Gemeenten, provincies, komen 3.7 miljard tekort

bad_bartjeNee, daar kunnen de decentrale overheden natuurlijk niets aan doen. En onder decentrale overheden verstaan wij niet  alleen de gemeenten, die het grootse begrotingsgat voor 2014 zullen hebben, nee ook de provincies, de waterschappen, de zgn. gemeenschappelijke regelingen komen te kort. Nu doet de centrale overheid dat ook, dus waarom zullen wij ons eigenlijk zorgen maken ?

 

 

 

 

En dan draaien wij het verhaaltje nog maar eens af. De “overheden” , of nu nationaal, internationaal en daarbij denken wij uiteraard in eerste instantie aan de EU in Brussel hebben nog nooit met geld om kunnen gaan, ondanks dat de desastreuse  gevolgen van een dergelijk slordig om niet te zeggen misdadig beleid overal zichtbaar zijn. Zichtbaar, maar zeker voor de weerloze bevolking ook duidelijk voelbaar, want door willekeurige lastenverzwaringen zoals onlangs de verhoging van o.a. de accijnzen, stijgen de consumentenprijzen terwijl de besteedbare inkomsten juist dalen.

Meer uitgeven zonder je toevlucht te zoeken tot financiële dwangmaatregelen  om daarmee je eigen figuurlijke en letterlijke tekortkomingen trachten te verdoezelen heeft nog nooit gefunctioneerd, integendeel  het is juist de oorzaak van de huidige tekorten.

Even wat cijfers om u vrolijk te maken, de gemeenten komen in 2014 een bedrag van € 2.1 miljard te kort, de provincies €  1 miljard en de waterschappen € 471 miljoen!

En uiteraard ligt het niet aan de betrokkenen, maar aan…. ? Ja aan wie ? De hand in eigen boezem steken is  geen sterke eigenschap van ambtenaren, dus u zult ze niet horen zeggen, WIJ moeten daar zelf iets aan gaan doen, zoals b.v. alle van een uitvoerige siësta genietende onrendabelen ’s middags gewoon de natuur in de sturen, plantsoenen te verzorgen, met oudjes uit het bejaarden- of verzorgingshuis een extra ritje te gaan maken, te hulp schieten bij families die hulp echt nodig hebben, kortom om er voor te zorgen dat wij de 2 letters ON weg kunnen laten bij het woord RENDABELEN.

Maar er daagt hoop, want in 2015 voorzien de bovengenoemde instanties dat het tekort SLECHTS € 2.6 miljard zal bedragen.

Toch blijft de overheid volhardend naar slechts een schuldige wijzen, namelijk U. U leeft te lang, U gaat te veel naar de dokter, U staat uitnodigend aan de grenzen om meer economische niet rendabele wereldburgers toe te laten, U wilt gesteund en gepamperd worden, kortom, U bent de grote boosdoener, debet aan de financieel slechte situatie waarin die arme overheid zich momenteel bevindt. Dat juist die zelfde overheid angstig om maar bij kiezers van welke partij dan ook niet in ongenade te vallen, de bevolking een sociaal democratisch paradijs beloofde en even vergat wat dat zou gaan kosten, dat is van minder belang. En,…. wij moeten er wel aan toevoegen U vond het allemaal prima en stak al iemand waarschuwend de vinger omhoog, dan werd hij of zij als zuurpruim of azijnpisser in de hoek gezet.

En nu moet u op de blaren zitten, en dat is ongemakkelijk, want het einde is nog lang niet in zicht. Tel daar bij op een stel megalomane ,geesteszieke machtswellustelingen in Brussel, een jet settend maar o zo verbindend  zelf gekozen vorstenhuis en u heeft alle ingrediënten bij elkaar voor een hap die zeer zwaar op de maag ligt en waartegen geen enkele zuurremmer bestand is.

Bijna eigen schuld en dus dikke bult.

 


6 Reacties

 1. Robert zei:

  Alle abtenaren vanaf 58 jaar naar huis sturen met 60% van hun laatste salaris. Pensioen opbouw wordt dus ook minder in die laatste 7 jaar. Alle ambtenaren 10% extra belasting boven modaal salaris. Alle panden en ambassadeurs woningen in de EU verkopen. Kleine kantoortjes huren die dienst doen als een soort ANWB. Enorme bezem door het BZ paleis in Den Haag.

 2. R.K zei:

  “Penny wise and pound foolish”, reeds eerder vroeg ik mij af of het gezeur over de kosten van de Monarchie wel een eerste prioriteit hebben. Zie:
  http://www.geennieuws.com/2014/02/helden-onthaald-azijn-in-onze-urine/

  Gisteren had Min. Schippers het over de Oekraïne en de aantasting van een soeverein land. Dat zou niet moeten gebeuren volgens haar, mag ik de minister er even aan herinneren dat ook uit het referendum over de Eu/Euro incl. de verdagen van Maastricht en Lissabon er duidelijk NEEN is gezegd, oftewel NEEN tegen de opheffing van onze Nederlandse soevereiniteit…..

  Zie, als het over de kosten van Oranje / Monarchie wat we verspelen met “op de kleintjes” letten en de/onze onafhankelijkheid voor een habbekrats laten lopen. Maar ja zo werkt het : verdeling en angst zaaien onder de bevolking, dat is een basis voor een vijandige overname (Eu).

  Ga allemaal maar lekker stemmen = confirmatie haast capituleren aan dit politieke en verzuurde systeem. En het straffeloos kunnen verspreiden van leugens systeem. Onder het mom van democratie. Ik houd er op dat niet stemmen = geen mandaat een behoorlijk signaal is, zelfs geen blanco stem zijn ze waard. …… Er zit kennelijk nu ook nog een meerderheid van het huidige minderheidskabinet dat pro EU is. Mensen willen dat ook nu nog niet met als gevolg: nog meer verdeling en splinterpartijen.

