Frans Timmermans loopt zich warm

TimmermansGraag hadden wij u de “hele ” Frans Timmermans willen laten zien , Frans die zich al sinds enige tijd aan het warmlopen is voor een baantje in Brussel, waarover dit jaar mei uiteraard op ondemocratische wijze besloten wordt. U weet, de huidige functie als Minister van Buitenlandse zaken van ons onbetekenende landje als het om de echte wereld politiek gaat is voor Fransje in feite te gering. Limburgers zijn mensen met een brede horizon en de provincie heeft al talloze vooraanstaande Nederlanders voortgebracht zoals b.v. Jos van de Rey, Frans Weekers, Gerd Leers en niet te vergeten Onno Hoes, toch allemaal echte mannen, nou ja op die ene  na dan, die je niet snel zult vergeten.

 

 

 

Terug naar Timmerfrans, die de vaderlandse politiek te benauwd begint te vinden en hogerop wil. Zes talen sprekend, althans volgens hem zelf  en  waar kun je je beter uitleven en de sociaal democratische zegeningen duidelijker aan de mensheid verkondigen dan in Brussel, b.v. als commissaris bij de EU voor buitenlandse zaken en opvolger van die droevige Britse baronesse Catherine “AS- ton”. Dat Frans al is vergeten, maar wij niet, dat een eerdere sollicitatie in Brussel  om Commissaris voor de Mensenrechten te worden mislukte, toont aan dat niet iedereen gediend is van de allures van deze zelfbenoemde Zonnekoning.

Nu wordt je niet zo maar commissaris, daarvoor moet je relaties hebben en nadat de PvdA Frans aan zijn huidige ministerspost geholpen had met uiteindelijk doel om verder te groeien, is nu het moment aangebroken dat heel Den Haag wordt gemobiliseerd om Frans verder te helpen. Ook premier Rutte zal zijn best moeten doen, want uiteindelijk is hij zijn baantje verschuldigd aan de PvdA en u weet in de politiek net als in het echte leven telt , voor wat hoort wat. Wij schreven al eerder over hoe Timmerfrans zijn verdere loopbaan ziet.

Waarover gaat het in mei tijdens de door de EU zelf als een democratisch soort feest aangeprezen verkiezingen ?

Om bij het begin te beginnen,  daar waar er nog een heel klein beetje schuchtere democratie te bekennen is. In mei mag u gaan stemmen, dat doet u dan op de politieke oplichters partij van uw keuze, maakt niets uit wie of welke, even uw stem uitbrengen om daarna te merken dat u terwijl u het stemhokje nauwelijks verlaten heeft weer , tja hoe schrijven wij dat nu in net Nederlands , genaa…..d bent ?  Want nadat de stemmen zijn geteld wordt er bepaald welke Nederlandse afgevaardigden er een kans gaan maken naar Brussel te gaan. Dat mogen er voor ons land maximaal 26 zijn en de verdeling geschiedt mede aan hand van de politieke partij waarop u gestemd heeft. Vanaf dat moment staat u aan de zijlijn, want de partijen maken zelf wel uit wie zij uiteindelijk naar Brussel gaan sturen, waarbij  hoogstens   wat voorkeursstemmen nog enig gewicht in de schaal kunnen leggen bij uw keuze voor een bepaalde man of vrouw . Daarna mag U vervolgens  weer 5 jaar terug in uw hok, totdat u er weer wordt uitgefloten.

Dan even  de commissarissen.  Ieder EU land levert een commissaris, reden dan ook dat er de meest vreemde “vakgebieden ” bedacht worden, om toch maar op die momenteel 28 commissariaten te kunnen komen. Komt er een EU land bij, dan ook een commissaris. En om commissaris te worden gaat het om de juiste politieke kleur en de beste relaties. Kennis en kunde is van weinig of geen belang of als wij naar de huidige commissarissen kijken in feite geheel niet. Wel is  van belang uit welk land je komt, want als dat land niet zo erg “in” is bij de mede EU collega’s of omdat je te eigenwijs bent, dan worden de kansen voor een echt commissariaat klein. Ieder EU land stelt in samenspraak met de voorzitter van de EU commissie een kandidaat voor en na goedkeuring door het EU parlement en de EU Raad wordt de kandidaat geïnstalleerd.  U begrijpt dat uw invloed als burger van geen  enkele betekenis is, overigens net als bij het kiezen van leden van de Tweede Kamer of  het kabinet, want ook hier bepalen de partijen wie zij voor welke functie naar voren schuiven en zijn voorkeursstemen van weinig betekenis.

