Breng uw geld in veiligheid zo lang dat nog kan

reduwgeldWoont u in Nederland, dan hoeft u deze oproep niet serieus te nemen, want zoals de Duitse dichter Heine ooit eens zei, in Nederland gebeurt alles 50 jaar later en terwijl de burgers van andere EU landen om u heen inmiddels van hun spaarcenten zijn beroofd, gaat het leven in ons land gewoon door, gezapig en gezellig. Binnenkort kunt u naar de gemeentelijke  Coffee Shop om uw joint te halen, absoluut gezond en goed voor de eventueel toch mogelijke  stress verschijnselen. Nederland wordt het paradijs aan de Noordzee kust en het is daar prima toeven.

 

 

 

Inmiddels is er aan de andere kant van de grens iets geheel anders aan de hand. Nee, niet de lagere benzine- of voedselprijzen, nee nu heeft na de Deutsche Bundesbank ook het IFO , het Instituut voor Economisch Onderzoek in München zich in de discussie gemengd of een 10% gedwongen eenmalige afdracht van uw spaarcenten de huidige economische crisis zou kunnen helpen oplossen.

En om u maar gelijk gerust te stellen, het antwoord is JA !

Maar het IFO gaat nog een stapje verder. 10% Dwangheffing van de rekeningen boven de € 100.000, dat zou gedeeltelijk symboolpolitiek zijn. Verder zullen personen of bedrijven die deze heffing aan zien komen ruimschoots op tijd ( daar zij betere connecties hebben als u ) hun geld in veiligheid brengen. Daar komt nog bij dat niemand , ook niet die aardige mijnheer of mevrouw bij de bank u zullen vertellen dat een dergelijke ingreep er staat aan te komen, mede omdat zij niet de positie hebben waardoor zij over de nodige informatie beschikken. Het is duidelijk dat een dergelijke ingreep een Nacht und Nebel actie wordt, om een bankrun te voorkomen. Zie wat er op Cyprus gebeurde en wie wel kans zagen de spaar tegoeden in veiligheid te brengen, namelijk de zeer rijke Russen en Grieken.

Nu lazen wij reeds verschillende malen commentaren van lezers die “lachend” schreven, zo veel geld hebben wij niet, dus ons pakken ze niet. Foute gedachte, want ook aan de andere zijde van de toonbank wordt nagedacht en zoals wij gisteren vernamen zou er ook wel eens sprake kunnen zijn van een dwangheffing over uit te betalen pensioenpremies, het vrijkomen van de huis hypotheek, kortom de hand leggen op al die ( slapende of latente ) tegoeden die velen onder u hebben.

Om u nog verder op het dwaalspoor te brengen, immers de rust moet bewaard blijven, zullen er met name vanuit de linkse politieke hoek, die als het om eigen belangen gaat graag met de rechter zijde samenwerkt ( zie ons huidige kabinet ) geruststellend gezegd worden dat ZIJ die voor de belangen van Jan met de pet opkomen, nooit een dergelijke heffing zullen toestaan. Hiermee wordt u, en dat is uiteraard de bedoeling, in slaap gehouden, hetgeen gelet de belangstelling van de gemiddelde burger voor dat geen wat er om hem/haar heen gebeurt, zeer matig is.

“Maar wij hebben toch ook nog dat Europese reddingfonds, de ESM, zit daar dan niet genoeg geld in ? ” het antwoord is in feite NEE, waarbij als inderdaad alle schulden meteen worden afgelost, het geld in het ESM ( ook uw geld) bij veruit te weinig is voor een dergelijke redding.

Een andere mogelijkheid die momenteel besproken wordt is het drastisch terugschroeven van alle sociale uitkeringen inclusief de AOW. Het berekenen hoe lang je zo iets zou moeten doen om het gewenste resultaat te bereiken is in een half uurtje gebeurd. U zag weliswaar om andere redenen, dat de pensioenfondsen u ook konden korten, dat er een aanslag gepleegd wordt op andere sociale subsidieregelingen, dus een dergelijke heffing is redelijk snel in praktijk gebracht zonder dat u hier iets tegen kunt doen. UITERAARD zal het slechts een TIJDELIJKE heffing zijn, u weet nog hoe het ging met het beruchte kwartje van Wim Kok, en dan weet u ook, dat om andere dan voor de overheid geldende omstandigheden, een dergelijke maatregel die bij elke overheid naar meer smaakt, niet teruggedraaid wordt, maar eerder verscherpt.

