Nederland zorgt beter voor asielzoekers dan zijn eigen senioren (deel 2)

seniorenN.a.v. ons artikel van gisteren, waarin de burgemeester van de gemeente  Boxmeer, waaronder ook Overloon valt, , Karel van Soest, het presteerde om een van de domste opmerkingen van deze week te maken, namelijk dat de toestroom van asielzoekers goed zou zijn voor de economie, Karel denkt daarbij o.a. aan de lokale supermarkt en kent kennelijk het begrip proletarisch winkelen niet, zullen wij u in dit deel 2 van onze artikelenreeks over asielzoekers aantonen dat u in ons land beter af bent als asielzoeker dan als AOW-er .

 

 

 

 

 

Gaat u er even voor zitten, het is in feite zeer eenvoudig. Als voorbeeld om een beetje in de pas te lopen met de gemiddelde asielzoeker, laten wij hem voor het gemak Mohammed ( M.) noemen, hier eerst wat een autochtone Nederlander , Jansen ( J ) na 50 jaar sappelen en zwoegen ontvangt:

Dat is de AOW, die hem indien hij alleenstaand woont maandelijks bruto € 1.099,37 opbrengt. Daar moet J. nog wel wat van afdragen, zoals de bijdrage van de Zvw . € 56,36 ( dus niet de premie ziektekostenverzekering )  en de loonbelasting die 15.1%  dus afgerond € 150 bedraagt. Trek van het bruto bedrag dan ook nog de verplichte ziektekostenverzekering af die rond de €100  bedraagt, en u ziet dat J. gemakshalve rond de € 800 in de hand heeft, waar hij dan uiteraard zijn leef en woonkosten van moet betalen. Stel dat J. een flatje heeft dat hem € 350 per maand kost, hij toch iets aan een opstal- en inboedelverzekering wil doen, dan kost hem dat nog eens € 60 per maand en onder de streep zou hij € 390 per maand overhouden, ware het niet dat wat ouder geworden hij toch gebruik moet maken van een arts en het eigen risico momenteel €360 per jaar , hetgeen €30 per maand is. Blijft er over voor voedsel en kleding per maand € 360.

Nu kijken wij naar M. die in Nederland aangekomen asiel aanvraagt en voorlopig gaat wonen in een asielzoekerscentrum  Laten wij eens even kijken wat onze overheid voor hem in de aanbieding heeft :

Hoofdstuk IV. De verstrekkingen gedurende de opvang

Artikel 9

1. Behoudens de uitzondering genoemd in lid 9, omvat de opvang in een opvangvoorziening in elk geval de volgende verstrekkingen:

a. onderdak;

b. een wekelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven; in het geval van M. en er van uit gaande dat hij zelf kookt , ( noot redactie hij  ontvangt hij maandelijks €180)

c. openbaar vervoerskaarten voor reizen van en naar de rechtsbijstandverlener in verband met de asielprocedure afgezien van de dagen die beschikbaar zijn voor het onderzoek naar de asielaanvraag gedurende de algemene asielprocedure;

d. recreatieve en educatieve activiteiten;

e. de dekking van de kosten van medische verstrekkingen overeenkomstig een daartoe te treffen ziektekostenregeling;

f. een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid;

g. betaling van buitengewone kosten

maar daar blijft het niet bij :

3. Tijdens het verblijf in de opvangvoorziening wordt de asielzoeker een programma voor educatie en ontwikkeling geboden.

4. Voor bijzonder kwetsbare personen omvat de opvang naast de in het eerste lid bedoelde verstrekkingen tevens specifieke begeleiding.

5. Het aanbieden van recreatieve en educatieve activiteiten en het in bruikleen geven van gebruiksvoorwerpen kan afhankelijk gesteld worden van de betaling door de asielzoeker van een waarborgsom.

6. Tijdens het verblijf in de opvangvoorziening bestaat voor de asielzoeker de mogelijkheid om te communiceren met familieleden, raadslieden en vertegenwoordigers van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR) en door Onze Minister erkende niet-gouvernementele organisaties (NGO’s).

7. Juridisch adviseurs of raadslieden van asielzoekers en vertegenwoordigers van de UNHCR of van de door het Bureau van de Hoge Commissaris gemachtigde en door Onze Minister erkende NGO’s hebben toegang tot de opvangvoorziening, zodat zij de asielzoekers kunnen bijstaan.

