Verkiezingen ; hoe krijg je kiezers naar de stembus?

stemmenZoals voorspeld wordt zal het percentage kiezers voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen laag zijn. En die lijn kunnen wij gerust doortrekken naar de mei a.s te houden EU parlementsverkiezingen .  Wat is dat toch met de kiezers in het algemeen en die van ons land in het bijzonder ?  Wat betreft de EU verkiezingen heeft het er ongetwijfeld mee te maken dat er een algemene Nederlandse desinteresse is voor alles wat zich in het buitenland afspeelt. Die ongeïnteresseerdheid is in de afgelopen tientallen jaren alleen maar toegenomen, druk als onze twintigers, dertigers en zelfs ook al de vroege vijftigers het hebben met hun sociale media, want het straatbeeld toont zenuwachtig naar hun Smart Phone of dergelijke grijpende en kijkende mannen en vrouwen. Wat al weer geen bericht de laatste 5 minuten, zijn “ze” mij vergeten, tel ik niet meer mee ?

 

 

In sommige landen om ons heen bestaat de stemplicht, zoals in België, waar niet de stem uitbrengen een boete kost van € 50 net als in Luxemburg. Maar in ons land werd de stemplicht in 1970 afgeschaft, immers dwang in welke vorm dan ook behoorde er in ons land niet langer bij, kinderen moesten zelf de beste weg vinden om volwassen  te worden, ouders of de leraar met u aan te spreken was opeens ouderwets en zo sloeg ons land langzamerhand het door velen met name sociaal democraten geprezen weg in van vrijheid, gelijkheid en broederschap om maar eens naar Frankrijk te kijken. Nu moeten wij hieraan toevoegen dat ook in het land van Marianne de lust om naar de stembus te gaan minder wordt. Ook daar is de bevolking het politieke gekonkel en gedraai meer dan beu en geldt ook daar de kreet dat het weinig of niets uitmaakt of je nu door de hond of de kat gebeten wordt.

Met zachte hand of forse retoriek zoals in de afgelopen dagen tussen PVV en PvdA  burgers trachten te overtuigen dat stemmen iets verandert lijkt ons niet de weg om de kiezer naar de stembus te krijgen, zeker niet in ons land waar de politiek mede dank zij een corrupt en frauduleus gedrag van de deelnemers inmiddels geleid heeft tot een terechte afkeer van alles wat met de politiek te maken heeft. De dagelijkse nieuwe schandalen en schandaaltjes waarin ons land grossiert hebben bij die burgers die nog wel interesse hadden in de toekomst van ons land geleid tot een diepe aversie en allergie. Daar komt bij dat wij Nederlanders een zeer oppervlakkig volkje zijn, genivelleerd tot op het bot, en zolang wij kijken naar de Wereld draait door, de politiek afmeten naar het half uurtje gekonkel bij de inmiddels tot fossielen verworden Pouw en Witteman,  zal het er niet beter op worden.

De stemplicht dus weer invoeren ? Er valt iets voor te zeggen, want je ontneemt de burger in ieder geval het argument dat “ze ” het maar moeten bekijken. Je kunt in ieder geval zeggen dat je je mening gegeven hebt, dus een soort laatste poging om een bijdrage te leveren aan je toekomst, ofschoon bekend is dat  je stembiljet al een dag nadat je de stem hebt uitgebracht, nog minder waard is dat een stukje WC papier.

Dan toch eens het voorbeeld volgen van Frankrijk, waar de verkiezingen in 2 rondes gehouden worden ? De eerste ronde is in feite bedoeld om van alle politieke richtingen aangeboden programma’s een keuze te maken, waarbij slechts de 2 partijen die de meeste stemmen behaald hebben de 2e ronde in mogen. Dit betekent dat, stel u heeft het niet getroffen met uw keuze, d.w.z. uw partij behoorde niet tot de 2 laatste kandidaten, u dan altijd nog de mogelijkheid hebt van de 2 finalisten in de 2e ronde diegene te kiezen die u het meest aantrekkelijk lijkt. U heeft b.v. gekozen voor het CDA, maar de overwinnaars van 1e ronde  zijn de VVD en PvdA geworden. Dan besluit u in de 2e ronde welke van die 2 partijen u toch het beste lijkt, in  dat geval zou uw stem naar de VVD kunnen gaan. Maar het zou ook de PvdA kunnen worden als de lijstrekker van de PvdA u sympathieker overkomt.

Blanco stemmen is dan gelijk een minder aantrekkelijkere optie, want met een beetje belangstelling voor de toekomst van u zelf en uw (klein)kinderen zou u toch moeten denken, “laat ik het nog maar een keer proberen “. En niet te vergeten u staat dan toch in het stemlokaal, dus het als een soort revanche actie blanco stemmen, ach de politici merken daar weinig of niets van, plus dat u de harde kern van een bepaalde partij daarmee een extra kans verschaft hun kleine mogelijke minderheid toch te laten horen.

