Wat zit er in ons drinkwater ?

BIOSZouden zich dan  toch verborgen stoffen  b.v. in ons drinkwater bevinden, waardoor  zo maar spontaan zaken boven  komen drijven die wij al jaren aankaarten en nauwelijks enige aandacht krijgen , maar nu op eens volop in de schijnwerpers van de belangstelling komen te staan, namelijk de groeiende corruptie van het Nederlandse ambtenarenapparaat ? Zou er een soort waarheidsserum bestaan, waardoor datgene wat velen onder u al lang weten of aan den lijve hebben mogen ondervinden, nu ook de waterkranen van stadhuizen, kantoren van de Provinciale Staten en zelfs het Binnenhof hebben bereikt ?      

 

 

 

Natuurlijk is dit een grapje, maar het zou zo maar waar kunnen zijn. want het BIOS, het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector  heeft een enquête gehouden onder 7.300 ambtenaren en 15% van hen zegt getuige te zijn geweest van corruptie of fraude. Voorbeelden variëren van overheidsdienaren die feesten geven of snoepreisjes maken op kosten van de belastingbetaler tot ambtenaren die tijd rekken om een avondmaaltijd te kunnen declareren . 50% van de bevraagden  geeft aan dat zij wel eens op een of andere wijze hebben gemerkt dat er bij hun collega’s iets niet geheel volgens de regels ging, maar dat waren daar waren dan ook voorbeelden bij van machtsmisbruik of intimidatie op de werkvloer.

De overheid wordt wakker uit een reeds jarenlange winterslaap of althans wil de schijn wekken dit te doen. Ons land schermt nog steeds met het feit dat op de jaarlijkse lijst van Transparency International wij bij de tien minst corrupte landen ter wereld behoren. Een verklaring hiervoor is eenvoudig te geven.

Volgens Robert Broekhuijsen tot nog niet zo lang geleden de belangrijkste Officier van Justitie als het gaat om fraudezaken,  hebben corrupte politici en ambtenaren hebben vrij spel in Nederland. De OESO de club van 34 rijkste landen ter wereld, heeft Nederland hierop aangesproken . Ons land scoort altijd goed op corruptielijsten, in de zin dat Nederlanders zich daar weinig schuldig aan zouden maken. Maar hoe meet je dat? Is er geen corruptie, of wordt er geen onderzoek naar gedaan? Dit laatste is de oorzaak!

Ambtenaren bij lagere overheidsinstanties zoals gemeenten, zijn nog wel eens het slachtoffer, maar corrupte parlementariërs of  hoger geplaatste politici  hebben weinig te vrezen, volgens  Broekhuijsen . Strafzaken tegen hoge ambtenaren of Kamerleden liggen  politiek heel moeilijk. De reden hiervan is uiteraard gemakkelijk aan te tonen. Daar veel ambtenaren op een of andere wijze corrupt zijn of fraude hebben gepleegd, is het zaak dat zij elkaar de hand boven het hoofd houden, wat verstrekkende gevolgen kan hebben, zoals wij zien in de zaak Joris Demmink , het Fyra debacle, de ICT problemen, kortom een hele rij van zaken, waarin ambtenaren of bewindslieden een zeer dubieuze rol spelen.

Het Kamerlid Fokke (PvdA) stelde recentelijk kamervragen over strafbare feiten begaan door ambtenaren. In antwoord op deze vragen melden minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en minister Plasterk (BZK) onder meer dat er voldoende wet- en regelgeving op dit gebied is. Ook verwijzen de ministers naar de mogelijkheden tot ondersteuning die BIOS biedt.

Maar laat u zich hierdoor niet verleiden uw belastingaangifte niet correct in te vullen, want U mag dat niet !


2 Reacties

  1. Bert Bezorgd zei:

    Grappig dat juist de PVDA, de partij van de afbraak dit soort vragen stelt. Zij zijn juist de oorzaak van alle ellende door sollicitanten van allochtone afkomst voorrang te geven. Misschien zijn er hier mede ondernemers die wel eens hebben meegedaan aan een Europese aanbesteding? Dit betreft bijna elke aanschaf van boven de 209.000 euro. Kosten voor het aanbesteding-document zijn 40.000 euro. In 90% van de gevallen worden deze gemaakt door een ex werknemer van de betreffende gemeente. Bereken zelf het percentage maar! Het is tenslotte ons gemeenschap geld?

Comments are closed.