De PvdA spagaat

Pvda2Als er één partij in het Nederlandse politieke bestel is die alle boterbergen die ooit hebben bestaan van Nederland  op het hoofd heeft, belanden wij zonder twijfel bij de PvdA. De partij met de rode roos in de vuist heeft  zoveel boter op het hoofd dat er op afzienbare tijd  een groot gevaar heerst voor  een wereldwijde boterschaarste . Hoe komt dit ?

Het is algemeen bekend dat de PvdA de laatste (tientallen) jaren voor haar zetels in de politiek steeds meer afhankelijk is geworden van allochtone stemmers, en dan met name de  kiezers afkomstig uit Turkije en Marokko.

 

 

 

 

Uiteraard kan niet voor de volle  100% worden berekend hoe hoog het percentage allochtone PvdA  stemmers is,  daar stemmen in Nederland op basis van anonimiteit gebeurt, maar als je rekening houdt met het feit  dat de PvdA met name in de grote steden of delen daarvan waar het Marokkaanse en Turkse volksdeel vaak meer dan 80% bedraagt, ook het grootste deel van haar kiezers heeft, dan kun je gevoegelijk aannemen dat, mochten alle Turken en Marokkanen bij de volgende verkiezingen besluiten niet meer op de PvdA te stemmen, het PvdA zetelaantal waarschijnlijk rond dat van Groenlinks (ook zo’n prachtige partij) zou komen te liggen.

De PvdA is , als je het nuchter bekijkt , een partij van verdwaasde hersenloze linkse gekken, die hun socialistische agenda van het knuffelen en happy maken van alles wat zielig is , zoals homo’s, vrouwen, uitkeringstrekkers, minderheden, criminelen en tranentrekkend gespuis tot prioriteit verheven heeft.  Vrijheid en  blijheid staan hoog in het vaandel ,maar het is in werkelijkheid een door de PvdA gedicteerde vrijheid. De partij wil bijvoorbeeld geen vrijheid voor mensen die zich zelf willen redden, mensen die zelf hun geld willen verdienen of mensen die flink willen zijn, Nee, deze mensen moeten juist keihard worden aangepakt (met een berg aan wetten en regels en torenhoge  belastingen). Voorts  moeten er zoveel mogelijk ambtenaren komen, die zoveel mogelijk verdienen en  privileges ontvangen , want de staat en het overheidsapparaat moet blijven groeien. De oude DDR kende dit systeem ook al en zie waar het toe leidde.

Maar wat dat betreft niets nieuws onder de zon,  tenslotte denken  alle politieke partijen er net zo over. Het zou bijvoorbeeld totaal geen probleem voor Fred Teeven zijn om van de VVD  naar de PvdA over te stappen, als dit zijn carriëre  ten goede zou komen.

Dan is er ook nog een groep  mensen die liever lui dan moe zijn, niet deugen, op een verkeerde wijze van  kleine kinderen houden , die hun geld willen verdienen met het beroven van hun medemens, die alleen oog hebben voor mensen van hetzelfde geslacht en dit gedrag aan iedereen (het liefst dwangmatig) willen opleggen, kortom óók een andere  PvdA doelgroep.

En hier ligt nu het probleem voor de PvdA. Nu we gevoegelijk kunnen aannemen dat zij waarschijnlijk  zeker de helft van haar zetels te danken heeft aan onze Turkse en Marokkaanse vrienden, plus een groot aantal Nederlandse autochtone handophouders ontstaat er een zeer raar probleem voor de sociaal democraten, namelijk een nauwelijks te overbruggen spagaat.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen ? De PvdA is in essentie de laatste 30 jaar gekaapt  door de Turken en Marokkanen omdat deze partij voor hen het beste geschikt was om hun (verborgen) agenda door te drukken. Het merkwaardige  is dat Turken en Marokkanen van nature en  cultureel totaal tegenovergesteld zijn aan de partijprincipes en gedachtengang (hersenspinsels) van het socialisme. Toch stemmen zij massaal op deze partij die echter hun normen en waarden totaal niet vertegenwoordigd. Tel daarbij op de van oudsher op de “arbeiderspartij” stemmende echte Nederlanders en de tegenstellingen zijn niet meer te overzien.

De Turken en Marokkanen stemmen PvdA   omdat de PvdA het vehikel is waarmee ze kunnen bereiken wat ze willen. Op dit moment gebeurt dit nog slechts op (deelgemeente) niveau. Zoals in de wijk Feyenoord in Rotterdam en een aantal deelraden in andere gemeenten. Dit is echter een olievlek en olievlekken hebben de neiging zich steeds verder uit te breiden, zo ook deze.  Er komen steeds meer Turken en Marokkanen naar Nederland, of ze worden hier geboren. Ook allochtonen uit andere Arabische landen sluiten zich uiteraard hierbij aan (zij stemmen ook PvdA met hetzelfde doel).

