Rijken der aarde worden bang voor sociale onrust

capitalismeDertig biljoen dollar kapitaal was er vertegenwoordigd tijdens de ” Inclusive Capitalism” bijeenkomst in Londen, waar 250 leden van banken, overheden, het IMF bijeen kwamen om de gevolgen te bespreken van de steeds sneller en groter worden kloof tussen arm en rijk.  Wat er zo al ter tafel kwam en wie er mee mocht praten laten wij u aan hand van het bijeenkomst programma hier zien.

De rode draad in het verhaal is, dat de gefortuneerden op deze wereld samen met de organisaties die zij beheren en/of vertegenwoordigen beginnen te begrijpen, dat met een steeds grotere kloof tussen arm en rijk er een moment zal komen dat ‘arm’ het niet langer meer accepteert en in opstand zal komen, zoals verschillende demonstraties in o.a. Griekenland, Portugal, Frankrijk, Duitsland en Italië laten zien.

 

 

 

 

 

‘ Wat zegt u, u mist Nederland ? ‘ U kent ons antwoord en inmiddels dat van vele lezers, wij komen niet zo gauw uit de stoel, tenzij wij opeens constateren dat de portemonnee leeg dreigt te raken. Maar toegegeven, onze regering hanteert de tactiek van de druppels en daardoor duurt het wat langer alvorens je merkt dat je inmiddels geen droge draad meer aan het lijf hebt.

‘Building Value, Renewing Trust ‘ is het Leitmotif van de bijeenkomst en als u de agendapunten niet gelezen heet, toch even doen, het kost u een paar minuten en u weet dan een beetje volgens welke lijnen ‘het kapitaal ‘denkt.

Nu zullen er lezers zijn die denken zitten daar bij Geennieuws  een stel overtuigde hard core communisten of ander ongedierte uit die richting ? Niets is minder waar, maar na ons leven lang hard te hebben gewerkt, maken wij ons wel zorgen, hoe een kleine elite kans ziet dankzij de lamlendigheid van de gemiddelde burger, de wereld doelbewust in een economische crisis te sturen, te houden en daarna de wereldmacht opnieuw te verdelen.

De Bilderberg bijeenkomst is een kleuterklasje in vergelijking wat hier aan geld, dus macht bij elkaar kwam. Opvallend was, dat het Britse blad de Financial Times en een van de sponsors van de bijeenkomt opmerkte, dat de rijken der aarde te vergeefs trachten via een zgn. sociaal democratisch gezicht de minder gefortuneerden gerust te stellen. ‘ Wij zijn een van jullie’ is het imago, ‘wij begrijpen daarom jullie zorgen’ gaat het verder en het is typisch de strategie zoals wij die hier in ons land kennen van de zich zelf over de ruggen van de burgers verrijkende PvdA aanhangers. Immers telkens valt het weer op, dat politici, maar ook grabbelende bestuurders van woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, zorginstellingen, hoge ambtenaren, allen een rode glans over zich hebben en vaak weliswaar stilletjes PvdA lid zijn.

De naam van de bijeenkomst ‘ Inclusive Capitalism’ moest de schijn wekken, dat er op sociaal niveau wordt meegedacht en de deelnemers zich daadwerkelijk zorgen maken over het lot van de minder bedeelden. Niets is minder waar.

Waar het uitsluitend om ging, is dat deze financieel welgestelden, zich zorgen beginnen te maken, dat indien het sociale kruyitvat op een dag ontploft, zij zonder geld komen te zitten. Nu zult u zeggen, dat zo iets onmogelijk is, maar de geschiedenis heeft ook in het recente verleden laten zien, dat als de vlam in de pan zit, niets meer helpt. Kijk even naar de verdreven leider van Oekraïne of nog niet zo lang geleden verbannen vorstenhuizen die in exciel leven. Niet armlastig, maar toch.

