Wie discrimineert , wij of de overheid ?

Er zijn van die dagen, dat je het bijltje er bij neer zou willen gooien, getroffen door de golven domheid van die mensen die nog steeds van mening zijn dat door vanavond aan een “samenhorigheids optocht” mee te lopen en telkens weer betogen dat toch niet alle moslims slecht zijn en je begrip moet hebben voor de medemens. Met name aan die lezers stellen wij een zeer eenvoudige vraag : Zou het niet eens tijd worden wakker te worden, de realiteit onder de ogen te zien en als zodanig te handelen ? En eens na te denken over de vraag: Wie er nu eigenlijk gediscrimineerd wordt?

Wij worden doodziek van het slappe thee geleuter, dat ons doet denken aan de tijden van Job Cohen, die ook maar steeds het beste in de medemens zag, maar in de praktijk zelf gauw een ommetje maakte als het er op aan kwam.  Nadat eerst wat Marokkaanse “geestelijken” middels de Raad voor Marokkaanse moskeeën hun bezorgdheid hadden uitgesproken, komt nu het Contactorgaan Moslims en Overheid, dat de moskee besturen oproept om tijdens het middaggebed stil te staan bij de aanslag op de journalisten van het blad Charlie Hebdo.

Waar halen ze de gore moed vandaan ?

En terwijl tal van politici kans zien om ook even de schijnwerpers te halen, moeten wij ons toch eens afvragen wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor deze escalatie en wie dus eigenlijk de eigen burgers in de kou laat staan!!

Laten wij beginnen met de moord op Theo van Gogh. Wij hebben van Gogh ooit een keer ontmoet en om nu te zeggen, wat een aimable man, iemand die je aan de borst wilt drukken, nou nee niet echt. Maar Theo had een mening en kwam daar in tegenstelling tot de vele NSBers die ons land toen en ook nu nog steeds kent voor uit. U kent het gevolg. En wat deed onze schattige moeder des vaderland , althans zoals zij zich zelf graag presenteert ?  Beatrix ging op bezoek bij de Marokkaanse gemeenschap, maar de nabestaanden van Theo, ach, had hij maar niet zo’n grote mond moeten hebben.

’s Morgens vroeg werd er gebeld bij Gregorius Nekschot,het pseudoniem van een Nederlandse cartoonist, die zo in het team van Charlie Hebdo had gepast. Nekschot publiceerde regelmatig cartoons die de draak staken met de islam, maar …. óók met andere zaken die hem raakten!  Nadat een Nederlander geconverteerd naar de islam, Lambertus van de Ven via talrijke internetfora aangifte had gedaan tegen Nekschot en het al even dubieuze Meldpunt Internet Discriminatie  deze had doorgespeeld naar Justitie, werd Nekschot door een sterke politiemacht in mei 2008  van zijn bed gelicht en aangeklaagd. Uiteindelijk seponeerde Justitie de aanklacht ofschoon men wel van mening was dat de door Nekschot gemaakte cartoons discriminerend waren ten opzichte van moslims. Maar het feit dat Nekschot de cartoons van zijn website had gehaald  en hij al een dag en nacht in de cel had gezeten behoedde hem voor vervolging.

Zelf was het Meldpunt overigens niet overtuigd van de strafbaarheid van het plaatsen van de cartoons, maar zoals de toenmalige “directeur ” Niels van Tamelen zei, als er zoveel ( 88 ) aangiften zijn, dan zal er wel iets aan de hand zijn !

Het feit dat een volledig door de overheid gesubsidieerde club van mislukte pubers de kans krijgt te beoordelen ( of juist niet ) wat strafbaar is of niet op internet, om daarna Justitie te informeren, toont aan dat er iets volledig fout is in het Nederlandse rechtsbestel en dat dit  ook nog door de overheid die het Meldpunt betaalt en tolereert  wordt toegestaan.

U zou zich zelf een dienst bewijzen de artikelen die wij reeds eerder over het MDI schreven door te lezen. Hiertoe aanklikken voor artikel 1 ( let op 2 pagina’s ) en artikel 2 waarin u nog eens kunt lezen hoe de overheid collaboreert met dubieuze door haar zelf middels een ton per jaar in stand gehouden organisaties.

En dan roept deze zelfde overheid ons op verdraagzaam te zijn, begrip te hebben, en zeker niet de waarheid te schrijven daar  deze door een kleine minderheid als discriminerend zou kunnen worden ondervonden?

Hoe zat het ook weer met studente Joanna die toen onze keuninklijken aankwamen een bord ophoog hield monarchiemet de tekst “weg met de monarchie” ? Toch een eenvoudige zaak van vrije meningsuiting en beslist niet kwetsend.  Maar niet in de ogen van de overheid, die middels de politie de dame ( “voor haar eigen veiligheid “)  liet verwijderen.

En dan die moslim die een paar dagen geleden op het Haagse Binnenhof zijn haat predikte. Wij schreven hier al eerder over. Geen politie te bekennen en kon de man gewoon zijn gang gaan.

