Nederlandse overheid debet aan discriminatie en stigmatisering

discriminatieTerwijl de Nederlandse burgers over het algemeen te horen en lezen krijgen middels de MSM dat zij niet mogen discrimineren  en stigmatiseren, “wij zijn nu eenmaal een multiculturele samenleving” tenminste dat willen politiek z.g. correcte geesten op nationaal en lokaal niveau ons doen geloven, is JUIST die zelfde overheid diegene die discriminatie en stigmatisering het meeste aanwakkert en daarmee zorgt voor de splijtzwam in de vaderlandse samenleving. Terwijl zoals wij reeds vaker schreven er met de massale aankomst van Nederlands Indiërs  en later Italianen, Spanjaarden of Chinezen en Vietnamese bootvluchtelingen geen problemen ontstonden op de treinkaping bij de Punt na. Ook in het begin van de jaren ’60 met de aankomst van groepen Turkse mannen met een tijdelijk contract, de samenleving hier geen hinder van ondervond, is inmiddels het niet of nauwelijks willen integreren in de Nederlandse samenleving van de daarop volgende Turken en Marokkanen plus familieleden een steeds groter wordende plaag geworden van de gewone man in de straat.

 

 

En in feite is er maar een oorzaak voor : zouden deze groepen personen zich wèl willen aanpassen aan de normen, waarden en gewoontes van het land dat hen en hun familie onderdak, werk en sociale geborgenheid biedt dan was er niets aan de hand. Een moskee zou geaccepteerd worden, mits deze maar niet prominent het stadsbeeld waar je voor iedere duiventil of  dakkapel een vergunning van de welstandscommissie nodig hebt, gaan beheersen hetgeen nu wel het geval is. Samen gemengd zwemmen behoort tot de normaalste zaak van de wereld, totdat met name Marokkaanse jongeren dit zagen als een goede reden om in het zwembad aanwezige meisjes of jonge vrouwen te beledigen, of nog erger, lastig te vallen onder het voorwendsel van hun geloof. Samen met inmiddels tot “ongelovigen ” bestempelde niet moslims leidde dit tot speciaal moslim onderwijs met alle catastrofale en frauduleuze gevolgen van dien.

Kortom, de Nederlander moest net als in een ouderwetse tram met zitbanken in de rijrichting telkens weer een stukje opschuiven om plaats te maken, voor deze ongewenste en niet geintegreerde buitenlanders dit op verzoek van de toen nog meerijdende conducteur.

De trams zijn inmiddels verruild tegen de maatschappij en de conducteurs zijn meestal uit de sociaal democratische en “gristelijke” hoek afkomstige politici, die onder het mom “er is nog plaats voor u ” die de al eerder in de tram aanwezige passagiers onder druk zetten, ze irriteren en er voor zorgen dat deze zich tegen de nieuw ingestapte medereizigers gaan afzetten en met een vinger gaan wijzen, als er weer een akkefietje is, waarbij ter wille van de vrede , maar hoe lang nog en welke vrede en de reizigers van wie verlangt wordt dat zij begrip hebben voor de situatie, beginnen te morren.

Eenvoudig de reden ligt voor een groot deel bij de conducteur  ( de (semi) overheid ) die te veel passagiers binnen laat in een overvolle tram en de reeds ingestapte reizigers met zijn onbegrijpelijke beslissingen er toe brengt dat zij geen begrip meer hebben voor de door hem gecreëerde situatie.

Een nieuw voorbeeld van hoe ver “conducteurs” al gaan lazen wij bij  WaarinHolland, waarbij wij u met klem aanraden de brief van minister Jet Bussemakers eens goed te lezen, daar dit het schoolvoorbeeld is van hoe u zich in feite behoort te gedragen. Dat met dit soort uitlatingen die uiteraard naar goed vaderlands gebruik niet door de MSM worden gepubliceerd, de spanningen alleen maar oplopen, zal een ieder weldenkend mens inclusief de een groot aantal nieuwe Nederlanders duidelijk zijn.

Maar Den Haag en de gemeentes wassen hun handen in onschuld en kijken een andere kant op.

 


5 Reacties

 1. cathy zei:

  Wie zei ook al weer dat je bewust onrust moet creeren en mensen tegen elkaar op moest zetten,
  Lenin, Stalin of Beatrix?

  Daarna kun je er gebruik van maken en de macht grijpen.

