Democratie volgens de oranjes

Gisteren lazen wij bij Not4uNews een interessant artikel over een mogelijk ophanden zijn van  de zgn. ‘impeachment’ van de Amerikaanse president Barack Obama. De laatste maal dat een Amerikaanse president vanwege de in de VS geldende democratische wetgeving gedwongen werd op te stappen is al weer een tijdje geleden. Het ging toen om Richard Nixon, die had gelogen en er een potje van gemaakt had ( de Watergate affaire) en hij werd  door het Amerikaanse volk de laan  uitgestuurd.

 

Als je denkt ‘er een potje van maken’, gewoon je eigen gang gaan, zelf wetten introduceren, zodat je rustig tegen alle democratische principes in je eigen gang kunt gaan, dan kom je, denkend aan Nederland uiteraard terecht bij de oranjes, die volgens velen zichzelf op een troon hebben gehesen en  tot op heden categorisch weigeren mee te werken aan een DNA onderzoek hetgeen zou kunnen betekenen dat zij sinds geruime tijd  geen rechtmatige staatshoofden meer zijn!

In de VS is het zeer wel mogelijk een staatshoofd dat niet functioneert of op andere wijze de boosheid van de bevolking op zich heeft geladen, af te zetten. Daar is men  momenteel in de VS mee bezig,  maar de kansen lijken overigens niet erg groot.  In Frankrijk werd  in 2007 een wet ingevoerd door de toenmalige president Jacques Chirac dat een Franse president  in geval van falen afgezet kan worden. Net als in de VS zijn daartoe een aantal democratisch vastgelegde hordes te nemen, maar deze zijn  in de praktijk zeker  uitvoerbaar. In Frankrijk heet deze procedure ‘empchêment’  en een procedure daartoe kan in werking worden gezet,  indien het staatshoofd in zijn plichten kort is geschoten. Daartoe moet . 2/3 van de twee Kamers  het  met de afzetting eens zijn, een procedure die parallel min of meer parallel loopt met die in de VS.  En in Duitsland is het zelfde het geval zoals de zaak tegen de Bundespresident Christian Wulf bewees die  uiteindelijk werd afgezet.

Men gaat in deze en andere democratische landen er vanuit dat een staatshoofd democratisch gekozen dient te worden, en dat een opvolging van de titel staatshoofd via het erven van die titel niet voldoet aan de meest elementaire democratische principes zoals dat in ons land wel het geval is.

Met de recente uitspattingen van ons staatshoofd vers in het geheugen,  zoals de aankoop van diverse huizen, een ruim 0.6 miljoen kostende auto, een boot van 8 ton, het er maar kris kras op los reizen met een entourage van 20 personen plus beveiliging begint ons staatshoofd trekjes te vertonen van een willekeurig Afrikaans stamhoofd, dat meent dat het land en de bevolking uitsluitend dienen om het hem en zijn familie gemakkelijk te maken en voor de benodigde inkomsten te zorgen.   Tel daarbij op, dat vanwege het feit dat nóch onze Tweede Kamer, nóch de Eerste kamer, nóch het Kabinet de vorst bij het aanpassen in zijn voordeel van wetten ook maar een strobreed in de weg leggen ( zie de begin dit jaar ingestelde wet dat alle reizen van de oranjes nu tot het algemeen belang gerekend worden en daarom geheim dienen te blijven lees hier ) en de maat is meer dan vol.

De oranjes hebben wat dat betreft goed voor zich zelf gezorgd en zijn zeker niet van plan deze ‘ verworvenheden’ welke in feite bij de oprichting van het koninkrijk der Nederlanden in 1813 mede door de toenmalige vorst zelf  werden geïntroduceerd,  te wijzigen.  De Koninklijke onschendbaarheid  is echter pas na 1848  geregeld in het huidige art. 42 van de Grondwet. De regering wordt gevormd door de koning en de ministers (lid 1), waarbij in lid 2 is bepaald dat de koning onschendbaar is, en daaropvolgend dat de ministers verantwoordelijk zijn.

De onschendbaarheid van de koning staat op gespannen voet met een systeem waarin de regering verantwoording verschuldigd is aan een gekozen volksvertegenwoordiging  ( de Eerste en Tweede Kamer ) . Beide elementen worden verbonden door de ministers jegens de volksvertegenwoordiging die verantwoordelijk zijn gemaakt voor àl het handelen van de koning, ook voor het handelen in de privésfeer van de persoon van de koning, al was dit in eerste instantie alleen bedoeld voor zover dit handelen de publieke zaak raakt. Sinds 1848 betekent dit dat de ministers geen staatsrechtelijke verantwoordelijkheid meer zijn verschuldigd aan de koning, maar aan de volksvertegenwoordiging. De onduidelijkheid inzake de ministeriële verantwoordelijkheid voor (al) het handelen van de koning heeft tevens geleid tot het (veiligheidshalve, tot bescherming van de minister) niet mogen citeren van de koning als absolute richtlijn. Recent heeft dit geleid tot het ontslag van Kamerlid Boekestijn, die te loslippig was over een bezoek aan de toenmalige koningin Beatrix.