Wij zouden toch denken, dat hier sprake is van discriminatie  ten aanzien van de gewone Nederlander en dat dit weinig of niets te maken heeft met een gevoel van samenhorigheid, dat Rutte vanavond op de Amsterdamse Dam zal laten horen . Maar het blijft oorverdovend stil.

Laat de overheid eens zelf het goede voorbeeld geven en Nederlanders net zo behandelen als migranten. Wij denken dat u als Nederlander van verbazing van uw stoel zou vallen, ademnood zou hebben en denken dat u in een paradijs bent terecht gekomen.

Het feit dat internetsites vaak om aan dit soort hetze te ontkomen zich genoodzaakt zien om zich in het buitenland te vestigen is al een teken aan de wand. De door Den Haag gepredikte persvrijheid en vrijheid van meningsuiting, lezers het is een farce en zou het niet zo diep treurig zijn, waar wij  inmiddels zijn beland, dan zou je gillend van het lachen de straat op gaan.

Maar de voorvallen in Parijs en die, die  ongetwijfeld nog gaan volgen tonen zeker in ons land aan, dat de NSB genen zeker bij de politiek  nog volop aanwezig zijn.

Toon lef , keer de politiek de rug toe en distantieer je van dit soort  discriminatie.

 

 


2 Reacties

 1. Bert Bezorgd zei:

  Ik kan de mening van dit artikel voor de volle 100% onderschrijven ik voel en ondervind de zelfde dingen, wellicht zie ik als een van de weinigen in “ons” land een extra dimensie? Zullen de gelukzoekers die op onze kosten verblijven ook pensioen afdragen van hun toelage, moeten ze ook solliciteren of vrijwilligerswerk doen? Nee dat is voorbehouden aan de witte slaven? Leg aan iemand uit die een klein pensioen heeft na 40 jaar werken dat een primitieve ongeletterde en totaal onrendabele meer rechten heeft, en ook meer geld ontvangt. Dat zijn bejaarden tehuis wordt omgetoverd tot COA? We zijn hartstikke gek in dit land!

 2. AG zei:

  Geachte lezers,

  JA—————————-WAT NOU?!!!
  ========================

  DE FABELTJES NIEUWS MEDIA MET HUN SPROOKJES!!!
  ==========================================

  We kunnen er kort over zijn!!!
  Ja,de nieuwe Nederichlanders gaan vaker in de fout!!!
  Veel vaker zelfs!!!

  Om een paar cijfers te noemen, het aantal aangehouden en verdachten van een misdrijf zo-n 89 100,nieuwe Nederichlanders.
  Dus een oververtegenwoordiging van deze mensen, met alles gratis binnen gehaalde mensen uit verwegnietstan.

  DUS ALS JE DE CIJFERS ZIET,HUN CULTUUR OF IN HUN BLOED???
  ==================================================

  Wil je crinineel worden zorg dan dat je in een arme volkswijk komt te wonen,en ga vooral niet naar school!!!
  Dus de oververtegenwoordiging wordt dan duidelijk,en de opsporings lijsten is dus
  een nieuwe Nederichlanders aangelegenheid.

  DE VERSCHILLEN VAN CULTUUR ZIJN BEDREIGEND!!!
  ========================================

  Namelijk wij Nederichlanders zijn niet meer geinteresseerd in ons erfgoed en verleden.
  Wij kennen onze geschiedenis nauwelijks, en zijn zodoende praktisch onwetend van onze culturele, en nagenoeg onbewust van onze verworvenheden!!!
  Bij voorbeeld is ons staatsrechtelijk systeem,scheiding van kerk en staat,vrijheid van menings uiting,etc,etc!!!
  Dat is zeer bedreigend voor onze samenleving,zoals omgang tussen de sekten en de verhouding tussen kinderen ouders.

  GELOOF IS EEN VRIJWILLIGE CELSTRAF VAN DE GEEST!!!
  =============================================

  De weg die wij zijn ingeslagen zet onze cultuur,onze indentiteit,,zwaar onder druk.
  Dat is iets wat absoluut niet kan worden geaccepteerd,namelijk de weg die wij jaren geleden zijn ingeslagen,heeft geleid naar islamisering van onze cultuur!!!

  Namelijk; indien in het verleden toegestaan en toekomt te liegen, in Den – Haag en Brussel en de Elite en de staat tegenover vijanden en medeburgers,dit met het oog op het welzijn van ons???

  ALLE ANDEREN MOETEN ER ZICH ECHTER VAN ONTHOUDEN!!!
  ===============================================

  Ja degene in Nederichland die de waarheid aan de mensen wil onthullen.stelt zich bloot aan veel onbegrip van de macht hebbers.

  Gaat om de verborgen krachten achter het wereldtoneel!!!

  WORDEN WIJ WAKKER???
  ===================

  Met een vriendelijke groet,

  AG.

Comments are closed.