 2. Driek zei:

  Nederlanders, althans het merendeel, discrimineren niet, anders zouden wij niet kunnen leven met al die verschillende nationaliteiten. Maar bepaalde bevolkingsgroepen liggen ons nu eenmaal niet, en dat heeft niets met discriminatie te maken, maar met het gedrag van die bevolkingsgroepen, en dat gedrag is dusdanig dat Nederlanders een pesthekel aan die mensen hebben gekregen.
  En die hekel is terecht.
  Het zijn gewoon vreselijke onsympathieke lieden die ons het leven zuur maken met hun rottige moskeeën, hun agressie en minachting voor onze wijze van leven, en vooral de irritatie die ze opwekken, met hun hoofddoeken en boerka’s en hun idiote zwempakken, kortom: allemaal terug naar waar ze vandaan komen. Ik zwaai ze uit.

 3. Ad zei:

  Verdeel en heers, dat konden die ouwe Romeinen volgens mij al.
  Als wij Surinamers of Antillianen ongepast gedrag verwijten, slaan ze ons om de oren met de slavernij. Van Turken of Marokkanen met dito gedrag krijgen wij te horen, dat wij ze hierheen gehaald hebben om voor ons het smerige werk op te knappen. Ja, zelfs de Joden-vervolging zou nog onze schuld zijn! Los van het feit dat er in de oorlog ook “foute”Nederlanders waren zijn we nu eenmaal ook niet op het spoor naar het concentratiekamp gaan zitten ( die moffen waren waarschijnlijk dwars over ons heen gereden ). Nu zegt iedereen altijd, wij hebben dit, dat, zus en zo, maar is dat waar? Nee, natuurlijk niet!! Ikzelf had bouwjaar 1954, en mijn vader was opgepakt, en als dwangarbeider afgevoerd. Mijn opa’s waren respectievelijk boer en zilversmid ( we moesten hier immers ook eten ). Wij hebben ook geen gastarbeiders hierheen gehaald; bij terugkomst uit Duitsland werd mijn vader kapper ( hij moest volgens opa en oma “aan het werk, met z’n luie sodemieter ), en ik studeerde electronica, en tot voor kort werkte ik als monteur, totdat de zaak waarvoor ik werkte, failliet ging. En dat ik geen ambitie koesterde om vuilnisman te worden, kan niemand mij kwalijk nemen. Maar als ik nu ook voor €75.- vol-pension kan wonen in een Polenhotel, verkoop ik mijn huis, en ga ik met plezier in de kassen werken!! Het verhaal van die Polen en Bulgaren is niets anders dan het verhaal van Turken en Marokkanen, alleen hebben ze nu andere nationaliteiten op de stippellijntjes ingevuld. Alles om sommige ondernemers aan goedkoop ( nagenoeg gratis ) personeel te helpen! Onze multiculturele en politiek-correcte samenleving rust slechts op een aangepraat schuldgevoel, aangejaagd door voorgenoemde groepen, en ambtenaren/ politici die een leuke boterham verdienen aan het Sinterklaas spelen met onze centen! Over Sinterklaas gesproken; het deed mij een groot genoegen uit de krant te mogen vernemen dat die hele zwartepiet- discussie voor de voormalige bewoners van onze voormalige overzeese gebiedsdelen ongunstig heeft uitgepakt . Een beetje stennis maken over een kinderfeestje; schaam je. Als je het over een multiculturele samenleving wilt hebben, moet je naar Amerika en Australië kijken, die zijn opgebouwd door immigranten. Dat kan ik van ons land niet zeggen. Ons volk wacht eenzelfde lot als de Indianen en de Aboriginals. Met dit verschil dat wij democratisch en politiek-correct verplicht worden onze eigen ondergang te financiëren. Want die bleekscheten, kaaskoppen, of hoe je ze ook noemen wilt, zijn als de dood om voor racist uitgemaakt te worden, dan wel met Hitler en zijn bruinhemden op een hoop te worden gegooid.

  P.S wie de schoen past, trekke hem aan. Geld zeker voor Querio, de kunstenaar (parasiet-piet ), die de uitbuiting van zijn verre voorouders misbruikt, om te rechtvaardigen dat wij tot de voleinding der tijden in zijn bestaan moeten blijven voorzien. Zijn vader en moeder hadden gewoon stil in hun bed moeten blijven liggen!!

 4. Ad zei:

  En als ik dan de rechtzaak heb gewonnen tegen de Noormannen, die ons destijds zéér inhumaan behandeld hebben, dan kunnen de nazaten van Atilla de Hun helemaal hun borst natmaken, evenals de Germanen; die hadden destijds ook wel voor fatsoenlijk transport kunnen zorgen. Mensen een beetje op een boomstam de Rijn laten afzakken, onverantwoord, zeker in een tijd dat de meeste mensen niet konden zwemmen!

Comments are closed.