Goed nieuws voor koning Willemsen en de rest van de onrendabelen

Het salaris van de ongeveer 1 miljoen werknemers bij de overheid  kan weer meestijgen met de inflatie. Dat zei koning Willem-Alexander in de Troonrede en zover u al naar het voorgekauwde prakje van Willemsen gekeken en geluisterd heeft, zullen de gevolgen langs u heen gegaan zijn.

Echter had deze zinsnede wel zeker gevolgen en niet voor Willemsen alleen, die er zelf vanaf 1 januari van dit jaar weer 6.000 euro bijkrijgt en daarmee op een  823.000 euro belastingvrij inkomen komt, los van de 4.5 miljoen euro, die hij eveneens belastingvrij ontvangt voor personeels- en materieelkosten. En dat Evita ook van deze zelf door Willemsen ondertekende wet meeprofiteert, zal u duidelijk zijn , ook op de rekening van deze z.g.econome en investment banker, althans zoals zij zich zelf graag tijdens presentaties voorstelt worden toch ruim 3.000 euro’s meer bijgeschreven dan in 2014.

Maar dan hebben wij ook nog een legioen van onrendabelen, die men in overheidskringen “ambtenaren”noemt, u weet wel de mannen en vrouwen die dag en nacht klaar staan om vlak voor uw neus een loket dicht te slaan, u ellenlange brieven te sturen waarom iets wat u graag wenst, niet door kan gaan en als het toch door zou moeten gaan , u bevestigen waarom het toch weer niet kan.

Allen ontvangen er een dikke 1.5% bij, want hun inzet moet beloont worden, temeer de overheid opeens toch weer een potje met 200 miljoen  ontdekte waaruit dit betaald kan worden.

Hoe anders luidt het bericht voor AOW-ers en diegenen die dachten van een zelf betaald pensioen te kunnen gaan “genieten”.

Velen van u zullen een brief hebben ontvangen van het ABP of ander pensioenfonds , waarin u wordt medegedeeld dat uw pensioenuitkering 2015 niet verhoogd wordt, terwijl de lonen in 2014 gemiddeld met 0,63% stegen. Dat was ook al het geval in 2011,2012, 2013 en 2014 en daarmee ging u er gemiddeld 10% in inkomen op achteruit!!

armoe

 

Daaruit kunnen wij de conclusie trekken dat de oudere, die inmiddels in ons land tot het oud vuil behoort, het wel getolereerd wordt om deze nog wat verder uit te knijpen, maar voor de rest de mond TRUmoet houden, iets dat indien u regelmatig ook de alternatieve media volgt niet nieuw in de oren zal klinken.

Wij streven af op een maatschappij gelijk aan die van b.v. de DDR, waar slechts een bovenlaag zich kan bevoordelen ten koste van een steeds grotere tussen- en onderlaag, die allemaal een wandtegeltje van de overheid hebben ontvangen met de tekst  “slikken of stikken “.

Helemaal wrang, ofschoon misschien niet onmiddellijk op u van toepassing is het feit dat het Centraal Justitieel Incassobureau ( CJIB)  bekend maakte dat vanwege de inflatie !!!!! de boetes met 0.8 % verhoogd worden. Zou het niet netjes geweest zijn in deze barre economische tijden dat ook de inkomens van onrendabelen in ieder geval niet hoger te laten stijgen dan de inflatiecorrectie ?

Ons land wordt al jaren “bestuurd” door een groep mannen en vrouwen die normaal gesproken qua capaciteiten  slechts in aanmerking zouden kunnen komen voor een midden-of lager kader baan, maar die door vriendjespolitiek en gebrek van interesse van de zijde van de burger er in konden slagen op posities terecht te komen die zij nergens anders in het echte leven zouden kunnen behalen. Wie in een normaal bedrijf zou willen worden opgezadeld met het overgrote merendeel van wat zich in Den Haag bezig houdt met “regeren”?  Wij kunnen er niet genoeg op blijven hameren , je gaat alleen in de politiek als je verzekerd wilt zijn van een loopbaan zonder verantwoording en zonder al te veel opleiding  en achtergrond. En mocht je onverhoopt toch eens uitglijden, dan dreigen er geen sancties, in tegendeel, meestal wacht er wel weer een nog betere “uitdaging”.

En los van wat gemopper, het wat hameren op de toetsen van uw computer om uw boosheid te spuien op de talloze reageermogelijkheden bij kranten, alternatieve nieuwssites, doet u niets. En ook dat heeft een oorzaak.  Brood en spelen en die ontvangt u van de overheid in ruime mate of in ieder geval in die mate dat u er toch maar de voorkeur aan geeft rustig te wachten op de klap.

Dat deze gaat komen is niet een kwestie van ja of nee, slechts nog wanneer. Morgen de grote prefinale, maar ach dat zien wij morgen wel weer !