Een combinatie van de 2, dus verplichting en 2 stemrondes is dan misschien een nog betere optie, maar  de ultieme kiezer is toch die, die nog een stukje interesse toont in wat er om hem/ haar heen gebeurt en van dat “soort ” vinden wij er in ons land steeds minder. Maar niet stemmen betekent gelijk ook een laatste strohalm democratie uit handen geven.

Is dat juist ?

 


9 Reacties

  1. John zei:

    Nee, dat is helemaal niet juist.
    Door niet te stemmen geef ik aan dat ik mijn eigen zaakjes kan regelen.
    Ik WIL NIET dat zij mij DWINGEN mijn recht om over mijzelf te beschikken op te geven.
    Ik wil beslissen over mijn eigen lichaam, mijn geld en eigendommen.
    Nu mag ik dat niet, omdat de politiek de macht gegrepen heeft.
    Je klaagt wel altijd, maar je wil wel altijd dat een politicus, jouw zaken regelt.
    Nou moet je niet lopen huilen als die later een corrupte crimineel blijkt te zijn.

    Al jaren en jaren lezen we artikelen al op deze site.
    Het gaat iedere keer wel over andere mensen, dus je zou alleen de namen kunnen veranderen.
    Waarom is dat toch dat mensen hun toekomst, leven en bezittingen steeds weer in handen van politici leggen, en er steeds weer hetzelfde verhaal uit komt: ZE HEBBEN ONS ALWEER, VOOR DE ZOVEELSTE KEER, BELAZERD. Nou, dat is dan heel slim van je, want je wil het toch zelf? Jij hebt toch op hen gestemd?

    Ik stem niet, want ik heb hen niet nodig.
    Ik heb meer dan 30 jaar gewerkt, en meer dan 75% belasting betaald van het loon dat ik verdiende (loonbelasting meer dan 50%, BTW, accijnzen…).
    Waar is dat allemaal gebleven? Nu ik geen werk meer heb is er amper geld voor een uitkering.
    Maar wel geld voor een JSF, en roestige helikopters.

    Lees eens meer over het Libertarisme.

  2. John zei:

    Op de stembiljetten staan namen die je nog nooit gehoord hebt, onder tronies die je nog nooit gezien hebt. Maar het zal wel OK zijn. We mogen in ieder geval kiezen!
    Je mag je hokje rood maken, maar daarna moet je je kop houden, ongeacht of je gestemd hebt of niet. Als ik niet stem is het in ieder geval niet mijn schuld als de verkeerde de baas wordt.
    Mag ik nou van leer trekken tegen degenen die op de VVD en PvdA gestemd hebben?
    Zij hebben ons eigenlijk in deze geweldige puinzooi geholpen met hun stem.
    Maar mensen laten zich ook o, zo makkelijk iets wijs maken.
    Rutte beloofde je €1000. Van wie heeft hij die? Van de belastingbetaler, dus van jou. Maar we geloofden het.

    We werken ons kapot, maar de vruchten daarvan mogen we niet zelf plukken.
    Dat komt allemaal ten goede aan het ALGEMEEN BELANG.
    Wiens belang is dat? Niemand weet het. Maar de ONRENDABELEN steken zich een groot deel in de zak. Waarom wil je dan iedere keer weer een stel nieuwe onrendabelen?
    In de HOOP dat er ooit eentje bij zit die de kluit niet belazert?
    Maar ondertussen wel jaren achter elkaar sites als deze volschrijven, over degenen die wij allen DEMOCRATISCH gestemd hebben.

    Democratie is mooi, maar het draait altijd uit op een dictatuur.
    Politici willen steeds meer macht. Kijk maar wat er de laatste jaren gebeurd is met de opslag van persoonsgegevens. Het begint toch steeds meer op een politiestaat te lijken, of niet?
    Heb jij daarvoor gestemd met je democratische stem?
    Ondertussen worden bejaarden, en verzorgingstehuizen gesloten. En de zorg wordt straks weer €20 duurder.

    Van mij mag je je democratie daar steken waar de zon niet schijnt.

    vrijspreker.nl

  3. Driek zei:

    @John. Ik zoude maar eens goed over nadenken alvorens op die Libertarische partij te stemmen. Want u verruilt de ene ellende voor de ander.

    Artikel 13 van het ‘Verkiezingsprogramma.
    Wij menen dat mensenrechten niet mogen worden ontzegd op basis van nationaliteit. Wij verwelkomen alle vluchtelingen naar ons land en veroordelen de pogingen van de overheid om hen te weerhouden.
    Wij wijzen ten zeerste alle maatregelen af die werkgevers straffen die
    buitenlanders zonder werkvergunning aannemen. Zulke maatregelen breidelen de
    ondernemingsgeest, beperken werknemers in hun vrijheid om te werken en ontmoedigen werkgevers stelselmatig om buitenlanders aan te nemen.
    Vreemdelingen zonder identiteitsbewijs mogen niet de fundamentele vrijheden van beweging en arbeid worden ontzegd. Bovendien mag immigratie niet worden beperkt op grond van nationaliteit, ras, godsdienst, politieke overtuiging, leeftijd, seksuele geaardheid, of geslacht.
    Daarom pleiten wij voor het intrekken van alle beperkingen van immigratie, afschaffing van de vreemdelingenpolitie en de douane, en amnestie voor allen die het land illegaal binnengekomen zijn. Zulks op voorwaarde dat zij geen bijstand, subsidies, of privileges van overheidswege genieten, direct of indirect. Wij wijzen deze ondersteuning van overheidswege af, net zoals wij deze voor alle andere mensen afwijzen.

