Tri Pham : Asielbeleid is een doorgestoken kaart

uitgezetU heeft het kunnen lezen. Een gezamenlijke actie van de zieligheidsindustrie, advocaten en burgermeesters heeft er toe geleid dat vandaag en morgen er een estafette naar Den Haag plaats vindt, deze keer om er o.a. voor te pleiten dat de illegale en in Nederland geboren Vietnamees Tri Pham ( 11 jaar ) en zijn familie niet terug worden gezonden naar Vietnam

Koren en vooral euro’s op de molen en in de kas van dit keer mr. drs. M.J. Verwers van advocatenkantoor Van Engelen uit Wagenigen en lid van de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland !! die Tri en zijn familie verdedigt.

 

 

 

De zaken even op een rij gezet : de Vietnamese familie Pham kwam in 2001 naar ons land en vroeg asiel aan. De reden is ons onbekend, de oorlog in Vietnam eindigde reeds in 1975, dus daar kan het niet aan gelegen hebben. De familie vroeg asiel aan , maar na ACHT jaar procederen, is hun verzoek definitief afgewezen en moeten zij ons land uit.

Stelt u zich eens voor ACHT jaar procederen ! Welke normale hardwerkende Nederlander kan zich dat veroorloven ? Wij kunnen  u verzekeren, dat ACHT jaar procederen slechts in extreme gevallen de praktijk is, tenzij…… en nu komen wij weer op het zo vaak herhaalde punt ….. de zieligheidsindustrie, die betaald door de overheid d.w.z. U, hier een goede en bovendien gegarandeerde boterham aan verdient. Elke procedure kost minimaal 3.500 tot 5.000 euro, dus tel uit je winst. Tel daarbij op de kosten voor een illegaal in ons land verblijvende familie die al gauw 25.000 tot 30.000  ” kaal ” bedraagt en u weet waar de centen naar toe gaan. Alleen in Gelderland gaat het om 11 families, waarvan het merendeel vanwege het illegale verblijf niet met naam en toenaam genoemd wil worden.

Tri werd in 2004 in ons land geboren. Dit was op het moment dat de asielaanvraag en de procedures van zijn familie in volle gang waren land en ofschoon een foutje vaak in een klein hoekje schuilt, mag je toch er vanuit gaan dat met een lopende asielprocedure  je wat betreft het krijgen van een kind zeer voorzichtig omgaat ??? Tenzij….. je adviseur je wijst op de soepele houding in ons land  en je in het oor fluistert dat met een of meerdere kinderen in ons land geboren, de kans voor een positieve uitslag van de asielaanvraag wordt vergroot.

In Wageningen waar de familie verblijft werd  de bekende zieligheidsdemonstratie in werking gezet, wij kennen het beeld van Mauro en vele anderen waarvan de familie die ook uit een land kwam waar geen oorlog of vervolging heerste waardoor de schoorstenen van de zieligheidsindustrie lekker blijven roken.

Overigens zegt de familie Pham, dat zij wel terug willen naar Vietnam, maar…. en weer het eentonige zelfde verhaal, zij niet de vereiste reisdocumenten konden krijgen!  Zij verbleven dus na de afwijzing al jaren illegaal in ons land.

Nadat in 2012 in ons land  het zgn. kinderpardon werd ingevoerd, daagde er weer hoop voor de Pham’s  en hun raadsheer. In 2013 werd wederom een beroep gedaan bij de IND om vanwege dat kinderpardon in Nederland te mogen blijven. Deze aanvraag werd mede door het asielverzoek verleden van de familie afgewezen.

Het gehele asielzoekersbeleid in ons land deugt niet, en daarbij is er een uitzettingsbeleid dat de naam beleid zelfs niet waardig is. De kans om 8 jaar te kunnen procederen, is  natuurlijk absurd is en zelfs de overheid heeft het ( daarover morgen meer )  over MISBRUIK  van de zijde van de asielzoekers en hun adviseurs.

Dit stoort de ingeschakelde advocaten echter  nauwelijks, als de kassa maar rinkelt en zo werkt deze groep mee aan een situatie die nauwelijks meer beheersbaar is te noemen.

Uiteraard werken de  geïndoctrineerde media krachtig mee om het geschetste beeld van zielig ogende families in stand te houden, dit maal voorop gegaan door  Omroep Gelderland die het heeft over een  manifestatie voor een EERLIJK kinderpardon,en het vuurtje weer aanwakkert.

