Mark Rutte loog, liegt en liegt verder, over Folkert van der Graaf

Nee, het zou flauw zijn om het nu weer te hebben over die € 1.000 die iedere Nederlander zou ontvangen, als Rutte weer premier zou worden. Immers , dat Rutte zich inmiddels ontwikkeld heeft tot een soort wandelende leugentrommel, daar moet u maar aan wennen. U heeft er zelf democratisch voor gezorgd dat hij zijn verwoestende werk kan voortzetten en… vooruit zo veel andere betere smaken waren er niet, al keer je iedere steen in Nederland om.

Maar wat beloofde Rutte nog meer in de aanloop naar de verkiezingen in 2012 ?

 

 

 

Tijdens die laatste verkiezingscampagne in 2012 zei  Rutte dat hij de minister van Justitie zou ontslaan als die Folkert van der G. op proefverlof zou sturen!   Spijt van die uitspraak heeft hij niet. Nee dat hoeft ook niet, want zoals zijn collega in Brussel Jean Claude Juncker eens zei: ” telkens liegen wij, en wachten wij af of de bevolking reageert. Doen ze dat niet dan gaan wij weer een stapje verder.” En met een bevolking die nauwelijks enige interesse heeft in politiek is ons land een uitstekend proefterrein om dit soort kwalijke zaken in praktijk te brengen.

Maar wat veel kwalijker is, is het feit, dat voor de zoveelste keer een rechter de oren laat hangen naar ….., ja naar wie of wat.  Zoals u weet besloot de rechter deze week een aantal van de voorwaarden waaronder van der Graaf vrij zou komen (en waarmee hij had ingestemd) te schrappen en zo hoeft van der Graaf geen  enkelband meer te dragen en mag hij voortaan ook weer die gemeenten bezoeken die in eerste instantie  ‘off limits’ voor hem waren, zoals Rotterdam, Hilversum, den Haag ,Tilburg en Krimpen aan de IJssel. Van der Graaf die zich inmiddels mede dank zij de hem eveneens door justitie verleende studie faciliteiten tijdens zijn hechtenis heeft ontwikkeld tot een beroepsprocedeerder. De rechter vond de voorwaarden waar van der Graaf overigens bij zijn vrijlating wel mee instemde een aanzienlijke beperking van zijn bewegingsvrijheid.

Nu is het zo dat er in ons land wetten zijn en deze voor iedereen gelden. Echter wetten dienen ook te voldoen aan het door de gemiddelde burger gevoelde rechtsgevoel. Als u 10 minuten in het midden van de nacht in een verlaten polder voor een op rood staand verkeerslicht moet wachten, de kruising is van alle zijden overzichtelijk en u besluit na 3 minuten wachten toch door te rijden, waarna 100 meter verder er op eens 2 agenten staan die u op de bon slingeren en u wordt hiervoor veroordeeld, dan druist dat in tegen iedere vorm van rechtsgevoel en begrip voor de uitspraak.

Hiermee komen wij op het zwakke punt in ons rechtsbestel. De wetten dienen voortdurend te worden aangepast aan de praktijk, want ook die evolueert. Maar, tenzij het gaat om een voordeeltje voor de overheid, waarbij in een soort nacht en nevel actie gauw even een wet wordt aangepast ( meestal om de burger nog meer te kunnen plukken ) heeft niemand haast ‘oude wetten ‘ van een nieuw jasjete voorzien. Zo is, als klein zijspoor Nederland nog een van de weinige landen , waar de zgn. pensioenverevening wordt gehanteerd, het feit dat u uw pensioenaandeel dat u hebt opgebouwd tijdens uw huwelijkse periode  bij een scheiding dient te delen met uw ex. Dit houdt in, dat u als een oud wordt en uw ex eveneens , u soms tot 30 jaar betaalt voor een wat achteraf een foutje in uw leven bleek te zijn.

Een andere fout in het wetssysteem die ook al jaren geleden had moeten worden opgelost is het feit dat er geen uitleveringsverdrag voor criminelen met Marokko was. Daardoor konden in ons land woonachtige Marokkanen na een gepleegde misdaad riant gaan genieten van de buit in Marokko zonder dat er een kans op arrestatie en/of straf was. De criminaliteit van een kleine groep Marokkanen is al 10 – 15 jaar aan de gang, maar pas nu komt de overheid in actie en is het verdrag getekend.

Terug naar van der Graaf, die even als zijn raadsman niet bij de uitspraak van de rechter aanwezig was . De rechter oordeelde als volgt :

De rechter oordeelt dat het locatieverbod en de enkelband geschrapt kunnen worden, omdat het niet in verhouding staat tot het beoogde doel, namelijk om de samenleving te beschermen tegen recidive door eiser en om eiser terug te laten keren in de samenleving. Een locatieverbod draagt niet bij aan de (verdere) beperking van het door de deskundigen als laag ingeschatte recidiverisico. Het verbod, waaraan elektronisch toezicht door middel van een enkelband is gekoppeld, is echter wel een aanzienlijke beperking van de bewegingsvrijheid van eiser. Hierbij heeft de rechter overwogen dat grote maatschappelijke onrust tot op heden is uitgebleven. Verder kan het OM, indien daartoe aanleiding zou ontstaan, opnieuw een locatieverbod opleggen.