U ziet dus dat J. die wel zelf o.a. zijn W.A. verzekering moet betalen, zelf de telefoonkosten naar familieleden betaalt, en ook zelf zijn lidmaatschap aan een Biljardclub of de kosten van de Bibliotheek uit eigen zak betaalt onder de streep niet beter uit is dan de eerste de beste (???? ) asielzoeker, die wel de €6.000 kon betalen voor de reis naar ons sociale paradijsje aan de Noordzee.

Nog beter is het leven voor een asielzoekersfamilie van b.v. man en vrouw, en ofschoon wij mogen aannemen dat bij een AOW-er de kinderen uit huis zijn, wordt het voor de familie asielzoeker helemaal feest als zij ook nog 2 of meer kinderen hebben.

Asielaanvraag goedgekeurd, dan verlaat de man, vouw of familie het opvangcentrum en moet de als woonplaats aangewezen gemeente binnen VEERTIEN DAGEN !!!!! zorg dragen voor een passende woonruimte. Zou in ons geval J. willen verhuizen, mag hij beleefd met de pet in de hand zich melden bij een ambtenaar en zich op een wachtlist in laten schrijven, als hij b.v. dichter bij zijn kinderen wil gaan wonen. Heeft hij het rampzalige plan opgevat bij zijn kinderen in te trekken, nu dan weet u wat de gevolgen zijn, een korting van tussen de 30 en 50 procent. De redenatie is immers dat u veel bespaart op uw levensonderhoud.

Laten wij dit artikel afsluiten met de opmerking waarmee wij begonnen : 50 jaar je inzetten voor de vaderlandse economie en dan onder de streep slechter behandelt te worden dan iemand die nog nooit een cent bijgedragen heeft aan de welvaart in ons land. Kom je als Nederlander b.v. na 10 jaar verblijf in het buitenland terug, wordt je 2% per ” weggebleven” jaar gekort op je AOW, dus in dit geval 20%. Zou je pas op je 65ste terugkomen, dan kun je als Nederlander geen asiel aanvragen, ontvang je geen AOW (!!!) en moet je maar zien hoe je van een steunuitkering rond moet zien te komen.

ZO SPRINGT ONZE OVERHEID MET DE EIGEN BURGERS OM !

 

 

 

 

 

 

 

 

 


23 Reacties

 1. Amsterdammerje zei:

  Ofschoon je het al vermoedt of zelfs delen hiervan weet, schrik je bij de cijfermatige onderbouwing ! En dan wordt er nog steeds getracht om het goed te praten. Wij moeten begrip hebben, compassie, die mensen komen toch niet zo maar naar ons land ?
  Waarom gaan ze niet b.v. naar Slowakije of Kroatië, die zijn toch ook lid van de EU ? Of Rusland, lijkt mij ook wel wat.
  Pure economische geluk zoekerij die keihard de kop ingedrukt moet worden, maar met die halfslachtige hap in den Haag zult u binnenkort weer een stoeltje op moeten schuiven, zoals nu ook de bewoners van Cranendonk die hun bankjes waar de oudjes in de zon zitten opeens in beslag genomen zagen. En van het geld voor bijzondere voorzieningen zijn de eerste telefoontoestellen al gekocht en kan de familie nakomen

  Een land in diep verval

 2. Pieter H zei:

  Iemand wiens leven werkelijk in gevaar is,dient te kiezen voor het dichtst bijzijnde land waar hij/zij veilig is.
  In en voor de tweede wereld oorlog was voor de bedreigde Joden ELK land dat ze niet uitmoordde goed genoeg !

  Dat de gelukszoekers uit Afrika helemaal naar Noord Europa te reizen is te gek voor woorden,ze dienen per omgaande te worden teruggestuurd naar het eerste land dat ze hebben aangedaan op hun reis in Afrika of Azië.

  Dat de Nederiglanders “positief” worden gediscrimineerd is niets bijzonders en al helemaal niet voor de Nederlanders die zo brutaal zijn geweest om het verrotte paradijs te verlaten !
  Het is héél verstandig om analfabete Eritreërs binnen te laten,één van de meest geweldadige volkeren;dat gaat gigantische problemen geven en nog meer extreme moslims.
  Deze lieden worden natuurlijk niet ondergebracht in de buurt van de “bestuurders”.

