De hypocriete zorg plannen van staatssecretaris Martin van Rijn

Van Rijn lanceert breed plan voor kwaliteit zorg in verpleeghuizen, konden wij lezen op de site van de Rijksoverheid nadat deze weer “in de lucht was “. Hiervoor is een moment van gepaste eerbied van toepassing.

Terwijl iedereen in Nederland als sinds tijden ziet dat de zorg in verpleeghuizen per dag daalt, de naam (ver)PLEE huizen is beter op zijn plaats en de moeder en vader van Van Rijn kunnen hierover meepraten, komt deze hypocriete PvdA bestuurder met een plan dat moet suggereren dat hij zojuist het ei van Columbus heeft ontdekt.

Eerst nog iets over Martin van Rijn persoonlijk. Er wordt wel eens beweerd dat rood of rossig harige kinderen het op jonge leeftijd extra te verduren krijgen, gepest door hun speelkameraden om de kleur van hun haar. Zou Martin, het is zo maar een gedachte, daar een post jeugd syndroom aan over gehouden hebben, waardoor hij het ene leugen op het andere stapelt ? Van Rijn studeerde economie aan de Ersamus Universiteit in Rotterdam, deed toen 2 dingen die mensen die wel geld willen verdienen maar geen verantwoordelijkheid willen tonen doen, namelijk lid worden van de PvdA én ambtenaar worden. In  januari 2008 werd hij opeens CEO van pensioenfonds PGGM. De Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn is een Nederlands pensioenfonds. Het werd op 19 juni 1969 opgericht als PGGM om één pensioen als uniforme arbeidsvoorwaarde te realiseren voor de hele sector in de zorg.

Toen de PvdA voorzichtig begon om eens te zien wie er van de partij behoorden tot de zgn. veelgraaiers, kwam al gauw de naam van Martin van Rijn boven tafel. Van Rijn genoot een wel heel riant salaris als bestuursvoorzitter van de coöperatieve pensioenuitvoerder PGGM (469.000 euro), en het was een saillant detail dat  Van Rijn werd genoemd als staatssecretaris, misschien zelfs minister van Financiën voor de PvdA in het kabinet Rutte 2 . Van Rijn zelf liet via een woordvoerder weten dat PGGM een nv is, en dus geen semipublieke organisatie.

Daarom bestond er bij Martin van Rijn geen behoefte om een discussie over buitensporige inkomens in te gaan.  Dat van Rijn dus nadat hij staatsecretaris werd ongeveer € 330.000 van zijn jaarinkomen moest in leveren, wekte dit alom verbazing, maar werd al snel onder het tapijt geveegd. Vaderlands liefde zou het motief zijn voor deze stap en dat kun je een PvdA’er wel toevertrouwen. Lees ook

Maar terug naar het nieuwe paradijs. dat van Rijn uit zijn hoge hoed tovert :

Kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie.

U ziet het wordt weer mooi in Nederland.  Nu moeten wij daar wel aan toe voegen dat bedroegen de kosten voor de zorg een tiental jaren geleden nog rond de 6 miljard, ze zijn inmiddels gestegen naar ruim 90 miljard, waarmee ons land de hoogste zorgkosten heeft in Europa.

Van Rijn laat het er niet bij zitten :

Ik wil in ieder Nederlands verpleeghuis liefdevolle zorg door trotse medewerkers die bijdraagt aan een waardige oude dag. We kennen allemaal de voorbeelden waar betrokken bestuurders, zorgverleners en gewaardeerde mantelzorgers elkaar vinden binnen de muren van een verpleeghuis. Daar ontstaat kwaliteit van zorg en dus kwaliteit van leven.

Nogmaals om de kosten in de zorg enigszins te kunnen beteugelen waren er een groot aantal zeer impopulaire maatregelen nodig, waar van Rijn aan mocht beginnen. Maar zonder dan al te lang stil te staan bij het lot van zijn eigen moeder, komen dit soort kreten toch wel over als voor zelfs een PvdA politicus zeer hypocriet zo niet leugenachtig en misleidend.

Wie de bewoners centraal zet, zet diens mantelzorgers centraal. Van Rijn beschouwt hen en de zorgverleners ook in het verpleeghuis als partners: zij vullen elkaar aan. Mantelzorgers krijgen daarom een plek aan tafel bij het opstellen van het zorgplan, waarin zij altijd inzage moeten hebben of zelfs eigenaar van kunnen zijn. Hiervoor start in 2015 een proef, in 2017 zou het gemeengoed moeten zijn.

En zo kunnen wij nog wel even doorgaan de jubelende plannen van van Rijn citerend. En ofschoon de  bevolking inmiddels gewend raakt aan de voortdurende stroom leugens vanuit den Haag zijn de uitlatingen van van Rijn toch wel weer even een hoogtepunt .

In het normale leven zou een directielid die dit soort fratsen uithaalt bij een aandeelhoudersvergadering met een hoge boog zonder vergoeding er uit getrapt worden, maar ja….

….. het is immers de overheid!


1 reactie

  1. Hans zei:

    Het kabinet Rutte moet oprotte!! De pvda is wel de meest hypocriete en ongeloofwaardige politieke partij geworden van de laatste decennia. Democratie en soevereiniteit worden om zeep geholpen. Alles wat sociaal was is asociaal geworden en de macht wordt naar Brussel geschoven! Laat dit Kabinet zo snel mogelijk vallen, liever vandaag dan morgen!!

Comments are closed.