Opvallend was voorts dat het bij het IMF gelanceerde idee om iedereen 10 procent van zijn financiële tegoeden af te nemen om daarmee de crisis beheersbaar te maken, ook weer boven water kwam. Duidelijk werd op de bijeenkomst zeker, dat men zich in ‘hogere kringen’ zorgen begint te maken, iets dat wij in het klein zien bij onze eigen Willem Alexander, die zijn beveiliging opvoert naar een niveau dat tijdens Juliana of zelfs zijn moeder ondenkbaar geweest was.

Met name de groeiende transparantie door middel van internet, baart de elite zorgen. Slechts het domme gedeelte van de bevolking luistert, leest en kijkt naar de MSM, maar al lang is bekend dat wil je echt weten wat er gebeurt in de wereld je verschillende bronnen van informatie moet gebruiken, waarna je een oordeel kunt trachten te vormen.

De plundering van de wereld door een kleine groep is in volle gang en men zal niet nalaten door middel van onrust ( denk aan haast inmiddels oncontroleerbare  immigratiestromen, de verdeel en heers tactiek, het eigen belang te laten prevaleren.

U bent gewaarschuwd !


5 Reacties

 1. cathy zei:

  De verdwenen 20 miljoen bij de belastingdienst naar Griekenland gegaan voor omkoping inzake beveiliging onze opper rat Willem Alexander. (?)

  Ik begin het zo langzamerhand sterk te geloven.

  Als je zegt dat je de dader hebt, weet je ook waar het geld- in een klap overgemaakt- naar toe is gegaan. Bovendien viel het tijdstip samen met de vragen over de beveiliging van dit keuninklijke optrekje! Dus……………………. gaat weer in de doofpot die oranje is.

  Ze zijn sinds hij is gekroond tot onwettig opperhoofd alleen maar bezig met snel nog even meer te roven en rond de wereld te vliegen. Worden, dank zij u gulle bijdragen, nooit meer arm en zijn zich aan het voorbereiden op hun exit!

 2. Ken zei:

  De multinationals en wereldconglomeraten hebben hun ziel voor geld en macht verkocht en zijn hard op weg met het ontzielen van de mensheid. Alleen een gigantische catastrofe of het wakker worden van de massa kan ze nog stoppen. Ik geloof heilig in dat laatste. Tenzij we van richting veranderen, eindigen we naar alle waarschijnlijkheid daar, waar we ons nu naartoe bewegen, druk met onze dagelijkse beslommeringen en in goed vertrouwen regelrecht in de klauwen van de Nieuwe Wereld Orde. Ghandi moedigde geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid aan. Dat is volgens mij nu heel hard nodig. Het is tijd dat we als mensheid ons pubergedrag achter ons laten met een algemeen op comfort gerichte, luie, kop-in-het-zand en feestmentaliteit. We moeten de stap naar volwassenheid maken met de volle verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Onder andere grenzen aangeven. Ho, stop, tot hier en niet verder. Alleen als we goed geïnformeerd zijn kunnen we juiste keuzes maken. Internet is daarbij een stuk behulpzamer dan de tv. Om te beginnen kun je jezelf en de mensheid een groot plezier doen door in de eerste plaats de tv uit te zetten en bijvoorbeeld alle dierlijke producten te laten staan. Ieder zal zijn eigen omslag moeten maken. Als wij het “zout der aarde” zijn kunnen we het ons niet meer veroorloven om als makke schapen in de pas te lopen met de doelbewuste krankzinnigheden van onze verworden maatschappij. Al was het alleen al voor onze kinderen. Kom er achter dat degeneratie, ziekte, oorlog en armoede doelbewust gepland zijn en in stand gehouden worden door slechts een klein groepje mensen. En vergeet niet ,ze geven geen enkele moer om de mensheid. Ze zijn liefdeloos onmens! Gelukkig gloort er licht aan de horizon. En dat is het bewustzijn wat nu op onze mooie planeet groeit.

 3. Joepiedepoepie zei:

  De leden van het IMF en de bonzen van de banken, zijn zelf de (frontrunners) van de echte superrijken die uiteraard buiten schot blijven van de volkswoede.