 3. Robert zei:

  Het is schandalig! Er ligt echter nog een gevaar op de loer. Saoedi Arabie financiert met miljarden
  de bouw van moskeeën in Europa, Imams en Boko Haram in Nigeria. De Vluchtelingen uit Eritrea in NL kunnen ook gebruikt gaan worden om van Niedrichland een islamitische heilstaat te maken.
  Ik denk dat Scheveningen, Urk en Katwijk nog bolwerken blijven van de rasechte NLer.

 4. Robert zei:

  Waarom niet naar Noord Korea sturen, Mr. Kim vangt ze wel op als NL 2500 Euri per persoon betaalt. Hij zet ze wel aan het werk tot ze neervallen.

 5. Bert Bezorgd zei:

  Ik kan de berekening volledig onderschrijven, hij klopt gewoon voor 100%. Ik vraag me af wat het motief is van de regering dit zo vlak voor de EU verkiezingen te doen. Zijn ze te laf om zelf aan de EU te melden dat Nederland vol is, en hopen ze dat de vlam in de pan slaat en er doden vallen? Graag jullie mening!

 6. Femke zei:

  Er staan nog miljoenen te popelen om hier heen te komen, ze zijn als illegalen toch niet strafbaar. Ze kunnen beter in de woestijn opgevangen worden, dan hoeven ze tenminste niet te wennen aan ons kille klimaat en ze zijn dichter bij huis als ze met vakantie willen gaan.

  Ze zijn immers al meerdere landen doorkruist om in Europa aan te komen. Dat betekend eigelijk dat ze daar asiel hadden moeten aanvragen en niet in Europa, dus zijn het allemaal economische vluchtelingen en die moet je weer terug sturen naar het eerste land waar ze asiel hadden kunnen aanvragen en dat is niet Europa dus geen lange procedure en hoge advocaten kosten alleen maar een enkele ticket naar Afrika toe, opgeruimd staat netjes.

 7. geert zei:

  Opvallend dat de meeste moslims zijn. Ik denk dat het een spel is en de bedoeling is om europa(nederland) moslim te maken. Enige jaren geleden, in een gesprek met een professor uit Egypte, ben ik hiervoor al gewaarschuwd.We laten ons inpakken.

 8. geert zei:

  Ik sluit niet uit dat alles een spel is , om Europa (Nederland) moslim te maken. Ik ben hier enige jaren geleden, in een gesprek met een professor uit Egypte, voor gewaarschuwd. Kijk naar de geschiedenis van Egypte. Wij laten ons inpakken.

 9. Ken zei:

  Boontje komt om zijn loontje zou ik maar zeggen. Het westerse imperialisme heeft heel veel landen kapot gemaakt en beroofd. Het is de karma van Nederland (oorzaak en gevolg)met de enorm problemen en de massale toestroom van vluchtelingen. Het westerse imperialisme en bontgenoot Amerika heeft veel leed en ellende veroorzaakt in landen. En dat weet elk weldenkend en goed geinformeerd medemens.

 10. Joepiedepoepie zei:

  En dan de onmetelijke domheid van de Nederlanders, massaal pro europa gestemd, het ware beter geweest als in 1945 er 300 atoombommen op Nederland waren gegooid, dan waren we tenminste ujit ons leiden verlost geweest

  Dit land hoort niet te bestaan, het bestaat uit louter gevaarlijke domme gekken

 11. Driek zei:

  10. Nou vind ik driehonderd atoombommen wat overdreven, maar ik vraag me nu wel af, waarom we na de oorlog al die moeite hebben gedaan, eerst Nederland opgebouwd met een mooi sociaal stelsel, dat nu wordt verkwanseld aan een horde islamieten. Ze lijken wel gek hier. En dan ook nog een keertje stemmen op D66. Toe maar, weg met ons.

 12. Alberto Rios zei:

  ARME ECHTE NEDERLANDERS
  Voor de oorlog: de meeste aardappels eters (een kein deel Rijk)
  Na de oorlog : welvaart en sociale wetgeving (een klein deel HEEL RIJK)
  Nu, na Wilders : weer aardappels eten van de voedselbank (en NOG VEEL MEER RIJKEN)

  a.u.b. serieuze argumenten en reacties

 13. Theo Hofman zei:

  @13 Alberto, klopt het wel wat je wilt zeggen?