Ook burgemeesters bevreesd om hun sociale imago doen inmiddels ook mee aan deze actie, zoals burgervader Hans Martijn Ostendorp uit het dorpje Odijk. Ostendorp wil zich inzetten voor de 8 jarige Chinese jongen Shenjun, die ook uitgezet dreigt te worden. 20.000 Mensen tekenden toen een petitie. En laten wij zijn collega Van Rumond  ( Tri Pham ) uit Wageningen niet vergeten.

De burgemeesters en advocaten hebben het druk, want hoe zit het met de familie Sarkissian uit Rheden, Izzat uit Zutphen, Khamo uit Nijmegen, Slesarenko uit Wijchen, en talloze anonieme andere asielzoekers met kinderen ?  De voorbeelden van in feite uitgeprocedeerde families met kinderen doornemend stoten wij telkens weer op families die rond 2000 naar ons land kwamen, inmiddels gezinsuitbreiding hebben gehad van een of meerdere kinderen en mede daarom menen niet uitgezet te kunnen worden, ofschoon het in de landen waar zij vandaan komen gewoon veilig is.

Een eenvoudige vraag, waar zijn al die mensen die willen gaan demonstreren  als het gaat om oude Nederlanders die zich wèl hebben ingezet voor ons land, legaal hier verblijven, kinderen hebben  en nu omdat zij overbodig zijn op alle mogelijke manieren in de kou gezet worden. Wij missen de MSM om hier eens een reportage van te maken als een bejaarden tehuis wordt leeggehaald, maar dat schijnt  nauwelijks tranen verwekkende beelden op te wekken.

Maar het domme volk of juist dom gehouden is selectief in wanneer wetten moeten worden toegepast, waarvan acte.

 

 


6 Reacties

 1. Erwin zei:

  Eigen mensen komen pas in aanmerking als de koek op is .Tja , je hebt je best gedaan maar boeit ons dat nou helemaal .Wij zijn bezig met onze loopbaan.. Haah…met nadruk op loop….hell man.. .Loop de plomp in met je inzet…Wij hebben jou niet meer nodig dus de n*uk voor je .Groeten en de groenten uit eigen moestuin .

 2. AG zei:

  Geachte lezers,

  TOE MAAR JONGENS EN MEIDEN ZAKKEN VULLEN!!! (HERHAAL).
  ==========================================

  Ruimhartig als we zijn stellen wij kazernes beschikbaar,dit vanwege bezuinigen.
  En deze bouwen wij om tot woon gelegenheden voor de door mensen smokkelaars
  aangeleverde mensen handel,en dit voor de poen!!!

  Een vorm van dementie,namelijk als je ratten twaalf dagen laat bewegen,is dit voldoende
  on hun geheugen te verbeteren!!!
  Vermoedelijk gaat dit op voor de pluche – plakkers en aanhang,advocaten,zielen-knijpers,
  en verdere meelopende zakken vullers,leuker kunnen wij het voor hen niet maken,niet dan.

  ER BLIJFT GELD VOOR SLECHTE IDEEEN—-DE GOEDE STOP JE GEWOON!!!
  ============================================================

  ZIJN WIJ VERWARD,EN WIJ NEDERICHLANDERS KIJKEN ALLEMAAL TOE!!!
  ========================================================
  Door de gesel van Den – Haag en Brussel kan deze dramatische waanzin plaats vinden
  in Nederichland.
  Een man uit Vietnam is zojuist aangekomen in Nederichland.
  Opgewonden houdt hij de eerste de beste die hij tegenkomt aan en zegt.
  In gebrekkig Nederichlands,u veel bedankt mij voor opnemen in uw mooi—–Landje!!!

  De ander zegt echter;hij niet Nederichlander,ik ben Marokkaan – man!!!

  de Vietnamees spreekt de volgende voorbijganger aan.
  Meneer de Nederichlander iekke willen u bedanken voor veel gastvrijheid van uw land voor
  mij en gezin!!!
  Waarop de aangesprokene antwoordt.
  Heej man,zie je niet dat ik zwart ben,ik ben een Surinamer!!!

  Vertwijfeld vraagt de Vietnamees!!!
  Maar waar zijn dan die Nederichlanders ???

  De surinamer tikt op zijn gouden Rolex,trekt zijn wenk brouwen op en zegt.

  DIE WERKEN TOT HALF ZES!!!
  ========================

  Kan verkeren zie de graaf van Brederode eens!!!

  Besparingen———————————-alle beetjes helpen in Nederichland.

  Je moet er niet aan denken,nadat de ouderen uit hun zorghuis zijn gezet,het ooit
  zover komt dat deze ouderen echte Nederichlanders straks radeloos in bootjes de Noord – Zee optrekken.
  Op zoek naar een beter land???

