Zwitsers slimmste mensen van Europa

ZwitserJa wij begrijpen het wel, dit komt redelijk hard aan, zeker als dan uit het zojuist door ons gehouden onderzoek naar voren komt dat ons land en Duitsland samen vechten om de laatste plaats in de categorie ” welk land in Europa heeft de slimste bewoners ? ” Nu kunnen wij u het hele lijstje wel voortoveren, maar dat zou langdradig worden, belangrijker is te weten wie de winnaar is en dat is de Zwitserse burger en de grote verliezers, de Nederlanders en Duitsers. Niet dat het veel aan onze, d.w.z. de houding van de Nederlander en misschien ook de Duitser zal veranderen, er zijn belangrijkere zaken in het leven zoals Utopia en Wie is de mol, dus laat u zich niet met een gedeprimeerd gevoel het weekend in sturen. Maar  ter zake.

 

 

Zoals u weet kent men in Zwitserland een BINDEND volksreferendum. Op het moment dat 300.000 Emmenthalers besluiten dat zij het mogelijk met iets wat hun regering voorstelt niet eens zijn, dienen zij een aanvraag tot een referendum in. Een bindend referendum, want als dat referendum er komt en de meerderheid van de Zwitsers stemt keuze A, terwijl de regering juist optie B in het hoofd had, dan zal de regering bakzeil moeten halen en gaat het genomen voorstel ( voorlopig) niet door. Wij laten de niet ter zake doende details even achterwege. Bindend in vette letters en niet zoals het worteltje dat men ons in Nederland tracht voor te houden met het momenteel bij de Eerste Kamer liggende voorstel tot wetwijziging voor een raadgevend referendum, waarbij pas na de genomen beslissing door de regering EVENTUEEL de burgers naar hun mening gevraagd zou kunnen worden. N.a.v. het plenaire debat begin deze week in Den Haag aangekaart door het BurgerforumEU of er iets dergelijks ook in Nederland zou moeten komen, de achtergronden zijn u inmiddels bekend hopen wij, gaf onze Narcist bij uitstek, Frans Timmermans te kennen dat het Burgerforum EU ergens anders over moest gaan, namelijk over de vraag voor of tegen de EU. Want dat was ‘eerlijker’ geweest. Dit referendumvoorstel over slechts bevoegdheidsoverdracht zou de burger niet kunnen volgen. Want de burger is te dom om zich druk te maken over zoiets als soevereiniteit . En daarmee weet u hoe Timmermans en de door hem zo veel geprezen  democratische professionals in Den Haag over u denken. U bent gewoon te dom. Inmiddels gaat Timmermans door om zijn positie als de nieuwe keizer van Europa voor te bereiden. Een 20 minuten durend telefoongesprek vrijdagochtend met de Oekraïne , een bezoekje aan Cuba, een eerder zich mengen tussen de demonstranten op het Maidanplein in Kiev, even een in november 2013 geheim gehouden reisje naar Mali, Timmermans dreigt zich tot de eenmans Wegenwacht  fractie van de EU te ontwikkelen en niemand die hem een stroobreed in de weg legt, zeker niet Markje Rutte, die gedwongen door zijn coalitiepartner PvdA alles prachtig MOET vinden wat Timmermans doet. Timmermans ziet zich zelf als de op aarde neergedaalde Mesias. En dat willen hij en de overheid u niet onthouden. Komt dat zien en horen, als Franciscus uit gaat leggen welke geweldige voordelen de EU u reeds heeft gebracht en nog gaat brengen. Nu kunnen wij daar nog wel trachten een verklaring voor te geven. De vader van Timmermans was een eenvoudige Marechaussee, die op wat latere leeftijd ging werken bij het Ministerie van Buitenlandse zaken en op enig moment een onbetekenende baan kreeg bij de Nederlandse ambassade in Rome. Fransje werd toen naar een school ter plekke gestuurd waar de ouders van in Rome aanwezige uitgezonden buitenlanders hun kinderen slechts naar toe stuurden als er echt niets meer met hen te beginnen was. Dit plus een minder plezierig contact met medewerkers van de katholieke kerk , eveneens in Rome hebben van Fransje gemaakt wat hij heden ten dage is, een volkomen doorgedraaide narcistische man, die toen hij te veel negatieve berichten op zijn Facebook pagina kreeg, deze liet afsluiten, want kritiek hebben op Frans MAG NIET. Dan nu naar Duitsland. Daar hebben ze een ex dominee uit de DDR als president. Nu moet je in principe personen met een kerkelijk beroep altijd wantrouwen, want het eigenbelang loopt als een rode draad door hun betoog, meer zieltjes , meer centjes.  Zijn voorganger, Wulf, lag niet zo lekker bij , hoe toevallig, de ook uit de DDR afkomstige dominee dochter Angela Merkel, kreeg wat vage corruptieschandalen aan zijn broek waar inmiddels weinig meer van is overgebleven, nadat hij bij de rechter moest komen, maar voor € 200.000 per jaar tot aan zijn pensioen plus kantoor en auto met chauffeur van “de zaak “zoals alle voormalige Duitse presidenten dat ontvangen, ruimde Wulf het veld voor Joachim Gauk. Deze volgens hem zelf is  voorvechter van de democratie die actief in de DDR trachtte via de kerk trachtte de vrijheid voor de burgers te bevorderen maar is reeds een aantal keren door de mand gevallen. Echte campagnevoerders voor de democratie in de toenmalige DDR weten met grote stelligheid te verklaren dat zij Gauk nooit ontmoet te hebben in de Gethsemanekerk in Rostock, waar het centrum lag van de verboden democratische beweging in de DDR. De Duitse president die overigens net als die van Frankrijk samenwoont met zijn “First Lady” maar bovendien niet gescheiden is van de vrouw met wie hij 3 kinderen heeft wist de Duitsers te vertellen dat  n.a.v. de steeds sterker wordende wens bij onze Oosterburen om een …. bindend referendum, dat dit niet ter sprake kwam want …..in een aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung gegeven interview zei Gauk : “Nach vielen Jahren in der Bundesrepublik und auch im Hinblick auf die Entwicklung jenseits unserer Grenzen kann ich mir Plebiszite zumindest auf Bundesebene in Deutschland nicht gut vorstellen. Die repräsentative Demokratie hat doch erhebliche Vorteile.“  waarna hij er aan toe voegde dat hij de gemiddelde Duitser niet in staat acht middels een referendum mee te werken aan een door de regering genomen beslissing. M.a.w. ook de Duitser is te dom. En daar zult u het voorlopig net als de Duitsers mee moeten doen. De politiek in al haar mateloze arrogantie meent nadat zij op meer of mindere mate democratisch gekozen posities zijn terecht gekomen, dat het volk gewoon de mond moet houden en haar stem niet mag laten horen. Wij kunnen ons voorstellen dat politici van mening zijn dat zij niet voor iedere beslissing het volk moeten raadplegen, mede veroorzaakt door de ongeïnteresseerdheid van de burger. Maar indien 300.000 burgers van mening zijn, dat zij wél gehoord willen worden, dan is het terzijde schuiven hiervan als zijnde een uiting van domheid toch wel zeer in strijd met de democratische grondbeginselen waarvoor wij gestreden hebben. De Zwitsers begrijpen dit beter en varen er wel bij. Nederlanders, terug in het hok !