  Nu, na Wilders ……….. Nog veel meer rijken.

  Ik zou haast denken dat je wilt zeggen dat dit land uit de problemen is en dat er hoop is, dit gezien de gang van zaken in het verleden.

  Dus er ontgaat mij iets!

 14. Robert zei:

  De moord op Pim Fortuyn was de aanleiding dat we uit Europa in 2003 zijn vertrokken. Zijn sindsdien ook nooit meer teruggeweest. Vooral de reacties van Ken en Alberto zijn typerend voor de
  gehersenspoelde gemiddelde Niedrichlander.

 15. Alberto Rios zei:

  @14 Theo Hofman,
  Rijke mensen zijn er altijd, maar het is jammer dat er veel mensen achter populisten lopen, die alleen maar met losse beloftes en leugens, toch de traditionele rechtse gedachtes blijven steunen.
  Daarvoor geven ze de schuld van veel problemen aan allochtonen en verbergen de echte redenen van de huidige malaise in Nederland en andere Europese landen.
  Het is een feit dat de rijken worden steeds rijker en het werkvolk steeds armer.
  Ik begonnen met ‘voor de oorlog’ om te laten zien dat er toen er veel minder allochtonen waren en de armoede was heel groot. De grote traditionele politieke organisaties ( voorlopers van het CDA en VVD) waren aan de macht en lieten het volk leden onder de armoede. Wel lieten ze de rijke elite hun gang laten gaan.
  Het gaat niet om hoop hebben en ik weet niet welke weg men moet volgen, maar ik weet wel dat we moeten leren van het verleden om niet weer de fouten van populisten van voor de oorlog te herhalen.

 16. wim3 zei:

  Het is voor de generatie van voor de oorlog onbegrijpelijk dat we een dergelijk landsbestuur hebben.Politici die zich niet bemoeien met de massale instroom van “vluchtelingen” die tot voor kort niet eens wisten waar Nederland lag en wat voor mensen daar woonden worden hier zomaar gedropt. Wat moeten wij hier met lieden die hun leven lang met de voeten in de woestijn hebben gestaan? Kunnen die een bijdrage leveren aan onze economie? Een oproer zoals vroeger nogal eens uitbrak onder mensen die nog enigszins hun hersenen konden gebruiken zit er niet meer in. Een totaal verziekt, verpaupert en achterlijk land waarvan de inwoners niet meer weten welke waardevolle standpunten zij hebben te verdedigen.

 17. Alberto Rios zei:

  @ Robert,

  alleen maar een opmerking: vluchtelingen uit Eritrea zijn christenen!!

 18. Alberto Rios zei:

  @Robert,
  een vraag, waarom veel volgers van Pim Fortuyn (die was voor de EU) stemmen op Wilders
  die zogenaamd tegen is?

 19. peter selie zei:

  Het wachten is op de uitvaardiging van Brussel tot het bouwen van euthanasiefabrieken voor 70-plussers

 20. Maike Bohm zei:

  De nederlanders hebben geen rechten meer. We betalen gewoon de hoofdprijs voor alles. Huren worden steeds hoger. Zorg is onbetaalbaar. Eten wordt steeds duurder. Wij kunnen en willen dit niet. Al die mensen die jullie maar binnen halen en alles maar krijgen tetwijl bejaardem tehuizen sluiten. Xieken en gehandicapten leeg gezogen worden. Jullie moeten je dood schamen. Frauderen ook nog. Wij hebben PVV gestemd. Hij denkt wel aan de bevolking. Wij zijn VOL. Klaar nou. Grenzen dicht en uit de eu. MaikeB

 21. Fred zei:

  Ik weet nog iets:je hebt 40-45jaar belasting betaald, je kapot gewerkt voor baas en roverheid.Kun je na ww in de bijstand komen, word je verplicht om je voor de uitkering dienstbaar te maken, door ded domste dingen te doen.
  Moet je eens daarmee bij dezelfde Asiel,cq gelukszoeker aankomen, hij lacht je 4kant uit,wijst naar z,n voorhoofd en dreigt met een advocaat wegens oneerbare voorstellen.
  Motto van dit verhaal :je bent gek dat je werkt

Comments are closed.