Nederlandse overheid laat eigen bevolking in de steek

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil met staatsecretaris Fred Teeven aan tafel. Zoals u weet stijgt het aantal asielszoekers per dag en Teeven zoekt voor deze mensen niet slechts huisvesting zolang hun status als asielzoeker niet is afgerond, maar ook moeten deze mensen eenmaal toegelaten ( in vaktermen vluchtelingenstatus)  een woning krijgen.  Zij worden over alle gemeenten in Nederland gelijk verdeeld. Veel gemeentes komen daarmee in de problemen omdat er doodeenvoudig niet voldoende woningen beschikbaar zijn.

Op 1 december dit jaar waren er in ons land nog ruim 5.000 mensen met een asielstatus, dus volgens het COA met recht op een woning. Tel daarbij op de nog eens ruim 10.000 mensen die nog in een opvangcentrum leven eveneens met een asielzoekersstatus en u kunt zich de gevolgen voorstellen. Er leven momenteel ongeveer 25.000 mensen in opvang waarvan ongeveer 50% Syriërs.

Gemeentes hebben de wettelijke verplichting asielzoekers met een status  aan een woning te helpen en omdat vluchtelingen voorrang hebben bij het toewijzen van een woning, moeten andere woningzoekenden langer wachten. En dat terwijl het kabinet juist het aanbod van sociale huurwoningen wil verminderen. Om u een idee te geven , de gemiddelde wachttijd voor een sociale woningwet woning in Amsterdam bedraagt 3 – 10 jaar, Almere 3.5 jaar en Amersfoort 5 jaar .

Dat dit als onrechtvaardig en zelfs discriminerend gezien wordt bij de echte Nederlanders zal u niet verbazen, maar zoals ook in andere gevallen waar in het buitenland de burgers op een niet te misverstane wijze hun onvrede kenbaar maken, zwijgt de Nederlander weer in alle talen, hetgeen de overheid er terecht toe verleid steeds een stapje verder te gaan om hun doel te bereiken.

Een doel , het opvangen van asielzoekers waaronder een groot deel economische gelukszoekers, dat ooit eens is vastgelegd vlak na de 2e wereldoorlog door de VN en daarna is overgenomen door de EU die haar lidstaten verplicht vluchtelingen op te nemen.

Article 18

Right to asylum

The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter referred to as ‘the Treaties’).

Hoe asielzoekers uiteindelijk MOETEN worden opgevangen en welke rechten en plichten zij hebben kunt u hier nalezen, maar er komt duidelijk in naar voren dat adequate huisvesting een van de rechten is . Niemand zal hiertegen iets doen, daar het in geval van protest van een Nederlandse woning zoekende meestal slechts om één persoon gaat die protest aantekent en geen groep, waardoor je uiteraard sterker komt te staan en kosten kunt delen en krachten bundelen. Weer een typisch nadeel van de Nederlandse verdeeldheid.

Nu zal iedereen begrijpen dat indien er sprake is van een echte oorlogssituatie zoals in Syrië , landen vluchtelingen moeten opnemen. Moeilijker wordt dit als die vluchtelingen moeten worden opgenomen in landen ver weg van hun moederland, waardoor de kans dat zij het land waar zij tijdelijk in worden opgenomen ooit nog zullen verlaten minimaal is. Daar komt bij, dat bij vluchtelingen het niet om echte emigranten gaat, die met de nodige kwalificaties zouden kunnen voldoen aan de toelatingseisen van een overheid om bepaalde tekorten op de lokale arbeidsmarkt te compenseren. Tel daar nog bij op dat welgestelde vluchtelingen reeds lang hun land hebben verlaten en inmiddels al in andere landen weer aan de slag zijn en u ziet dat met het toelaten van vluchtelingen een land slechts de onderlaag van een bevolking toelaat, die nauwelijks in staat zal worden geacht ooit een economische bijdrage te leveren aan hun nieuwe “vaderland”.

Interessant is te weten dat b.v. in 2013 België bijna 70% van de Afghanen de status asielzoeker toekende, terwijl Griekenland dat met slechts een kleine 7% deed. Schort er dan toch iets met ons medelijden gevoel of is de zieligheidsindustrie in de noordelijke landen beter georganiseerd vanwege de uiterst lucratieve business door hoger aanbod van cliënten ?