3 Reacties

 1. John zei:

  Alleen met grof geweld krijg je je rechten terug. Demonstreren mag je ergens op de hei, onder begeleiding van 1500 ME-ers, waterkanonnen en traangas. Het wordt tijd dat wij ook eens de wapenen ter hand nemen. Daarna: hangen die verraders.

 2. Pieter H zei:

  In Neteland zullen NOOIT veranderingen worden doorgevoerd zoals in Zwitserland om de volgende redenen:

  De schandalige belangenverstrengeling tussen politiek en ambtenarij is onontwarbaar,tenzij het de onrendabelen wordt verboden actief lid te zijn van een politieke partij.
  De politieke partijen bestaan voornamelijk uit ambtenaren,die zo hun eigen bazen kiezen,dat is de ultieme vorm van democratie in de hele EU,ongeveer zoals in de USSR.
  Ik zou wel eens een onderzoek willen hebben naar het procentuele aantal ambtenaren en volgers per politieke partij,maar ze kijken wel uit !!
  Natuurlijk willen ze geen bindende referenda, dan zouden de megalomane verliesprojecten als nieuwe gemeente-provincie-en andere paleizen wellicht worden tegengehouden,om nog maar niet te spreken over HSL en Betuwelijn en Deltawerken.
  Hoe zouden ze anders ongestoord de bodemschatten al die jaren uit het raam hebben kunnen gooien,nee daar mogen de domme burgers geen invloed op hebben,dat zou gewoon te gek zijn !

Comments are closed.