Kortom werk aan de winkel voor Timmerfrans, want als je het hem op de man af zou vragen mist Europa toch wel een kans een dergelijk man van kaliber binnen te halen. Frans mocht  na het door Jan Peter Balkenende en onder druk van de PvdA getorpedeerde 2e verzoek om een referendum te houden over het Verdrag van Lissabon ,  het verdrag  gaan goedkeuren, een magistraal moment waarvan hij in de Franse le Monde liet weten dat de Nederlanders blij en gelukkig waren met de keuze voor de EU en het gewijzigde verdrag.

Overigens liet Timmerfrans onlangs nog weten, dat een referendum houden over bepaalde zaken die vanuit Brussel bepaald mogen worden, volgens hem niet aan de orde is. De actie van het BurgerforumEU waarbij ruim 60.000 handtekeningen werden verzameld  moet nog steeds in de Tweede Kamer besproken worden (!!!) nadat de plenaire zitting waar dit onderwerp ter sprake zou komen reeds meerdere malen verschoven is naar nu inmiddels januari dit jaar.  Hij is van mening dat de initiatiefnemers van het forum maar eerst eens moeten bedenken wat zij nu echt willen, want uitstapen uit de EU of een milde versie hiervan zijn volgens Frans geen optie!

Vroeger, toen men latente signalen van grootheidswaanzin met een nuchtere geest sneller in de gaten had, werden dit soort figuren onder een spanlaken naar een inrichting gebracht om nooit meer in het openbaar te kunnen verschijnen, maar dat is lang geleden. Dus problemen waar ter wereld dan ook, Frans springt in het eerste gereedstaande vliegtuig en gaat er op af. (Met of zonder Plaumen). Niet zoals de enkele naïeveling onder u zou kunnen denken om ter plekke hulp te bieden, nee Frans IS ER GEWOON en dat moet het doen. Naar verluidt vluchten inmiddels Afrikaanse burgers liever in de handen van opstandelingen dan de opgetogen verhalen van Fransje te moeten aanhoren, waarna hij zo weer verdwenen is naar de Oekraïne, niet zoals u dacht om de EU aanhangers bemoedigend toe te spreken, nee gewoon om te laten zien dat zonder Frans de zaak in het honderd loopt, althans dat dan weer volgens onze Fransje zelf.

Toch is het de vraag of de PvdA zoveel druk op Rutte uit kan oefenen dat hij zich in zal zetten voor Timmerfrans, d.w.z. uiteraard als VVD of PvdA genoeg stemmen bij elkaar kunnen sprokkelen om nog iemand naar Brussel te mogen sturen. Daarnaast moet der dan ook nog gedacht worden aan Hans van Baalen , die graag commissaris van Dierenvoer Zaken wil worden. En te biecht gaan bij de PVV  met de vraag of appellerend aan de Limburgse gevoelens van Wilders die Frans een duwtje zou willen geven, het lijkt ons geen optie.

Frans niet naar Brussel ? Dan zal hij het verder moeten volhouden met zijn huidige ministerspost en zijn geheim gehouden thuisnering bestaande uit de verkoop via internet van spiegeltjes met zijn afbeelding waarin je je zelf net als Frans dat doet kunt bewonderen.

Leuk voor  op de toilettafel en doe er dan gelijk een spuitflesje  “O de twallet”  bij met de geur Eigenroem stinkt.

Misschien leuk cadeautje voor de president van Cuba, vandaag?

 


6 Reacties

 1. Theo Hofman zei:

  De door “” ons op democratisch wijze gekozen”” en dus door ons dik betaalde Frans begrijpt het NIET helemaal, dat zou je zo denken.

  60.000 handtekening en het steeds maar vooruitschuiven voordat het onderwerp op de voor ons bekende democratische wijze ter tafel zou moeten komen, dat kan in Nedrigland niet gebeuren.
  Hoewel het met de elfde vinger is aan te voelen dat de vrije democratie steeds verder onder de Noord-zeespiegel aan het verdwijnen is, maar we hebben niet voor niets nu de koning van waterbeheersing.
  Frans is ook van mening (voordat er ook maar één woord in de kamer is besproken) dat de initiatiefnemers van het forum eerst maar eens moeten bedenken wat zij nu echt willen, want uit de EU stappen of een milde versie hiervan zijn volgens Frans geen optie!
  Hiermee wijst onze “”democratisch gekozen”” vertegenwoordiger alvast in de richting van de ons straks slechts nog ter beschikking staande EUSSR-rechten.