Dus, even in begrijpelijke mensentaal , je schiet iemand in koelen bloede dood, hetgeen bij ons overigens al de vraag oproept of je dan geestelijk wel helemaal in orde bent, maar dat terzijde en dan wordt er nadat je een deel van je straf hebt uitgezeten ( ook hierin loopt de wet achter)  rekening gehouden met de beperkingen van je bewegingsvrijheid. Dit is aan een normaal mens niet uit te leggen !

En wat kwamen wij nog verder tegen in de kortgeding stukken :

In het voorjaar van 2014 is [eiser] viermaal met kortdurend verlof geweest. Tijdens een van deze verloven is [eiser] in Scheveningen (gemeente Den Haag) geweest.

Kennelijk heeft van der Graaf al eerder de hem opgelegde voorwaarden overtreden maar is hier niets mee gedaan !

Voorts stelt het O.M het volgende : Er is nog geen zicht op het functioneren van betrokkene in de extramurale situatie. Ook zijn de reacties vanuit de samenleving op een extramuraal verblijf van betrokkene tijdens een VI-periode nog onduidelijk. (…) om die reden [wordt] een VI met bijzondere voorwaarden geadviseerd. (…) Via GPS is betrokkene traceerbaar en zal hij niet komen in gemeenten waar zijn komst tot onrust kan leiden (Den Haag als politiek centrum, Hilversum als plaats delict, Tilburg als woonplaats van slachtoffer[chauffeur] en Rotterdam, waar het slachtoffer de heer Fortuyn woonde en veel politieke aanhangers had). Een mediaverbod zal de resocialisatie kunnen .

M.a.w. het O.M is terecht van mening dat indien van der Graaf b.v. geen enkelband draagt hieruit risico’s voor de maatschappij en hemzelf kunnen ontstaan.

Maar van der Graaf en zijn advocaat redeneerden dat de beperkende voorwaarden welke bij zijn vrijlating werden gesteld in feite een strafvermeerdering of althans verhogen van de strafvoorwaarden  zijn er daarom onrechtmatig. Wij moeten zeggen dat nadat wij de processtukken hebben doorgenomen wij , hoe cynisch dit ook moge klinken, onze pet afnemen voor de wijze waarop van der Graaf zijn betoog had opgesteld. Het zou te ver voeren op deze pagina hierin verder in te gaan, maar de tijd die hij in detentie heeft doorgebracht besteedde hij zeker niet aan het spelen van een partijtje ping pong.

Je zou toch denken dat rechter G.P. van der Ham die de uitspraak deed een man van de oude stempel zou zijn. geboren in 1950 en sinds 1988 al rechter. Maar misschien was van der Ham juist door zijn leeftijd zo moe, dat hij dacht, jongens belijk het maar , nog een jaartje en dan hou ik het voor gezien.

De maatschappij opzadelend met een onbegrijpelijke en misselijkmakende uitspraak.

 

 

 

 

 


8 Reacties

 1. Cathy zei:

  Volkert van der Graaf is een koelbloedige huurmoordenaar, ingehuurd door politieke tegenstanders van Pim Fortuin.

  Schandalig land meteen schandalige regering waar een rovende Oranje dictator beslist wat er gebeurd en geen tegenspraak duld.

  Levenslang voor van der Graaf zou beter geweest zijn, nu heeft het Nederlandse volk levenslang, omdat het alles accepteert!

 2. Fleur zei:

  Moord in opdracht van de kroon.
  Er waren toch 2 verschillende soorten kogels in het lichaam van Fortuyn gevonden?

 3. JooJootje zei:

  Geen enkelband betekent ook geen toezicht en bescherming meer voor Volkert.
  Dit is een eenmalige kans voor een goede verstaander.

 4. Shur zei:

  Word het niet de allerhoogste tijd dat dit kabinet heel snel zijn biezen pakt?

  In t verleden hadden we al 3 of 4 gevallen kabinetten gehad in de korte periode dat Rutte erin zit.

  Opzouten ermee.

  En tja Volkert, als hij idd betaald is de straf op zich te nemen, dan is dit een logische stap om hem zijn vrijheid terug te geven.
  Valt me allang mee dat hij niet ergens in een dikke villa op de Bahama’s zit ofzo..

 5. hertje zei:

  Volgens mij heeft hij zijn volgende opdracht al in de pocket,en ja,dan moet je hem natuurlijk wel bewegingsvrijheid geven!Anders kan hij zijn opdracht niet naar behoren uitvoeren!Zowel de regering als bestuurders,kamerleden en de rechterlijke macht zijn tot op het bot verrot!

Comments are closed.