De problemen stapelen zich derhalve steeds meer  op .

E.e.a. laat echter onverlet dat de behandeling van mensen met een vluchtelingenstatus schril en zelfs discriminerend afwijkt van de situatie van de eigen bevolking en het is dan ook ronduit beschamend dat na al verschillende discriminerende acties van de Haagse overheid richting de eigen bevolking ( senioren, allochtonen debatten) , de echte Nederlander letterlijk en figuurlijk in de kou komt te staan in de steek gelaten wordt en………gediscrimineerd wordt!.

Wij realiseren ons dat dit soort woorden bij de in en in politiek correcte medemens al gauw als extreem, populistisch , demagogisch gezien wordt en men ons verdenkt van PVV sympathieën. Niets is minder waar, maar als wij zien hoe de gemiddelde Nederlander nog dagelijks zwoegt om aan een dak boven zijn hoofd te komen, de huurprijzen voor starters haast onbetaalbaar worden, dan is deze volkomen scheef gegroeide situatie niet meer te verkopen.

En toch wordt er slechts wat gemopperd en accepteert u het !  Mogen wij schrijven dat wij het niet meer begrijpen ?

Op 1 december moesten 319 gemeenten gezamenlijk nog 5.128 mensen met een asielstatus huisvesten om aan hun taakstelling voor dit jaar te voldoen, laat het COA weten. In de asielzoekerscentra van het COA zitten momenteel bijna 10.000 mensen met een status te wachten tot ze terecht kunnen in een gemeente. In totaal heeft het COA bijna 25.000 mensen in de opvang. Daarvan komen ongeveer 10.000 uit Syrië.

Hierdoor loopt het aantal vluchtelingen dat recht heeft op een woning in onze regio snel op. In 2013 zijn dat er 861, in 2014 1631 en in 2015 naar verwachting ruim 3000. Bijna een verviervoudiging van het aantal woningzoekende vluchtelingen en dit ten laste van de eveneens voor een woning in aanmerking komende Nederlanders.

Wij mogen dan toch wel met enig recht zeggen dat de Nederlandse overheid de eigen burgers in de steek laat of zelfs erger gewoon discrimineert ?


7 Reacties

 1. BertG. zei:

  “Niemand zal hiertegen iets doen,”
  Heel langzaam komen de protesten op gang.

  imageDoor Joost Niemöller

  Opmerkelijk nieuws. De lokale protesten tegen de bouw van nieuwe asielcentra in het land, als gevolg van de komst van zeer vele Syrische asielzoekers, hebben zich verenigd in een landelijk platform, AZC Alert. Er is zo samenwerking tot stand gekomen tussen het burgercomité Eindhoven, burgercomité Cranendonck (Cranendonck in Opstand), burgercomité Enschede, burgercomité Middelburg, burgercomité Leerdam en burgercomité Oranje. AZC Alert laat in een persbericht weten: “Wij verwachten gezien de werkwijze van het COA snel uit te breiden met meerdere comités door heel het land.” Er is nu een centrale website: http://www.azc-alert.nl.
  http://joostniemoller.nl/2014/12/brekend-protest-tegen-nieuwe-asielcentra-gaat-landelijk/

 2. trui de pum zei:

  In de regio Midden-Oosten zijn alleen maar moslimlanden cq oliestaten,super en superrijk,en allemaal gaat het vier keer per dag door de knieën op een persje,met het hol na t westen gericht …,,dat die landen maar eens flink de grenzen open zetten, allemaal allah aanhangers dus weinig integratieproblematiek,,ben het vraagstuk van “intergratie” hier in Nederland zat,die mensen kunnen het schijnbaar of willen dit niet,laat staan dat ze enig westers denken adopteren…

  En EU Brussels blijft maar de advocaat van de duivel spelen,al dan niet geregiseerd door voor ons onbekende “belanghebbenden”

 3. Robert zei:

  In Spanje staan er bijna 2 miljoen woningen leeg. Plaats genoeg daar! Waarom gaan de glukzoekera daar niet massaal asiel aanvragen? de redden is dat de buraucratie in Spanje erg triage is en er geen legioen van CAO onrendablen is.
  EN de uitkering is slechts Euro 425 per maand.