Dat de monarchie is inmiddels is gedegenereerd  tot een uiterst slecht sprookje, mag iedere weldenkende Nederlander duidelijk zijn. Dat je in een dergelijk sprookje blijft geloven en dat tegen beter weten in, ach de onnozele burger houdt zich ook vast aan de Paus, Geert Wilders, Sinterklaas,  de Kerstman en de Paashaas ,  het zij zo. Dat wij echter met onze veelgeprezen ‘democratie’ zo niet verder komen mag inmiddels toch wel overduidelijk worden geacht. In tijdens waarin iedereen wordt geacht de broekriem aan te halen en neemt u van ons aan dat dit alleen nog maar erger gaat worden , is het niet meer verteerbaar, dat een man die in feite nooit iets heeft hoeven te presteren voor het behalen van zijn ‘functie’ , zich gedraagt als een middeleeuwse potentaat, daarbij zeker niet in de laatste plaats aangemoedigd door zijn echtgenote die gelet haar Argentijnse  afkomst aan dergelijke praktijken gewend is.

Sinds 1813 hebben wij een staatshoofd dat niet is gekozen. Het staatshoofd hoeft geen verantwoording af te leggen en kan niet worden afgezet. Beatrix en nu ook Willem Alexander hebben het koningschap van haar voorvaderen geërfd. Het is een soort middeleeuwse rol. En de Kamerleden duiken van angst  onder hun stoel. Politici staan voor de democratie in Nederland,  maar uit vrees voor hun baantje doen ze dat niet. Toen Mark Rutte voorzitter van de JOVD was, was hij voor de republiek! Nu springen de tranen je in de ogen, als je zijn toespraken over de oranjes hoort en hoe hij b.v. de geheimhouding verdedigt over het vlieg- en exorbitante uitgavengedrag van de oranjes.

Het oranje huis drijft op dit moment op Maxima en de 3 dochters. Nederlanders  zwijmelen bij het aanzien van deze vrouw die zoals u op de foto kunt zien qua kleding  het niveau van een voetbalvrouw nauwelijks overtreft. Met Willem Alexander hebben ‘wij ‘ minder. Zijn vrouw noemde hem terecht ‘een beetje dom ‘ en wie kan het beter weten ? Hij wordt dan ook niet echt serieus genomen en net als B.N ers van de 3e of 4e categorie tracht hij dat te compenseren door een overmatig ‘macho’ gedrag. ‘Ik heb maling aan wat het volk van mij denkt, ik doe waar ik zin in heb ‘ En de politiek stemt toe, bang voor hun positie.

Dus lezers, zolang u nu maar blijft zwaaien, zal het niet veranderen. En wat te denken van de hordes Nederlanders die de oranjes via allerlei daartoe in het leven geroepen blogs en speciale pagina’s in de media blijven volgen.

Overigens en wij weten het eigen roem stinkt, maar dan toch deze, zowel de Telegraaf als ook RTL nieuws lopen achter de feiten aan. Gisteren , 8 augustus zagen wij  artikelen voorbij drijven waarin melding werd gemaakt van de aankomst van het oranje circus op de Macho Picchu. Als u ons volgt, wist u dat dit al weer tot het 1 à 2 dagen oude nieuws behoorde.

U heeft de macht en kracht veranderingen te eisen  in ons democratisch bestel en deze op een eveneens democratische wijze in te laten voeren. Dat dit een lange weg is, mag duidelijk zijn. Dat het veel moeite zal kosten eveneens. En daar zit dan ook gelijk de bottleneck.  Niets doen  betekent ook niet zeuren over het uitbundige leven van uw staatshoofd en zijn familie.

Een  beschamend slechte imitatie  van GOLDFINGER en Co zullen wij maar zeggen.

 

 

 

 


4 Reacties

 1. Arjen zei:

  Een Roverhoofdman met zijn Lellebel Pampameid in een Gouden Pak, wat een vertoning!

  En het domme volk maar zwaaien naar een stel wat NIET eens van keuninklijcke bloede is maar iedereen loopt te belazeren en het land wat financieel aan de afgrond is steeds meer uitkleed.

  Een stel en een volk die dit accepteert om je diep voor te schamen!

  Tóch knap om als je niet van keuninklijcke bloede bent, nooit gewerkt hebt, nooit je studie hebt afgemaakt je zakken op een ongelooflijke manier gevuld hebt en steeds meer blijft vullen!

 2. Corrien zei:

  Een volk krijgt wat het verdiend? Ik heb nog nooit voor dit zooitje gestemd.
  Wat een tering etterland is Nederland geworden. Gelukkig denk ik nauwelijks aan Nederland met hun pedofielen en homofielen regering.

 3. Fleur zei:

  Op de Telegraaf stond…..*de koning en zijn gezin zijn op vakantie in Peru*.

  Dacht dat zijn gezin uit 5 personen bestond. Oké hij neemt z’n moeder mee en dan zijn het er 6, dan ook maar z’n schoonzuster want die moet toch ook uit haar verdriet gesleurd……..
  Waar bestaat de rest van dat reislustige meevretende gezelschap dan uit?

Comments are closed.