6 Reacties

 1. Hans zei:

  Dit is typisch het gevolg van het kapitalisme in piramide vorm. We weten inmiddels dat er geld genoeg is in de wereld alleen het is niet eerlijk verdeeld!
  Ik citeer : “Wanneer het geschatte vermogen $490.000.000.000.000.000,- (vierhonderdnegentigduizend triljoen dollar) van de bankiersfamilie “De Rothschild” onder de wereldbevolking verdeeld zou worden dan zou iedere wereldburger 70 miljoen dollar ontvangen”. http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/11/voor-iedereen-op-aarde-70-miljoen-als-rothschild-zijn-vermogen-deelt/#.VL-jW3k5Dct
  Het Piramide spel wat op aarde gespeeld wordt is ontwikkeld en in de praktijk gebracht door dit soort families welke onze regeringsleiders en koningshuizen aansturen. Hun vermogen zal altijd blijven groeien en ook dat van hun kompanen welke soms niets vermoedend, deelnemen aan de roofzucht van deze elite!
  Het verhaal hierboven gaat slechts over 1 familie en zo zijn er meer waaronder de Rockefellers welke zich oa. met de olie en wapen industrie bezig houdt. De angst bij deze mensen leeft dat wanneer deze consumptie maatschappij als een trein door blijft denderen , er niets meer overblijft voor deze elite en hun nageslacht. Hoe kun je dit probleem dan het best aanpakken. Dat is vrij eenvoudig wanneer je de macht hebt over de creatie van geld en de macht hebt over zo’n beetje alles hier op aarde!
  De economie wordt bewust afgeremd door de systemen die in onze maatschappij functioneren zodanig te beïnvloeden waardoor de meerderheid van de wereld bevolking steeds armer en zieker wordt en uiteindelijk zal sterven. Dus door oa bezuinigingen door te voeren en te zorgen voor (hyper) inflatie waardoor onze spaarcentjes en pensioenen zullen verdampen. Wij hebben dan niets meer en de elite een paar nullen minder maar die groeien vanzelf weer aan!!
  We roepen maar naar onze politici en beoordelen hun acties maar weten immers ook dat zij slechts uitvoerenden zijn en ook machteloos staan tegenover diegenen die werkelijk aan de touwtjes trekken! Daarom denk ik dat de discussies ook anders gevoerd moeten gaan worden in de toekomst! De politici kunnen we niet meer geloven en vertrouwen en dus als waardeloos moeten beschouwen. Vervolgens moeten wij burgers ervoor pleiten dat de werkelijke macht tevoorschijn komt uit de schaduw en met de billen bloot verantwoording voor hun gedrag zal moeten afleggen.

 2. Vick zei:

  Het niet liegen van een minister klopt dan ook.
  Een minisfer moet liegen om de status van zijn broodheer te verheerlijken en daarvoor heel wat zwijgbrieven met sanctie ondertekenen.
  Vraag het Ivo.

 3. Ezra70 zei:

  Goed artikel. Dank. Ook ik heb gisteren dat papiertje gekregen. Inleveren.

  Eéns hoop ik dat de rollen worden omgedraaid. Dat ze zelf op een houtje moeten bijten en door de tralies heen worden gevoerd. Dit soort creaturen missen iets wat mensen wél hebben n.l. GEVOEL.

  @Hans. Juist. Maar de werkelijke machtshebbers krijg je niet makkelijk te pakken.
  Iedereen is een loopjongen voor het “gouden kalf”.

  Gisteren kreeg ik het onderstaande artikel onder ogen. Het gaat over de werkelijke gebeurtenissen waar we momenteel in Europa mee zitten. Het dateert uit 1922.

  Het interesseert de machtshebber geen ene zier dat ze met mensen te maken hebben. Die moeten dus verdwijnen.Dat is ook de reden dat we steeds armer worden en er steeds meer mensen van uit Afrika en Azië hierheen komen.
  Er wordt genocide op ons gepleegd. Héél langzaam anders komen we in opstand.

  Maar achter de schermen zijn ook andere krachten aan het werk.
  Ze worden steeds zichtbaarder.

  Hier de link:
  2013 – 043 The Coudenhove-Kalergi Plan – The Genocide Of The People Of Europe and Agenda 21

  http://www.theeuroprobe.org/2013-044-couden/

 4. anoniem zei:

  Ze hebben wel lef het tuig,
  Ik ben afgekeurd 2 keer eerst vanwege 2 kapotte heupen terug geknokt en 5 jaar later door reuma, ik ben onrendabel wat dat betreft.
  Maar ontdek net dat op de hoge uitkering die ik mag ontvangen ahum er weer gekort kan worden ok 50 euro per maand maar toch, is te gek voor woorden
  Ze geven zichzelf wel verhoging

 5. Megakapitalist zei:

  Hallo,
  Dit slechte beleid is juist het effect van SOCIALISME. Het heeft niets met kapitalisme te maken. Echte kapitalisten zijn juist tegen staten en koningshuizen.

Comments are closed.