Heel Frankrijk dit weekend gesloten

FerméNiet dat het u veel zal interesseren, want u was toch al niet van plan even een lang weekeinde naar Frankrijk te gaan nu wij hebben vernomen dat de NOS extra cameraploegen heeft opgeroepen om o.a. zaterdag live  beelden uit te zenden van de in Amsterdam verwachte Sinterklaas rellen. Wat een spektakel zal dat worden, zeker nu burgemeester Eberhard van der Laan heeft gezegd dat mensen die aan de zijkant staan en iets willen roepen, dat minstens op 20 meter afstand moeten doen. Wij menen ons nog zwakjes te kunnen herinneren dat de “Dam schreeuwer” prefentief werd opgesloten, maar dat hoeft de leraar Maatschappijleer Romeo Grot niet te verwachten. Hij sprak immers uit emotie en dat moet kunnen. U weet dus wat u moet doen als de gouden koets langs komt of u Willy en echtgenote even op afstand toe wilt spreken. Maar nu, terug naar Frankrijk dat het HELE weekeinde gesloten is. Grenzen gaan dicht, je kunt er niet in of uit, winkels dicht, stankstations, tolhuisjes bij de snelwegen  : FERMÉ !

 

 

De Fransen zijn namelijk dolblij en dat geldt zeker voor de Franse regering. Het heeft namelijk de dictatoren uit Brussel behaagt de Franse begroting voor het jaar 2014 GOED TE KEUREN en u begrijpt, dat is een feestje waard. Frankrijk mag dit jaar afsluiten met een begrotingstekort van 3.6% gerekend over het Bruto Nationaal Product ( BNP) en voor 2014 mag dat zelfs 4.1% worden, zonder dat Brussel een afdeling van de Belgische Rijkswacht naar Parijs stuurt om daar de zaken geheel over te nemen. De Franse regering heeft plechtig belooft komend jaar 15 miljard te gaan besparen door o.a. de kabinets leden te laten lunchen bij Mc.Donalds  en… maar dat is minder belangrijk de Franse burger op te zadelen met 3 miljard lastenverhogingen, zoals bij de BTW, een in te voeren wegenbelasting voor vrachtwagens, en de afschrijvingsmogelijkheden op gekocht onroerend goed, zeker als het gaat om een 2e huis. Goed nieuws voor ook veel buitenlanders die een Franse bouwval bezitten. Tegen het einde van 2015 moet het begrotingstekort dan op 2.8% liggen, iets lager dan de 3% die de EUSSR met medewerking van Nederland (!! ) aan haar lidstaten heeft opgelegd.

Inmiddels hebben 27 zgn. Prefecten , zeg maar de baasjes van een Frans Departement de regering in Parijs er op gewezen dat zij ernstige onrust en rellen verwachten, vanwege de door Hollande c.s. gevoerde economische ramkoers. Er wordt rekening gehouden met rellen, demonstraties en vernielingen van tolpoorten.

Maar is het überhaupt wel zinvol vast te houden aan een EUROPESE GEZAMELIJKE begrotingsnorm, afgezien van het feit dat het weer het uit handen geven van een stuk nationale souvereiniteit betekent?  Het antwoord lijkt NEE te luiden, net zo goed als de vele andere EU bepalingen, waaraan overigens onze eigen nationale ministers aan meewerkten. Een land komt terecht in een recessie en de begrotingsnorm werkt dus contraproductief. Het nationale inkomen daalt en dus ook de belastinginkomsten en daardoor neemt het begrotingstekort automatisch toe. Leuker kunnen wij het niet maken. Wordt een begrotingsnorm gehanteerd dan zullen de overheden de tering naar de nering moeten zetten , dus zelf moeten besparen om die norm te halen ZONDER een lastenverzwaring. Dit blijkt in de praktijk praktisch onmogelijk, daar het slechts een enkele overheid lukt dit “nobele” doel te bereiken. Er zijn immers altijd wel leuke dingen te bedenken waar geld voor nodig is, geld dat er echter niet is tenzij…. de norm overschreden wordt, of beter, de hand van de overheid eens op de knip gehouden wordt, waarbij dan in eerste instantie te denken valt aan uitgaven die er zienderogen  in geslopen zijn, projecten aangaan die van grootheidswaanzin getuigen en overbodige uitgaven, waarvan iedereen zegt dat het ook wel met een beetje minder kan en waarbij dat snijden in eigen vlees betekent.

Een nominale begrotingsnorm slaat dus nergens op, maar dat zien overheden en ook de EU anders. Argumenten komen boven water; wij  d.w.z. de overheid moet saneren omdat b.v. de vergrijzingsproblematiek daartoe dwingt. Onze kredietwaardigheid zou op springen staan, ook al weer zo’n er aan de haren bijgesleepte leugen en de internationale banken zouden ons wel eens kunnen gaan straffen. Onzin, want een bank, zie b.v. Italië of Spanje wil altijd wel een krediet verlenen mits de rente het risico dekt.  Ook onzin, want zelfs de banken beginnen in te zien, dat budgetaire saneringen in een periode van recessie de overheidsfinanciën niet verbeteren. Het zou niet mogen van de  Europese Commissie  zegt  Olli Rehn. Maar de Fransen die natuurlijk als 2e natie in Europa zich niet in alles de les laten lezen door Brussel gaan nu hun eigen weg. Het budgettaire tekort loopt zelfs op en wat doet Brussel ? Niets, want zij kunnen niets anders doen dan wat loos wapengekletter te laten horen.

In ons land ligt dat anders, want als je je eerst als DE grote voorstander manifesteert van de bekende 3 procent regel, dan ben je inmiddels op de bekende tussen de bladeren liggende hark gestapt en betekent het nationaal en internationaal een geweldig gezichtsverlies om een andere en dus VERSTANDIGERE koers te gaan varen.

Dus blijft ons land dit weekend gewoon open ook al is ook ons budget door Olli goedgekeurd. Maar in plaats daarvan hebben wij SINTERKLAAS MET ZWARTE PIETEN.

Dat wordt feest!