Marine Le Pen valt de Brusselse grafdelvers aan

LePenPraktisch overal in Europa werd 1 Mei gevierd, de Dag van de Arbeid, zo ook in Frankrijk, waar een delegatie van het Front National onder leiding van partijvoorzitster Marine Le Pen een optocht hield naar het beeld van de Franse verzetsheldin Jeane d ´Arc waar traditioneel ieder jaar op 1 mei een krans wordt neergelegd ter herdenking  van deze Franse volksheldin. In een toespraak  tot de  aanwezigen riep zij op de Brusselse grafdelvers die Frankrijk naar het graf trachten te brengen te straffen, daar zij verantwoordelijk zijn voor de economische en sociale malaise in het land. Op 25 mei, de dag dat de Fransen naar de stembus gaan om de nieuwe Franse EU parlementariërs te kiezen, vervolgde zij, zullen wij proberen een einde te maken aan dit systeem dat u veracht. Zij riep haar volgelingen op Brussel de rug toe te keren.

 

 

 

 

 

Nu zijn er uiteraard 2 zaken belangrijk.

A) de vlammende woorden zijn inherent aan het Franse taalgebruik en nog belangrijker

B) het is verkiezingstijd en het FN hoopt op een grote opkomst en daarmee toch  z”on  30% van de uitgebrachte stemmen te  behalen . Niet geheel ondenkbaar, hetgeen zou betekenen dat het FN met een 25 à 30 zetels ( nu 2) het EU parlement binnen zou kunnen trekken. De gedachte hieraan bezorgt al veel Eurofielen hoodpijn.

Maar niet alleen in Frankrijk viert de aversie tegen de EU dictatuur hoogtij en als wij de verschillende polls voor wat zij waard zijn met elkaar vergelijken, zou het best eens tot de mogelijkheid behoren dat in het nieuwe EU parlement 100 tot 120 zetels bezet gaan worden door EU sceptische partijen, steevast door de Eurofielen inmiddels extremisten, populisten en zelfs facisten genoemd.

In Copenhagen, hoopt de huidige premier Helle Thorning Schmidt ( socialisten) dat zij een belangrijke baan in de nieuwe EU commissie kan veroveren. Haar partij scoort met 22% mager ten opzichte van de steeds groter wordende Deense Volspartij, ( rechts) die inmiddels met 25% krap voorligt op de Liberalen ( 24%) .

In Groot Brittanië gooit de UKIP onder leiding van Nigel Farage, ondanks dat deze met eieren bekogeld werd, hoge kansen, want met 38% gaan zij voorlopig aan kop in de polls t.o.v. 27% voor Labour en slechts 18& voor de Tories van David Cameron.

In ons eigen land zitten veel mensen met het probleem dat zij weliswaar kritisch staan ten opzichte van de EU, maar om diverse redenen niet willen stemmen op de PVV, waarbij zoals wij begrijpen dit veelal aan de rol en persoon van Geert Wilders ligt. Maar zegt men, de PVV is de enige die zegt tegen de EU te zijn, dus wat moet ik anders ? Zoals wij reeds meerdere malen aangaven, zijn er 2 alternatieven, of je zet je even over je afkeur t.o.v. Wilders heen, immers het gaat om de EU parlementsverkiezingen die nauwelijks van invloed zijn op een zelfde verkiezing in eigen land, OF…. je brengt he stem uit op die partij, die reeds deel uitmaakt van de EU sceptische fractie , de Europese partij van Vrijheid en Democratie, waarin o.a. de UKIP deel van uit maakt en die momenteel 31 zetels heeft. U stemt dan op de Nederlandse SGP. Nu zullen velen van u gaan steigeren en zeggen op een stelletje ” Gristenen” , dat nooit. Maar ook daar moet u zich als u ( begrijpelijk) geen aanhanger van Wilders bent  dan maar even overheen zetten, het gaat immers om Europa en niet om Nederlandse verkiezingen..

Aan u de keus, niet stemmen kan ook, 100 EU sceptische zetels zullen bij een totaal van 766 zetels nog geen echte deuk in een pakje boter slaan, maar niets doen en achteraf klagen lijkt ons ook geen alternatief, daar in Europa een brede volksopstand tegen de huidige vorm van de EU, helaas nog  niet tot een reële optie behoort.

Maak uw keus !

 

 

 


2 Reacties

 1. Toine zei:

  “Laat uw stem niet verloren gaan”.

  Het motto van de gevestigde orde ter verkrijging van een zo groot mogelijke kiezerssteun, ter bevestiging van de democratische legitimiteit van het ‘representatieve’ stelsel.
  Daarbij telt ook een stem op een ‘anti-partij’ mee, want – laat daarover geen misverstand bestaan – ook UKIP, PVV, LIGA Nord, FN, enz. maken als politieke belangenclubjes deel uit van het establishment.

  En het daarmee af te geven ‘signaal’?
  Is als een symbolische zucht te verwaarlozen, omdat (in dit geval bij het Europarlement) de wetgevende macht van de volksvertegenwoordiging, met name inzake het kernbeleid aangaande heden en toekomst van 500 miljoen mensen, willens en wetens is beknot en uitsluitend in handen ligt van de niet gekozen Europese Raad (regeringsleiders) die de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten bepaalt.

  In wezen gaat het niet (alleen) om de EU of Brussel, maar om een ondemocratisch, totalitair systeem dat niet deugt. Wij – de burgers – zouden ons dit niet langer moeten laten opdringen. Meedoen aan politieke verkiezingen betekent hoe dan ook een impliciete steun aan een stelsel dat velen zeggen te verfoeien.

  Het uithollen (drastisch verminderen) van het vertegenwoordigend (representatieve) karakter is de enige geweldloze weg om (op termijn) een maatschappelijke discussie op gang te brengen over de huidige bestuurslegitimiteit.

  Dit laatste kan alleen door bewust NIET te gaan stemmen.

 2. wimbo zei:

  Als derde mogelijkheid kunt u “Artikel 50” stemmen. deze Nederlandse partij is ook anti europa en zal aansluiting gaan zoeken bij het Britse UKIP.

Comments are closed.