeft. Dit wederom leidt tot een depressie, de  momenteel gehanteerde muntunie zal worden verlaten en daarmee ook de EU en zijn wij weer terug bij af zoals in de jaren 1930.

Echter om dat nog maar eens de accentueren, in alle gevallen zal er vaak sprake zijn van fraude, en ofschoon de bedragen natuurlijk sterk verschillen, draagt de burger de lasten. De fraude , bewust of onbewust ontstaan door een lakse houding van de overgeid, die overigens indirect door nepotisme ook weer aan vele fraude gevallen haar medewerking verleent.

En daarmee is de cirkel rond.


4 Reacties

 1. AG zei:

  Geachte lezers,

  HELP AMERIKA VERZUIPT!!!
  =====================

  Wat niet van mijn zijde gebruikelijk is om kort te zijn met schrijven.Dit over kommer en kwel, dat is op dit moment de situatie in
  Amerika, het loopt volledig uit de hand zou je kunnen zeggen,
  een mini oorlog van de burgers!!!
  God mag weten wat ons te wachten staat,het is in ons kleine landje al een puinhoop,
  van List/Bedrog,graaien stelen en roven van de gewone burgers!
  Maar de bevolking in Amerika is in opstand aan het komen,vechten met politie,winkels plunderen
  etc,etc.
  Het is wat anders als de schuld sanering in het kleine landje Nederichland!!!

  Maar over enige dagen moet de knoop worden door gehakt inzake de staats begroting,en
  moet de dollar stroom weer op gang worden gebracht. (Deze papiertjes massaal bijdrukken om Amerika van de ondergang te redden,help!!!).

  ZO NIET; ZAL DAN DE NIEUWE WERELD ORDE WORDEN OPGESTART DOOR DE ELITE???
  ======================================================================

  IK verwijs u naar de site van; http://xanders.punt.nl/
  =====================================

  Met een vriendelijke groet,

  AG.

 2. Sjors zei:

  Solliciteer je zelf naar sanering? Zou maar uitkijke en je schuld zelf aflossen. Bij mij ging dat niet. Vrouwtje weg, gelijk met

  spaarpotje en andere leukigheden, zomaar. Hele klotezooi.
  Tonnetje, meneer? Ben maar kleine jongen met klein werk en klein loon. Huis moest dus ook weg. Geveild. Nog een tonnetje, meneer?
  Voel me niet de directie van SNS, eerder een boef. Zo wordt je ook behandeld. Nog net geen enkelbanden, maar wel nog steeds werk.
  Dertien hoog, flatje, maar nog veel te groot voor mij. Want het is leeg. Alleen keukentafel, twee stoelen en een bed en een ouwe fiets voor me werk. Rest weg. Ook TV, mobiel en andere rimram. Voor de schuldeisers.
  Je naam in de krant en op internet, post onderschept, bewindvoerder is de baas, drie jaar lang en controleert de boel.

  Betere job nu, werk harder en langer, maar van de baas krijg ik nog steedsniet meer dan minimum van minimum. Intussen loop wel alimentatie door, dus werk ik niet helemaal voor niks. Vraag me wel af of ex ook in de sanering zit.
  Ben gezonde jonge, rook en drink niemeer, overleef ’t wel en ooit begin ik opnieuw.
  Misschien met een bank, zoals SNS. Kan me niks meer gebeuren, betaal ik mijn schuld terug.
  Mos ’t effe kwijt. Alleen al om die klote-vergelijking.

  (PS: rammel nu effe op laptop van goeie vriend, anders zou die schrijver hier nog wieweetwat denke.
  O ja, zegt Wim, die goeie vriend, nog een fout: hij zegt dat een obligatiehouder geen schuldenaar is, maar een schuldEISER!) -beterschap!-

 3. Stan zei:

  Hallo amigo (wie de auteur van dit fraaie stukje ook mag zijn)!
  Met dit artikel sla je de plank volledig mis. Hoe kun je het redden van mensen vergelijken met het redden van banken?
  Fraude en corruptie tref je overal aan, bij de banken wel het meest.
  Als je de resultaten hebt gezien van het Zembla onderzoek zul je stil geworden zijn van de enorme omvang van de faillissementsfraude in dit land via B.V.’s. En het feit dat nauwelijks controle/vervolging van de zakelijke oplichters mogelijk is. Wie draait op voor de schade?
  De gigantische moral hazard bij de banken: ze worden uiteindelijk gered voor rekening van de belastingbetaler en de KLEINE belegger/spaarder. De grote jongens (institutionele beleggers) moeten op last van de financiele elite buiten schot blijven.
  Fraude = fraude en een lek = een lek? Zeker, maar als je je bootje wilt redden zul je toch beginnen met het dichten van de grootste gaten, of niet?

  De verarming in dit land breidt heel snel uit. En mensen zullen uiteindelijk naar alle middelen grijpen om te overleven. Het is GEEN fraude om gebruik te maken van een wettelijk instruiment als de schuldhulpverlening. Daarop worden in ieder geval strengere controles en sancties uitgeoefend dan op banken en foetelende ondernemers. De schade door fraude is in ieder geval niet vergelijkbaar.

  Vertel mij: wat zou je zelf doen als je de keus had tussen de pest en de cholera, opknopen of schuldsanering?

Comments are closed.