  Straks met de landelijke en nu met name in de komende gemeenteraadsverkiezingen…. Niveau van niks en bestuurskracht van niks. En verdeeldheid over de collectieve voorzieningen. En onze regering maakt zich o.a. druk over de registratie van het aantal doden in een ziekenhuis. Terwijl ik, als ik al ziek zou zijn alleen maar op mijn huisarts wil vertrouwen en niet talloze website’s wil aflopen over “HET BESTE”, het gaat aldoor over “HET BESTE”.

  Voorm. Premier Kok had er ook zo’n handje van, alles wegschuiven naar lagere disciplines opdat zijn politieke verrichtingen, en die van zijn partij (PVDA) minder geschaad zouden worden.

  En de zorg wordt ook al voor een groot deel aan de gemeente toegewezen, Maar de toegang tot de zorg is minder, meer regels zijn mogelijk …. Ik krijg er bij voorbaat al een hartverzakking van. Te veel keuze voor een medische nono nono in wat een ander zijn vak is…. Het leid slechts tot meer verdeling en meer onzekerheid! Echter alles heeft een doel, ook in de politiek. Zo is Nederland armer geworden, maar nog rijk genoeg om verder uit te melken. Waardoor de EU steeds meer nodig zal worden, althans zo denkt de politiek! Dus de tekorten van de gemeenten en provincies ( 3.7 miljard) komen niet in de nationale begroting voor, maar U mag het straks wel ophoesten.

  Eendracht maakt macht, als we ons, als bevolking, eens een hoofddoel zouden kunnen stellen. Laat mij maar een Trol wezen, zoals reeds is verondersteld….. maar zet U alle gebeurtenissen en EU maatregelen maar eens op een rij…..

 3. R.K zei:

  Vervolg. Net op het nieuws:

  Het uitmelken gaat door want de Europese Unie biedt de Oekraïne ruim 11 miljard euro financiële hulp, . Dat maakte de EC. vandaag bekend. Het gaat vooral om leningen, een klein gedeelte maar bestaat ook uit subsidies. Oftewel, het land financieel afhankelijk maken van de EU zodat ze (de elite) daar macht verwerven. Niets is gratis, ook niet financiële hulp. Heel dit gebeuren is een vies spelletje van macht en geld en de gewone burgers zijn weer de speelbal. Welkom in de middeleeuwen ( ook niet nieuw, die gedachte).

 4. R.K zei:

  Phoe poe, wat een lijsten van mijnheer Leo Verhoef en ik neem voor de hand aan dat het waar is.
  Ik denk dat dit nog wel eens een bommetje kan worden, m.b.t. de recent geldende boete`s die burgers moeten gaan ophoesten wanneer zij een formulier moeten invullen en daarin een niet bedoelde fout maken hetgeen als fraude wordt aangemerkt. Burgers hebben al moeite met de, veelal door ambtenaren, opgestelde , met vakjargon voorziene teksten. Maar om fraude te voorkomen komen er dus wel zware boetes jegens de burger.

  Nu zijn burgers, doorgaans geen boekhouders, en veelal van eenvoudige komaf, maar dat is nog niet eens de hoofdzaak.. Ik stel dat men de gewone burger, in normale gevallen, geen opzet kan verwijten als er fouten in (aanvraag) formulieren staan. En als men dan ook nog bestuurlijke straffen oplegt komt dat buiten de rechter, ons rechtssysteem om. Dit is al fundamenteel fout, m.i.

  Maar als ambtenaren, nota bene beroeps opstellers dan wel boekhouders / controleurs dan niet voor dezelfde fouten ter verantwoording kan worden geroepen is dat uiterst discutabel zo niet discriminatie t.o.v. de burger die geen ambtenaar is…. Het heeft bovendien elitaire trekjes……

  Het is als wel vaker genoemd, in het nieuws, deze ongewenste positieve discriminatie….

  Het zou een aandachtspunt voor de verkiezingen moeten zijn. Maar ja, geen ambtenaar die zijn eigen positie in dispuut brengt……

  “Boekhoudfraude komt niet alleen voor in het bedrijfsleven”. Mensen in algemene zin maken allemaal fouten, Ik ga er dan vanuit dat er geen opzet in het spel is. En de kracht van de mens zit hierin: hoe los je dat op? Niet met een discriminerend boetebeleid, naar met minder bedeelde medemensen en hun rechten en meer plichten in elk geval.

  Boekhoudfraude bij ambtenaren zou zwaarder moeten wegen in het strafrecht.. Nog meer redenen om, als bedrijf, een vestiging elders en niet binnen de NL grenzen te zoeken, of te verhuizen…… Nog meer uitholling van de economie, het past wel weer in een ander (EU) plaatje……

  http://daskapital.nl/2014/03/bedrijven_beven_voor_nlse_frau.html

 5. R.K zei:

  Yep, José (6) Met dank voor de aanvulling/verduidelijking. Ik moet zeggen dat ik mij reeds jaren erger aan de schijnbare lichtzinnigheid waarmede hier in de NL uitkeringen en/of subsidies worden toegekend. Op deze manier moest er wel een keer een einde komen aan ons sociale vangnet ( te duur!).
  Maar om dan de verantwoording op deze manier bij de burger te leggen dat kan alleen de politiek verzinnen. Mogelijk een gevolg van allerlei koppelingen in regelgeving die “normaal” bestuur haast onmogelijk maken. Dus ook ambtenaren moeten dingen regelen binnen de marge. Echter vanuit een schijnbaar risicoloze positie. En dat geeft een ergerlijke overmacht.

Comments are closed.