Wil de laatste Groninger de gaskraan dicht draaien ?

gasNee, helemaal gerust zijn ze niet in Groningen. Eerst een beroeps actievoerder aan de deur, die ze kwam vertellen dat de PvdA aan hun zijde staat en daarna een voormalig FIOD inspecteur, toch al niet een man die je tegen de borst trekt en zeker niet een met de uitstraling van Henk Kamp. Maar de Groningers hielden het netjes en zo kwamen, mede door het feit dat zij beide haastig in hun respectievelijke auto’s met chauffeur stapten, Henk en Diederik  er ongeschonden vanaf. Nee geen Franse toestanden in Doodstil of Lopersum, slechts wat tractoren voor het gemeente huis, wel een opgewonden menigte die echter  de falende leugenachtige politici niet gewoon eens een verdiend  flink pak slaag gaven.

 

 

De grote vraag is nu, wie gaat dit betalen, wie heeft zo veel geld enz. , want één ding is zeker, in tegenstelling tot Noorwegen waar de oliebaten zowel door linkse al rechtse regeringen keurig in een fonds worden gestopt om ook toekomstige generaties van een financieel solide toekomst te kunnen verzekeren, was het in ons land een groot feest. “Gas in Slochteren , je meent het, kom op leuke dingen doen voor de mensen, ” schalde het door de Haagse gangen en zo kon de PvdA op die manier haar opmars doen die sommige Nederlanders tot tranen zou bewegen vanwege de in overmate getoonde goedheid , waarmee Ome Joop aan zijn zegetocht begon, iets waar zelfs heden ten dage nog veel PvdA’ers van  denken dat het geluk dat zij menen over het land te  verspreiden, niet op kan.

Pas in Mei ( !!!) gaan VVD en PvdA praten hoe het nu verder moet. Praten samen met de 3 gedoogpartners die hoe langer hoe meer in deze heilloze coalitie verzeild raken als weerloos spartelende vliegjes in een spinnenweb.  Mei, omdat dan de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, de lanterfanters die namens ons land voor een 4 jaren durende  rijk beloonde vakantie naar Brussel mogen ook hun koffers hebben gepakt en je niet meer in impopulariteit achteruit kunt gaan dan nu al het geval is. Het excuus luidt,  dat dan pas het CPB met cijfers komt , maar zelfs een 85 jarige Wajonger begrijpt dat dit weer het zoveelste leugentje is.

Voor iedere miljard kubieke meter ( m3) die er minder gas uit de Groningse grond wordt gepompt, ontvangt de overheid €  220 miljoen minder. Gaan de plannen van Kamp door, dan zal de huidige productie die circa 46 m3 bedraagt worden gereduceerd naar jaarlijks 42.5  miljard m3. Dat betekent zoals men dat in Haagse kringen noemt een “tegenvaller” van circa € 800 miljoen.  Om het nog even per jaar weer te geven in 2014 zou het gaan om € 700 miljoen, 2015  € 600 en in 2010 € 1 miljard.  Tel daarbij op de “schade vergoeding” die Den Haag de Groningers als een wortel voorhoudt, er wordt gepraat over 1 miljard,  en u begrijpt dat  de tegenvallers als Venz chocolade hagelslag uit de hemel zullen komen vallen.

Vast staat inmiddels, dat ook met het reduceren van de aardgaswinning, het gevaar van verdere aardbevingen nog lang niet van de baan is. De grond zal eerst tot rust moeten komen en dat duurt nog tientallen jaren, experts hebben het over 2025 . De kosten lopen derhalve gewoon door.

Wij verwachten dan ook dat binnenkort een nieuwe loterij de intrede doet, dit maal geen grote rode Mack truck van de Postcode loterij, maar een Groningse tractor bemand door een boze boer die u oproept loten te kopen voor een goed doel, namelijk om Groningen te redden. Of misschien zit Kamp wel zelf op die machine, olijk in de camera kijkend samen met zijn influisteraarster, roepend ” Verliezen doe je zeker  bij de gasloterij ” , om  vervolgens het gironummer door te geven van een in Apeldoorn gevestigde  instantie die u ongevraagd voor dit doel graag een blauwe enveloppe toestuurt.

Voorlopig zien wij namelijk niet dat het kabinet verstandige   maatregelen gaat nemen om met de rest van het aardgas d.w.z. de baten daarvan voorzichtiger om te springen dan de 2/3 van de voorraad die al uit de bodem gehaald is. Bezuinigen telt slechts voor anderen, maar niet voor Den Haag, where the show must go on..

