EU zo eindigt democratie

democratieKomend jaar en om precies te zijn 22 mei mag u weer meepraten over een stukje Europese democratie. Dan zijn namelijk in ons land de verkiezingen voor het Europese Parlement, zeg maar de Tweede Kamer van EUSSR. Niet dat men zich uiteindelijk veel aan zal trekken van uw stem, maar dat bent u inmiddels ook op nationaal niveau al gewend en eerlijk gezegd ligt dat voor een zeer groot zo niet het grootste gedeelte aan u zelf. Want zoals veel van onze lezers regelmatig schrijven de interesse van de burger voor wat er op het politieke toneel nationaal of internationaal gebeurt is minimaal, en kun je de politiek het ook niet kwalijk nemen dat zij van de gelegenheid gebruik maakt. En dit uiteraard onder de vlag van; de burger weet het toch niet, dus wij moeten wel namens hem of haar besluiten. Lees wat de EU hierover te zeggen heeft :

 

 

 

Echte democratie is meebeslissen

Het Europees Parlement is de meest democratische instelling van de Europese Unie. Het kan echter nog democratischer, namelijk door burgers te laten meebeslissen. Bijkomend voordeel is dat Brussel hierdoor ook dichterbij de burger komt te staan.

We hebben niet voor niets vertegenwoordiging: burgerinitiatieven en referenda werken niet

Het Europees Parlement vertegenwoordigt de Europese burgers, net zoals de Tweede Kamer de Nederlandse burgers vertegenwoordigt. Er is gekozen voor dit systeem omdat slechts een klein aantal mensen echt weten wat er speelt in de politiek. Deze mensen beschikken over een goede vooropleiding, kennis en de benodigde vaardigheden om beslissingen te nemen. Dit geldt niet voor alle burgers. Burgerinitiatieven en referenda werken om deze reden niet optimaal.

De praktijk is echter totaal anders dan de EU u voorspiegelt. Nederland mag in de komende EU parlement verkiezingen 27 leden afvaardigen en deze worden gekozen op een vergelijkbare manier als de leden van de Tweede Kamer, d.w.z. op de basis van een evenredige vertegenwoordiging. Echter omdat Nederland in het EP minder zetels heeft dan er bij een Tweede Kamer verkiezing zijn, is er een veel hoger percentage van de stemmen nodig om een zetel te behalen.

Laten wij ons niet aan een prognose wagen wie er naar Brussel gaan, maar even beginnen met het eerste ONDEMOCRATISCHE gegeven, namelijk het feit dat de politieke partijen in ons land hun EP kandidaten aanwijzen. Dit betekent net als in de Tweede Kamer, partijen zelf besluiten wie zij na een overwinning als minister of staatssecretaris in de regering willen hebben, u heeft daar niets over te zeggen, ook uw mening wie er naar het EP in Brussel zou moeten gaan telt niet, los dan van de politieke partij van de kandidaat. Dat betekent dat je in Brussel een merkwaardige collectie van mannen en vrouwen tegenkomt en als je de C.V.’s doorneemt je jezelf verbaasd de vraag moet stellen, wat nu eigenlijk de politieke verdiensten van dit EP parlementslid zijn. In zeer veel gevallen gaat het net als op nationaal niveau om een soort beloningsniveau, een goed betaald schouderklopje of zelfs een elegante poging om een nationaal parlements- of partijlid die anders bij het grof vuil gezet zou worden naar het asiel te sturen.  Nogmaals een bonte verzameling van voornamelijk incompetente mannen en vrouwen, van leraren tot geflopte TV omroepsters, vriendinnen van “thuis gebleven ” politici die weer naar een ander hapje uitkijken en de “ex” niet meer in de buurt willen hebben.

Goed, wij hebben het parlement op de rit, dan komen wij bij de Europese Commissie, zeg maar een soort kabinet, een uitdijend monster waar ieder land 1 commissaris voor mag aanwijzen. U leest het goed “het land”, d.w.z. de nationale regering in b.v. Nederland bepaalde dat ooit Frits Bolkesteijn naar Brussel ging, daarna de dame met de dubieuze relaties in het onroerend goed, onze Neeltje. Wat u te zeggen heeft over dit soort aanstellingen ? NIETS, net zo min als bij het aanstellen van een minister of staatssecretaris. Wie had nu ooit een gesjeeste secretaresse als Defensie opperhoofd  verwacht, of een trouw meelopende soort Hush Puppy hond als Minister van Wonen ? U ziet meeroeien met de stroom brengt altijd meer op dan kritisch je mening laten horen.

