Nederlandse burgemeesters lanceren een primeur : de B B en B

Het zat er aan te komen. De sociale gevoelens van een aantal Nederlandse burgemeesters was niet meer in toom te houden. ‘S nachts lagen zij vol gewetensberouw te tollen in hun bedden, na een lange werkdag en daarna het eten koken en toestoppen van de vele uitgeprocedeerde asielzoekers die zij indachtig het devies van hun partij , de PvdA, in huis hadden genomen. Daar komt nu een einde aan, want met burgermeester Eberhard van der Laan als toekomstige voorzitter van de Nederlandse vereniging van Bath, Bed en Breakfast houders eenvoudig genoemd  de VBBB komt er een einde aan het ronddwalen over staat van de circa 5.000 uitgeprocedeerde asielzoekers die ons land een kleurrijke Multi culturele gloed verlenen.

Het CBS schatte in 2009  de populatie illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen op 97.145, met een 95% betrouwbaarheidsinterval lopend van 60.667 tot 133.624. Dat betekent echter niet dat deze mensen ook een procedure zijn begonnen om permanent in ons land te mogen verblijven. Een aantal doet dat echter wel, en dat verklaart het cijfer dat er ruim 5.600 UITGEPROCEDEERDE asielzoekers in ons land verblijven.

Sommige uitgeprocedeerden verblijven inmiddels al vaak meer dan 5 en soms 10 jaar in ons land, en hebben dan gemiddeld  3 – 5 procedures achter de rug, die door de Nederlandse belastingbetaler betaald worden, waarbij u gemiddeld toch gauw aan een € 25.000 per procedure moet rekenen. Verder wordt er bij ziekte of opname in een ziekenhuis niet afgerekend en gaat de rekening naar het Zorginstituut Nederland, het voormalige CVZ.

Even was er hoop dat deze situatie onder controle zou kunnen komen, daar Staatssecretaris van Justitie, Fred Teeven een wetvoorstel had ingediend, dat het illegale verblijf in ons land strafbaar zou stellen. Dat zou dan ook gelden voor het verlenen van hulp, zie het als een soort medeplichtigheid.  Daar werd inmiddels via de zoveelste chantage actie van de PvdA een stokje voor gestoken en kwamen Diederik Samsom en Halbe Zijlstra overeen, dat het illegale verblijf en het meewerken daaraan niet strafbaar wordt gesteld en kon Teeven het wetvoorstel weer intrekken.

Tegenwoordig zijn er diverse verdragen die de mensenrechten verder uitwerken. Zij zijn wel juridisch bindend. Het meest bekende verdrag van de Raad van Europa is het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Rechten (EVRM). Alle 47 lidstaten van de Raad van Europa hebben dit verdrag geratificeerd. In het Verdrag van Maastricht van 1992 werd vastgelegd dat de Europese Unie de fundamentele rechten, zoals beschreven in de EVRM, respecteert. Nadat de lidstaten hadden onderhandeld, kwam het EU Handvest voor de Grondrechten tot stand. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009 werd het Handvest juridisch bindend. Met dank aan de EU.

Dat roept dan ook automatisch de vraag op, waarom dan eigenlijk nog procederen, ( uiteraard met het hele PvdA verrasingspakket dat je mede namens de Nederlandse zieligheidsindustrie in de schoot geworpen krijgt)  het biedt een voordeel, maar niet procederen zorgt er automatisch voor dat je binnenkort als cliënt in de B B & B verwelkomt wordt.

De motivatie is steeds de zelfde : je kunt die mensen toch niet op straat laten staan, zij hebben en dan komt er een rijtje inmiddels volkomen verouderde richtlijnen van de VN, zij hebben immers RECHTEN.  Dat de meeste  lezers voor hun rechten keihard hebben moeten werken en dat vaak nog doen is in de ogen van de medelijden goeroes niet van belang. Immers medelijden tonen betekent dat de schoorsteen bij hen blijft roken.

“Nee, ‘zei van der Laan, ‘het is niet de bedoeling dat de uitgeprocedeerden na een Bed, Bad/ douche, en Breakfast  in het hen ter beschikking gestelde ruimte overdag verblijven. Zij moeten ’s morgens weer ‘de straat op.’ Maar let u op onze woorden, het wordt kouder, gaat regenen en …….. juist binnen is het gezellig, dus …….

Het zoveelste voorbeeld van politiek wanbeleid van de eerste categorie. Voor je uit schuiven die problemen en vooral niet eens doortasten optreden. Van de meeste illegalen zijn de landen van herkomst bekend. De benodigde reisdocumenten kunnen met wat euro’s tussen de aanvraagformulieren snel geregeld worden en dan wacht de zilveren vogel en is het Goodbye Nederland.  En komt u niet aan met het feit dat de overheid zich niet aan dit soort corruptie zaken mag bezondigen. Voor Nederland ,een land dat zich met succes plaatst in de kandidatuur van een van de meest corrupte landen ter wereld en dan hebben wij het over overheid en de aan haar gerelateerde organisaties, moet dit toch een koud kunstje zijn ?  Anders zijn er in den Haag en in het land genoeg ervaringsdeskundigen die graag voor wat extra inkomen willen helpen. De Commissie Ik vertrek  gelijk wat politici uit de riante wachtgeldregeling.

Nu afwachten hoeveel sterren de eerste B B & B in Amsterdam gaat krijgen .


1 reactie

 1. Theo Hofman zei:

  Hoe duidelijk wil je het als uitgeprocedeerde comfort zoeker hebben?
  Nooit hebben ze meer zekerheid gehad als nu!
  Eenmaal binnen, dan ben je binnen.

  Dus: Binne Benne Binne op zijn Haags.

  Maar we weten natuurlijk allemaal WEL de enige en juiste betekenis van B B B

  BELACHELIJK, BURGEMEESTERS, BESLUIT!

Comments are closed.