Afgelopen donderdag stapte de linker coalitiegenoten van de Deense regering onder leiding van helle Thorning uit het kabinet. Reden was, dat ondanks een petitie ondertekend door 200.000 Denen ( Denemarken heeft ongeveer 5 miljoen inwoners ) de Deense regering instemde met de verkoop van 19% van het aandelenpakket van de energie verzorger DONG. Met de verkoop ( € 1.07 miljard) hoopt de door schulden geplaagde Deense regering een deel van deze schulden te compenseren.  Niets aan de hand, zult u zeggen, ware het niet dat de aandelen verkocht werden aan …… GOLDMAN SACHS, die voor deze transactie haar kantoren in de fiscale paradijzen Cayman Islands en Delaware gebruikte en dus nooit aan een Deense belastingheffing onderhevig zal zijn.

Waarom wij dit schrijven ? Omdat dit mede aantoont, dat grote ondernemingen, banken , uw puissant rijke buurman aan de overkant er voor zullen zorgen en dat reeds in hoge mate gedaan hebben, dat hun geld niet het risico zal open in de handen van de overheid en haar acteurs te vallen. Acteurs die al lang het overzicht en de controle kwijt zijn en trachten u per dag met sprookjes rustig te houden in de hoop op beter tijden.

Maar dromen zijn bedrog !

 

 

 


7 Reacties

 1. Dick zei:

  Denk dat velen van de onnozele hooghartige ijdelen buiten de waard van de burger gerekend hebben, geen 1000 Blackwaterlegers of honderdduizend oranje blondines in blauw gevechtspak met schild naast hun al dan niet roze mannelijke collegas zullen niet in staat zijn de woede van de burger te weerstaan,, zou een inhoudelijke reactie kunnen zijn,, maar wij worden afgeleid,,,

  In werkelijk is de afleiding het argameddon van de aardse goden,, hun tijd zit er -welhaast- op,, het is geschied.
  Medio juli een total collaps down,, 3,5 jaar ellende,, waarna de wereld bevrijd zal zijn van gouden Hebzucht.
  Waarop gebaseert?,, op den Bijbel zelven,, op de aan Abram toebehorende 666,, 6×666 jaren geleden geboren,,,in het 666 ste vers; En AbraHam stierf den dood,,, die hij onderging toen hij de religie van de Ware God,, de religie van Henoch,, op 99 jarige leeftijd verkwanselde voor die van Yhwh,,
  Vervloekt is het menselijke goudgen,,, vervloekt zijn de naam goden, net zo vervloekt als de naam joden.

 2. jan zei:

  radio 1, 4 februari 2014 om 14:15 werd besproken dat 10% ingehouden zal worden.
  en boven de ton zelf 15%. zie radio uitzending gemist.

 3. AG zei:

  Geachte lezers,

  NEDERICHLANDERS!!!
  =================
  GENIETEN IN EEN GEKKENHUIS!!!
  ==========================

  Dit even vooraf,volgens het wetboek van strafrecht!!!
  Opzettelijk handelen,er is sprake van onrechtmatig handelen.

  Gij zult niet stelen,de overheid duld geen concurrentie.

  Maar het toppunt is namelijk,wat de gemiddelde Nederichlander niet weet is,Help-Help-Help!!!

  LEES EN HUIVER NOOD WET FINANCIEEL VERKEER 1978.
  ==============================================

  Het kan morgen van u afgenomen worden en dan krijgt u er voor wat het waard is NIETS!!!
  Namelijk namens Juliana is er een noodwet door haar getekend, die in 1978 van kracht is geworden!!!

  DIT HOUDT IN.
  ===========
  Financieel verkeer in geval van nood,noem maar wat onrust etc.etc., treedt artikel 26 en 32,etc,
  in werking.
  Dat houdt in dat je spaargeld,huis,en andere bezittingen kwijt bent,namelijk dan is alles het eigendom van de staat.
  Dit staat in deze wet s artikelen.
  Het kan morgen van u afgenomen worden,en dan krijgt je voor wat het waard is NIETS!!!
  Alles kwijt; de staat bepaald dan hoe je zonder bezit verder moet,alles is dus zoals zij zeggen ,wordt via koninklijk besluit geregeld.
  Ambtenaren en ministers mogen niets zeggen tegen de burgers,en zijn automatisch vrijgesteld
  van eventuele gerechtelijke vervolging!!!

  HALLO ALLEMAAL ECHTE NEDERICHLANDERS,WORDT NOU EENS WAKKER???
  ==============================================================

  Namelijk de hoogste vorm van onwetendheid is, wanneer je niets verwerpt wanneer je iets
  verwerpt waar je niets van weet!!!

  Met een vriendelijke groet,

  AG.

 4. Robert zei:

  Als je kunt alle bezittingen verkopen en met het geld gaan wonen in een land buiten de invloedsfeet van de VS en EU. Dit zijnvooral kleine eilandjes en landen waar het zonnig toeven is. Daar bedoel ik zeker niet de ABC eilanden mee. Hebben mijn vrouw en ik tien jaar gelden gedaan.

Comments are closed.