  4. ken zei:

    Het is niet voor niets dat de mensen zo’n afkeer hebben van politici. Geef nou toe, als zo’n politicus de pijp uit gaat, dan doet u daar niet bepaald een oog minder dicht om. De politici zelf denken natuurlijk dat het anders is. Zij houden zichzelf er, Mussoline- achtig, mee voor de gek dat de mensen hen mogen en kletsen wat ‘ over het volk dienen’ , terwijl ze iedere dag stemmen voor wetten en voorschriften die de mensen nog verder beknotten. Uiteindelijk zal jan met de pet beseffen dat hij het systeem niet kan verslaan en het voor gezien houden. Het is geen verassing dat de meeste mensen politiek apathisch zijn. Wat kunnen ze anders? En apathie is een eigenschap die elke overheid wel ziet zitten, want slapende mensen letten niet op de kleine lettertjes. En dan kost het niet veel om het volk onder controle te houden.

  5. john zei:

    @ Driek.
    Ze zouden hier mogen komen. Maar ik zou hun uitkering of huis niet hoeven te betalen, zoals nu wel. Ik zou niet voor hen levensonderhoud of onderkomen verantwoordelijk zijn.
    Ze zouden welkom zijn, maar kunnen zien hoe ze overleven. Dus geen uitkering of huis.
    Werk? Misschien. Ze zien maar waar ze wonen en hoe ze aan eten komen.
    Maar ze blijven beter van mijn erf, mant dan hebben ze een lading uit mijn dubbelloops te pakken.

    Nu is het zo dat ze OOK welkom zijn. In bulgarije kan IEDEREEN voor €180.000 een Bulgaars paspoort kopen, waarna ze hier een uitkering, werk en een huis krijgen TEN KOSTE VAN JOU EN MIJ. Je kunt een vrachtwagenrijbewijs en alle papieren kopen voor nog geen 300 Euries (zonder ooit een vrachtwagen van binnen, of een autoweg te hebben gezien), terwijl ik er ca €20.000 voor neer heb geteld.

    En vergeet niet dat die buitenlanders door politici hierheen zijn gehaald om het land ‘concurrerender’ te maken. We hadden daarvoor MEER goedkope arbeidskrachten nodig.
    Of dacht je dat het allemaal per ongeluk gebeurt, en politici dingen niet echt in de hand hebben?
    Dacht je dat ze nu tevreden zijn? Welnee! Meer oostbloklanden moeten bij de EU, zodat zij allemaal hierheen mogen komen. Dus het liefst uitbreiden naar het oosten!

    Goh, wat ben ik BLIJ met die politici, die zo goed voor o̶n̶s̶ zichzelf zorgen.
    Zeg maar waar ik het rood mag maken. Ik sta te popelen.

    Nederland gaat helemaal naar de kloten. Dankzij politici. Niet omdat een mens vrij zou moeten zijn om over zijn eigen geld, leven en eigendommen zou moeten mogen beschikken.

  6. john zei:

    @Driek.

    Dus wat is het verschil met nu?
    Dan zouden ze mogen komen, maar ze krijgen geen support op wat voor gebied dan ook.
    Nu mogen ze komen, en wij onderhouden hen, met dank aan politici.
    Wanneer denk je dat er meer hierheen zouden komen?

    Je kunt aanvoeren dat politici heel veel voor ons doen. Ze regelen onze zorg, ouwe dag, uitkeringen… Maar dat alles wordt heel snel minder. Behalve voor zichzelf natuurlijk. Zij blijven in hun dikke gepantserde limousines rondrijden.

  7. Driek zei:

    @John. Als wij hier iedereen zonder middelen van bestaan zouden toelaten, dan krijgen we nog meer gezeur van allerlei lieden die moeten worden opgevangen in kerken, leegstaande gebouwen en opvangcentra’s. Ik vind het nu al erg genoeg met al die nationaliteiten, die geen woord Nederlands spreken, en er is niemand die ze in dienst wil nemen. Ik vind trouwens die hele Libertarische Partij een volkomen onnodige en nutteloze partij waar we helemaal niks mee opschieten. Het is een versnippering van stemmen, net als die partij voor ouderen, en die achterlijke dierenpartij, het kost alleen maar een hoop geld. Maar goed, u heeft recht op uw mening. En dat kan gelukkig nog (wel). Verder ga ik hierover niet in discussie.

  8. peter zei:

    “Maar het zou ook de PvdA kunnen worden als de lijstrekker van de PvdA u sympathieker overkomt”

    En zie hier ….verplicht stemmen word het ook niet, er is geen inhoud meer…ja maar hij is wel de beste debater…

Comments are closed.