Nederlandse jeugd, uw hoop in bange dagen ?

scholierTwee zaken die ons afgelopen week opvielen bij het doornemen van de Nederlandse media. Allereerst een rapport van de Onderwijs Inspectie uitgave 2013 waarin doodleuk werd gesteld dat de Nederlandse scholier weinig gemotiveerd is om te leren. Zij ervaren het recht op onderwijs louter als een plicht. Gaan leerlingen naar school, dan is dat om elkaar te ontmoeten, maar zij zijn beduidend minder enthousiast als het op leren aankomt. De Nederlandse leerlingen spannen de kroon in vergelijk met hun soortgenoten in de omliggende landen. ( citaat rapport Onderwijs 2012-13 in opdracht van de Onderwijsinspectie) En daarmee wordt in feite een goed beeld  gegeven hoe het in ons land in het algemeen staat met de interesse voor zaken die je ogenschijnlijk niet rechtstreeks schijnen te raken, zoals b.v. de politiek in de ruimste zin van het woord.

 

 

 

Maar wij doen er nog een schepje bovenop. In de Volkskrant van afgelopen zaterdag lazen wij in de column van Marike Stellinga, dat studenten hun docent ronduit de vraag stellen of het half uurtje dat hij aan een onderwerp wil besteden wat toch wel interessant en goed zou zijn voor het begrip van de stof op het tentamen, maar geen tentamen vraag is.  En in plaats dat de docent de student die deze vraag stelt er eens goed van langs geeft of hem uit de zaal verwijdert, wringt de docent zich in bochten om uit te leggen dat de stof van het half uurtje slechts ter ondersteuning dient. Docent afgeserveerd, de toelichting die hij in die 30 minuten wilde geven, waren niet van belang want het studentje wil alleen maar de tentamen vraag en antwoord weten.

Ook dit toont het vervolg aan van wat er in  het middelbaar onderwijs inmiddels de “norm” schijn te zijn. Vooral niet meer doen dan je gevraagd wordt, eigenlijk liefst nog wat minder, want voor wie en waarom ? En ook deze houding vinden wij terug bij diegenen die in feite de kurk zouden moeten zijn waarop onze economie draait, de twintigers, dertigers en een groot gedeelte van de veertigers, waarbij wij nu al willen stellen dat  uitzonderingen vaak  de regel bevestigen, maar in grote trekken de mentaliteit aangeven van een inmiddels door zoethouders van de politiek in slaap gesuste gemiddelde Nederlander.

Wij menen dat wij enig recht van spreken hebben. Naast in o.a. omliggende landen en buiten Europa te wonen en te werken, ondanks dat dit niet meer hoeft gelet het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, maar gewoon interessant is en je bovendien jong houdt, zien wij als wij de  Nederlandse grens overkomen een toenemende houding van “laat maar waaien” en is de hoop gericht op anderen, die de zaak maar moeten redden. Die anderen zijn dan meestal de hardste schreeuwers uit de politieke hoek. Volg je de polls, voor wat zij waard zijn, zie telkens als een politicus weer eens even op de tafel geslagen heeft, getwitterd of zelfs de moeite genomen heeft in flutprogramma’s zoals het gelukkig nu verdwijnende Pauw en Witteman in 5 minuten een verhaaltje te vertellen ( Eva Jinek en Umberto Tan staan in de startblokken om deze onzin over te nemen) dat de keuze van de kiezers wat verschuift, totdat er weer een  “opstekertje” uit een andere richting komt.

Nee, en begrijpt u ons goed, wij gunnen iedereen het zijne of het hare, als PEC de KNVB beker wint dan komen er spontaan zonder voorafgaande langdurige social media acties zomaar 30.000 mensen naar Zwolle. Maar zou je deze mensen vragen ga nu eens mee naar den Haag want dan gaan wij protesteren tegen wat er allemaal verkeerd gaat in dit land……. ? ? dan wordt je meewarig aangekeken en zie je de mensen denken ach, de stakker Dr. Alzheimer is zeker net aangekomen.

Steeds vaker ontvangen wij reacties maar ook mail in onze redactie postbus van mensen en gelukkig ook jongeren, die schrijven dat zij onbegrepen aangekeken worden als zij in gezelschap eens voorzichtig trachten te wijzen op de misstanden in ons land. “Boeh, zuurpruim, azijnpisser, ga even buiten in de verse lucht staan, ” is wat je ten deel valt. Misschien wat ver gezocht, maar Nederland begint steeds meer te lijken op het Romeinse rijk onder keizer Caligula, de laatste 30 jaren voor Christus . Deze autocratische heerser , en wij komen in ons land inmiddels om van dit soort figuren, werd na enige tijd door de bevolking gezien als waanzinnig en zijn eigen lijfgarde maakte een einde aan zijn schrikbewind.

Overdrachtelijk gezien vragen wij ons af, hoe lang de huidige situatie nog goed zal gaan ? Het geld  is raakt op. Diegenen die nog een normale baan hebben worden steeds meer geplukt ten gunste van het groeiende legioen handophouders, frauderende politici en ambtenaren en door de honingpotten aangetrokken multi culti verrijkers, die ongestoord binnen kunnen komen en waarvoor altijd wel een soort pardon regelementje wordt gevonden om hen het leven te veraangenamen.

Moeten er dan eerst een  situatie optreden zoals in het Haagse Duindorp, waar de bevolking zaken terecht niet meer accepteert en zelf gaat zorgen voor orde en regelmaat ? Nu worden deze mensen nog afgedaan als blanke tokkies, maar wij durven te beweren, dat deze mensen die geconfronteerd worden met de dagelijkse harde realiteit, de situatie beter kunnen beoordelen dan zalvende woorden sprekende politici en de burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen. Niet dat wij dit geweld toejuichen, maar je vraagt je af of de op hol geslagen trein nog op een andere wijze tot stilstand gebracht kan worden.

Maar maakt u zich geen zorgen, van de jeugd en de daarop volgende generaties zullen wij het niet hoeven te verwachten. Die zijn veel te nieuwsgierig of bij het kopen van de 5e zak Chips het beloofde bachelor of masterdiploma al in de zak zit.

Het motto; houd je onderdanen dom en je kunt met ze doen en ze vertellen wat je wilt.


6 Reacties

 1. Robert zei:

  Ja zo is het! Twitteren, Facebook, zuipen, harde “muziek”, voetbal, domme tv programma’s en niet opletten en slapen in de klas. En een grote bek als je er wat van zegt. Totaal geen benul hoe ze met geld moeten omgaan.

 2. ken zei:

  De onderwijzer of leraar wil het liefst met de naam genoemd worden. En niet met U. Daar begint het al…disrespect. Mogen met petjes en mobiel in de klas. Twitteren, computeren en facebook, is het probleem niet, Is de tijdgeest.

 3. Erwin zei:

  Als JIJ mij een voldoende geeft geef ik JOU een goeie beoordeling .Zo gaat dat tegenwoordig in het onderwijs dat hbo heet.En vanuit de gedachte dat sjoemelen loont verder aankloten .Het resultaat noemt zich regering en een goed voorbeeld doet volgen .Mijn respect is al heel lang geleden verdwenen .

 4. zjorz zei:

  Sorry hoor maar is deze jeugd niet het product van de voorgaande generaties? Jullie gaan lekker mee in de opzettelijk gecreëerde wrijving tussen generaties. In plaats van zeuren op elkaar kunnen we beter het probleem bij de bron aanpakken. Dit probleem ligt toch echt bij de graaiers in de top. They ru(i)n the world. We leven in een oliarchie. Helaas……money is power.

Comments are closed.