Oekraïne : wie betaalt de gasrekening ? ( video)

De EU gaat een hoge prijs betalen voor haar megalomane en agressieve houding in de politiek rondom Oekraïne. Net als iedere grote en kleine gasgebruiker moet ook Oekraïne haar rekeningen aan Gazprom betalen en dat zal slechts lukken als het land de hulp krijgt van de EU en het IMF. En als wij het hebben over hulp, dan zal de politiek net als bij Griekenland trachten u op de mouw te spelden dat het slechts gaat om leningen, die , en wij citeren Jan Kees de Jager, terugbetaald zullen worden. Weliswaar met een klein risico, maar dat moet je op de koop toenemen. ( Cartoon met dank aan The Independent)

Niet, dat u als EU slaaf gevraagd heeft om het project Oekraïne, dat slechts op de wankele pijlers van de Brusselse en daarmee ook onze nationale grootheidswaanzin is gebouwd. Bouwmeesters , zoals onze Frans Timermans, Hans van Baalen en niet te vergeten in feite het hele kabinet Rutte 2, dat Nederland weer wat dichter naar de afgrond hebben gebracht zijn daar de debet aan, maar daar zullen ze niet minder om slapen, eten en feesten.

Ratingorganisatie Moody’s geeft Oekraïne een Caa2 beoordeling, hetgeen staat voor UITERST SPECULATIEF!!  Toch ging er medio dit jaar al 500 miljoen euro economische noodhulp naar Kiev, waar het gorgelend verdween in diepe zwarte geheime putjes. Want weer kan Oekraïne de nog steeds uitstaande en inmiddels oplopende gasrekeningen aan Rusland niet betalen.

Leuk dat Hongarije even probeerde het buurland aan wat gas te helpen, dat via een andere pijpleiding weer werd teruggesluisd naar Oekraïne, maar daar werd gauw een streep onder gezet, nu ook de Hongaarse voorraden voor de komende winter op peil moeten blijven. Trouwens de gasmeter opnemers van Poetin kennen deze grapjes en hadden al gewaarschuwd dat dit niet de bedoeling kon zijn.

Voor de winter moet het praktisch failliete Oekraïne voor minstens 2.5 miljard euro Russisch gas kopen en zeer eenvoudig , dat geld is er niet. Gazprom vraagt om financiële garanties, alvorens leveringen toe te zeggen, indachtig de betalingsproblemen begin dit jaar, toen u middels de EU welwillend in de portemonnee tastte om een deel van de uitstaande rekeningen te betalen.

Inmiddels ligt het risico voor de EU belastingbetalers bij ongeveer 5.5 miljard euro en is het einde nog niet in zicht want de op een wel zeer amateuristische  wijze gevoerde EU politiek voorziet niet in dit soort problemen. Hieruit mag voor de zoveelste keer blijken dat de politiek zowel in Brussel maar zeker ook in eigen land bedreven wordt door een stel welwillende  ( nou ja ???? ) hobbyisten, waar je misschien leuk een tuinhuisje mee kunt bouwen, maar het echte werk niet aan ze moet toevertrouwen.

Inmiddels schijnen er in Brussel wat mannen wakker geworden te zijn en wordt gevreesd dat deze kwestie binnenkort weer tot een crisis kan leiden en dat de Europese bevoorrading in het gedrang zou kunnen komen. Op initiatief van de Europese Commissie werd in de slotconclusies van de Raadzitting een speciale paragraaf over Oekraïne opgenomen :

De Europese Raad,  is ervan overtuigd dat alle partijen hun verplichtingen zullen naleven en al het mogelijke zullen doen om een nieuwe verstoring van de de gasleveringen aan Europa te vermijden”.

Prachtig hoe je als politicus en in dit geval met name Manuel Barroso in je eigen sprookjes kunt gaan geloven, als deze maar lang genoeg duren.

Om u hiervan een geheel ander en wat off topic idee te geven hier een klein citaat uit het NPO journaal.

