Het NOS journaal met zijn halve waarheden

Onwaar- en waarheden over een onderwerp in een uitzending ? Tegenstrijdig ? Dat lijkt slechts, want in het 8 uur journaal van de staatsomroep NPO gisten lukte het toch weer eens echt. De correspondent van het NPO in Italië,  Rop  Zoutberg wist de geïnteresseerde kijker te vertellen dat Italië in feite de zieke man van Europa is. Terwijl andere Zuid-Europese landen na de eurocrisis de weg naar boven hebben gevonden, is Italië weer in een recessie beland. Het lukt het de regering maar niet om de broodnodige economische hervormingen door te voeren. En liet Rop ons  kennis maken met wat Italiaanse ondernemers die vertelden hoe de crisis Italië heeft getroffen.

Maar daar bleef het niet bij. Zoutberg wist ook te vertellen dat vroeger, toen Italië de euro nog niet had, een economische crisis kon worden weggewerkt door de Italiaanse Lire te laten devalueren ten opzichte van andere valuta en het probleem daarmee werd opgelost.

Bravo,  Rop, want ieder land zijn eigen valuta geeft zoals wij reeds tijden beweren een land inderdaad de mogelijkheid al dan niet tijdelijk uit een crisis te ontsnappen. Niet dat dit in Italië tot echt structurele wijzigingen gevoerd heeft, want wij herinneren ons de talloze devaluaties van de lire en uiteindelijk moesten Italiaanse ondernemers weer met de nodige creativiteit zien het lek te dichten, hetgeen voor korte tijd ook lukte.

Waar Rop er echter naast zat , maar tenslotte  moest  het 8 uur journaal gevuld worden en u weet het NPO neemt het niet zo nauw als het om feitelijkheden gaat, was dat hij Italië als de zieke man beschreef en er gelijk even tussen neus en lippen werd bij verteld dat andere Zuid-Europese landen de weg naar boven weer gevonden hebben. Tenzij natuurlijk Frankrijk niet als Zuid – Europees land gezien wordt, hetgeen maar ten dele waar is. Qua mentaliteit doen de Fransen beslist niet onder voor de andere landen rond de Middellandse Zee, in tegendeel, want met een 35 urige werkweek, pensioen dat aarzelend de 60 jaar of eerder nadert, de ene staking na de andere,  een begrotingstekort van 4.5 procent, een staatsschuld die stijgt met de snelheid van een TGV, mogen wij toch rustig stellen dat Frankrijk de zieke man van Europa is. Zelfs de nieuw aangetreden Franse Ministere van Economische ZakenEmmanuel Macron,  zegt onverbloemd dat met de huidige regering van Francois Hollande en Manuel Valls het land nóóit uit de crisis zal komen!

In 2013 bedroeg het begrotingstekort in Italië 3%, in Frankrijk 4.3% en ter oriëntering in eigen land 3.1%.  Frankrijk is in 2014 niet in staat het begrotingstekort tot 3 procent te beperken.  In 2014 komt het tekort uit op 4,4% en in 2015 wordt een tekort van 4,8% verwacht.  Naast een te hoog begrotingstekort blijft de werkloosheid in Frankrijk onverminderd hoog. Eind 2013 stond het percentage werklozen op 10,5 procent. De vooruitzichten voor de Franse economie zijn nog altijd onzeker, en de door de EU gewenste structurele hervormingen zijn nog niet doorgevoerd. Het belangrijkste probleem van Italië is net als in Frankrijk  de grote staatsschuld.  U ziet dus 2 zieke mannen in Europa.

En omdat gedeelde smart halve smart is, hebben zowel Italië als ook Frankrijk er in Brussel en Frankfurt op aangedrongen de koers van de euro naar beneden bij te stellen ! U ziet dat er uiteindelijk naar een oplossing voor een kwaal gezocht moet worden  die elk land individueel kan regelen, mits men een eigen valuta heeft en niet gebonden is aan de euro. De euro was en is echter het troetelkindje van de Brusselse Kremlin en tevens een van de stokken achter de deur om de EU overeind te houden. Gaan landen uit de euro , stort deze in elkaar, dan zal naar alle waarschijnlijkheid het zelfde met de EU gebeuren, en zijn wij tientallen jaren later weer waar wij begonnen zijn. Niemand zal zich tegen die tijd verantwoordelijk achten voor de achtergelaten puinhopen en zeker niet daarvoor wegens wanbeleid bestraft worden.

Zowel Frankrijk als Italië zeggen dat zij hun economie slechts op gang kunnen brengen door een zwakkere munteenheid, en dringen in Brussel erop aan de euro in waarde te laten dalen. Dit laatste gebeurt overigens al in de afgelopen weken, als u de koers van de euro t.o.v. de dollar volgt. Van 1.32 is de koers nu gezakt naar 1.29 .  Dat een dergelijke ingreep slechts een tijdelijk soelaas biedt, daar zijn de meeste economen het wel over eens. Echter dit is precies wat politici aller landen nastreven, schijnoplossingen van tijdelijke aard en de problemen niet structureel oplossen, maar doorschuiven naar een volgende regering, die dan roept dat ook zij er niets aan konden doen, want zij maakten immers geen deel uit van het kabinet van hun voorgangers.  Daar komt nog bij dat een zwakkere euro ook weer de koopkracht van alle Europeanen voor zover zij in een land in de eurozone wonen negatief zullen beïnvloeden.

Dus aan hand van deze NOS uitzending en het misschien ongewilde commentaar van Zoutberg, kun je herleiden dat de huidige crisis in feite niet meer beheersbaar is, óók niet in ons land, waar de wind momenteel ??? uit een betere hoek schijnt te waaien !

Dit betekent dat slechts een compleet ineenstorten van de economie door middel van b.v. een Europees of zelfs mondiaal gewapend conflict een oplossing kan bieden. Alles plat en op nieuw opbouwen en dan weer naar de volgende crisis enz. enz. De enigen die hierbij wel varen zijn een beperkt aantal banken, zoals Goldman Sachs, Rothschild en aan hen gelieerde geldinstituten.

Geniet dus van deze zondag, er is vast nog wel een festival bij u in de buurt !


3 Reacties

 1. trui de pum zei:

  Prima,journalistiek stuk,kan ik me volledig in vinden! Nu op na een of ander festival…….cheers!

 2. bright side zei:

  Zij die er wél bij varen zijn juist de veroorzakers van de crisis.
  ‘Des Pudels Kern’. Omdat crises niet ‘vanzelf’ is ontstaan, maar in de regel kunstmatig worden opgewekt.
  Het betekent eenvoudig gezegd dat niet ‘Brussel’ de regie voert of de machteloze politiek, maar de banksters van Wall Street.

  Italië, Frankrijk, de banken, de handelsoorlog met Rusland?
  Er hoeft geen land meer uit te treden om de euro als een plumpudding in elkaar te laten zakken.
  Maar dat gebeurt (nog) niet. Omdat letterlijk ‘alles zal worden gedaan’ om de euro te redden, wat uiteindelijk MOET en ZAL leiden tot een totale integratie van de muntunie.

Comments are closed.