Alternatieven om de Groningers over het verlies heen te tillen ? Ze zijn er nauwelijks, tenzij wij allen een ontheemde Groninger in huis nemen, naast de illegale migrant die u al op zolder heeft. Of de provincie tot een tweede Oostvaarders plassen verklaren met ergens  in het midden het “Peerd van ome Loeks “,  aangevuld met  wat vakantie bungalows op een fundament van oude autobanden , maar voor de rest gewoon afscheid nemen ?

Misschien is het een goed idee dat de Groningers zich  in allerijl  zelfstandig verklaren, net als Catalonië dat van plan is en zich aanmelden in Brussel bij de EU. Gewoon  een Groningens Emiraat, dat indien het de Emir van Groningen belieft bereid is  gas aan de Nederlanders te verkopen op voorwaarde dat zij het zelf komen halen en afvullen in daartoe bij aan de grens gereed staande gasflessen. Wel rekening houden met het statiegeld svp. Rest de vraag wie de Emir gaat worden, persoonlijk ofschoon het niet onze politieke kleur is, denken wij  aan Henk Bleker. Hij doet het al met kleine meisjes dus hij past zeker wel in een harem filosofie, maar wij zijn in voor uw suggesties.

Wordt het allemaal niets dank zij Ome Joop, de heer hebbe zijn ziel en wil dan de laatste Groninger de gaskraan dicht doen !


3 Reacties

 1. Pieter H zei:

  Een buitengewoon grof schandaal zoals alle politieke partijen ten bate van eigen gewin en kiezertjes lokken de aardgasbaten letterlijk over de balk hebben gegooid.
  Een nooit gezien schandaal zoals de opeenvolgende regeringen (lees ambtenaren) mooi weer hebben gespeeld en ook nog eens de getroffen Groningers in de kou laten staan;een MEGA schandaal!
  Het aller aller beste en meest bewonderde land van de wereld zal nu aan de bedelstaf komen,want ze hebben niet alleen de uiteindelijk ophoudende aardgasbaten verbrast,maar ze hebben ook nog eens een ENORME staatsschuld opgebouwd!
  Die aardgasbaten zijn natuurlijk “gewoon” in de begroting opgenomen;dan spreken de dames en heren van gemiste inkomsten,die natuurlijk gecompenseerd moeten worden.
  Wat een apenland met ambtenaren dictatuur !

 2. Femke zei:

  Al die jaren heeft de politiek met al die gas opbrengsten hun vriendjes aan mooie vet betaalde over gesubsideerde banen geholpen, u kan ze wel al die (semi) ambtenaren die iedereen tegen de haren instrijkt en die iedereen van hun werk afhouden met allemaal gezwets,,, maar nu raak het gas op en het geld maar hoe houden ze in Den Haag deze molensteen die om hun nek hangt intact, ze kunnen immers niet hun vriendjes ontslaan. Dus dat wordt belasting verhogen en het zal me niks verbazen dat de hypotheek aftrek gaat verdwijnen er valt nu immers nergens niks meer te halen.

  Mooier kunnen we het niet maken in Nederland.

 3. Dieter zei:

  Grunningers, de Limburgers gingen u voor met hun steenkolenmijnen.
  Veertig jaar na het sluiten van de laatste mijn zitten ze nóg in de derrie en zakt een half winkelcentrum zomaar in de diepte. Het zal niet minder worden, maar meer, denkt zelfs het Staatstoezicht op de Mijnen, o.a. door een steeds hoger oplopen van het grondwaterpeil in de voormalige schachten en gangen die het uiteindelijk door de druk zullen begeven, wat tot in lengte van generaties een nieuwe golf van verzakkingen en instortingen tot gevolg zal hebben.
  Limburgers en Groningers: ze lijken op elkaar; ze slikken alles voor zoete koek, als De Haag verklaart dat alles honderd procent veilig is.
  Heeft Kamp, na VEERTIEN onderzoeken nota bene, iets gezegd over de Groningse risico’s op de lange termijn? Over de kans op echt ZWARE aardschokken van 5/0 op de Schaal van Richter?
  Tuurlijk niet, the show must go on. Ondergronds heeft Kamp nog wel meer pijlen op zijn boog.
  CO2-opslag en schaliegasboringen zijn door hem immers ook al voor 100% veilig verklaard.

Comments are closed.