” Koningin Máxima brengt in New York verslag uit van haar werk voor de Verenigde Naties. Ze overhandigt VN-chef Ban Ki-moon vanmiddag haar jaarverslag als speciale pleitbezorger voor inclusieve financiering. Máxima, opgeleid als econoom, zet zich al jaren in om financiële diensten toegankelijker te maken voor de allerarmsten. Ze werd in 2009 door Ban aangesteld als zijn speciale vertegenwoordiger.”  Wie ons al een tijdje volgt kent het opleidingsniveau van dit MULO meisje en daar heeft een studie economie zelf niet naastgelegen. Toch wist zij tijdens een prijsuitreiking in het Duitse Baden Baden onlangs nog een aantal malen tijdens een speech te herhalen dat zij “investment banker” was geweest .

(Lees onze vorige artikelen nog eens over deze Maxima, die vele mensen in de ellende heeft gestort met haar financiele produkten)

Wij bedoelen maar. als je eenmaal via slinkse wegen op een bepaald “niveau ” bent gearriveerd, geloof je in je eigen leugens en worden met name de MSM gedwongen om hieraan mee te doen.

Terug naar Barroso : Deze was onlangs in Oekraïne en Rusland. Hij informeerde de  EU regeringsleiders over de bevindingen van die reis. Het was aan Barroso te horen dat hij weinig vertrouwen heeft dat de zaken positief zullen aflopen. Hij wees er voorts op dat het budget van de Europese Unie niet groot genoeg is om de Oekraïnse factuur te betalen. De Commissievoorzitter maakte er echter geen geheim van dat de lidstaten  dan gevraagd zal worden om Oekraïne financieel bij te springen

En daar gaan wij weer. De lidstaten betekent in gewone mensentaal,  de belasting betalende burger. En deze wordt zoals u weet niets gevraagd. Het is gewoon betalen en verder je mond houden, daar je volgens de politici  geen kennis van zaken hebt.

In feite staat Oekraïne er slechter voor dan het nog steeds zieltogende Griekenland, dat ook via  kunstmatige beademing in leven gehouden wordt. Met dien verstande dat Griekenland reeds een op valse voorwendselen de EU binnengehaald lid is. Oekraïne is dat niet en is het te hopen dat niet ook nooit zal gebeuren.

De Russische premier Medwedev maakte Oekraïne er nog een fijntjes op attent dat gelet de met het land afgesloten overeenkomst van Charkov, het land Rusland  nog 9 miljard euro moet betalen. Rusland kan niet van deze vordering afzien, want dan zou het eigen budget in gevaar komen. In 2010 spraken Oekraïne en Rusland in Charkov af dat Oekraïne 100 dollar per kubieke meter korting kreeg op gas, in ruil voor een contractverlenging voor de Zwarte Zeevloot op de Krim. Maandag zegde Rusland de overeenkomst op, omdat de Krim Russisch grondgebied is geworden. Aleksei Miller van Gazprom zei zaterdag dat de Charkov-overeenkomsten de Russische staat in totaal ruim 9 miljard euro hebben gekost.

En met een deviezenreserve van krap 10 miljard euro een eigen munt die 22% devalueerde, de gasman aan de poort rammelend, is Oekraïne een verloren zaak. Brussel zou er goed aan doen dit in te zien, en de boel de boel te laten. Rusland zal dan wel voor een afwikkeling van het faillissement gaan zorgen en u weet een curator moet vaak impopulaire maatregelen treffen.

Of er enig inzicht in Brussel zal komen ? Wij wagen het te betwijfelen, daarvoor gelooft men te veel in hun eigen gevaarlijke verzinsels !

 

 

 


3 Reacties

  1. Peter Selie zei:

    ou, dat is toch duidelijk, waarom zullen dat de EU-burgers niet betalen. Natuurlijk doenwe dat als makke schapen, tenminste w makke noorderlingen

  2. Robert zei:

    De VS will alles doen om Rusland in toom te houden. dus de Oekraine moet bij de EU and de Navo. Echter de EU burgers moeten de rekening betalen. Het zal de VS een zorg zijn of de Oekraine super corrupt is. De “leiders” in Brussel zijn als de dood voor de VS. Als een van hen dwars ligt, wordt je geëlimineerd. Dan overlijd je langzaam aan een of andere ziekte of een ongeluk.

  3. Arie Kanarie zei:

    Het zoontje van Joe Biden zwaait de scepter over de energiesector van de VS in Ukraine,…………….. moet ik nog meer uitleggen ?

Comments are closed.