Het is dus op zijn zachtst gezegd vreemd dat de linkse wereldverbeteraars van de PvdA steeds meer worden vertegenwoordigd door Moslims,  die helemaal niets hebben met Homo rechten (de meesten zouden het liefst alle homo’s per  direct standrechtelijk laten executeren), vrouwen emancipatie (mond houden en achter het aanrecht of de kop eraf), criminelen, mits het uiteraard geen mede moslims zijn, (doodstraf, arm eraf bij diefstal e.d) en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Een van de redenen dat alle moslims massaal op de PVDA stemden was natuurlijk het onnavolgbare naïeve pamper gedrag dat de PvdA tentoonstelde. Meer dan andere partijen (m.u.v. Groenlinks, D66, CU, SP) zag en ziet de PvdA de moslims als super zielige mensen die je op alle manieren (financieel) moet helpen om een zo leuk mogelijk leven te kunnen leiden. Ze kunnen nergens wat aan doen, als ze crimineel zijn is dit de schuld van de (racistische) maatschappij. Zo hebben ze in eerste instantie misbruik gemaakt van deze krankzinnige geestelijke PvdA afwijking. U en ik zouden dat in hun plaats waarschijnlijk ook gedaan hebben.

Hoe meer moslims op de PvdA stemden hoe meer MACHT de moslims binnen de PVDA kregen. Je ziet nu dat in deelgemeenten in grote steden het kader van de PVDA vaak volledig uit Turken en/of Marokkanen bestaat, die erg hun best doen om in deze deelgemeenten de corrupte moslim cultuur in te voeren, vaak met omkopingen, corruptie, nepotisme, cliëntelisme, zelfverrijking en alles wat daarbij hoort.

Je zou denken dat de landelijke PvdA in grote paniek moet zijn. Hun gedachtengoed wordt verkwanseld door moslims die van nature rechtser zijn dan de meest rechtse Nederlander ( maar dan uiteraard  op de moslim manier ), en ze vernietigen de reputatie  van de partij door het leveren van corrupte en zichzelf (en hun vrienden) verrijkende bestuurders. Dit moet worden opgemerkt door zelfs de meest slaperige Nederlander.

Niets is echter minder waar. Hans Spekman (wanneer geeft iemand die arme stakker nu eens wat kleedgeld en een scheerapparaat??) is super trots op zijn moslim deelgemeente bestuurders. Die zijn volgens hem nu PRACHTIG INGEBURGERD en een voorbeeld voor iedereen. Glimmend van trots verkondigde hij dit laatst nog  op TV. Never mind dat ze een beetje ANDERS BESTUREN dan de gemiddelde Nederlandse politicus (hoewel die ook niet vies zijn van een flink stuk corruptie en nepotisme etc), dus zoveel verschil is er in de kern eigenlijk niet tussen een AUTOCHTONE PvdA bestuurder en zijn Turkse collega bestuurder.

Toch blijft het raadselen bij deze partij.  Frans Timmermans, die op hoge poten EEN DEMOCRATISCH ingevoerde (meer dan 75% van de Oegandezen staat er achter) wet  in Oeganda ongedaan wil maken (waarschijnlijk is de VN al bezig een leger klaar te zetten om de Homo’s daar te hulp te schieten en de president op te pakken). Een wet waar meer dan 50% van de achterban van de PVDA het geheel mee eens is en graag in Nederland ook ingevoerd zou willen zien.

De PvdA is dus eigenlijk een leeg omhulsel. Het is helemaal geen partij meer, de leiders van deze partij in Den Haag worden (tot nu toe nog) getolereerd door hun aanhang omdat deze ze nog nodig heeft zonder dat ze achter haar principes staan, zodra echter het punt is bereikt dat de hele PvdA zodanig wordt overvleugeld door moslim kiezers dat ze ook landelijk hier de macht kunnen grijpen zal de werkelijke PvdA opstaan.

Dan zul je een partij zien die opeens volkomen anders is als de huidige sociaal democraten, een partij die tegen homo’s is, tegen vrouwenrechten, tegen AUTOCHTONE criminelen (ophangen die boel), tegen christenen (afschieten die handel), kortom tegen alles wat niet moslim is, ze zullen proberen de Sharia in te voeren in Nederland, want het uiteindelijke doel is: De macht grijpen in Nederland en invoering van de Sharia, doormiddel van de PvdA.

En de echte ouderwetse NEDERLANDSE PvdA kiezer, ach, die vergeten wij maar !

 

 

 


2 Reacties

  1. Femke zei:

    Mooi stuk weinig aantoe te voegen.
    Volgens mij ging dit over de Corrupte PVDA clubje wat eerder een criminele bende is die verboden moet worden.

Comments are closed.