  Want het enige waar men heel Nedriglands en vredelievend om vraagt is een referendum en van Frans mag, voordat hij ergens over wil praten, alles op tafel behalve de democratie mogelijkheid het uit de Baggerput van Europa stappen.

  Nu kom ik terug op het eerste puntje of de door “”ons democratische gekozen”” Frans het NIET helemaal begrijpt?
  Ja hoor, Frans begrijpt het HEEL GOED en ook al zijn gekozen collega’s begrijpen het HEEL GOED!
  Al zou het 60.000 handtekening tellende “”verzoek”” op democratische wijze door Frans thuis van zijn keukentafel worden geveegd zonder dat er één woord over is gesproken in de kamer, zelfs dan staan er misschien 20 van die 60.000 Nedriglanders voor JAN(democratische ge)LUL in de buurt van het Binnenhof, omringd door een vele male grotere politiemacht en twee politiehelikopters boven het hoofd.

  Dus ja, Frans en de rest van de gekozene begrijpen het heel goed.
  Begrepen de ondertekenaars van petities of wat dan ook het maar eens, dat als je een handtekening zo gemakkelijk ergens zet dat er nooit een Popie-Jopietijd is geweest.
  Dat als je poot ergens onderzet, voor wat dan ook, dat een verantwoordelijk met zich meer brengt.
  Maar die poot ergens onderzetten en je verantwoordelijkheid nemen, dat was de afgelopen twintig jaar er niet meer bij en daarvoor zit de meerderheid van de burger in dit land volledig in de stront en is dus volledig controleerbaar!

  Fijne voortzetting van de overpeinzing over de behandeling van het eerste en naar mijn mening tevens het laatste referendum der Nedriglanden.

 2. Amsterdammertje zei:

  Inmiddels is Frans op missie naar Cuba naar zijn geloofsgenoten. je zou toch denken dat dit soort zaken in overeenstemming gaat met andere leden van het kabinet of de 2e slaapkamer. Maar niets is minder waar, Frans bepaalt zelf wat hij wil en zelfs Miep Ploumen mocht deze keer niet mee, terwijl zij toch uit het zelfde speelklasje komt.

  Frans Timmermans

  2 uur geleden via mobiel
  .

  Vanochtend om zeven uur vertrokken vanaf Amsterdam en nu in Parijs aan boord van de vlucht naar Havana. Eerste bezoek van een Nederlandse minister van BZ aan Cuba. Vorig jaar (in Chili) met mijn Cubaanse collega afgesproken dat wij onze bilaterale relatie gaan intensiveren, met het oog op de hervormingen in Cuba en gelet op de ontwikkelingen in de regio en in de relatie met de EU.

  Las zojuist dat het woord “narcistisch” verdwijnt uit de Grote Van Dalen en nu wordt vervangen door
  FRANSISTISCH en dat is FANTASTISCH. Laten wij met z’n allen naar Schiphol gaan om Frans te verwelkomen als hij terugkomt of zou het iets zijn voor het programma Hello Good Bye, zonder uiteraard dat er nog andere wachtenden worden geïnterviewd. Maar dan gelijk maar een uitzending Good Bye er achter aan, want kennelijk staakt het Limburgse vuil ophaal bedrijf al maanden.

 3. Dieter zei:

  Neet te geleuve… 🙂

  Onno, ‘door Limburg voortgebracht..’? Door Limburg aan een leuke(?) baan geholpen, zul je bedoelen.

  Om de leuke, lekker gehonoreerde baantjes met talrijke emolumenten gaat het natuurlijk vooral bij de aanstaande verkiezingen voor het Europarlement.
  Een ‘volksvertegenwoordiging’ die zich mag uitspreken over spaarlampen, douchekoppen en WC-potten, maar verder uiteraard alleen dient als ‘democratische’ legitimatie voor het wanbeheer van Brusselse technocraten.

  Bij die laatsten komen ook (pluche-)stoelen vrij, waarvoor echter jammergenoeg geen open sollicitatieprocedure geldt.
  Terwijl de EU door middel van strenge wetgeving bijvoorbeeld het open karakter van openbare aanbestedingen afdwingt, wordt de eigen Brusselse regering (commissie) naar goed politiek gebruik in achterkamertjes geritseld. Waarbij – naar verluidt – de High Society, verenigd in de Bilderbergclub, zorgt voor het beslissende duwtje.