  De Rockefellers, Rotschilds, Warburgs (en hieronder de Von Amsbergers Sorossen et al) en ga zo nog even door worden door de meute niet getarget omdat zij of onbekend zijn, ze blijven buiten de spotlights of de kant van de zogenaamde 99% kiezen (soros met zijn Occupy Wallstreet Movement). Over de Van Amsbergertjes hoef ik helemaal niks te zeggen, die worden verheerlijkt door de massa.

  De echte corporatisten, die dus werken voor de machtselite krijgen misschien de zwartepiet toegeschoven, maar ze doen dit willens en wetens want ze worden hiervoor zeer en zeer ruim betaald (met een gigantische risico opslag)

  Dan blijven over de gewone rijken, die zelf hard hebben gewerkt om meer te verdienen, (nierbij behoort niet Poster Boy Warren Buffet of Microsof guru Bill gates) maar gewone mensen die 1 tot 10 miljoen hebben verdiend met eerlijk een zaak hebben en hard gewerkt hebben.

  De machtselite probeert deze laatste groep mensen de zwarte piet toe te schuiven, deze miljonairs zijn de oorzaak van alle ellende en wij zullen jullie helpen deze KAPITALISTISCHE BOEVEN naar de slachtbank te leiden.

  En het lukt aardig want de volkswoede richt zich op de groep mensen die met hard werken 1 of 2 of 20 miljoen hebben verdiend, zij worden gezien als de oorzaak van alle ellende.

  En intussen rolt de machtselite en haar kompanen over de grond van het lachen.

  Helaas zijn er maar een paar mensen die dit in de gaten hebben

 4. Nonconformist zei:

  The Rich can only stay rich
  when the Poor allow them to be…

  Toch zijn die rijken afhankelijk van het monetair systeem dat we met zijn allen ondersteunen.
  Als iedereen ineens stopt met het gebruiken van dit systeem hebben ze geen poot meer om op te staan en is het weer ieder voor zich.

  Kortom wil je de rijken onteigenen ga dan off the grid leven. Maak je eigen lokale economie dmv ruilhandel en wees aardig tegen je medemens. Zo moeilijk moet dat toch niet zijn?

  Laat die reset maar komen dan.

 5. bright side zei:

  ‘Ongedierte’ (zoals in het artikel bedoeld) en kapitalisten zijn ook maar mensen.
  Bezitlozen hebben zorgen, de bezitters nog veel meer. De schulden van de één vormen het bezit van de ander in een wisselwerking die al zo oud is als de mensheid.

  Complottheorieën over ‘de elite’ die de wereldbevolking in een Nieuwe Wereldorde wil uithongeren en tot willoze slaven maakt happen lekker weg, maar erg waarschijnlijk lijken ze niet.
  Een eenvoudige, maar cruciale vraag in dat verband: wat heeft het grootkapitaal aan uitgemergelde burgers die niet meer kunnen fungeren als consument (afnemers) van zijn producten?

  Korte termijn overwegingen inzake geld en gewin horen niet thuis in de superlange termijn filosofie van ‘the haves’ om hun bezit in de eerste plaats te consolideren (duurzaam te maken).
  Wat dat betreft zijn hun zorgen begrijpelijk en terecht. Niet alleen omdat ze bevreesd moeten zijn voor sociale represailles, maar omdat het er op lijkt dat ze de mondiale ontwikkelingen niet meer volledig beheersen. En dat het imploderen van één van de vele luchtbellen (bijvoorbeeld door de gevreesde beurscrash) een kettingreactie zal veroorzaken die een groot deel van hun bezit zal laten verdampen.

  Dan kunnen en zullen de Global Banks – zoals altijd in het verleden – alleen nog terugvallen op een oorlogseconomie.
  We mogen hopen dat de Nieuwe Wereld Orde daarna NIET (weer) door hebzuchtige mensen zal worden gesticht en geleid.

Comments are closed.