Deze keuze van de 28 EU commissarissen en de voorzitter momenteel de Maoïst Barroso is dus een intern onderonsje, waar u geen enkele invloed op uit kunt oefenen. Ooit waren het er 5, maar de EU kreeg het zo druk dat het er nu 28 zijn, want ieder EU land vindt dat zij daar recht op hebben en gaat het er niet om of er wel genoeg “ministeries “zijn want die bedenken wij er staande de vergadering even gewoon bij. De aanstelling van de voorzitter moet weliswaar door het Europarlement worden goedgekeurd, maar ook hier is het weer een kwestie van geven en nemen, een oriëntaalse tapijtenmarkt is er een streng georganiseerde organisatie bij vergeleken.

Ja en dan heb je nog “een baas ” van dit hele circus nodig, de president. Ondanks dat er in Brussel veel gepraat wordt over een Verenigde Staten achtige constructie blijft het aanstellen van de president een achterkamertjes verhaal dat uitgevochten wordt door een paar EU opperhoofden, waarbij zoals het er nu naar uitziet Duitsland als grootste donor zal trachten de president te leveren. Dat zouden kunnen worden de voormalige president van de Duitse deelstaat NiederSachsen Allistair – CDU  ( hij verloor nipt van de SPD ) en zou wel eens de keuze van Mutti Angela kunnen zijn, of…. schuift de socialist Martin Schulz , nu voorzitter van het parlement een stukje op.

Maar geen echte zoals in de VS georganiseerde presidentiële verkiezing, want ook hier weer citeren wij, de EU  burger weet niet genoeg van de politiek, dus kunnen wij hem dat niet aandoen .

Echter de Duitse invloed begint zich steeds duidelijker te manifesteren en komen wij daar deze week nog nader op terug. Haal uw bordje “Zimmer Frei” maar vast uit de schuur, een likje verf, het zou nog wel eens van pas kunnen komen.


3 Reacties

 1. sjors zei:

  Praktisch al die lieden die we straks in die bankjes zien hangen stellen slecht de vlag voor die de modder bedekt.
  In werkelijkheid beslissen krachten achter deze facade wat er gaat gebeuren in de euusr.
  je kunt kiezen wat je wilt maar je kunt net zo goed thuis blijven.
  Stem je op een anti eu partij en behalen deze een flinke winst dan zullen er snel maatregelen genomen worden om deze partijen de nek om te draaien.
  Er wordt al gesproken over het verbieden van anti eu gevoelens en partijen.
  We leven reeds in een ondemocratisch, facistisch Europa.

 2. Pieter H zei:

  Die verkiezing “Democratisch” durven noemen is een gotspe!
  De brutaliteit hebben om referenda “onpraktisch te noemen is eveneens een gotspe !

  Het enige middel om deze vervloekte vlerken te treffen is massaal NIET te gaan stemmen !!!

 3. Joost Visser zei:

  De laatste jaren veel duitse ondernemers gesproken. Architecten, exporteurs met personeel, tandartsen, dokters etc. De gegoede middenstand. Sprekend over de eu haden ze totaal geen benul wat er speelde. TARGET2, LTRO, allemaal onbekend. Ze hadden een gemeenschappelijke deler. Blind vertrouwen in moedertje Merkel. Die zorgde er toch voor dat ze het goed hadden? Waaom dan nog politieke interesse tonen? Dit gecombineerd met een immigratiebevolking waarvan meer dan de helft niet de taal spreekt van het uitbuitingsland, heeft een referéndum dan echt zin? Dan staat de uitslag, ja eu is geweldig toch al vast.

  De europese commissie gaat een referendum uitschrijven op het moment dat ongeveer een 30% van de bevolking immigrant is. Simpele rekensom. Minimaal 20% van de autochtone bevolking interesseert het niet en wordt makkelijk beinvloed door de eu-msm-indoctrinatie met onbeperkte middelen, 30% immigrant ídem, want eu heeft hun leven tot een rijke gemaakt in hun ogen. Daarna is de dictatuur compleet en gelegitimeerd. Ergens tussen 2018 en 2020?

Comments are closed.