 4. andre zei:

  tel ook eens de daklozen die in Nederland hun huis zijn uitgetrapt om wat voor redden dan ook om er vervolgens een stel Afrikaners in terug te zetten. Die teeven is niet goed bij zijn paasei. 20.000 van de huidige daklozen zijn oudjes van 65 jaar of ouder en deze mensen zijn klaar, hebben geen kans meer om nog aan het arbeids process deel te nemen om hun al dan niet zelf gemaakte fouten te corrigeren. En dan is er een discussie over het plaatsen van asiel zoekers?

 5. AG zei:

  Geachte Lezers,

  LAATSTE BERICHTEN UIT DE ZIELIGHEIDS INDUSTRIE!!!
  ==========================================

  Een man uit Syrier is zojuist aangekomen in Nederichland!!!
  Zoals gebruikelijk met alle liefde in luxe ontvangen,alles dan ook alles is
  gratis voor deze stakkers,help,help???

  Deze man uit Syrie is dus in Nederichland aangekomen,wie zal deze reis betalen.

  LATER KOMT NATUURLIJK DE FAMILIE OVER,ALLEEN, IS MAAR ALLEEN!!!
  =======================================================
  Maar goed hij loopt voor het eerst de straat op, en houdt de eerste de beste die hij tegenkomt aan en zegt.
  Goeden – dag meneer Nederichlander,u veel bedankt in gebroken van te voren geleerd Nederichlands.
  U mij opnemen in uw mooie land!!!

  De ander zegt echter,heej – niex – Nederichlander,ik ben uit Iran man.
  De Syrierer spreekt de volgende voorbijganger aan.
  Meneer de Nederichlander iekke wil u bedanken voor vele gastvrijheid van u voor mij.
  Waarop de aangesprokene antwoordt.
  Heej man,sie je niet dat ikke soe – wart ben,ikke Surinamer.

  Vertwijfeld vraagt de Syier!!!

  MAAR WAAR ZIJN DAN DIE ECHTE NEDERICLANDERS!!!
  ==========================================

  De surinamer tikt op zijn gouden – Rolex,trekt zijn wenkbrouwen op en zegt.

  DIE WERKEN TOT HALF ZES!!!
  ======================

  MULTICULTIDRAMA EN UITKERINGS TRAUMA_S !!!
  =====================================

  Dan kom je tot een ontnuchterende conclusie; – werkeloosheid,school uitval,criminaliteit hopen zich op bij de etnische minderheden!!!
  Het gaat om enorme aantallen achter blijvers en kanslozen,die de Nederichlandse samenleving in toenemende mate zullen belasten.

  WELKOM IN DE WOESTIJN NEDERICHLAND!!!
  ==================================

  Met een vriendelijke groet,

  AG.

 6. Erwin zei:

  Dat mag men , de echte Nederlander , met enig recht zeggen. De Nederlandse overheid laat de eigen burgers in de steek en discrimineert de
  echte Nederlander .
  Op de website van Trouw zijn vaak stukjes je lezen die de probleem veroorzaker , de regerings elite , laat lezen dat toch veel ECHTE Nederlanders al langer kotsen van de shit die de machtselite veroorzaakt heeft .Dit eindigt op een dag in een burgeroorlog .En dan gelden er andere normen en waarden om het doel te heiligen te weten groepsvorming .Ja ? Terug naar een samenleving waar je je thuis voelt .En niet de zooi van nu met moskeetje bouwen om het moslimgebroed aanwezig in gemeenten e.d als bitch van de elite om de zieke plannen van de regenten gestalte geven …en we weten allemaal wat dat is heers en verdeel bullshit .De onrendabele elite weet wel hoe het zit .Ja ?! ..meelezers …sites als deze maken jullie niet blij stelletje verraders …en dat pleziert mij .Moeten de kinderen van het elite gebroed 5 jaar wachten op een afgelikt hok om een veel te hoge huur te betalen ? Dacht het niet .We weten waar die huurcenten naartoe gaan …en dat is geld wat niet terug vloeit naar de gemeenschap maar naar winstgeile globale multinationals .Ja , Nederlandse regering , jullie zijn de verraders van de Nederlandse samenleving !

Comments are closed.