Socialisten staan op verlies,stemvee wordt binnen gehaald

aaaaMisschien heeft u het nog niet in de gaten, maar een rode storm nadert niet alleen Europa maar ook ons land. Nadat de socialisten praktisch overal in de EU tijdens de afgelopen parlements ” verkiezingen” een ongenadig en terecht pak slaag hebben gekregen en in Frankrijk een radeloze president Francois Hollande zelfs de dag na de uitslag zijn kabinet in een crisisberaad bijeen riep, is het tijd om te trachten de zo mooi en voor de gemiddelde burger haast onmerkbaar  ingezette nivelering van Europa weer leven in te blazen. Redden wat er te redden valt is het devies in het linkse kamp en daarvoor zijn alle middelen toegestaan.

 

 

 

 

 

 

Zo maar een paar voorbeelden. Bij de Bilderberg Conferentie 2014 zijn er 2 namen van deelnemers die opvallen : Ten eerste de beroepsagitator Diederik Samsom. De PvdA brokkelt onder zijn leiding steeds sneller af en ondanks het in de laatste jaren massal binnenhalen van potentiële kiezers uit voornamelijk Afrikaanse en Aziatische landen, is het de PvdA niet gelukt om door middel deze toevloed van nieuwe kiezers de macht in ons land naar zich toe te trekken.  Dan hebben wij Viviane Redding, EU commissaris die het departement Justitie mag beheren.  Al vaker op deze site de revue gepasseerd als de grote voorvechter van mensenrechten , als het maar ging om mensen van buiten Europa  en uiteraard als het ging om Bulgaren, maar dat was ook logisch, lees hier

Waarom toch deze drang van wie ?? om Europa te overspoelen met mensen die in de meeste gevallen naar ons continent kunnen komen, nadat zij daarvoor forse bedragen hebben betaald. Hoe komen zij aan dat geld, wie gaf het ze ?

Hoe kan het zijn, dat de EU geen kans ziet haar buitengrenzen dusdanig te bewaken, dat deze de ongelimiteerde toevloed van gelukszoekers gewoon binnenkomt.

Toen de Spaanse Guardia Civil met rubber kogels Afrikaanse gelukszoekers er van wilde weerhouden de van scheermesprikkel- draad 6 meter hoge hekken in de Spaanse enclaves Melilla en Ceuta te bestormen, werden zij door de EU teruggefloten,  waarom?  En moeten de Spanjaarden sindsdien lijdzaam toezien dat honderden Afrikanen de enclaves binnenkomen en daarmee op EU grondgebied landen.

Bulgarije ziet zich geconfronteerd met een stroom van tienduizenden Syriërs en de EU heeft nu, nadat dit zoveelste lek in de EU buitengrenzen al lang bekend was aarzelend ingestemd met hulp.

Italië staat met de rug tegen de muur, de verhalen over bootvluchtelingen met name vertrokken vanuit Libië zijn bekend. Vreemd, want toen kolonel Ghadaffi nog aan het bewind was, kregen deze vluchtelingen geen kans om zelfs maar te vertrekken, waarvoor de kolonel vanuit Europa een aanvulling op zijn zakcenten ontving, iets dat Frankrijk ook met sommige Afrikaanse landen doet. Beide activiteiten zijn inmiddels door de EU veroordeeld en afgekeurd. Waarom ?

Waarom zien b.v. landen als Rusland, de voormalige DDR, Noord Korea, bepaalde delen van China wel kans om hun grenzen haast hermetisch af te sluiten. Waarom de al dan niet gespeelde verontwaardiging van met name de  linkse politiek en haar aanhangers om dit soort grensbewaking af te keuren ?

Zou het dan toch zo kunnen zijn, dat ”ergens” er machten en krachten zijn, die een verdeel en heerspolitiek voorstaan en zich zorgen maken indien b.v. de Europese burgers  in een los samenwerkingsverband zoals ten tijde van de oude EEG samenwonen en leven.

Nadat nu blijkt dat de Europese bevolking ondanks  of juist door de gedwongen EU ” dictatuur” in opstand dreigt te komen, het grijpen van de macht door slechts een kleine beperkte politieke kliek niet het resultaat oplevert wat men daarvan verwacht had, de maatschappij is inmiddels te transparant en moeten andere middelen het doel heiligen.

Een oncontroleerbare toevloed van migranten die ruimschoots de mogelijkheid krijgen  van Europa  om ons land binnen te komen, zorgt zoals wij reeds eerder schreven voor spanningen onder de autochtone bevolking, die  s morgens wakker wordend opeens 900 asielzoekers tegenover zich zien intrekken. Spanningen, die het geplande en tanende verdeel- en heersprogramma weer nieuw leven in moeten blazen, zodat een aantal mannen en vrouwen dat bereiken wat zij al sinds jaren willen, namelijk de ultieme linkse macht en invloed over Europa of zelfs daarbuiten ?

Hebben wij een samenzweringstik , draagt de redactie opeens aluminium hoedjes zoals dat gezegd wordt van conspiracy denkers ? Nee, maar hoe zeer wij onze overgebleven grijze cellen ook laten werken, de ”toevalligheden” komen te snel achter elkaar en signalen wijzen steeds meer in een zelfde richting. Het volk was monddood , en dat dreigt nu te veranderen. De alternatieve media, de veranderde wereld met name door het internet geeft een transparantie waar men geen rekening mee gehouden had. Nederlanders ”praten” met Portugezen, Italianen met Letten, Polen met Spanjaarden, en veelal komen mensen uit totaal verschillende culturen en lagen der bevolking tot een eensluidende conclusie :

Men tracht ons in een situatie te brengen die de meesten van ons slechts uit de geschiedenisboekjes kennen , de EUSSR of nog erger herleeft  en de tanende linkse invloed moet versterkt worden door mensen die we helpen, door ze naar Europa te laten  immigreren,  waarvoor ze als dank moeten stemmen op wat hun linkse “helpers” hen aangeven!

 

 


2 Reacties

  1. sandokan zei:

    Dat heette toch vroeger manipuleren om stemmen te verkrijgen? Daar stonden de rode Haantjes toch direct klaar om hun afschuw hierover te laten blijken? Veronderstel dat de landgenoot ontwaakt en de hele poppenkast niet meer accepteert. Dat kan niet en dat mag (dus) niet.
    Mag ik hopen op een revolutie en dat de socialisten herinnerd worden aan de ‘stem des volks’?

  2. Femke zei:

    Ik hoop dat alle stem vee ook weer terug gestuurd wordt en dat de PVDA zometeen geen zetel meer overhoud. Laten ze alle asielzoekers maar opvangen in de buurlanden en niet eerst de hele wereld doorkruisen om dan ergens waar het beter vertoeven is asiel aan te vragen. NL is vol!!!!

Comments are closed.