  Vanaf het ‘Balkon van Europa’. zoals onze Zuidelijkste provincie zichzelf graag noemt (naast een meer triviale aanduiding die om onverklaarbare redenen een verband legt tussen de Siciliaanse stad Palermo en de rivier de Maas), heeft Frans Timmermans in ieder geval een riant uitzicht op de nabije Europese hoofdstad.

  Als allerminst chauvinistische, bronsgroene heuvellanders helpen wij hem van harte hopen.
  En mocht het niet lukken, dan hebben wij in Rutte een uitstekend alternatief. Helaas geen Limburger, maar – volgens het tijdschrift Vanity – wel “met de allure van James Bond”.

  “Ruttes gekrulde glimlach en zijn rijke, indrukwekkende haarlijn, die hem op een 20-jarige doen lijken, komen des te beter uit door zijn randloze bril.
  Zijn klassieke pakken doen vermoeden dat hij een even goede kleermaker als opticien heeft”.

  Nu nog even iedereen een nieuwe auto en een huis kopen en het komt wel goed met Nederland én Europa.

 4. Pieter H zei:

  Dat de “politiek” absoluut géén referenda wil is volkomen duidelijk!!
  Als er al referenda worden gehouden worden ze bewust zodanig gemanipuleerd door de politieke partijen dat ze achteraf kunnen zeggen:zie je nu wel referenda hebben geen nut !

  Eens hebben ze een referendum gehouden in Amsterdam over het centrum,je zou dan, zeggen alléén stemmen in het centrum !
  Wat deden de huichelaars ze lieten de HELE stad stemmen over iets dat de rest van de stad totaal niet interesseerde!
  Ook de burgemeestersverkiezingen van Eindhoven en Utrecht,tussen alleen PvdA er’s,want die waren aan de beurt !
  Over de minachting voor de burgers bij het referendum over Europa zullen we het maar niet hebben.
  Beste burgers van Neteland en de EU,de enige manier om bindende referenda en deze schijndemocratie te doorbreken is NIET GAAN STEMMEN !!
  Door wél te gaan stemmen legaliseert U deze schijndemocratie en bent U mede verantwoordelijk voor de huidige partijdictatuur!!

 5. cathy zei:

  Hou nou in godsnaam eens op met je referenda apekool! Als dit het enige is wat je steeds kunt verkondigen dan weten we dat nu wel! En ja, in Zwitserland werkt het wel en in het Nederlandse moeras niet, ook dat weten we.

  Het helpt niet en werkt averechts in iedere reactie heb je het over referenda, iedereen kent nu dat woord, fijn!

  Niet stemmen werkt nog meer averechts dan wel stemmen, wil je stemmen doe dit dan op kleine partijen en laat de grote partijen (als ze dat tenminste nog zijn) links (!) liggen.

  Als je niet gaat stemmen zeggen de partijen, kijk zie je wel, ze hebben de kans om te stemmen en ze doen het niet dus doen we lekker zelf wat we willen (zoals gewoonlijk) en hebben ze niet van hun democratisch recht gebruik gemaakt, trala,la,lala !

  Nederland is al ver heen en dat red je niet meer met referenda, kijk wat er met het Burgerforum gebeurd.

  Ga lekker eens een frisse neus halen zolang dat nog kan.
  Verder: No hard feelings! hoor.

 6. Pieter H zei:

  @ Cathy

  De grote apekool is stemmen op een partijbons die je totaal niet kent;zéér waarschijnlijk een naar voren geschoven ambtenaar !
  Door te gaan stemmen geef je een blanco cheque en houd je de bestaande schijndemocratie in stand en ben je derhalve mede verantwoordelijk voor de huidige rotzooi!
  Ben je nou zo kortzichtig of begrijp je nog steeds de kool niet die ALLE partijen je telkens weer stoven,of is het soms weer de schuld van het koningshuis of Bilderberg ?
  Ook die Oostenrijkse huisschilder is destijds “democratisch” aan de macht gekomen vanuit een kleine partij omdat alle Duitsers braaf gingen stemmen,zijn al die stemmers niet medeverantwoordelijk voor de stem die ze uitbrachten??
  De enige oplossing is MASSAAL niet stemmen en zo de oplichtersbendes NIET legaliseren !
  Ik kom tenminste met beproefde oplossingen,nou jij nog !!

Comments are closed.