  ALDUS DE GROTE LEUGEN,IS EEN PROPAGANDA TECHNIEK OM DE MASSA TE MISLEIDEN.
  ========================================================================

  Zijn wij verward???

  Met een vriendelijke groet,

  AG.

 3. andre zei:

  je hebt in tsjechie een vietnameese kolonie zitten en ongetwijfeld zal de familie Pham wel uit deze hoek zijn komen waaien. Een gedoogde groep vietnamezen die er al een tijdje zitten. Waarom? geen idee.

 4. Truus zei:

  ik ben een expat, is dat hetzelfde als een afgewezen asielzoeker? ik kan ook niet terecht in Nederland hoewel ik een Nederlandse ben.

 5. Bert Bezorgd zei:

  Ik vind dat iedereen die met deze procedures nodeloos ons geld verbrast voor persoonlijk gewin keihard moeten worden aangepakt. Bijvoorbeeld Vluchtelingen werk Nederland verbieden. Deze organisatie is gewoonweg crimineel bezig door kansloze mensen binnen te halen voor persoonlijk gewin.

 6. Ad zei:

  Vroeger had je lieden, die zich waarachtig inzetten voor echte vluchtelingen, toen waren vluchtelingen het doel, en vluchtelingenwerk het middel. Tegenwoordig is de asielzoeker het middel, en de asiel-industrie het doel!! Het is een heuse bedrijfstak geworden. Al doen die advocaten wel alsof ze reuze betrokken zijn, het is maar nep. Als hun “cliënt” mag blijven, hebben ze de buit al weer binnen, zowel in prestige als in geld. Centen en scoren. Wat hun betreft, donderen we, als zij daar klaar mee zijn, hun “cliënten” in een groot gat op de Ginkelse Hei. Hooguit zullen ze aanvoeren dat “internationale verdragen” ons dit verbieden. Over verdragen gesproken; als we ons aan het vluchtelingen-verdrag zouden houden, konden de meeste asielzoekers gewoon weer terug, naar waar ze vandaan kwamen!
  De Duitsers deden dat ook met “vluchtelingen”uit het voormalig Joegoslavië, de oorlog is voorbij, ZURUCK!
  Nu is Nederland de perfecte sukkel van deze planeet; we zijn niet alleen de “gekke Henkie” van Europa ( nee, Frits Bolkesteyn, daar hadden we Pim Fortuyn niet voor nodig, hooguit u, Neelie Kroes en wat andere PVVDA- joden), we zijn de “Jan Lul” van de VN, het schobputje en vuilnisvat van deze planeet. Verreweg de meeste “vluchtelingen”, zijn niet meer dan massa, in het land waar ze vandaan komen. Regeringen aller landen; dump uw overbodigen allemaal maar in Nederland! De asielindustrie is u eeuwig dankbaar. Als beloning krijgt u geld toe; kunt u weer fijn nieuwe Kalaznicovs voor kopen, en daar is de ( joodse ) wapenindustrie dan weer blij mee.
  In China hebben ze trouwens wat gevonden op het fenomeen “overbevolking”. Dat heet 1 kind politiek. Voor 1 kind garanderen ze onderwijs, gezondheidszorg, enzovoorts. Mocht je toevallig meer kinderen willen, oké. Maar als je om welke reden dan ook, niet voor je eigen “extra” nageslacht kan zorgen, DAN NAAIEN ZE JE EEN OOR AAN, de maatschappij voor jouw geslachtsdrift jaten opdraaien, daar doen zij, terecht, niet aan!
  Nog even over Mauro, die Viëtnamezen, en andere asieligzoekers; Fred Teeven moet gewoon het volgende instellen: U vindt dat Mauro moet blijven ( ondanks dat ie geen echte ama was, NIET alleenstaand, WEL minderjarig, GEEN asielzoeker ) uw naam, adres, en handtekening op een petitie zetten. Als Mauro zichzelf op enig moment niet meer kan onderhouden, dan moet u dat doen, terugkrabbelen niet mogelijk! Simpel hé. En dat geldt ook voor zielige Chinese jongetjes, die er ook niets aan kunnen doen, en Angoleesjes, Viëtnameesjes, Eritreeërtjes, enzovoorts.
  IK HEB MIJN EIGEN HOBBY’S, EN DIE BEKOSTIG IK ZELF; IK ZOU HET FIJN VINDEN ALS IEDEREEN DAT DEED, EN NIET ZIJN MEDEMENSEN HIERVOOR OP LAAT DRAAIEN!!!

Comments are closed.