Vluchten naar Oeganda voor weken volgeboekt

U heeft het wellicht gemist, maar een aantal dagen geleden verklaarde de opperste rechter van Oeganda dat de eerder dit jaar aangenomen ‘anti homo wet ‘ onrechtmatig is en wordt afgeschaft. ( lees hier ) U kunt zich misschien nog herinneren dat toen de wet werd ingevoerd, ons land als sanctie gelijk de jaarlijkse € 20 miljoen aan ontwikkelingshulp naar Oeganda stopzette. Overigens is de staatshuishouding van Oeganda voor 25% afhankelijk  van buitenlandse donaties, een teken dat  dit daar al jaren zo is, Oeganda een land dat op een rijkdom aan bodemschatten zit, maar het wil niet zo erg vlotten met de Oegandese en in het algemeen Afrikaanse ondernemerslust.

 

 

 

Maar het was een mooie dag, die afschaffing van deze wet, zoals dat ook door PvdA Tweede Kamerlid  Michiel Servaas gelijk werd getwitterd :

Michiel Servaes@michielservaes 1 aug.

Na uitspraak hof Oeganda over anti-homowet, morgen extra mooie dag op boot

want ofschoon wij de op de PvdA site getoonde foto’s hebben bekeken, wij kwamen geen Oegandese homo’s tegen die wel zouden meevaren op de boot van de PvdA. Wel kwamen wij Jeroentje Dijsselbloem tegen, en weten wij niet wat wij daar van moeten denken. Voor deze gelegenheid was ook speciaal uit Brussel PvdA, EU parlementslid Astrid Jongerius overgekomen, dus het ontbrak de PvdA boot niet aan hooggeplaatste notabelen. Kijkt u hier zelf maar even. En… niet te vergeten …..Wordt lid van de Partij van de Arbeid. Want samen bereiken we veel meer dan ieder voor zich. Rechts op de pagina !

Wat een treurige armoede als je als politieke partij moet trachten op een dergelijke wijze nog wat zieltjes te winnen, want als normaal denkend mens wil je toch niets meer te maken hebben met een partij waarin zich het wrakhout van de natie verzamelt.

Maar even terug naar de Oegandese homo’s. Nu de wet gewijzigd is, d.w.z. afgeschaft, is er geen enkele reden meer om het homo zijn als reden voor een definitieve vluchtelingestatus in ons land te accepteren. De IND kan zich dus nu snel door het stapeltje asielaanvragen heen werken, mits de zieligheidsadvocatuur niet weer snel een trucje bedacht heeft, om een asielaanvraag toch weer in behandeling te laten nemen. En dat laatste zal ongetwijfeld het geval zijn. Asielaanvraag procedures die soms tot 10 jaar op kunnen lopen, waarbij de aanvrager inmiddels geheel op rijks  dus uw kosten worden gehuisvest ( €35.000 per jaar ) zijn inmiddels geen uitzondering meer.

En als wij in het algemeen gesteld de verhalen lezen en horen van asielzoekers die stellen dat zij zodra de situatie in hun land in genormaliseerd graag terug willen keren, dan vragen wij ons af, waarom het afgelopen weekend op Schiphol niet enorm druk was voor vluchten naar Kampala.

O, ja, men moest natuurlijk eerst even meevaren op de PvdA boot, Sorry gedachtenfoutje. Nu is het wachten nog op een aankondiging van minister Frans Timmermans ( waarom zat hij niet op de boot  ? ) die aangekondigd dat hij op zijn fiets met het nieuwe navigatiesysteem, samen met zoon Oeganda door gaat fietsen om ter plekke zelf te controleren hoe het nu met de homo rechten in dat land is gesteld.

En dan, ja dan kunnen wij de  gouden euro sluizen weer openzetten ! Begrijpt u nu een heel klein beetje waarom den Haag steeds maar geld te kort komt ?


3 Reacties

  1. cathy zei:

    Was het niet die Timmerfrans die deze pseudo homo’s allemaal heeft binnengelaten?

    En nu…………………opzouten en terug met dat luie zwarte gebroed! Nog nooit een “flikker” uitgevoerd en dat zal ook nooit gebeuren.

Comments are closed.